vrijdag 17 mei 2013

Parenteel eerste vijf generaties

NB nog in bewerking - meer foto's worden toegevoegd - van vrouwelijke Otten wordt het gezin nog vermeld, maar daarna volgende generaties worden verplaatst naar een ander bericht.

zie ook:
parenteel Gras-Ott
parentelen dochters Ott-Clomp


GENERATIE I
oudste bronnen, 1727-1738:

RK doopboek Breda (Waterstraat) 13-1-1727 (bron): "filius Ignatij Bernardi Ot et Maria Cornelia Herrel"
RK doopboek militairen Venlo 15-5-1729 (bron): "filius legit. Ignatij Bernardi Ott et Maria Cornelia Herlé"
RK doopboek Hoorn ("Drie Tulpen") 1-4-1732 (bron): "par. Ignatius Bernard Ott et Maria Cornelia Herrel"

idem 1-11-1734: "par. Ignat. Otte et Maria Cornelia Herrel"

idem 4-12-1738: "par. Ignatius Otte et Maria Cornelia Herrel"
begraafboek 95 Noorderkerk 23-12-1738: "kind v. Engenasis Otto", d.w.z. Joannes (bron)
begraafboek 88 Noorderkerk idem, met toevoeging "Kruijsstr." (bron)


(I) Ignatius Bernard Ott, militair Breda (1727), Venlo (1729); cavalerie-regiment Van der Duijn CR672f; later (i.i.g. v.a. 1732) te Hoorn: Kruisstraat (1738), Nieuwe Noord (1752), begr. 28-7-1752 Hoorn (Noorderkerk, kerkhof, kosten f1.10.0),
en
Maria Cornelia Herrel, als weduwe wonend op 't Agterom (1760), resp. Ramen (1774), ovl. 7-2-1774 Hoorn, begr. 9-2 Noorderkerk.
Kinderen:
 1. Pieter Ott, geb. ca. 1725 verm. Deventer ==>> zie (II.1)
 2. Frans Ott, ged. rk 13-1-1727 Breda, VOC-hooploper (schip Rijnhuizen 1741) in 1744 vermist en 10 jaar later overleden verklaard.
 3. Matthias, ged. 15-5-1729 Venlo (rk doopboek militairen - geen nadere gegevens bekend), ovl. voor 1753, want niet genoemd in testament MCH.
 4. Ignatius Ott, ged. rk 1-4-1732 Hoorn, ovl. 19-12-1761 Timor, VOC-chirurgijn, (Wapen van Hoorn 1749, Stralen 1752, kasteel Concordia op Timor vanaf 1753).
 5. Anna Maria Ott, ged. rk 1-11-1734 Hoorn ==>> zie (II.2)
 6. (Joannes, ged. rk 4-12-1738 en begr. 23-12-1738 Hoorn, Noorderkerk kerkhof)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERATIE II

lidmatenregister geref. Hoorn: belijdenis 20-3-1754 Pieter Otto van Deventer

(II.1) Pieter Ott/ Ottogeb. ca. 1725 verm. Deventer, z.v. (I), meester kleermaker, gildevoogd (1768-1793) aan de Ramen te Hoorn, lidm. rf Hoorn 1754 door belijdenis, afkomstig van Deventer; ovl. 26-5-1798 Hoorn, begr. 30-5 Noorderkerk,  
geh. 3-8-1749 Hoorn 
Maritje Sloos, voor huwelijk naaister met fourniturenwinkel, ged. 20-6-1715 Hoorn, ovl. 10-2-1790 Hoorn, begr. 12-2 Noorderkerk, d.v. Jan Cornelisz. Sloos en Aaltje Reinders Tollinga.
Kinderen:
 1. Barent (doop)/ Bernard (VOC) Ott, ged. (rk) 15-6-1750 Hoorn, ovl. 8-6-1772 Azie; scheepsjongen VOC per 19-6-1764 op schip Lycochton, als konstabelsmaat (artillerie) op Lycochton 8-12-1766, evenals op Noord-Nieuwland per 1-10-1768.
 2. Aaltje Ott, ged. (rf) 18-2-1753 Hoorn, begr. 27-5-1805 Hoorn, geh. 2-5-1775 Hoorn Gerrit Engelberts, (Luthers) bakkerij, geb. ca. 1750, ovl. 1-2-1827 Hoorn, z.v. Engelbert Gerrits en Anna Maria Janszen (geen kinderen).
 3. Marijtje Ott, ged. (rf) 12-1-1755 Hoorn ==>> zie (III.1)
 4. Jan Ott, ged. (rf) 19-2-1758 Hoorn ==>> zie (III.2)
Oprechte Haarlemse courant 28-05-1805
 
------broer/zus

(II.2) Anna Maria Ott (Anna/ Anne Mie, Otte/ Otto), d.v. (I), ged. (RK st. Franciscus, Achterom) 01-11-1734 Hoorn, begr. 18-7-1788 Hoorn Noorderkerk Kerkhof (won. Vonkebuurt);
otr. 16-9/ geh. 2-10-1757 stadhuis Hoorn ("Sijmon Gerritsz Grasboer" wedr. Hoorn/ "Anna Otte" j.d. Hoorn)
Simon Gras (Sijme, Symen, Grasboer), kastelijn in herberg "het Jaagschuitje", bij de Westerpoort te Hoorn, tot 1760, ged. 5-6-1724 Beemster, begr. 15-4-1783 Hoorn (RK mis), z.v. Gerrit Cornelisz Grasboer (Geert Creelis) en Jaepje Creelis, otr. (1) 26-1/ geh. 10-2-1754 stadhuis Hoorn (j.m./ wed. beide Hoorn) Johanna van der Horst, begr. 9-4-1757 Gr. kerk koor 106 (fl.14:10), imp. 9-4 (fl.3:-); wed. Willem Henvoort (NB imp. begr. 27-12-1752 à fl.3 aangegeven door Wouter Alkmaar); zij had een dochter Maria Henvoort, ged. 8-11-1751 Amsterdam, ovl. na 1760.
Kinderen (doop Hoorn RK st. Franciscus, Achterom):
 1. Jacoba Gras, 16-6-1758 (get. "Marie Jans"; Maritje Sloos), ov. 30-11-1773 Hoorn of juni 1777 (RK mis anniv. 23-6-1778)
 2. Richardus (doop)/ Bernardus Gras (VOC), 4-12-1761 (get. "Maria Cornelia Herdek"), in dienst VOC 5-12-1774 als jongen op schip Abbekerk, ov. 6-6-1776 Azie.
 3. Anna Gras, 23-12-1765 (get. Aafje Lesoen)/ Antje ==>> zie Parenteel Gras-Ott (III.3)
 4. Gerardus, 23-7-1767 (get. Aafje Pieters Lesoen; e.v. Cornelis Gerrits Gras)
 5. Cornelius/ Cornelis Gras, 6-3-1769 (get. Aagje Lesoen), begr. (?) Hoorn 8-3-1805 of 22-5-1810, won. Zwaag; matroos VOC schip Constitutie/ Blitterswijk 1791 (einde verbintenis 1792)
 6. Cornelia Gras, 8-8-1770 (get. Aafje Lesoen)/ Neeltje ==>> zie Parenteel Gras-Ott (III.4)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERATIE III

(III.1) Marijtje Ott (Maria Otte/ Otto/ Otten), d.v. (II.1), ged. (rf) 12-01-1755 Hoorn, belijdenis Hoorn 1776, Utrecht 1782... Arnhem (Hoorn 1787) 1788... Wageningen (min.tot 1790), huishoudster 's-Gravenhage 1798/'99, Leiden, Haarlem 1803 (met attestatie van Leiden 21-4-1802, aangenomen als lidmaat bij avondmaal jan. 1803 - vertr. of ovl. 8-4-1804?), ovl. tussen 1803 en 1818, 
geh. (1) 26-5-1782 Arnhem, gescheiden 3-5-1799 's-Gravenhage 
Evert Otto Van Raden (van Raaden), ged. 4-4-1755 Arnhem, ovl. 2-2-1799 Azie, koopman te Arnhem (verliet "vrouw en kind" eind 1787; in 1800 volgens zijn familie "absent en waarschijnlijk overleeden" ~ in dienst als soldaat bij VOC kamer Amsterdam, tevens vertrekdatum op schip Stralen 31-1-1788, aankomst Bengalen 22-7-1788, uit dienst door ovl.), z.v. Gilliam van Raden en Hendrina van Sprenkelaar.
geh. (2) 16-6-1799 Alkmaar (meer informatie hier)

Michiel Wurckert (Maghiel, Michael), sergeant majoor, later werkzaam in militair hospitaal, resp. stadsportier te Brielle; ged. 4-1-1758 St. Laurent (volgens overl.akte geb. te Neurenberg), ovl. 9-6-1826 Brielle, z.v. Johann Christoff Wurckert en Clara Catharina N.N. (NB M.W. benoemde 27-11-1818 tot enige erfgename zijn inwonende dienstmaagd Johanna Petronella Hasselman)
Kinderen (uit 1, geref. ged.):

 1. (Henderina Maria, ged. 26-1-1783 en begr. 5-7-1783 Arnhem)
 2. (Petrus, ged. 20-4-1786 en begr. 6-5-1786 Arnhem)
 3. (Jan, ged. 30-12-1787 Hoorn, vermoedelijk begr. 9-2-1790 Wageningen: "kind van vrouw van Raade")

