maandag 13 februari 2017

kwartierstsaat Ott-Clomp

### nog in bewerking ###

Kwartierstaat van de kinderen van Jan Ott (1758-1810) en Maartje Clomp (1762-1808) te Wognum. 

16) Ott 17) 18) Herrel 19) 20) Cornelis Jans (Kistemaker/ de Wit/ Sloos?)
?-1699
21) Maritje Passchier(s)
?-1703
22) Reijnier Cornelis Tollinga
?-1721
23) Jannetje Isacks (van Seeland)
?-1709
24) Gerbrand Everts Clomp
1677-1729
25) Catrina van der Neer
1678-1712
26) Joris Pieters Bijkerk 27) Anne Pieters 28) Aldert 29) 30) Alewijn Bol
1659-1728
31) Maartje Pieters
8) Ignatius B. Ott
?-1752
9) Maria C. Herrel
?-1774
10) Jan Sloos
?-1722
11) Aaltje Tollinga
1684-1734
12) Evert Clomp
1700-1752
13) Maartje Bijkerk
?-1731
14) Dirk Heijnen
?-1750
15) Trijntje Bol
?-1758
4) Pieter Ott
?-1798
5) Maritje Sloos
1715-1790
6) Joris Clomp
?-1787
7) Maartje Heijnen
?-1778
2) Jan Ott
1758-1810
3) Maartje Clomp
1762-1808

Dit zijn de voorouders van alle Westfriese Otten; Zowel Jan als zijn vader Pieter Ott (? - 1798) hadden geen broers die kinderen hadden. De vertakking van de familie begint dus bij de drie zoons van Jan Ott:  
  • Pieter Ott (1786-1837), verreweg de grootste tak, en meest in Westfriesland gebleven; 
  • Joris Ott (1790-1860), vooral in Oosthuizen en de Beemster; en  
  • Alewijn Ott (1791-1875), ook geschreven als "Aalwijn"; deze tak is 'uitgestorven', d.w.z. heeft geen afstammelingen meer die de naam Ott dragen.
Deze drie broers kunnen beschouwd worden als generatie 1 en proband ofwel nummer 1 in de kwartierstaat. Het nummer van iemands vader is het dubbele van het eigen nummer, in dit geval dus 2 en de vader van 2 is 4, enz. De moeder is steeds het dubbele plus 1 (moeder van 1 is 2+1=3, moeder van 3 is 6+1=7, enz.).

doop is gereformeerd, tenzij anders aangegeven
z.v./ d.v. = zoon-/ dochter van
geb./ ged./ ovl./ begr. = geboren, gedoopt, overleden, begraven
otr./ geh. = ondertrouwd (huwelijksafkondiging)/ gehuwd

~ ~ ~ Generatie 2

2) Jan Ott (1758-1810), z.v. Pieter Ott en Maritje Sloos, ged. 19-2-1758 Hoorn, ovl. 8-5-1810 Wognum, begr. 12-5 kerk nr. 121, schoolmeester, koster, voorzanger, dorpsschrijver, gaarder aan de Kerkbuurt te Wognum;
geh. 23-2-1783 Wognum, otr. 8-2 Opmeer en Hoorn
3) Maartje Clomp (1762-1808), d.v. Joris Clomp en Maartje Heijnen, ged. 28-10-1762 Spanbroek, ovl. 14-7-1808 Wognum, begr. 18-7 kerk nr. 121.

~ ~ ~ Generatie 3

4) Pieter Ott (?-1798), z.v. Ignatius Bernard Ott en Maria Cornelia Herrel, ovl. 26-5-1798 Hoorn, begr. 30-5 Noorderkerk noordzij 29 (4e klasse 3 gulden), meester kleermaker en gildevoogd;
geh. 3-8-1749 Hoorn (ds. Petrus Bakker), otr. 18-7 gaarder, 19-7 gerecht
5) Maritje Sloos (1715-1790), d.v. Jan Sloos en Aaltje Tollinga, ged. 20-6-1715 Hoorn, ovl. 10-2-1790 Hoorn, begr. 12-2 Noorderkerk zuidzij 21, voor huwelijk naaister met fourniturenwinkel.