------zus/broer

(III.2) Jan Ottz.v. (II.1), schoolmeester, koster etc. aan de Kerkbuurt te Wognum, ged. 19-2-1758 Hoorn, ovl. 8-5-1810 Wognum, begr. 12-5,  
geh. 23-2-1783 Wognum 
Maartje Clomp, ged. 28-10-1762 Spanbroek, ovl. 14-7-1808 Wognum, begr. 18-7, d.v. Joris Clomp en Maartje Heijnen.
Kinderen:
 1. (Pieter, ged. 28-12-1783 en begr. 14-1-1784 Wognum.)
 2. Maartje Ott, ged. 25-12-1784 Wognum ==>> zie (IV.1)
 3. Pieter Ott, ged. 05-2-1786 Wognum ==>> zie (IV.2)
 4. Aaltje Ott, ged. 06-1-1788 Wognum ==>> zie (IV.3)
 5. Joris Ott, geb. 28-3-1790 Wognum  ==>> zie (IV.4)
 6. Alewijn Ott, geb. 19-5-1792 Wognum ==>> zie (IV.5)
 7. (Trijntje, geb. 21-10-1794 en ovl. 31-8-1795 Wognum)
 8. (Gerrit, geb. 26-10-1796 en ovl. 3-1-1797 Wognum)
 9. Trijntje Ott, geb. 3-1-1798 Wognum ==>> zie (IV.6)
 10. Marijtje Ott, baker, geb. 26-10-1801 Wognum ==>> zie (IV.7)
veel meer kopieën m.b.t. dit gezin, zie hier

------neef/nicht

(III.3) Anna Gras,
(III.4) Cornelia Gras zie Parenteel Gras-Ott

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERATIE IV

(IV.1) Maartje Ott (Maritje Ot), d.v. (III.2), ged. 25-12-1784 Wognum, ovl. 5-3-1827 Hoorn, 
geh. 19-8-1810 Westwoud 
Klaas Langereis (Langerijs), broodbakker/ -venter Westwoud, Oosterblokker, Hoorn (Achterom)/ arbeider (1821), broodventer (1824), ged. 28-8-1774 Scharwoude, ovl. 6-4-1835 Hoorn, z.v. Jan Langereis en Maartje Sloof.
Kinderen:
 1. Maartje Langereis, geb. 23-6-1811 Oosterblokker, ovl. 13-7-1866 Ilpendam, ongehuwd en zonder beroep.
 2. Jannetje Langereis, geb. 10-10-1812 Blokker ==> zie parentelen dochters Ott-Clomp (V.1.a)
 3. Trijntje Langereis, geb. 24-8-1815 Blokker ==> zie idem (V.1.b)
 4. Dirk Langereis, geb. 14-5-1818 Hoorn, ovl. 20-5-1849 Mijdrecht (moeder: "Marrijtje Janse Otte") ongehuwd schilder.
 5. (Gerrit, geb. 15-6-1821 en ovl. 12-9-1822 Hoorn, 1 jaar) 
 6. Grietje Langereis, geb. 20-2-1824 Hoorn, ovl. 9-8-1841 Hoorn, 17 jaar oud
 7. (levenloos geboren zoon, 24-2-1827 Hoorn)

------zus/broer

(IV.2) Pieter Ottz.v. (III.2), schilder en veldwachter te Abbekerk, ged. 5-2-1786 Wognum, ovl. 30-9-1837 Abbekerk,  
ondertrouw (1) 18-4-1807 Wognum 
Aaltje Wegman, geb. 1783, lidm. doopsgezind 3-4-1803 Abbekerk, ovl. 23-9-1815 Abbekerk, d.v. Jan Hendriksz Wegman en Maartje Jans Hillegom;
geh. (2) 19-5-1816 Abbekerk 
Aafje Louw, geb. 23-11-1796 Westerblokker, ged. 27-11, ovl. 28-5-1865 Abbekerk, d.v. Elias Louw en Aafje Preker.
Kinderen uit (1):
 1. Jan Ott, geb. 9-3-1808 Abbekerk, ged. 13-3 rf, get. Maartje Klomp ==>> zie (V.2.a)
 2. Maartje Ott, geb. 8-9-1809 Abbekerk zie ==>> (V.2.b)
 3. Pieter Ott, geb. 17-10-1811 Abbekerk, ged. 20-10 rf, get. Aaltje Ott ==>> zie (V.2.c)
 4. Hendrik Ott, geb. 30-11-1813 Abbekerk ==>> zie (V.2.d)
 5. (Marijtje, geb. 19-5-1815 en ovl. 28-5-1815 Abbekerk)
Kinderen uit (2):
 1. Elias Ott, geb. 14-1-1817 Abbekerk ==>> zie (V.2.e)
 2. Dirk Ott, geb. 14-7-1818 Abbekerk ==>> zie (V.2.f)
 3. Teunis Ott, geb. 23-2-1821 Abbekerk ==>> zie (V.2.g)
 4. Aaltje Ott, geb. 20-7-1822 Abbekerk ==>> zie (V.2.h)
 5. Aafje Ott, geb. 2-7-1826 Abbekerk ==>> zie (V.2.i)
 6. Joris Ott, geb. 5-2-1829 Abbekerk ==>> zie (V.2.j)
 7. Alewijn Ott, geb. 20-2-1832 Abbekerk ==>> zie (V.2.k)
 8. (Marijtje, geb. 13-12-1834 en ovl. 3-7-1836 Abbekerk)
 9. Marijtje Ott, naaister, geb. 13-11-1836 Abbekerk ==>> zie (V.2.l)
 10. (Pietje, geb. 12-2-1838 en ovl. 4-9-1839 Abbekerk)

------broer/zus

(IV.3) Aaltje Ott, d.v. (III.2)werkster (1832), ged. 6-1-1788 Wognum, ovl. 30-1-1832 Obdam,
geh. 12-7-1812 Obdam
Eldert Schoen, landman in de Berkmeer, gem. Obdam, ged. 28-7-1771 Venhuizen, ovl. 9-5-1830 Obdam, z.v. Pieter Schoen en Antje Jans
Kinderen:
 1. Antje Schoen, geb.11-11-1813 Obdam ==>> zie parentelen dochters Ott-Clomp (V.3.a)
 2. Pieter Schoen, geb.5-10-1815 Obdam ==>> idem (V.3.b)
 3. Jan Schoen, geb. 29-3-1818 Obdam, boereknecht, ovl. 26-10-1841 Obdam
 4. Maartje Schoen, geb. Spanbroek 1819 ==>> zie idem (V.3.c)
 5. Trijntje Schoen, geb. 1822 Obdam ==>> zie idem (V.3.d)
 6. Klaas Schoen, geb.10-8-1826 Obdam ==>> zie idem (V.3.e)
 7. Grietje, geb. 26-11-1828 Obdam

------zus/broer

(IV.4) Joris Ottz.v. (III.2), onderwijzer, later boer te Hobreede, gem. Oosthuizen, geb. 28-3-1790 Wognum, ovl. 19-12-1860 Oosthuizen,  
geh. 12-9-1811 Oosthuizen 
Grietje Binnenwijzend, ged. 30-1-1785 Beemster, ovl. 4-6-1853 Oosthuizen, d.v. Jan Binnenwijzend en Antje Kuijn.
Kinderen:
 1. Jan Ott, geb. 22-6-1812 Oosthuizen ==>> zie (V.4.a)
 2. (Jacob, geb. 25-9-1814 en ovl. 14-4-1815 Oosthuizen)
 3. Cornelis Ott, geb. 11-12-1818 Oosthuizen ==>> zie (V.4.b)
 4. Jacob Ott, geb. 25-9-1823 Oosthuizen ==>> zie (V.4.c)
 5. Pieter Ott, geb. 4-9-1830 Oosthuizen ==>> zie (V.4.d)

 ------broers

(IV.5) Alewijn Ott (Aalwijn)z.v. (III.2), broodbakker, arbeider, timmerman, tuinman te Barsingerhorn, geb. 19-5-1792 Wognum, ovl. 10-12-1875 Barsingerhorn,  
geh. (1) 28-4-1816 Zijpe 
Teetje Boekjes, geb. 22-11-1798 Oudesluis, ovl. 14-10-1828 Barsingerhorn, d.v. Cornelis Boekjes en Maartje Tuin 
geh. (2) 14-1-1841 Barsingerhorn 
Elisabeth Strijder, geb. 22-12-1805 Barsingerhorn, ovl. 1-5-1851 Barsingerhorn,
d.v. Louris Strijder en Maartje Zinger 
geh. (3) 1-12-1859 Barsingerhorn 
Neeltje Erix, winkelierster, wed. Aldert Groot, geb. 5-10-1808 Harenkarspel, ovl. 7-5-1875 Barsingerhorn, d.v. Cornelis Erix en Guurtje Visser.
Kinderen uit (1):
 1. Jan Ott, geb. 3-2-1817 Barsingerhorn ==>> zie (V.5.a)
 2. Cornelia, geb. 3-1-1818 Barsingerhorn (niet in bev.reg. 1850; geen nadere gegevens bekend)
 3. Cornelis Ott, dagloner/werkbode, kluizenaar te Wieringerwaard, geb. 2-12-1818 Barsingerhorn, ovl. 7-1-1905 Wieringerwaard.
 4. (Pieter, geb. 3-2-1820 en ovl. 28-8-1820 Barsingerhorn)
 5. (Pieter, geb. 2-4-1821 en ovl. 3-6-1821 Barsingerhorn)
 6. (Maartje, geb. 14-8-1822 en ovl. 07-9-1822 Barsingerhorn)
 7. Maartje Ott, geb. 26-10-1823 Barsingerhorn ==>> zie (V.5.b)
 8. Pietertje Ott, geb. 5-3-1826 Barsingerhorn ==>> zie (V.5.c)
 9. Trijntje Ott, geb. 29-8-1827 Barsingerhorn ==>> zie (V.5.d)
 10. (Pieter, geb. 22-9-1828 en ovl. 6-10-1829 Barsingerhorn)
Kinderen uit (2):
 1. Pieter Ott, geb. 20-4-1841 Barsingerhorn ==>> zie (V.5.e)

------broer/zus

(IV.6) Trijntje Ott (Ot), d.v. (III.2), geb. 3-1-1798 Wognum, ovl. 06-12-1870 Wognum, 
geh. 12-2-1826 Spanbroek 
Klaas Koelemeijsmid/ veearts te Spanbroek, geb. 9-8-1800 Oude Niedorp, ovl. 3-11-1859 Spanbroek, z.v. Hielke Koelemeij en Neeltje Hopman
Kinderen:
 1. Jan Koelemeij, geb. 3-4-1827 ==>> zie parentelen dochters Ott-Clomp (V.6.a)
 2. Neeltje Koelemeij, geb. 8-9-1829 ==>> zie idem (V.6.b)
 3. Maartje Koelemeij, geb. 23-3-1832 ==>> zie idem (V.6.c)
 4. Antje Koelemeij, geb. 18-2-1835 ==>> zie idem (V.6.d)
 5. (Trijntje, geb. 1838 en ovl. 29-4-1839 Spanbroek)
 6. Trijntje Koelemeij, geb. 10-3-1840 ==>>  zie idem (V.6.e)
 7. Hielke Koelemeij, geb. 5-1-1844 ==>>  zie idem (V.6.f)

------zussen

(IV.7) Marijtje Ott, d.v. (III.2)baker, geb. 26-10-1801 Wognum, ovl. 11-6-1859 Barsingerhorn, 
geh. 6-5-1821 Harenkarspel 
Cornelis Middelbeek (Kornelis), arbeider te Barsingerhorn, geb. 1798 Monnickendam, ovl. 1-9-1851 Monnickendam, z.v. Hendrik Middelbeek en Cornelia van der Sluis.
Kinderen:
 1. Jan Middelbeek, geb. 28-12-1822 Barsingerhorn ==>> zie parentelen dochters Ott-Clomp (V.7.a)
 2. (Hendrik, geb. 19-5-1824 en ovl. 13-10-1824 Barsingerhorn)
 3. Cornelia Middelbeek, geb. 30-6-1829 Barsingerhorn ==>> zie idem (V.7.b)
 4. Hendrik Middelbeek, geb. 27-5-1832 Barsingerhorn ==>> zie idem (V.7.c)
 5. Maartje Middelbeek, geb. 11-10-1834 Barsingerhorn ==>> zie idem (V.7.d)
 6. Pieter Middelbeek, geb. 23-4-1844 Barsingerhorn ==>> zie idem (V.7.e)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERATIE V

(V.1.a) Jannetje Langereis,
(V.1.b) Trijntje Langereis zie parentelen dochters Ott-Clomp

------nicht/neef

Jan Ott (1808-1881)
(V.2.a) Jan Ott, z.v. (IV.2), geb. 9-3-1808 Abbekerk, schilder, barbier, veldwachter te Oostwoud (gem.Midwoud), ovl. 19-08-1881 Midwoud,
geh. (1) 17-03-1839 Midwoud 

Lijsbeth Bonnet, naaister, geb. 16-03-1815 Midwoud, ovl. 17-02-1859 Midwoud, d.v. Hendrik Bonnet en Aafje Rosman,
geh. (2) 12-04-1863 Midwoud 

Grietje Horst, wed. Jan Rietvink, geb. 12-11-1810 Oude Niedorp, ovl. 22-04-1877 Midwoud, d.v. Pieter Horst en Aafje Zwaan.
Kinderen uit (1):

 1. Pieter Ott, geb. 07-03-1840 Midwoud, ovl. 31-08-1913 Den Helder, schilder te Oostwoud, Wervershoof, Medemblik, Wieringerwaard, Zijpe, resp. Den Helder; geh. 29-04-1866 Midwoud Kaatje van Loozen, geb. 29-11-1843 Wervershoof, ovl. 11-10-1919 Bloemendaal, d.v. Dirk van Loozen en Antje Redeker.
 2. Aafje Ott, geb. 19-06-1842 Midwoud, ovl. 28-04-1875 Abbekerk, geh. 29-04-1866 Midwoud Tijs Leeuwrik, landbouwer te Oostwoud, geb. 01-09-1843 Twisk, ovl. 01-09-1929 Abbekerk, z.v. Willem Leeuwrik en Grietje Wagemaker.
 3. Jan Ott, geb. 09-12-1843 Midwoud, ov. 23-03-1932 Midwoud, huis- en rijtuigschilder te Oostwoud (gem. Midwoud); geh. 12-04-1868 Midwoud Jeltje de Leeuw, geb. 12-10-1843 Opperdoes, ovl. 1931 Midwoud, d.v. Joost de Leeuw en Grietje Bont.
 4. Aaltje Ott, geb. 26-02-1846 Midwoud, ovl. 15-11-1927 Grotebroek, geh. 30-04-1871 Hoogkarspel Klaas Dol, tuinier te Hoogkarspel, geb. 11-01-1839 Hoogkarspel, ovl. 13-01-1922, z.v. Jan Dol en Dieuwertje Gons.
 5. Elias Ott, geb. 07-12-1848 Midwoud, ovl. 30-07-1919 Haarlem, schoolhoofd te Venhuizen,later te Heerhugowaard, resp. Haarlem; geh. 27-05-1875 Venhuizen Bregje Munster, geb. 13-02-1854 Venhuizen, ovl. 12-05-1912 Venhuizen, d.v. Jan Munster en Grietje Mastenbroek.
 6. Hendricus Ott, geb. 07-12-1848 Midwoud, ovl. 03-04-1935 Purmerend, schoolhoofd te Beemster (daarvoor hulponderwijzer te Wognum); geh. 08-03-1877 Hoogwoud Jannetje de Wit, geb. 14-02-1853 Hoogwoud, ovl. 15-05-1936 Purmerend, d.v. Aldert de Wit en Neeltje Galis.
 7. (Frederik, geb. 18-04-1851 en ovl. 07-06-1856 Midwoud)
 8. Dirk Ott, geb. 25-09-1853 Midwoud, ovl. 08-02-1881 Venhuizen, schilder te Venhuizen; geh. 25-03-1877 Venhuizen Trijntje Hellings, geb. 14-12-1856 Venhuizen, ovl. 08-08-1878 Venhuizen, d.v. Aris Johannes Hellings en Marijtje Baas.
 9. (Leentje, geb. 27-11-1855 en ovl. 23-03-1858 Midwoud)

------broer/zus

Cornelisje Beers (1846-1928)
(V.2.b) Maartje Ott, d.v. (IV.2), voor huwelijk naaister, resp. dienstbare te Venhuizen, geb. 8-9-1809 Abbekerk, ovl. 21-9-1883 Venhuizen, 
geh. 2-3-1845 Wijdenes 
Cornelis Beers, bouwman, koopman te Oosterleek, geb. 28-11-1797 Oosterleek, ovl. 23-6-1876 Wijdenes, wedr. Dirkje Stam, z.v. Klaas Beers en Cornelisje de Boer.
Kinderen:
 1. Cornelisje Beers, geb. 5-7-1846 Oosterleek, ovl. 26-3-1928 Hem, geh. 17-2-1870 Venhuizen; Cornelis Valentijn, arbeider (NB zijn overgrootvader was als slaaf meegenomen uit Ned. Indie), geb. 13-10-1844 Enkhuizen, overl.26-10-1934 Zwaag, z.v. Frederik Valentijn en Barendje van Veen
 2. (Aaltje, geb. 5-3-1848 en ovl. 19-5-1849 Wijdenes)

------zus/broer

(V.2.c) Pieter Ott, z.v. (IV.2), geb. 17-10-1811 Abbekerk,  timmerman te Opmeer, Benneboek, resp. Aartswoud (gem.Hoogwoud), alwaar tevens "tapper en biljarthouder", ovl. 19-12-1854 Hoogwoud,
geh. 24-02-1839 Opmeer 

Neeltje Bobeldijk, geb. 16-02-1815 Opmeer, ovl. 18-04-1901 Amsterdam, d.v. Jan Bobeldijk en Louisa de Vries.
Kinderen:

 1. Aaltje Ott, geb. 26-08-1839 Opmeer, ovl. 16-12-1877 Anna Paulowna, geh. 03-05-1860 Hoogwoud Cornelis Stins, landbouwer in de Langereis (N.Niedorp), later aan de Zijperdijk, gem. Anna Paulowna, geb. 1829 Barsingerhorn, z.v. Jan Stins en Aaltje Hillen.
 2. (Louisja, geb. 13-12-1840 en ovl. 24-03-1841 Opmeer)
 3. Jan Ott, geb. 07-11-1841 Opmeer, ovl. 21-07-1878 Haarlem, timmerman te Wieringerwaard, Zijpe, Anna Paulowna, resp. Haarlem; geh. 12-07-1863 Wieringerwaard Arentje Vroom (Aantje, Ajentje), geb. 05-07-1844 Wieringerwaard, ovl. 26-03-1878 Haarlem, d.v. Jan Vroom en Iefje Blauwboer.
 4. (Pieter, geb. 09-03-1843 Opmeer en ovl. 04-02-1851 Hoogwoud)
 5. (Lourens, geb. 27-05-1848 en ovl. 20-05-1851 Hoogwoud)
 6. Louisa Ott, geb. 22-12-1849 Hoogwoud, ovl. 31-01-1866 Nieuwe Niedorp.
 7. Pieter Ott, geb. 25-06-1851 Hoogwoud, ovl. 15-09-1941 Amsterdam, metselaar te Amsterdam; geh. 30-03-1881 Amsterdam Elizabeth van der Heijden, geb. 06-07-1862 Nieuwer Amstel, ovl. 27-03-1936 Amsterdam, d.v. Hendrikus van der Heijden en Elizabeth Sophia Langhorst.
 8. Lourens Ott, geb. 05-05-1853 Hoogwoud, ovl. 10-12-1905 Haarlem, marinier Ramschip 'Schorpioen' (1893-1896) Amsterdam, na 1896 timmerman Haarlem; geh. 03-02-1886 Amsterdam Margaretha de Groote, wed. Joost van Genderen, geb. 26-05-1849 Amsterdam, ovl. 20-03-1916 Haarlem, d.v. Johannes Wilhelmus de GrootE en Petronella Wilhelmina Broeks.
 9. Antje Ott, geb. 19-10-1854 Hoogwoud, ovl. 19-09-1884 Den Helder, geh. 20-07-1876 Anna Paulowna Dirk Bakker, viskoper te Anna Paulowna, later politie agent/ zeeman te Amsterdam resp. Den Helder, geb. 19-11-1849 Schagen, ovl. 08-01-1915 Den Helder, z.v. Willem Bakker en Trijntje Biesboer.

------broers

(V.2.d) Hendrik Ott, z.v. (IV.2), geb. 30-11-1813 Abbekerk, boerenarbeider, resp. slager te Schagen, ovl. 27-11-1861 Schagen,
geh. (1) 13-05-1841 Schagen 

Antje Bleek, geb. 09-03-1816 Schagen, ovl. 13-02-1852 Schagen, d.v. Pieter Bleek en Neeltje Goedhart,
geh. (2) 30-10-1852 Schagen 

Trijntje Smit, geb. 30-09-1826 Midwoud, ovl. 26-12-1856 Schagen, d.v. Jan Smit en Maartje de Groot,
geh. (3) 30-04-1857 Schagen 

Bartje van Buren, geb. 19-08-1823 Barsingerhorn, ovl. 25-12-1865 Schagen, d.v. Jan van Buren en Aagje Duinmaaijer.
Kinderen uit (1):

 1. Neeltje Ott, boeremeid, geb. 24-03-1843 Schagen, ovl. 15-03-1919 Schagen, geh. 31-05-1874 Schoorl Cornelis Steen, veldarbeider te Schoorl, Wieringerwaard, resp. Schagen, geb. 13-4-1845 Schoorl, ovl. 20-3-1927 Castricum, z.v. Dirk Steen en Grietje Mulder.
 2. (Aaltje, geb. 19-04-1844 en ovl. 18-06-1845 Schagen)
 3. (Pieter, geb. 28-09-1845 en ovl. 14-09-1849 Schagen)
 4. Jan Ott, geb. 07-09-1849 Schagen, ovl. 18-01-1916 Amsterdam, timmerman, rijwielhersteller te Amsterdam; geh. (1) 01-08-1878 Den Helder Engelberta Bode, geb. 20-10-1852 Nijmegen, ovl. 10-11-1883 Amsterdam, d.v. Berend Coenraad Bode en Rijniera WALPOT; geh. (2) 15-12-1886 Amsterdam Hendrina Maria Sweers, voor huwelijk werkster, geb. 02-11-1864 Amsterdam, ovl. 17-01-1916 Amsterdam, d.v. Wijnand Christiaan Sweers en Maria Bartels.
 5. (Pieter, geb. 10-11-1850 en ovl. 16-09-1852 Schagen)
 6. (Cornelis, geb. 08-02-1852 en ovl. 19-04-1852 Schagen)
Kinderen uit (2):
 1. (Maartje, geb. 22-05-1853 en ovl. 04-05-1854 Schagen)
 2. (Maartje, geb. 05-03-1855 en ovl. 14-03-1855 Schagen)
 3. (Maartje, geb. 07-11-1856 Schagen en ovl. 01-08-1857 Midwoud)
Kinderen uit (3):
 1. (Pieter, geb. 27-01-1858 en ovl. 26-04-1858 Schagen)

------halfbroers

(V.2.e) Elias Ott, z.v. (IV.2), geb. 14-1-1817 Abbekerk, schilder te Aartswoud, later boer te Heerhugowaard, ovl. 13-12-1898 Heerhugowaard,
geh. (1) 28-04-1839 Schermerhorn
Maartje Hoogendijk, geb. 03-12-1810 Beemster, ovl. 27-03-1870 Hoogwoud, d.v. Jan Hoogendijk en Geertje Sijp,
geh. (2) 08-09-1870 Hoogwoud
Guurtje Weeshof, geb. 25-08-1820 Schermerhorn, ovl. 10-07-1879 Hoogwoud, d.v. Cornelis Weeshof en Aafje Spruit.
Kinderen uit (1):

 1. Pieter Ott, geb. 14-08-1840 Hoogwoud, ovl. 19-07-1909 Hoogwoud, schilder te Aartswoud (gem. Hoogwoud); geh. 15-05-1870 Hoogwoud Antje Stapel, geb. 30-06-1847 Hoogwoud, ovl. 09-05-1881 Hoogwoud, d.v. Jacob Stapel en Trijntje Koorn.
 2. Jan Ott, geb. 06-11-1842 Hoogwoud, ovl. 04-03-1918, schilder te Oude Niedorp, resp. Krimpen a.d. IJssel; geh. 03-04-1864 Hoogwoud Bartha Blok, geb. 15-03-1847 Hoorn, ovl. 20-08-1901, d.v. Dirk Blok en Elizabeth de Bruin.
 3. (Geertje, geb. 06-11-1842 en ovl. 18-11-1842 Hoogwoud)
 4. Dirk Ott, geb. 30-05-1845 Hoogwoud, ovl. 2-3-1907 Heerhugowaard, schilder te Aartswoud/ Hoogwoud; geh. (1) 26-05-1868 Hoogwoud Elisabeth Chattillon, geb. 12-12-1844 Wieringerwaard, ovl. 30-07-1887 Oude Niedorp, d.v. Dirk Chattillon en Grietje Maats, geh. (2) 15-11-1888 Oude Niedorp Lijsbeth de Jong, geb. 17-07-1840 Hoogwoud, ovl. 02-12-1934 Zuid en Noord Schermer, eerder geh. Gerrit Borst, d.v. Herbert de Jong en Lijsbeth de Vries.
 5. Geertje Ott, geb. 23-07-1847 Hoogwoud, ovl. 26-09-1912 Nieuwe Niedorp, geh. 14-02-1869 Nieuwe Niedorp Dirk Wit, landman/ koopman te Nieuwe Niedorp, geb. 1842 Hoogwoud, z.v. Pieter Wit en Grietje Stam.
 6. (Aafje, geb. 06-08-1849 en ovl. 15-09-1849 Hoogwoud)
 7. (Aafje, geb. 11-01-1851 en ovl. 17-02-1851 Hoogwoud)
 8. Klaas Ott, geb. 29-03-1854 Hoogwoud, ovl. 17-12-1928 Amsterdam, schilder te Aartswoud, Barsingerhorn ('87-'89), resp. Amsterdam; geh. 23-06-1881 Hoogwoud Antje Roos, geb. 10-02-1860 Sijbekarspel, ovl. 22-10-1923 Amsterdam, d.v. Roelof Roos en Dieuwertje Kistemaker.