6) Joris Clomp (?-1787), z.v. Evert Clomp en Maartje Bijkerk, begr. 17-2-1787 Spanbroek, burgemeester, schepen, armvoogd enz. te Spanbroek, bij tr. j.m. Spanbroek;
otr. 5-2-1745 Spanbroek
7) Maartje Heijnen (?-1778), d.v. Dirk Heijnen en Trijntje Bol, begr. 12-5-1778 Spanbroek, bij tr. j.d. te Zuid Scharwoude

~ ~ ~ Generatie 3

8) Ignatius Bernard Ott (?-1752), begr. 28-7-1752 Hoorn Noorderkerk kerkhof, militair cavallerie regiment van der Duin (CR672f) te Breda (1727), Venlo (1729), vanaf 1732 (of eerder) te Hoorn, won. Kruisstraat (1738), Nieuwe Noord (1752); en
9) Maria Cornelia Herrel (?-1774), ovl. 7-2-1774 Hoorn (impost 3 gulden), begr. 9-2 Hoorn Noorderkerk zuidzij 101, als weduwe won. op 't Agterom (1760), de Ramen (1774).

10) Jan Cornelisz (Sloos) (?-1722), begr. 28-1-1722 Hoorn Grote Kerk (impost 27-1); bij huwelijk jongman op 't Agterom; 
geh. 23-10-1705 Hoorn (door ds. Hondius, gaarder 3:-:-)
11) Aaltje Reijnders (Tollinga) (1684-1734), ged. 18-4-1684 Hoorn, begr. 25-8-1734 Hoorn Grote Kerk, lidmaat na belijdenis 20-9-1702; bij huwelijk jongedochter in de Prooststeeg, bij ovl. weduwe op het Oude Noord (Westzijde).

12) Evert Gerbrandsz Clomp (1700-1752), z.v. Gerbrand Clomp en Catrina van der Neer, ged. 21-3-1700 Hoorn, begr. 10-1-1752 Spanbroek, burgemeester, schepen enz. te Spanbroek, geh. (2) Maartje Cornelis Kuijpers, geh. (3) 3-3-1741 Spanbroek Neeltje Egberts Mouts;
geh. 18-10-1717 Spanbroek
13) Maartje Joris Bijkerk (?-1731), d.v. Joris Bijkerk en Anne Pieters, begr. 6-2-1731 Spanbroek

14) Dirk Aldertsz Heijnen (?-1750), z.v. ?Aldert Heijnen?, begr. 5-8-1750 Zuid Scharwoude;
testament kort voor huwelijk 11-1-1717 (NA 405-2)
15) Trijntje Alewijns Bol (?-1758), d.v. Alewijn Bol en Maartje Pieters, begr. 8-3-1758 Zuid Scharwou, ovl. te Spanbroek

~ ~ ~ Generatie 3

16) t/m 19) onbekend

20) Cornelis Jansz (Kistenmaker/ de Wit/ Sloos?) (?-1699), z.v. Jan Cornelisse Kistemaecker en ...,  imp. begr. 5-5-1699 (3:-:-), begr. 8-5 Grote Kerk Noordzij 419 (5:-:-), won. Agterom Hoorn, bij tr. j.m. op het Noort;
geh. 17-7-1661 Hoorn (otr. 2-7)
21) Maritje Passchier(s) (?-1703),  d.v. ?Passchier? ... en Pietertje Jans; impost begr. 27-6-1703 (3:-:-), begr. 29-6 Grote Kerk Noordzij 419 (5:-:-), bij tr. j.d. op de Haven.

22) Reijnier Cornelis (Tollinga) (?-1721), z.v. ?Cornelis (Tollinga)?
23) Jannetje Isacks (van Seeland) (?-1709), d.v. ?Isack Seeuwens? en ?Jacomine Werbroeckx?