------broers

(V.2.f) Dirk Ott, z.v. (IV.2), geb. 14-7-1818 Abbekerk, slager, veehandelaar te Abbekerk, ovl. 14-12-1857 Abbekerk,
geh. 30-04-1843 Abbekerk
Geertje Breebaart, (doopsgezind) geb. 02-03-1822 Hoogwoud, ovl. 19-11-1897 Abbekerk, d.v. Hoek Breebaart en Sijtje Wagemaker,
hertr. 1868 Abbekerk Ariën Moeijes.
Kinderen:

 1. Pieter Ott, geb. 26-05-1844 Abbekerk, ovl. 19-07-1912 Berkhout, slager/ koopman te Abbekerk; geh. 13-05-1864 Abbekerk Jeltje Timmerman, geb. 11-10-1844 Abbekerk, ovl. 10-11-1914 Berkhout, d.v. Jan Timmerman en Maartje Bont.
 2. Hoek Ott, slachter (1888), woonde afwisselend bij familie en in inrichting "Meerenberg" te Bloemendaal, geb. 13-04-1846 Abbekerk, ovl. 02-12-1888 Bloemendaal.
 3. (Aafje, geb. 04-04-1849 en ovl. 28-10-1850 Abbekerk)
 4. Sijtje Ott, geb. 13-10-1850 Abbekerk, ovl. 09-09-1929 Alkmaar, geh. 23-03-1874 Abbekerk Gerrit Klomp, koopman te Wognum, geb. 25-03-1854 Sijbekarspel, ovl. 29-03-1939 Alkmaar, z.v. Jan Klomp en Lijsbeth Kistemaker.
 5. fam. Dirk Schuitemaker, z.v. Aafje Ott
 6. Aafje Ott, geb. 24-05-1852 Abbekerk, ovl. 23-04-1923 Abbekerk, geh. 27-12-1877 Abbekerk Dirk Schuitemaker, schoenmaker te Abbekerk, geb. 11-04-1844 Medemblik, ovl. 27-05-1926 Abbekerk, z.v. Laurens Schuitemaker en Marijtje van Brederode.
 7. Geertje Ott, breister, geb. 31-10-1853 Abbekerk, ovl. 12-07-1938 Hoorn, geh. (1) 04-05-1879 Abbekerk Jacob Nierop, rietdekker te Twisk, geb. 19-12-1853 Abbekerk, z.v. Cornelis Nierop en Trijntje Buis, geh. (2) 23-03-1884 Abbekerk Pieter Dijkman, venter te Andijk/Westwoud, geb. 18-02-1854 Andijk, ovl. 12-01-1933 Alkmaar, z.v. Hermen Dijkman en Huitje de Vries.
 8. (Elias, geb. 11-11-1855 en ovl. 23-02-1857 Abbekerk)
 9. (Elias, geb. 07-03-1857 en ovl. 25-01-1858 Abbekerk)

------broers

(V.2.g) Teunis Ott (Theunis), z.v. (IV.2), geb. 23-2-1821 Abbekerk, slager te Schagerbrug (gem. Zijpe), ovl. 08-12-1874 Zijpe,
geh. (1) 09-10-1842 Abbekerk
Diena Schrieken, geb. 07-10-1817 Hoogwoud, ovl. 06-04-1845 Zijpe, in het kraambed, d.v. Maarten Schrieken en Catharina Schoenmaker,
geh. (2) 25-09-1845 Zijpe
Jannetje Vries, geb. 12-08-1826 Zijpe, ovl. 07-08-1891 Schoorl, d.v. Jan Vries en Maartje Zander.
Kinderen uit (1):

 1. (Aafje, geb. 02-10-1843 en ovl. 21-03-1845 Zijpe)
 2. (Maarten, geb. 08-03-1845 en ovl. 10-08-1847 Zijpe)
Kinderen uit (2):
 1. (Pieter, geb. 19-08-1846 en ovl. 24-10-1846 Zijpe)
 2. Jan Ott, geb. 12-11-1847 Zijpe, ovl. 2-1-1919 Rotterdam, slager te Zijpe, Haarlemmermeer, Den Helder, resp. Rotterdam; geh. 20-02-1870 Zijpe Guurtje Bas, geb. 22-03-1843 Zijpe, ovl. 06-11-1874 Zijpe, d.v. Cornelis Bas en Guurtje Grootes.
 3. (Pieter, geb. 12-01-1850 en ovl. 20-01-1850 Zijpe)
 4. Pieter Ott, geb. 23-01-1851 Zijpe, ovl. 09-04-1896 Zijpe, slager te Schagerbrug (gem. Zijpe) resp. Schagen; geh. (1) 04-06-1881 Zijpe Elisabeth Kuiper, geb. 27-04-1857 Zijpe, ovl. 12-12-1889 Zijpe, d.v. Jan Kuiper en Grietje Nieman; geh. (2) 08-03-1890 Zijpe Engeltje Bood, wed. Jan Koordes, geb. 26-02-1860 st Maarten, ovl. 06-01-1934 Zijpe, d.v. Willem Bood en Antje Hoogland.
 5. (Maartje, geb. 06-04-1853 en ovl. 05-08-1857 Zijpe)
 6. (Aafje, geb. 04-11-1855 en ovl. 16-04-1857 Zijpe)
 7. Jannetje Ott, geb. 26-11-1856 Zijpe, ovl. 22-10-1885 Zijpe, geh. 14-03-1885 Zijpe Cornelis Schuitemaker, bakker aan de Burgervlotbrug (Zijpe), geb. 1845 Oostzaan, z.v. Dirk Schuitemaker en Aaltje Bindt.
 8. (Maartje, geb. 20-05-1859 en ovl. 20-06-1859 Zijpe)
 9. Elias Ott, geb. 05-02-1861 Zijpe, ovl. 01-09-1926 Alkmaar, slager te Zijpe/ Schoorl/ Sint Maarten (10 jaar in USA geweest); geh. (1) 21-10-1882 Zijpe Antje Klomp, gistkliek (-ventster), geb. 14-07-1856 Zijpe, ovl. 25-09-1884 Zijpe, d.v. Cornelis Klomp en Eva van der Boom; geh. (2) 11-07-1886 Schoorl Neeltje Hartland, koopvrouw in gist, wed. Jan Hillegonds, geb. 09-10-1857 Koedijk, ovl. 4-4-1919 Petten, d.v. Dirk Hartland en Trijntje Ootjers.
 10. (Dirk, geb. 05-02-1862 en ovl. 17-05-1862 Zijpe)
 11. (Maartje, geb. 05-02-1862 en ovl. 19-02-1862 Zijpe)
 12. (Maartje, geb. 24-06-1863 en ovl. 18-08-1863 Zijpe)
 13. (Dirk, geb. 03-08-1864 en ovl. 16-09-1864 Zijpe)
 14. Maartje Ott, geb. 10-12-1865 Zijpe, ovl. 23-09-1925 Gellicum (gem. Deil), geh. (1) 16-5-1884 Kamerik (gescheiden?) Paulus Hogendoorn, geb. 1860 Kamerik, ovl. na 1908, wagenmaker Kamerik, z.v. Jan Hogendoorn en Lena Kastelein, geh. (2) voor 1892 Jacobus Wilhelmus Martinus Buijsing, schoolhoofd te Gellicum, geb. 1869 Zijpe, ovl. 24-8-1945 Culemborg, z.v. Martinus Adrianus Hendricus Buijsing en Johanna Maria Elisabeth Zoetjes (div. knd. uit (2)).
 15. (Aafje, geb. 26-04-1867 en ovl. 14-08-1867 Zijpe)
 16. (Aafje, geb. 19-02-1869 en ovl. 19-05-1869 Zijpe)
 17. (levenloos geboren dochter, geb. 26-10-1873 en ovl. 26-10-1873 Zijpe)

------broer/zus

(V.2.h) Aaltje Ott, d.v. (IV.2), geb. 20-7-1822 Abbekerk, ovl. 17-8-1859 Hoogwoud, 

geh. 1-6-1851 Hoogwoud  
Pieter Visser, watermolenaar te Aartswoud, geb. 27-3-1828 Hoogwoud, ovl. 2-5-1889 Hoogwoud, z.v. Johannis Visser en Trijntje Peetoom (tante van Dirkje Ott-Peetoom)
Kinderen:
 1. Aafje Visser, geb. 12-5-1853 Hoogwoud, geh. 30-4-1876 Winkel Pieter Kroon, geb. Hoogwoud 1848, arbeider Winkel, Groetpolder, z.v. Cornelis Kroon en Aafje Krapman
 2. Trijntje Visser, geb. Hoogwoud 02-2-1856, geh. Winkel 16-5-1880 Herke Joffer, geb. Winkel 06-9-1855, tuinman, Winkel, Laagzijde, z.v. Arien Joffer en Neeltje Bakker
 3. Marijtje Visser, geb. Hoogwoud 26-4-1857, ovl. 29-11-1927 Wildervank, geh. Winkel 15-5-1881 Pieter Peetoom, geb. Winkel 05-9-1858, ovl. Winkel 11-3-1896, arbeider, schipper, koopman Winkel, Laage Zijde, Hoogzijde, z.v. Jan Peetoom (broer van Dirkje Ott-Peetoom) en Antje Tuinman 

------zussen

(V.2.i) Aafje Ott, d.v. (IV.2), geb. 2-7-1826 Abbekerk, ovl. 14-11-1906 Winkel, 

geh. 16-5-1852 Winkel 
Jacob Bood, landman in de Groetpolder (Winkel), geb. 20-3-1827 N.Niedorp, ovl. 16-12-1904 Winkel, z.v. Dirk Bood en Maartje Krap.
Kinderen:
 1. (Maartje, geb. 27-2-1853 en ovl. Winkel 05-6-1853)
 2. Pieter Bood, geb. Winkel 25-6-1854, ovl. 19-2-1927 Nw. Niedorp, arbeider/ landbouwer Winkel, Groetpolder, geh. Winkel 21-5-1876, Elisabeth Kessel, geb. Zijpe 05-4-1854, ovl. 17-7-1935 Haarlem, d.v. Jan Kessel en Jantje Eenigenburg (zie https://www.genealogieonline.nl/zijper-families/I49915.php en http://genea.pedete.net/winkel/1977.htm
 3. Maartje Bood, geb. Winkel 31-3-1856, ovl. 15-2-1928 Winkel; geh. Winkel 21-5-1876, (NB op zelfde dag als broer, get. oa oom Alewijn Ott slagter Twisk) Frederik van Zoonen, geb. Winkel 26-3-1852, ovl. 11-3-1927 Winkel; slagter Winkel, Lagezijde, z.v. Arien van Zoonen en Meinsje Bood (zie idem)
 4. (Aafje, geb. 4-3-1860 en ovl. 26-6-1864 Winkel)
 5. Dirkje Bood, geb. 19-4-1862 en ovl. 28-6-1878 Winkel
 6. (Aafje, geb. 12-5-1866 en ovl. 12-4-1866 Winkel)

------zus/broer


Joris Ott (1829-1892) & Geertje Diepsmeer (1838-1915)
Joris Ott (1829-1892) & Geertje Diepsmeer (1838-1915)

(V.2.j) Joris Ott, z.v. (IV.2), geb. 5-2-1829 Abbekerk, schilder, glazenmaker, winkelier en makelaar te Koedijk, deed voorouderonderzoek en maakte 'erfenisreizen' naar Wenen, ovl. 08-12-1892 Koedijk,
geh. (1) 06-04-1851 Koedijk
Johanna Strooker, wed. Jan Grootewal, geb. 06-01-1820 Egmond Binnen, ovl. 29-10-1858 Koedijk, d.v. Gerrit Strooker en Pietertje van den Berg,
geh. (2) 08-01-1860 Koedijk
Geertje Diepsmeer, geb. 04-05-1838 Koedijk, ovl. 07-12-1915 Alkmaar, d.v. Pieter Diepsmeer en Trijntje Bakker.
Kinderen uit (1):
 1. (Aafje, geb. 01-05-1852 en ovl. 26-06-1852 Koedijk)
 2. Aafje Ott, timmermanszaak te Meerkerk (1903), geb. 30-10-1853 Koedijk, ovl. 16-06-1907 Schoorl, geh. (1) 12-12-1874 Koedijk Klaas Bol, timmerman/molenmaker te Burgerbrug (Zijpe), resp. Tienhoven, geb. 20-10-1838 Barsingerhorn, ovl. 16-08-1898 Meerkerk, z.v. Pieter Bol en Jacoba Mulder, geh. (2) 22-10-1903 Schoorl Jacob van Essen, landman te Schoorl, geb. 2-2-1850 Schoorl, ovl. 2-5-1911 Schoorl, gehuwd geweest (2) met Cornelia Deugd (gesch.?), eerder wedr. (1) Antje Los, later gehuwd (4) met Maria Anna Schwienhorst, z.v. Pieter van Essen en Trijntje Bakker.
Kinderen uit (2):
 1. Trijntje Ott, geb. 10-03-1861 Koedijk, ovl. 22-11-1927 Alkmaar, geh. 24-07-1889 st Pancras Willem van der Wal ("Willem Gordijntjes"), bakker te Schoorl, geb. 1864 Harenkarspel, ovl. voor 1927 Schoorl, z.v. Wouter van der Wal en Martje Keuken.
 2. Geertje Ott, geb. 27-03-1863 Koedijk, ovl. 01-03-1946 Amsterdam, koopvrouw (1894); geh. (1) 29-04-1886 Koedijk Jacob Kwantes, timmerman te Nieuwe Niedorp, geb. 09-02-1864 Abbekerk, ovl. 24-11-1889 Sloten, z.v. Klaas Kwantes en Antje de Beurs, geh. (2) 11-10-1894 Sint Maarten Jacob van Zoonen, landman/ slachter te Nieuwe Niedorp, geb. 1865 Wieringerwaard, ovl. 18-4-1911 Nieuwe Niedorp, z.v. Pieter van Zoonen en Guurtje Mosk. (min. 2 knd. uit (1) en 3 knd. uit (2))
 3. Pieter Ott, schilder te Koedijk, later won. Heiloo, geb. 10-04-1865 Koedijk, ovl. 11-11-1932 Alkmaar, geh. 27-07-1893 Koedijk Maartje de WAAL, geb. 05-01-1868 Oudkarspel, ovl. 20-11-1937 Bergen, d.v. IJf de WAAL en Guurtje Stam.
 4. (Maria, geb. 02-08-1866 en ovl. 17-08-1878 Koedijk)
 5. (Joris, geb. 30-03-1869 en ovl. 26-04-1870 Koedijk)
 6. Joris Ott, geb. 06-01-1872 Koedijk, ovl. 29-07-1948 Alkmaar, leraar Nederlands te Alkmaar; geh. (1) 04-08-1898 Koedijk Aafje Verwer, geb. 19-12-1875 Koedijk, ovl. 31-03-1931, d.v. Pieter Verwer en Geertje Dekker; geh. (2) 17-09-1931 Alkmaar Anna Maria Houtzager, geb. 1886, ovl. 04-04-1959 Alkmaar, d.v. Arien Houtzager en Maartje Hakof.
 7. (Antje, geb. 12-08-1873 en ovl. 26-09-1873 Koedijk)
 8. (Antje, geb. 22-03-1877 en ovl. 11-04-1878 Koedijk)

------broers


Alewijn Ott (1832-1902)
Alewijn Ott (1832-1902) & Dirkje Peetoom (1838-1905)

(V.2.k) Alewijn Ott, z.v. (IV.2), geb. 20-2-1832 Abbekerk, veehandelaar, slager, caféhouder (st. Joris) te Twisk, ovl. 16-04-1902 Twisk,
geh. 26-04-1857 Twisk
Dirkje Peetoom, geb. 06-01-1838 Winkel, ovl. 08-06-1905 Twisk, d.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen.
Kinderen:

 1. Pieter Ott, geb. 21-05-1858 Twisk, ovl. 05-08-1934 Blokker, slager/veeverloskundige te Oosterblokker (eerder te Binnenwijzend, gem. Westwoud in huize "de Maagd"); geh. (1) 28-04-1881 Twisk Maria Elisabeth Berkhout, geb. 13-03-1856 Spanbroek, ovl. 20-07-1920 Blokker, d.v. Pieter Berkhout en Maartje Graven; geh. (2) 23-12-1926 Blokker Jantien Slagter, wed. (geh. 1887) Meint Lunshof, geb. 1868 Assen, ovl. 29-12-1951 Amersfoort, d.v. Jan Slagter en Lammerdina Boer.
 2. (Jantje, geb. 25-04-1859 en ovl. 26-07-1859 Twisk)
 3. Jantje Ott, geb. 08-09-1860 Twisk, ovl. 29-04-1932 Midwoud, geh. 21-04-1881 Twisk Cornelis Pool, brood- en banketbakker te Oostwoud, geb. 25-07-1856 Midwoud, ovl. 11-08-1927 Midwoud, z.v. Paulus POOL en Aafje Querner.
 4. (Aafje, geb. 04-10-1861 en ovl. 01-11-1861 Twisk)
 5. Aafje Ott, geb. 05-11-1862 Twisk, ovl. 22-05-1947 Amersfoort, geh. 08-05-1884 Twisk Klaas Roozendaal, smid te Oostwoud, geb. 26-02-1860 Midwoud, ovl. 19-03-1922 Soest, z.v. Klaas Roozendaal en Niesje Bakker.
 6. Dirk Ott, geb. 26-02-1864 Twisk, ovl. 09-05-1931 Hoorn, slager te Zwaag; geh. 28-04-1887 Twisk Trijntje van der Wolf, geb. 23-11-1866 Spanbroek, ovl. 25-06-1944 Den Dolder, d.v. Adam van der Wolf en Trijntje Langedijk.
 7. Jan Ott, vertrok 1883 naar USA; Denver Colorado. Trouwde weduwe met 2 kinderen. Geb. 25-10-1865 Twisk, ovl. 1948 Denver.
 8. (Aaltje, geb. 09-02-1867 en ovl. 03-11-1867 Twisk)
 9. (Elias, geb. 27-04-1868 en ovl. 03-07-1868 Twisk)
 10. Elias Ott, geb. 26-07-1869 Twisk, ovl. 21-11-1933 Westwoud, slager te Opperdoes, later te Langereis (N.Niedorp/ Hoogwoud), koopman Hoogwoud 1933; geh. 19-05-1892 Twisk Dieuwertje Blokker, geb. 03-05-1868 Opperdoes, ovl. 27-09-1941 Egmond Binnen, d.v. Pieter Blokker en Trijntje Rooker.
 11. Alewijn Ott, geb. 11-07-1871 Twisk, ovl. 14-08-1962 Amsterdam, veehandelaar, slager, boer, caféhouder te Venhuizen, Zwaag, Wognum, resp. Enkhuizen; geh. (1) 07-05-1891 Twisk Lijsbeth Kos, geb. 28-02-1872 Benningbroek, ovl. 11-12-1931 Wognum, d.v. Ariën Kos en Ariaantje Blokker; geh. (2) 20-10-1932 Enkhuizen Maartje Ham, wed. (geh. 1906) Pieter Oud, geb. 11-11-1883 Grotebroek, ovl. 13-01-1961 Enkhuizen, d.v. Henricus Ham en Marijtje Haas.
 12. (Aaltje, geb. 03-09-1872 en ovl. 05-02-1873 Twisk)
 13. Cornelis (Kees) Ott, vertrok 1893 naar USA; spoorwegarbeider te Jeroma, Arizona, geb. 15-01-1874 Twisk, ovl. 11-04-1898 Jeroma (verongelukt op werk).