24) Gerbrand Evertsz Clomp (1677-1729), z.v. Evert Clomp en Alida Passers, ged. 10-1-1677 Hoorn, begr. 9-2-1729 Spanbroek, ... te Hoorn/ Spanbroek
geh. 5-7-1699 Hoorn, otr. 20-6
25) Catrina van der Neer (1678-1712), d.v. Jacobus van der Neer en Marijtje Wijnbergen, ged. 13-3-1678 Hoorn, begr. 11-10-1712 Spanbroek.

26) Joris Pietersz Bijkerk (?-?), z.v. Pieter Bijkerk en ..., burgemeester (1704-1710), schepen (1709-1713), diaken (1713), winkelier (1713), president schepen (1713);
geh. 15-2-1696 Spanbroek
27) Anne Pieters (?-?), d.v. ?Pieter?

28) ?Aldert Heijnen?
29) ...

30) Mr. Alewijn Bol (1659-1728), z.v. Johannes Boll en Trijntje Claas, ged. 18-5-1659 Spaarndam, ovl. 2-1-1728 Noord Scharwoude, chirurgijn, attestatie van Zuid- naar Noord-Scharwou 28-5-1724; en
31) Maartje Pieters (?-?), d.v. ?Pieter? ..., ovl. voor dec. 1723.

~ ~ ~ Generatie 4

32) t/m 39) onbekend

40) Jan Cornelisse Kistemaecker (?-1678), z.v. ?Cornelis? en ..., begr. 14-9-1678 Hoorn noordzijde 419
41) ...

42) ?Passchier? ...
43) Pieterke Jans (?-?), d.v. Jan ... en Trijn Claes Hoekes (volgens grafboek Grote Kerk noordzij 419)

44) ?Cornelis (Tollinga)?, z.v. ?Reijn Tollinga en Louts Jelles?
45) ...

46) ?Isack Seeuwens?, geb 1608, geh. 2-4-1637 Amsterdam
47) ?Jacomine Werbroeckx?, geb. 1605

48) Evert Jansz Clomp (1635-1691), z.v. Jan Everts Clomp en Grietje Allerts, ged. 24-5-1635 Hoorn, begr. 27-12-1691 Grote Kerk middelkerk [83/13], schepen, koopman-reder, enz. te Hoorn;
geh. 1-1-1662 Hoorn (j.m./ j.d. Hoorn) "Ten huijse van Adriaen Passer des bruijts vader, staende op Nieuwe Noort"
49) Alida Passers (1640-1679), d.v. Adriaen Passer en Meyns van Groenvelt, ged. 24-5-1640 Hoorn, begr. 4-11-1679 Grote kerk middelkerk

50) Jacobus van der Neer (1648-1715), z.v. Abraham van der Neer en Catharina Wils, ged. 15-5-1648 Den Haag, ovl. 29-10-1715 Rotterdam, deurwaarder, lid Gecomitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland enz.;
geh. 16-6-1675 Hoorn
51) Marijtje Wijnbergen (?-1698), d.v. Pieter Claes Wijnberg en Marijtje Cornelis, geb. Sijbekarspel, begr. 17-7-1698 Hoorn

52) Pieter Jorisz Bijkerk (1648-?), z.v. ?Joris? en ..., geb. 1648, ovl. na 1677, schepen (1670-1676) Opmeer-Spanbroek;
53) ...

54) ?Pieter?
55) ...

56) t/m 59) onbekend

60) Jan/ Johannes Hendriksz Boll (?-?), z.v. ?Hendrik? en ..., ovl. na 1708, won. Spaarndam/ Spaarnwoude, later inwonend bij zoon;
geh. ?-3-1650 Spaarndam
61) Trijntje Claas (), d.v. ?Claas?

~ ~ ~ Generatie 5

64) t/m 79) onbekend

80) ?Cornelis?
81)...