------broer/zus

(V.2.l) Marijtje Ott (Maartje), d.v. (IV.2), naaister, geb. 13-11-1836 Abbekerk, ovl. 15-10-1867 Winkel, 

geh. 31-12-1856 Abbekerk 
Wiebe van der Hoek, geb. 13-9-1833 Opmeer, ovl. na 1891, timmerman te Aartswoud/ Winkel/ Amsterdam, z.v. Cornelis van der Hoek en Trijntje Wijdenes. (hij hertr. 20-6-1869 Winkel; Gerritje van der Poel)
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 5-2-1859 Hoogwoud en ovl. 1-4-1865 Winkel)
 2. Trijntje van der Hoek, geb. 27-11-1857 Hoogwoud, geh. 5-5-1883 Zijpe Cornelis Kuilman, geb. 1854 Zijpe, arbeider, z.v. Cornelis Kuilman en Antje Kooi 
 3. Aafje van der Hoek, geb. 21-3-1862 Winkel, ovl. 12-4-1906 Rhenen, geh. 9-12-1891 Amsterdam Franciscus Ludovicus Meeus, geb. 1858 Borgerhout Belgie, werkman, z.v. Joannes Baptista Meeus en Maria Rosa Cnaeps (hij hertr. 1906 Geertruida Siebrands)
 4. Cornelis van der Hoek, geb. 19-9-1866 Winkel, timmerman; geh. 12-7-1894 Amsterdam Petronella Boelhouwer, geb. 1870 Amsterdam, d.v. Willem Boelhouwer en Maria Elisabeth Everhard 

------nichten

(V.3.a) Antje Schoen,
(V.3.b) Pieter Schoen,
(V.3.c) Maartje Schoen,
(V.3.d) Trijntje Schoen,
(V.3.e) Klaas Schoen, zie
parentelen dochters Ott-Clomp

------neven

(V.4.a) Jan Ott, z.v. (IV.4), geb. 22-6-1812 Oosthuizen, ovl. 22-02-1882 Oosthuizen, landman, veehouder te Oosthuizen;

geh. 27-04-1834 Oosthuizen  
Bregje Knip, geb. 28-01-1818 Beemster, ovl. 20-04-1880 Oosthuizen, d.v. Simon Knip en Aagje Braak.
Kinderen:

 1. Grietje Ott, geb. 02-12-1835 Oosthuizen, ovl. 23-02-1901 Monnikendam; geh. 28-04-1867 Monnickendam Cornelis Spaans, landman te Monnickendam, geb. 1834 Westwoud, z.v. Reindert Spaans en Trijntje Beets.
 2. Simon Ott, geb. 27-09-1837 Oosthuizen, ovl. 10-11-1913 Oosthuizen, landman te Oosthuizen; geh. 14-05-1865 Oosthuizen Catharina Klijzing, geb. 02-12-1844 Beets, ovl. 12-12-1926 Oosthuizen, d.v. Ernst Klijzing en Mietje Berkhuizen.
 3. Aagje Ott, geb. 28-10-1841 Oosthuizen, ovl. 28-10-1920 Oosthuizen; geh. 1861 Cornelis Haremaker, veehouder te Oosthuizen, geb. 1840, z.v. Pieter Haremaker en Trijntje Leegwater

------broers

(V.4.b) Cornelis Ott, z.v. (IV.4), geb. 11-12-1818 Oosthuizen, ovl. 04-11-1881 Oosthuizen, landman, veehouder te Oosthuizen;
geh. 28-04-1844 Oosthuizen  

Sijbregt Tuijn, geb. 25-11-1821 Oosthuizen, ovl. 16-05-1890 Oosthuizen, d.v. Sijmon Tuijn en Trijntje Has.
Kinderen:

 1. Joris Ott, geb. 22-01-1845 Oosthuizen, ovl. 29-01-1900 Oosthuizen, veehouder te Hobreede (Oosthuizen); geh. 28-04-1869 Oosthuizen Maartje Garms, geb. 02-12-1849 Warder, ovl. 08-11-1921 Oosthuizen, d.v. Jan Garms en Maartje Visser.
 2. Trijntje Ott, geb. 15-09-1848 Oosthuizen, ovl. 06-04-1922 Oosthuizen; geh. 20-11-1874 Beemster Klaas Laan, veehouder te Oosthuizen, geb. 1849 Beemster, z.v. Remmet Laan en Aafje de Groot.
 3. Simon Ott, geb. 01-09-1852 Oosthuizen, ovl. 25-04-1906 Oosthuizen, landman te Oosthuizen; geh. 23-04-1876 Oosthuizen Engeltje Balk, geb. 05-06-1853 Graft, ovl. 15-02-1922 Oosthuizen, d.v. Pieter Balk en Elisabeth de Vries.

------broers

(V.4.c) Jacob Ott, z.v. (IV.4), geb. 25-9-1823 Oosthuizen, ovl. 11-06-1893 Oosthuizen, landman, veehouder te Hobreede (gem. Oosthuizen);
geh. 25-04-1847 Oosthuizen 

Aagje de Jong, geb. 25-09-1824 Middelie, ovl. 05-12-1909 Oosthuizen, d.v. Jacob de Jong en Lijsbeth Laan.
Kinderen:

 1. Joris Ott, geb. 10-11-1849 Oosthuizen, ovl. 07-01-1937 Oosthuizen, landman te Oosthuizen (Beemster 1902-1907); geh. (1) 03-05-1874 Oosthuizen Maartje Hovenier, geb. 19-06-1850 Oosthuizen, ovl. 08-08-1898 Oosthuizen, d.v. Elias Hovenier en Aaltje de Boer; geh. (2) 18-03-1900 Oosthuizen Jansje Ledder, wed. Klaas Doets, geb. 13-07-1845 Krommenie, ovl. 07-01-1922 Oosthuizen, d.v. Dirk Ledder en Jannetje Heijnes.
 2. Jacob Ott, geb. 30-09-1852 Oosthuizen, ovl. 30-01-1920 Oosthuizen, landman, veehouder te Hobreede (Oosthuizen); geh. 29-04-1888 Oosthuizen Marijtje Jongejan, geb. 25-05-1859 Avenhorn, ovl. 22-04-1940 Oosthuizen, d.v. Jan Jongejan en Neeltje de Groot.
 3. Grietje Ott, geb. 08-03-1855 Oosthuizen, ovl. 30-11-1919 Oosthuizen; geh. 09-05-1880 Oosthuizen Christiaan Lampe, timmerman te Oosthuizen, geb. 1852 Oosthuizen, z.v. Arend Lampe en Anna Maria Kapel.

------broers


Pieter Ott (1830-1902) & Antje Bier (1838-1909)
(V.4.d) Pieter Ott, z.v. (IV.4), geb. 4-9-1830 Oosthuizen, ov. 20-07-1902 Beemster, landman/ warmoezier te Oosthuizen, Hobreede, Beemster;
geh. (1) 23-04-1854 Oosthuizen 

Trijntje Schouten, geb. 13-09-1836 Oosthuizen, ovl. 02-09-1861 Oosthuizen, d.v. Hermanus Schouten en Trijntje de Jong;
geh. (2) 14-02-1864 Beemster 

Antje Bier, geb. 04-06-1838 Beemster, ovl. 15-09-1909 Beemster, d.v. Dirk Bier en Lijsbeth Brommersma
Kinderen uit (1):

 1. Joris Ott, geb. 25-01-1855 Oosthuizen, ovl. 30-11-1921 Beemster, fruit- en groenteteler/koopman te Zuidoost-Beemster; geh. 29-04-1877 Beemster Agatha (Aagje) Eggers, geb. 06-04-1850 Beemster, ovl. 26-01-1922 Beemster, d.v. Hendrik Eggers en Aaltje van Zijp.
 2. Hermanus Ott, geb. 10-10-1857 Oosthuizen, ovl. 30-01-1906 Amsterdam, warmoezier (tuinder) te Beemster; geh. 04-05-1879 Beemster Antje Waterhout, geb. 31-01-1856 Beemster, ovl. 12-05-1915 Beemster, d.v. Hermanus Waterhout en Trijntje Meijer.
 3. (Grietje, geb. 09-06-1858 en ovl. 26-09-1859 Oosthuizen)

------neven

(V.5.a) Jan Ott, z.v. (IV.5), geb. 3-2-1817 Barsingerhorn, ovl. 07-02-1900 Barsingerhorn, watermolenaar te Barsingerhorn;
geh. 28-05-1843 Barsingerhorn 

Alida Rotgans, geb. 15-09-1821 Nieuwendam, ovl. 22-12-1893 Barsingerhorn, d.v. Gerrit Rotgans en Lijsbeth van Petten.
Kinderen:

 1. Teetje Ott, dienstbode te Barsingerhorn, geb. 23-01-1844 Barsingerhorn, ovl. 13-06-1917 Barsingerhorn.
 2. (Gerrit, geb. 23-01-1844 en ovl. 27-02-1844 Barsingerhorn)
 3. Gerrit Ott, geb. 07-07-1846 Barsingerhorn, ovl. 16-10-1885 Harenkarspel, watermolenaar te Harenkarspel; geh. 07-01-1876 Harenkarspel Grietje van Stipriaan, geb. 24-05-1848 Barsingerhorn, ovl. 17-07-1927 Winkel, d.v. Pieter van Stipriaan en Trijntje ZWaag.
 4. Aalwijn Ott, schoolhoofd te Graft, geb. 08-06-1848 Barsingerhorn, ovl. 01-09-1879 Leiden; geh. 26-03-1876 De Rijp Eefje van der Lijn, geb. 11-05-1847 de Rijp, ovl. 31-08-1919 Alkmaar, hertr. 08-07-1905 Graft Berend Keizer, d.v. Jacob van der Lijn en Grietje Lakeman.
 5. Cornelis Ott, watermolenaar, won. Schagen, Barsingerhorn, Benningbroek, resp. Alkmaar, geb. 07-05-1852 Barsingerhorn, ovl. 02-02-1921 Alkmaar; geh. 08-05-1896 Schagen Cornelia de Boer, geb. 30-03-1862 Hoogwoud, ovl. 04-01-1937, d.v. Aalbert de Boer en Neeltje Gorter.
 6. Elizabeth Ott, dienstbode te Winkel (1887), geb. 09-09-1854 Barsingerhorn, ovl. 29-06-1894 Barsingerhorn
 7. Jan Ott, onderwijzer te Den Helder, geb. 17-12-1857 Barsingerhorn, ovl. 16-11-1890 Barsingerhorn.