82) t/m 85) onbekend

86) Jan ...
87) Trijn Claes Hoekes (?-?), d.v. ?Claes Hoekes? en ..., ovl. na 1623 (volgens grafboek Grote Kerk noordzij 419)

88) ?Reijn Tollinga? herbergier Suameer Friesland (NA 1615 2n 1620)
89) ?Louts Jelles?

90) t/m 95) onbekend

96) Jan Everts Clomp (?-1657), z.v. Evert Jansz Clomp en Marij Gerrits Gaergoet, bij tr. won. achter de Oosterkerk, daarna op de Haven bij de Wijde Brock steegh;
geh. 17-7-1633 Wognum, afk. 3-7 Hoorn (j.m./ j.d. Hoorn)
97) Grietje Allerts Lammerschage (1599-1672), d.v. Allert Jansz Lammerschage en Tryn Dirks, bij tr. won. op het Oude Noort bij Jan van Neck steegh

98) Adriaen Hendriksz Passer, z.v. ?Hendrik? en ..., won. Nieuwe Noord
99) Meyns van Groenvelt

100) Abraham van der Neer, z.v. Igrum Aerts en Aeltge Jans, ged. 1-4-1622 Gorinchem, wijnkoper te Den Haag, vanaf 1660 herbergier te Hoorn in de Roode Molen, later de Gouden Leeuw; hertr. Annetje Sieverts;
otr. 4-3-1646 Den Haag Grote Kerk
101) Catharina Wils, Jacob Wils en Clara Rosa, van Dirksland, overl. verm. voor 1660

102) Pieter Claes Wijnberg,
103) Marijtje Cornelis,

104) ?Joris Bijkerk?
105) ...

120) ?Hendrik Bol?
121) ...

122) ?Claas?
123) ...

 ~ ~ ~ Generatie 5

128) t/m 173) onbekend

174) ?Claes Hoekes?
175) ...

176) t/m 191) onbekend

192) Evert Jansz Clomp (?-1623), z.v. Jan Gerbrantsz Clomp en Mary Jans, ovl. 1623;
geh. 17-1-1589 Hoorn
193) Marij Gerrits Gaergoet (?-?), d.v. Gerrit Cornelis Gaergoet en Liess Thonis, ovl. na 1623

194) Allert Jansz Lammerschage (?-?), z.v. ?Jan?
195) Tryn Dirks (?-?), d.v. ?Dirk?

196) t/m 199) onbekend

200) Igrum Aerts, ovl. voor 1632, bij tr. j.m. Den Bosch, bakker Gorinchem, vanaf 1622 majoor op fort Suijkerberg te Klundert;
otr. 22-12-1602 Gorinchem, att. voor Rotterdam
201) Aeltge Jans, d.v. Jan Bastiaens

202) Jacob Wils, secretaris Dirksland
203) Clara Rosa (Claertgen Rosen),

204) ?Claes Wijnberg?
205) ...

206) ?Cornelis?
207) ...

208) t/m 255) onbekend

~ ~ ~ Generatie 6

256) t/m 383) onbekend

384) Jan Gerbrantsz Clomp, z.v. Gerbrant Clomp en ..., geb. ca. 1524, ovl. na 1590, koopman en reder, won. op de Haven te Hoorn
385) Mary Jans, d.v. ?Jan?, geb. ca. 1538, ovl. na 1590

386) Gerrit Cornelissen Gaergoet, z.v. ?Cornelis?
387) Liess Thonis, d.v. ?Teunis/ Anthony?

388) ?Jan Lammerschage?
389) ...

390) ?Dirk?
391) ...

392 t/m 401) onbekend

402) Jan Bastiaens, (zie publicatie Yvonne Prins)
403) ...

404) t/m 511) onbekend


~ ~ ~ Generatie 7

512) t/m ... onbekend

768) Gerbrant Clomp, geb. ca. (grof) 1480, bezocht "Amerika of althans de Caribische eilanden"
769) ...

770) ?Jan?
771) ...

772) ?Cornelis?
773) ...

774) ?Teunis/ Anthony?
775) ...

776) t/m 1023) onbekendGeen opmerkingen:

Een reactie posten