------broer/zus

(V.5.b) Maartje Ott, d.v. (IV.5), geb. 26-10-1823 Barsingerhorn, ovl. 18-3-1887 Barsingerhorn, boerin (1852);

geh. (1) 15-4-1847 Barsingerhorn 
Jan Bos, landman, burgemeester van Barsingerhorn, ged. 18-7-1787 Zijpe, ovl. 29-9-1853 Barsingerhorn, 
z.v. Gerrit Bos en Arientje Preker, wedr. Jannetje Blaauwboer (c.1788-1833)
geh. (2) 8-10-1854 Winkel
Arien Goed (Arie), korenmolenaar te Winkel, geb. 1817 Hoogwoud, ovl. 9-12-1873 Winkel, z.v. Pieter Goed en Neeltje Egmond.
Kinderen uit (1):
 1. Ariëntje Bos (Arendje), geb. 10-6-1847 Barsingerhorn, ovl. 20-2-1919 Alkmaar; geh. 9-5-1869 Winkel Cornelis Geel, geb. Wieringerwaard, ovl. voor 1919, landbouwer, z.v. Jacob Geel en Neeltje Stins.
 2. Gerrit Bos, geb. 1-5-1849 Barsingerhorn, ovl. 17-1-1922 Alkmaar, landbouwer; geh. 16-2-1883 Winkel Ariaantje Vethman, geb. Wieringerwaard, ovl. na 1922, d.v. Maarten Vethman en Maartje Slooves 
 3. Jan Bos, geb. 24-9-1852 Barsingerhorn, ovl. 7-12-1927 Winkel, ongehuwd
Kinderen uit (2):
 1. Maartje Goed, geb. 11-8-1855 Winkel, ovl. 1-3-1888 Wieringen, ongehuwd en zonder beroep.

------zussen

(V.5.c) Pietertje Ott, d.v. (IV.5), geb. 5-3-1826 Barsingerhorn, ovl. 21-9-1903 Barsingerhorn, geh. (1) 21-4-1849 Zijpe

Pieter Tuijn, geb. 1818 Zijpe, ovl. 20-1-1857 Zijpe (Oudesluis, doch won. Barsingerhorn), landman, z.v. Jan Tuijn en Trijntje Keijzer;
geh. (2) 22-11-1857 Barsingerhorn 
Pieter Kossen, tuinman te Barsingerhorn, geb. 1829 Zijpe, ovl. 15-10-1893 Barsingerhorn, z.v. Arie Kossen en Trijntje Mosk.
Kinderen uit (1):
 1. Jan Tuijn, geb. 29-9-1850 Zijpe, ovl. 22-6-1885 Zijpe, timmermansknecht; geh. 12-10-1873 Barsingerhorn Trijntje Wilms, geb. 1849 Barsingerhorn, ovl. na 1885, winkelierster, d.v. Pieter Wilms en Trijntje Marschalk
Kinderen uit (2):
 1. (Trijntje, geb. 15-10-1858 en ovl. 7-9-1859 Barsingerhorn)
 2. Arie Kossen, geb. 18-6-1860 Barsingerhorn, broodbakker; geh. (1) 1-5-1881 Barsingerhorn Dieuwertje Spaans, geb. 1860 Barsingerhorn, d.v. Cornelis Spaans en Grietje Spaans; geh. (2) 29-8-1922 Amsterdam Angenis Geertruij van Beek, geb. 1882 Amsterdam, d.v. Martinus Gerardus van Beek en Maria Helena Antonia van Rooij
 3. Trijntje Kossen, geb. 14-4-1862 Barsingerhorn, ovl. 7-4-1942 Barsingerhorn; geh. 12-7-1885 Barsingerhorn Klaas Beek, geb. 1861 Zijpe, ovl. 19-5-1927 Barsingerhorn, timmerman, z.v. Cornelis Beek en Trijntje Zeeman

------zussen

(V.5.d) Trijntje Ott (Ot), d.v. (IV.5), geb. 29-8-1827 Barsingerhorn, ovl. 20-8-1861 Alkmaar, boeremeid (1851) 

geh. (1) 12-3-1853 Schagen 
Jan Voormeij (soms foutief "Voormij"), arbeider te Schagen, geb. 1828 Schagen, ovl. 16-8-1855 Schagen, z.v. Pieter Voormeij en Grietje Kooij, 
geh. (2) 4-12-1856 Schagen 
Johan Georg Groos, gerechtsdienaar te Schagen/ Alkmaar, wedr. Grietje van Hoek, hertr. Grada Margaretha Dudock, geb. 1809 's-Hertogenbosch, ovl. 2-6-1866 Rotterdam, z.v. Johan Hendrik Groos en Geeske Weennink/ Wunnink/ Wunnik.
Kind van onbekende vader:
 1. (Trijntje, geb. 10-11-1851 en ovl. 24-11-1851 Schagen)
Kind uit (1):
 1. Pieter Voormeij, geb. 7-4-1854 Schagen, ovl. 31-7-1935 Anna Paulowna, huisschilder Leeuwarden/ Wormer; geh. (1) 2-6-1877 Leeuwarden Rinske van Deinum, geb. 1851 Leeuwarden, ovl. 30-4-1929 Leeuwarden, d.v. Wieger van Deinum en Martzen de Jong; geh. (2) 5-11-1930 Leeuwarden Antje Stornebrink, geb. 1856 Wirdum, ovl. 2-10-1934, d.v. Thomas Sijbrens Stornebrink en Sijbrigje Tjallings van Balen, wed. Wijbe Tettes Langhout

------zus/broer

(V.5.e) Pieter Ott, z.v. (IV.5), geb. 20-4-1841 Barsingerhorn, ovl. 19-11-1905 Barsingerhorn, bedrijfsboer te Aartswoud (gem. Hoogwoud);
geh. (1) 06-05-1866 Winkel 

Trijntje Vink, geb. 17-03-1841 Winkel, ovl. 21-12-1890 Hoogwoud, d.v. Willem Vink en Lijsbeth Dop;
geh. (2) 08-09-1898 Hoogwoud 

Neeltje Jongejan, wed. Simon Beemsterboer, geb. 27-02-1840, ovl. 20-06-1909 Opperdoes, d.v. Jakob Jongejan en Marijtje Posker.
Kinderen uit (1):

 1. (Elisabeth, geb. 20-02-1867 en ovl. 18-07-1868 Winkel)
 2. (Elizabeth, geb. 29-04-1869 en ovl. 02-08-1873 Hoogwoud)
 3. Willemtje Ott, geb. 06-08-1871 Hoogwoud, ovl. 17-03-1918 Barsingerhorn; geh. (1) 13-04-1893 Hoogwoud, sch. 28-02-1895 Alkmaar Frederik van der Bel, arbeider te Aartswoud, wedr. Trijntje Ruig, geb. 1864 Hoogwoud, z.v. Jan van der Bel en Neeltje Zilver; geh. (2) 01-05-1896 Barsingerhorn Albert Bronder, watermolenaar te Oudkarspel, later timmerman Barsingerhorn, geb. 1873 Barsingerhorn, ovl. 12-5-1945 Barsingerhorn, z.v. Hendrik Bronder en Trijntje Tiel.
 4. Elizabeth Ott, geb. 27-07-1874 Hoogwoud, ovl. 22-09-1922 Alkmaar; geh. (1) 05-05-1898 Hoogwoud Klaas Moeijes, arbeider te Hoogwoud, geb. 26-08-1875 Hoogwoud, ovl. 15-08-1907 Alkmaar, z.v. Pieter Moeijes en Trijntje Bakker; geh. (2) 11-05-1911 Alkmaar Jacobus Petrus Johannes Vennik, spoorbeambte Alkmaar, geb. 27-10-1881 Den Helder, z.v. Jacobus Johannes Vennik en Thérèse Piscaer.
 5. (levenloos geboren zoon, 14-09-1876 Hoogwoud)
 6. (Wijntje, geb. 23-02-1878 en ovl. 04-04-1878 Hoogwoud)

------neven

(V.6.a) Jan Koelemeij,
(V.6.b) Neeltje Koelemeij,
(V.6.c) Maartje Koelemeij,
(V.6.d) Antje Koelemeij,

(V.6.e) Trijntje Koelemeij,
(V.6.f) Hielke Koelemeij,

(V.7.a) Jan Middelbeek,
(V.7.b) Cornelia Middelbeek,
(V.7.c) Hendrik Middelbeek,
(V.7.d)
Maartje Middelbeek,
(V.7.e) Pieter Middelbeek, zie parentelen dochters Ott-Clomp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten