maandag 20 februari 2017

familie Peetoom

### nog in bewerking ###

In dit overzicht worden van Dirkje Ott-Peetoom voorouders, ooms, tantes, neven en nichten en tantezeggers vermeld (alles van Peetoom-kant).

NB veel in de eerste generaties is nog onzeker! 

NB geen begraafboeken/gaarder van Schagen/ Valkoog/ Sint Maarten beschikbaar tot:
Schagen: tot 1733 (graflegger 1649-1718 gecontroleerd)
Valkoog en Sint Maarten: tot 1770

geen huwelijken Valkoog tot

################

nog niet geidentificeerd: zie toegevoegd, onderaan

################


Wijbrand en ?Grietje? (op basis van vernoemingen door Jan, Lijsbeth, Grietje)
Kinderen:
 1. Jan Wijbrands => zie I.1
 2. Lijsbeth Wijbrands => zie I.2
 3. Cornelis Wijbrands => zie I.3 
 4. Grietje/ Gerritje Wijbrants => zie I.4
 5. Aaltje Wijbrands; geh. 6-4-1687 Valkoog Jan Maartenszn Kramer

### GENERATIE 1 ###


I.1) Jan Wijbrandsz (Groenvelt: bij doop 1e kind/ Peetoom: bij 2e huwelijk en doop laatste kind), geb. 1650 St. Maarten, ovl. na 1698;
otr. (1) 1-4-1673 Schagen, met attestatie geh. 16-4-1673 Valkoog (J.W. "op Groevelt in de ban Valk-oog"/ j.d. Schagen)
Neel Jacobs, geb. 1640?, ovl. tussen 1682 en 1684
geh. (2) 19-11-1684 Valkoog ("Jan Wijbrandszn Peetoom")
Grietje Jans,
Kinderen uit (1):
 1. Jacob, ged. 10-1-1674 Schagen => zie II
 2. Griet Jans, ged. 21-7-1675 Valkoog ("Jan Wijbrands & Neel Jacobs")
 3. Neel Jans, ged. 22-9-1676 Valkoog ("Jan Wijbrands & Neel Jacobs")
 4. Claes Jansz (bij huwelijken: Peetoom), ged. 30-4-1679 Valkoog ("Jan Weijbrands & Neel Jacobs"); otr. 30-12-1703 Schagen (j.m. Valkoog/ j.d. op de Nes onder Schagen); geh. (1) 13-1-1704 Valkoog Trijntje Gerrits; geh. (2) 2-5-1706 Valkoog Trijn Jans; geh. 11-12-1707 Valkoog Maertje Cornelis, (geen kinderen ged. te Valkoog)
 5. Cornelis Janszn, ged. 22-2-1682 Valkoog ("Jan Weijbrands & Neel Jacobs")
Kinderen uit (2):
 1. Sijbrand Janszn., ged. 11-11-1685 Valkoog ("Jan Wijbrands & Griet Jans")
 2. Weijbrand Janszn., ged. 26-10-1687 Valkoog ("Jan Weijbrands & Griet Jans"); geh. 24?/ 26-10-1717 St. Maarten Antje Michels Ettes, ged. 16-12-1691 Petten (geb. St. Maarten), ovl. 1738 Zijpe, d.v. Michiel Arisz en Neel Jacobs, (knd.: Crelis, Michel, Jan, Neelken, Jacob/ "Michiel Wijbrands & Ariaantje" ... te Sint Maarten 1758)
 3. Gerrit Janszn, ged. 28-10-1691 Valkoog ("Jan Weijbrands & Griet Jans"), boer; geh. (1) Anne Jans; geh. (2) Maartje Pieters (1 zoon Jan en verder alleen dochters)
 4. Antje, ged. 23-2-1698 Valkoog ("Jan Weijbrands Peetoom & Griet Jans")

doop rf Schagen 10-1-1674: "Jacob ~ Jan Wijbrantsz Groenvelt, Neel Jacobs"

I.2) Lijsbeth Wijbrands;
geh. 19-3-1684 Valkoog
Adriaan/ Ariaen Jacobsz (Zeeman)
Kinderen ged. rf Valkoog:
 1. Maertie, 2-9-1685
 2. Grietje, 10-8-1687
 3. Trijntje, 28-5-1690
 4. (Anna, 11-1-1693)
 5. Anna, 27-6-1694

I.3) Cornelis Wijbrands/ Wijbrant Corneliszn (1668, 1670)/ Kees Peetooms (1680)/ Peetooms Keeske (1683), begr. 21-5-1733 Schagen (aang. Jan Gerritsz Borst, kl. p.m.);
geh. (1) voor 1667
Jannetje Floris
geh. (2) 20-2-1678 Schagen (wedr. Cornelisenwerf/ j.d. Schagen-brug)
Neel Huijberts;
geh. (3) 5-7-1682 Schagen (van Corneliswerff/ wed. beijde tot Schagen)
Maartjen Carstens/ Karstens,
geh.(4) ?
Anne Jans, samen lidm. Schagen 15-5-1718
Kinderen uit (1) ged. rf Schagen:
 1. (Trijn, 23-1-1667 "Cornelissewerff" moeder niet genoemd)
 2. Maertjen, 4-11-1668
 3. Neel, 6-4-1670
 4. Aerjen, 25-4-1672
 5. Pieter, 29-4-1674
Kinderen uit (2):
 1. Trijntje, 15-8-1678 
 2. Huijbert, 20-4-1680, "Paes"
 3. Claes, 20-4-1680 (tweeling)
Kind uit (3):
 1. Sijbrand, ged. 10-6-1683 ("Peetooms Keeske Creliswerf en Maartien Karstens een soon Sijbrand")

I.4) Grietje/ Gerritje Wijbrants
otr. 15-5-1683 Schagen, met att. elders geh. ("Gerrit jansen j.m. Schagen won. op 't Noort/ Grietje Wijbrands j.d. won. op de Plaets")
Gerrit Jansz Koster/ Coster:
Kinderen ged. rf Schagen:
 1. Jan, 9-4-1684 
 2. Havick, 30-9-1685 
 3. Grietje, 19-11-1687
 4. Maertjen, 25-12-1689 
 5. Jacob, 10-2-1692 "ged. tot Haringhuijsen"

### GENERATIE 2 ###


II) Jacob Janz Peetoom (1674-1736), z.v. I.1 Jan Wijbrands (Peetoom) en Neel Jacobs, ged. 10-1-1674 Schagen, "tot Haringh." (1707), begr. 12-8-1736 imp. Schagen (aang. Rens Theunisz);
geh. 27-12-1705 Valkoog "Jacob Jansz en Antje Cornelis"
Antje Cornelis, d.v. ?Cornelis en Geertje?
Kinderen ged. rf Schagen:
 1. (Jan, 31-7-1707)
 2. Geertje, 28-7-1709
 3. Cornelis, 11-10-1711, begr. 16-5-1736 imp. Schagen (aang. Rens Theunisz, begr. te Valcoog)
 4. Neeltje, 15-10-1713
 5. (Maartje, 27-11-1715)
 6. (Maartje, 25-10-1716)
 7. (Lijsbet, 25-12-1717)
 8. (Jan, 22-1-1719)
 9. Jan Jacobsz Peetoom, 11-2-1720 => III.1
 10. Maartje, 19-4-1722, begr. 24-10-1751 imp. Schagen (aang. Cornelis Meegen, begr. Valkoogh - Crelis Jans Megen was buurman op 't Tolke volgens lidm. lijst 1751)
 11. Lijsbet Jacobs Peeoom, 2-5-1723; => III.2

doop rf Schagen 11-2-1720### GENERATIE 3 ###


doop rf Schagen 25-7-1756III) Jan Jacobsz Peetoom (1720-?), z.v. II Jacob Peetoom en Antje Cornelis, ged. 11-2-1720 rf Schagen, lidm. Schagen per 2-3-1746, lidm. 1751 "op 't Tolke" (vrouw niet genoemd);
geh. (1) 5-1-1743 Schagen (j.m. op het Tolke/ j.d. Oude Niedorp)
Dieuwer Jacobs (?-1759), {zie bijlage}, begr. 14-6-1759 Schagen (aang. Jan Houwen; begr. in Valkoog);
geh. (2) 10-3-1765 Schagen (otr. 17-2, wedr. Schagen, j.d. Zijpe)
Aafie Cornelis Kes,
Kinderen uit (1) ged.rf. Schagen:
 1. (Annetje, 3-11-1743)
 2. Neeltje, 13-12-1744, ?begr. 16-10-1770 Schagen, aang. Pieter Dirks Capiteijn, geb. 1730 Kolhorn, z.v. Dirk K. en Maartje Tijsen, geh. Antje Jans Boontjes, ?
 3. Antje, 20-11-1746
 4. Crelisje, 26-3-1748
 5. Lijsbeth Peetoom, 26-9-1751; otr. 23-12-1775/ geh. 7-1-1776 Winkel (j.m./ j.d. beide Winkel) Pieter Kos, z.v. (VI.1) Cornelis Cos en Reinuw Langereis, ged. 10-5-1744 Winkel, begr. 22-5-1795 Winkel
 6. Jacob Peetoom, 30-9-1753 => IV.1
 7. Pieter Peetoom, 25-7-1756 => IV.2
 8. (Cornelis, 26-3-1758, begr. 3-10-1758 "kint van Jan Peetom", aang. Cornelis Swart)
 9. Cornelis Jansz Peetoom, 3-6-1759 => IV.3
Kinderen uit (2) ged. rf Schagen:
 1. (Cornelis, 1-12-1765 en begr. 7-12-1765, 3:-)
 2. (Cornelis, 26-7-1767 en begr. 23-10-1767, 3:-)
 3. (Cornelis, 21-1-1770 en begr. 24-12-1770)
 4. (Cornelis, 20-10-1771 en begr. 27-1-1772)

III.2) Lijsbet Jacobs Peeoom (1723-?), d.v. II Jacob Peetoom en Antje Cornelis, ged. 2-5-1723 Schagen;
geh. Aarjen Aarjensz Leijen
Kinderen:
 1. Aarjen, ged. 7-1-1753 Den Helder
 2. Antje, ged. 29-12-1754 Den Helder

### GENERATIE 4 ###


IV.1) Jacob Jansz Peetoom (1753-1810), z.v. III Jan Peetoom en Dieuwer Jacobs, ged. 30-9-1753 Schagen, begr. 22-4-1810 Schagen (aang. door zoon Klaas);
geh. (otr. 4-7) 18-7-1773 Schagen (j.m. Schagen/ j.d. Oudesluis, Zijpe)
Ariaantje Klaas (van) Brederode (1752-1835), geb. 1752 Zijpe, ovl. 11-1-1835 Schagen (ouders niet vermeld), d.v. Klaas Gerrits van Brederode en Aagje Arents Prins.
Kinderen ged. rf Schagen:
 1. (Jan, 19-12-1773 en begr. 15-8-1778 "Jan kindt van Jacob Peetom")
 2. ("kindt Jacob Peetom", begr. 9-8-1777)
 3. (Klaas, 24-10-1779 en begr. 4-4-1782)
 4. (Geertje, 3-3-1782 en begr. 18-12-1782)
 5. Klaas Peetoom, 28-1-1784, ovl.2-12-1818 Schagen; geh. Guurtje Wit, d.v. Arien Wit en Bregtje Kuiper, hertr. 1827 Willem Bakkum
 6. (Cornelis, 12-6-1785 en begr. 13-2-1786)
 7. (Cornelis, 29-10-1786 en begr. 8-4-1790 aang. Jan Zeeman)
 8. (Hendrik, 6-2-1788 en begr. 8-4-1790 aang. Jan Zeeman)
 9. (Geertje, 15-11-1789 en begr. als "Guurtje" 24-4-1790)
 10. Geertje Peetoom, 16-6-1793, ovl. 17-1-1838 Schagen, naaister; geh. 5-5-1822 Schagen Jan (van) Akooij, geb. 1800 Alkmaar, ovl. 13-4-1883 Schagen, dagloner, z.v. Hermanus van Akooij en Dieuwertje Slot, hertr. (1) 1838 Barbara Krabman, hertr. (2) Elizabeth Stuurman
 11. Hendrik Peetoom, 2-11-1794, ovl. 26-4-1860 Schagen, dagloner; geh. 20-2-1820 Schagen Antje Sijbrands, geb. 1797 Alkmaar, ovl. 12-4-1855 Schagen, d.v. Klaas Sijbrands en Antje Zijneveld/ Ligthart (div knd.)

Burg. Stand Hoogwoud, huwelijk 16-2-1815: "Pieter Peetoom de jonge oud twintig jaren van beroep arbeidsman geboren en wonende te Aarswoud miderjarige zoon van Pieter Peetoom de oude (...) in tegenwoordigheid van Pieter Peetoom oud 62 jaren vader van de bruidegom van beroep koopman in vis en fruit... " (vader en zoon konden niet schrijven)
 
Burg. Stand Hoogwoud: "... dat op den (10-7-1817) is overleden Pieter Jansz Peetoom, oud vijfenzestig jaren van beroep geweest zijnde koopman en venter van vis groente etc en gewoond hebbende te Aartswoud voorn(oem)d in no. 9." (aangifte door geburen)
Burg. Stand Hoogwoud: "... Aafje Gorter overleden den (25-12-1831) oud vijfenzestig jaren, wonende en overleden te Aardswoud van beroep zonder, geboren te Aardswoud, weduwe van Pieter Peetoom staande het sterfhuis in de Kolk no 61." (aang. door geburen)

de Kolk (van Dussen), gedeeltelijk behorende tot het dorp Aardswoud

Terugrekenen van geboorte-maand en -jaar van Pieter Jansz Peetoom, ervan uitgaande dat de opgaaf van leeftijd in beide aktes correct was:

aktedatum leeftijd geb. tussen: en:
16-2-1815 62 jaar 17-2-1752 16-2-1753
10-7-1817 65 jaar 11-7-1751 10-7-1752

dus: 17-2-1752 10-7-1752

Bij het huwelijk van zoon Pieter jr., was diens correcte leeftijd ook niet bekend, dus Pieter sr. kan 1756 geboren zijn ipv 1752. M.n. naamgeving van zijn kinderen duidt erop dat hij wrs. zoon is van JP en DJ.


IV.2) Pieter Jansz Peetoom (1756?-1817), z.v. III Jan Peetoom en Dieuwer Jacobs, ged. 25-7-1756 Schagen, ovl. Aartswoud, gem. Hoogwoud 10-7-1817, koopman/ venter van vis, groente enz. te Aartswoud, won. in 't Zuidend (1798-1806), in 1798 op lijst "bejaarde personen die geen belijdenis hebben gedaan";
geh. (1) 23-1-1780 Schagen, otr. 9-1 met att. van Hensbroek (j.m. alhier/ j.d. Hensbroek) 
Neeltje Sijmons Bes/ Pels (?-1781); begr. 12-11-1781 Schagen (aang. Hendrik Zieger, klasse p.d.), verm. d.v. Sijmon Pietersz Bes en Lijsbet Pieters Hovenier, geh. 19-4-1855 Zuid-Scharwoude/ Langedijk (j.m./ wed.);
geh. (2) tussen 1782 en 1788 (niet Schagen)
Aafje Pieters Gorter (1769-1831), geb. Aartswoud 01-1-1769, ovl. 25-12-1831 Aartswoud, gem. Hoogwoud, belijdenis 22-4-1791, lidm. 1792, 1797, 1798, 1806, d.v. Pieter Sijmensz Gorter (begr. 30-6-1804 Aartswoud) en Grietje Sijmons Vis (begr. 19-4-1798 Aartswoud).
Kind uit (1):
 1. (Dieuwertje, ged. rf Schagen 4-2-1781, begr. 29-8-1782 Schagen kerkhof, aang. Willem Cornelisz Geel)
Kinderen uit (2) geb./ ged. Aartswoud (ovl. knd. begr. op kerkhof):
 1. (Jan, ged. 30-3-1788, ovl. 2 en begr. 5-12-1789)
 2. (Grietje, ged. 6-9-1789, ovl. 23 en begr. 27-11-1804)
 3. (Jan, ged. 3-7-1791, ovl. 18 en begr. 22-4-1802)
 4. Pieter Peetoom, ged. 16-12-1792 => zie V.1
 5. (Diewer, geb. 23-8-1794, ged. 24 en ovl. 7-10-1800, begr. 10)
 6. Trijntje Peetoom, geb. 3-1-1797, ged. 15 => zie V.2
 7. Neeltje Peetoom, geb. 13-9-1798, ged. 16 => zie V.3
 8. (Diewert, ged. 8-2-1801, ovl. 1 en begr. 4-5-1802)
 9. (Jan, geb. 18-11-1802, ged. 21 en begr. 6-8-1803)
 10. Dieuwertje Peetoom, ged. 28-10-1804 => zie V.4
 11. Grietje Peetoom, geb. 29-9-1806, ged. 5-10 => zie V.5
 12. (Antie, geb. 16-6-1809, ged. 18)
 13. Antje Peetoom, geb. 11-5-1811, ged. 12 => zie V.6

IV.3) Cornelis Jansz Peetoom, z.v. III Jan Peetoom en Dieuwer Jacobs, ged. 3-6-1759 Schagen, ovl. 1-1-1791 Valkoog;
otr. 17-2-1788 Schagen/ geh. 2-3-1788 Valkoog (j.m. Schagen/ j.d. Valkoog)
Antje Ariens Neefkens, geb. St. Maarten 1760, ovl. 8-3-1824 St. Maarten, d.v. Arien Neefkes en Trijndje Sand, hertr. Pieter Kweldam/ Queldam (dochter: Sijtje, ged. 23-8-1798).
Kinderen:
 1. Jan Cornelisz Peetoom, ged. 12-4-1789 Valkoog, ovl. tussen 1843 en 1857, dagloner, boerenbedrijf, Sint Maarten, Schagen; geh. Sint Maarten 5-1-1812 Aaltje Houwen/ Gouwen, ged. 3-12-1780, ovl. voor 1843, d.v. Jan Houwen en Trijntje Strijker (vervolg)
 2. Arien Peetoom, ged. 26-9-1790 Valkoog, ovl. Sint Maarten 17-6-1858, landman Sint Maarten; geh. Sint Maarten 30-1-1825 Antje Koorn, geb. Harenkarspel 1796, ovl. Sint Maarten 21-11-1858, d.v. Dirk Koorn en Trijntje Keijzer, hertr. voor 1825 Cornelis Boer


### GENERATIE 5 ###V.1) Pieter Peetoom (1792-1847), z.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, ged. Aartswoud 16-12-1792, ovl. Winkel 18-6-1847, landman, venter, koopman Winkel
geh. (1) 16-2-1815 Hoogwoud (brg. 20 jaar, moet zijn 23)
Trijntje Maarschalk (1794-1830), geb. Winkel 1794, ovl. Winkel 4-9-1830, d.v. Kornelis Marschalk en Guurtje Koeten;
geh.(2) Winkel 22-7-1832
Jantje Veen (1809-1856), geb. Wieringerwaard 18-4-1809, ovl. Winkel 13-6-1856, het boerenbedrijf uitoefend Winkel, d.v. Cornelis Veen en Immetje van Eeten, hertr. 1848 Cornelis Jes.
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Peetoom, geb. Hoogwoud 03-3-1816 => zie VI.1
 2. Pieter Peetoom, geb. 1818 Hoogwoud => zie VI.2
 3. (Guurtje, geb. Aardswoud 1820, ovl. Winkel 10-6-1825)
 4. (Jan, geb. 5-3-1822 Winkel, ovl. voor 1827)
 5. (Aaftje, geb. 14-4-1825 en ovl. Winkel 24-11-1825)
 6. (Jan, geb. 8-4-1827 en ovl. Winkel 24-3-1829)
 7. Guurtje Peetoom, geb. Winkel 16-10-1829 => zie VI.3
uit (2):
NB het klopt dat uit dit huwelijk een tweede Cornelis werd geboren. Beide halfbroers (met 24 jaar verschil) hadden dezelfde naam, maar werden mogelijk anders genoemd, b.v. Cor of Nelis en Kees.
 1. (Immetje, geb. 13-10-1832 en ovl. Winkel 17-9-1832)
 2. Jan Peetoom, geb. Winkel 12-2-1834 => zie VI.4
 3. (Immetje, geb. 23-5-1836 en ovl. Winkel 27-8-1838)
 4. Dirkje Peetoom, geb. Winkel 06-1-1838 => zie VI.5
 5. Cornelis Peetoom, geb. Winkel 27-7-1840 => zie VI.6
 6. (Immetje, geb.  5-11-1843 en ovl. Winkel 10-12-1844)
 7. Matthijs Peetoom, geb. Winkel 12-11-1845 => zie VI.7

~~~ broer/ zus


V.2) Trijntje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Hoogwoud 1797, ovl. Winkel 13-8-1877 Hoogwoud;
geh. Hoogwoud 27-3-1825
Johannes Visser, geb. Wieringerwaard 27-1-1800, ovl. 5-12-1851 Hoogwoud, arbeider, z.v. Johannes Visser en Elisabeth Wolters
Kinderen:
 1. Elisabeth Visser, geb. Hoogwoud 1827, ovl. Winkel 12-1-1894; geh.
  Arie Prosper, visser Winkel, Zijpe
 2. Pieter Visser, geb. Hoogwoud 1828, watermolenaar Hoogwoud
 3. Aaltje Visser, geb. Hoogwoud 24-1-1839, dienstbode; geh. Winkel 02-10-1859 Jan Beijers, geb. Winkel 02-12-1826, ovl. Winkel 14-10-1865, arbeider, koopman Winkel, z.v. Jan Jacobus Beijers en Trijntje Ooijevaar

~~~ zussen


V.3) Neeltje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Aartswoud 16-9-1798, ovl. 27-12-1871 Hoogwoud;
geh. (1) Hoogwoud 21-4-1822
Jan Keetman, geb. Winkel 1800, ovl. voor 1846, z.v. Cornelis Keetman en Maartje Prins
geh. (2) Hoogwoud 11-10-1846
Frans Verweij, geb. Nieuwer Amstel 1805
Kind van onbekende vader:
 1. Aafjen Peetoom, geb. Winkel 02-1-1821 (ovl. niet op wieiswie), aangifte gedaan door de vroedvrouw Maartje Koppers. Neeltje was logeren bij haar broeder Pieter Peetoom in Winkel maar woonde Hoogwoud
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Keetman, geb. Aartswoud 01-5-1823, ovl. Aartswoud 11-12-1857, arbeider; geh. Hoogwoud 06-5-1849; Aaltje Slot Buis, geb. Hoogwoud (Aartswoud) 08-7-1827, ovl. Winkel 23-3-1896 1e huwelijk 2e huwelijk, d.v. Jan Buis en Jantje Smit, hertr. 1861 Jacob Vlam
 2. Fredrik Keetman, geb. Hoogwoud 02-10-1832, arbeider Winkel in de polder Groet; geh. Winkel 15-8-1858 Rensje Schermer, geb. Zijpe 03-7-1819, ovl. Winkel 26-1-1860 1e huwelijk 2e huwelijk, d.v. Volkert Schermer en Trijntje de Haan, wed. Cornelis Doorn
 3. Aafje Keetman, geb. Hoogwoud 1835; geh. Hoogwoud 22-7-1855 (gescheiden Winkel 01-6-1876, moedwillege verlating door Aafje) Jan de Waal, geb. Winkel 06-3-1829, arbeider Winkel, z.v. Willem de Waal en Maartje Boender

~~~ zussen


V.4) Dieuwertje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Aartswoud 28-10-1804, ovl. Aartswoud 16-12-1890;
geh. (1) Hoogwoud 12-12-1822
Klaas Laijen/ Leijen, geb. Winkel 04-7-1784, ovl. 1-5-1830 Hoogwoud, z.v. Gerrit Laijen en Trijntje Jacobs, wedr. (geh. 1816) Aaltje Pover;
geh. (2) Hoogwoud 11-12-1831
Pieter Bossen, geb. Barsingerhorn/ Kolhorn? 18-3-1803, ovl. 26-4-1887 Hoogwoud, visser, arbeider Hoogwoud, z.v. Arien Bossen en Maartje Liefhebber
Kinderen uit (1):
 1. Pieter Laijen, geb. 1829 Hoogwoud, arbeider (1857); geh. 22-2-1857 Hoogwoud Neeltje Bakker, geb. 1832 Hoogwoud, d.v. Jan Bakker en Kaatje Sentes
 2. Jan Leijen, geb. 1830 Hoogwoud, ovl. 25-12-1882 Hoogwoud; geh. Elisabeth Blom, ovl. na 1882
Kinderen uit (2):
 1. Arie Bossen, geb. Hoogwoud 1832, arbeider (1855); geh. 26-4-1855 Hoogwoud Guurtje de Jong, geb. 1831 Wieringerwaard, d.v. Jacob de Jong en Aafje Komen
 2. (Maartje, geb. ?-8-1833 en ovl. 3-9-1833 Hoogwoud; 3 weken)
 3. Maartje Bossen, geb. Hoogwoud 1835, ovl. 30-10-1897 Opmeer; geh. 3-5-1863 Hoogwoud Pieter Meurs, geb. 1835 Schagen, ovl. na 1897, arbeider, z.v. Jan Meurs en Gerritje Klein
 4. Johannes Bossen, geb. Hoogwoud 1837, ovl. 16-2-1913 Hoogwoud; geh. Hoogwoud 01-5-1864 Willemtje Dekker, geb. Midwoud 1841, ovl. voor 1913, d.v. Pieter Dekker en Jannetje Vetman
 5. Aafje Bossen, geb. Hoogwoud 28-8-1839, ovl. Winkel 25-4-1917; geh. (1) Hoogwoud 03-5-1863 Arien Bossen, geb. Barsingerhorn 1833, ovl. Winkel 24-9-1863, arbeider, z.v. Louris Bossen en Geertje Strijder; geh. (2) 27-11-1864 Winkel Jurriaan Leijen, geb. Winkel, arbeider, z.v. Jan Leijen en Aaltje Koeten
 6. Gerrit Bossen, geb. Hoogwoud 1844, ovl. 25-12-1918 Hoogwoud, arbeider; geh. 16-5-1869 Hoogwoud Fijtje Wiedijk, geb. 1846 Hensbroek, ovl. 23-3-1927 Schagen, d.v. Jan Wiedijk en Grietje Boot/ Bood

~~~ zussen


V.5) Grietje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Hoogwoud 29-9-1806, ovl. Winkel 15-5-1868, veehouderes Haringcarspel, Winkel;
geh. (1) Winkel 25-9-1831
Jan Leijen, geb. Winkel 16-2-1799, ovl. Winkel 26-4-1843, werkman Winkel, z.v. Jurriaan Leijen en Grietje Koraal, wedr. (geh. 1820) Aaltje de Graaf, wedr. (geh. voor 1827) Aaltje Koeten;
geh. (2) Winkel 11-5-1854
Juriaan van der Molen, geb. Winkel 26-7-1821, ovl. Winkel 2-11-1861, arbeider, koopman Winkel, z.v. Aldert van der Molen en Antje Leijen
Kinderen uit (1):
 1. Grietje Leijen, geb. Winkel 11-12-1832, ovl. Winkel 02-6-1901
  geh. Winkel 09-1-1857 Jan Wit, geb. Winkel 09-6-1832, ovl. Winkel 19-8-1888, boerenknecht, landbouwer Winkel, z.v. Arien Pietersz Wit en Trijntje van Stipriaan
 2. Neeltje Leijen, geb. Winkel 14-2-1834, ovl. Winkel 05-2-1889, dienstmeid
  geh. Winkel 31-5-1855 Klaas Jonk, geb. Barsingerhorn 04-4-1816, arbeider Nieuwe Niedorp Winkel, z.v. Jan Jonk en Antje Kerkmeer
 3. Aaltje Aafje Leijen, geb. Nieuwe Niedorp 20-2-1836, ovl. Venhuizen 15-11-1909; geh. Nieuwe Niedorp 21-10-1858 Floris Korver, geb. Winkel 28-8-1832, ged. Winkel 30-9-1832, ovl. Winkel 07-10-1898, timmerman Winkel, z.v. Jacob Korver en Jannetje Molenaar
 4. (Jantje, geb. 18-4-1838 en ovl. Winkel 25-7-1847)
 5. (Pietertje, geb. 16-2-1840 en ovl. Winkel 27-2-1847
 6. Cornelis Leijen, geb. Winkel 23-11-1841, koopman Winkel; geh. Winkel 05-5-1864 Maartje Blokker, geb. Broek op Langedijk 31-1-1845 Broek op Langedijk, d.v. Arie/ Aarjen Blokker en Trijntje Boom

~~~ zussen


V.6) Antje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Hoogwoud 11-5-1811, ovl. Winkel 31-3-1886, arbeidster Harenkarspel;
geh. 14-8-1836 Winkel
Dirk Fijnheer, geb. Winkel 07-8-1807, ovl. 15-5-1857 Winkel, ged. Winkel 09-8-1807, ovl. Winkel 15-5-1857, arbeider Schagen, domicilie Winkel, z.v. Willem Fijnheer en Pietertje Vos
Kinderen:
 1. Pietertje Fijnheer, geb. Winkel 24-1-1837, dienstmeid; geh. Winkel 08-5-1859 Juriaan Jonker, geb. Noord-Scharwoude 15-11-1833, ovl. Winkel 30-1-1900, arbeider Winkel, z.v. Cornelis Jonker en Arijaantje Leijen
 2. Aafje Fijnheer, geb. Winkel 19-12-1838, ovl. Winkel 08-12-1902, dienstmeid; geh. Winkel 05-5-1864 Kornelis Mul, geb. Winkel 16-2-1837, ovl. Winkel 16-10-1874, arbeider Winkel, z.v. Tijs Mul en Maartje Kostelijk
 3. Trijntje Fijnheer, geb. Winkel 15-2-1842, dienstmeid; geh. Winkel 17-9-1863 Pieter Blaauwboer, geb. Winkel 18-7-1842, arbeider (1863), doodgraver (1870-) Winkel, z.v. Arien Blaauwboer en Trijntje Groot
 4. Willem Fijnheer, geb. Winkel 10-8-1844, ovl. Winkel 03-8-1887, boerenknecht Nieuwe Niedorp, Winkel; geh. Winkel 06-10-1864 Klaasje Korver, geb. Winkel 01-12-1844, naaister, d.v. Jacob Korver en Jannetje Molenaar
 5. Grietje Fijnheer, geb. Winkel 11-9-1847, ovl. Winkel 06-4-1896; geh. Winkel 11-5-1873 Arien Kooij, geb. Wognum 14-11-1849, arbeider Winkel, z.v. Abraham Kooij en Elisabeth Buis
 6. Pieter Fijnheer, geb. Winkel 06-10-1849, arbeider Winkel; geh. Winkel 11-5-1873 Jantje Kooij, geb. Wognum 28-1-1852, ovl. Winkel 07-2-1888 Wognum, d.v. Abraham Kooij en Elisabeth Buis
 7. Jan Fijnheer, geb. Winkel 15-1-1855, arbeider Winkel; geh. Winkel 04-5-1879 Jenneke Pennekamp, geb. Zijpe 15-3-1853 Winkel, d.v. Hendrik Pennekamp en Janna van Ingen

### GENERATIE 6 ###


VI.1) Cornelis Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Trijntje Maarschalk, geb. Hoogwoud 03-3-1816, ovl. Winkel 23-12-1896, venter, vragtrijder Winkel, in de polder groet;
geh. Winkel 16-5-1841  
Neeltje Molenaar, geb. Oude Niedorp 19-12-1817, ovl. Winkel 27-12-1885, naaister Winkel, d.v. Thijs Molenaar en Neeltje Vis
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 30-11-1841 en ovl. Winkel 19-11-1854)
 2. Trijntje Peetoom, geb. Winkel 18-3-1844, ovl. 11-3-1883 Assendelft; geh. Winkel 02-5-1869 Jurriaan Leijen, geb. Zijpe 26-11-1831, arbeider Lutjewinkel, z.v. Gerrit Leijen en Maartje Nieuwenhuizen
 3. Neeltje Peetoom, geb. Winkel 12-5-1847, ovl. Winkel 14-9-1863
 4. (Jan, geb. 24-2-1850 en ovl. Winkel 27-2-1850)
 5. Tijs Peetoom, geb. Winkel 24-2-1850, ovl. na 1905, arbeider Winkel; geh. Winkel 03-5-1874 Aaltje de Boer, geb. Enkhuizen 16-1-1841, ovl. Winkel 22-4-1917, dienstmeid Winkel, d.v. Jan de Boer en Stijntje Molgers (vervolg)
 6. Jan Peetoom, geb. Winkel 27-1-1853, ovl. Winkel 10-3-1886, arbeider Winkel, won Heemstede (1884)); geh. Winkel 07-5-1876 Trijntje Wit, geb. Winkel 05-1-1852, ovl. 6-7-1930 Hoogwoud, d.v. Klaas Ariens Wit en Cornelia/ Cornelisje Gouwen, hertr. 1900 Maarten Deutekom (vervolg)
 7. Pieter Peetoom, geb. Winkel 30-9-1861, ovl. 7-6-1921 Venhuizen, landman Heerhugowaard (1886), machinist (1913); geh. 6-5-1886 Heerhugowaard Niesje Tauber, geb. 1862 Barsingerhorn, d.v. Hendrik Tauber en Geertje Beers (vervolg)

~ ~ ~ broers


VI.2) Pieter Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Trijntje Maarschalk, geb. 1818 Hoogwoud, ovl. 2-5-1901 Den Helder, arbeider Barsingerhorn (1849-1872);
geh. (1) 10-5-1849 Barsingerhorn
Maartje de Vos, geb. 1813 Barsingerhorn, d.v. Jan Anthonij de Vos en Maartje van Loenen (zus van 2e vrouw), wed. Jakob Doorn
geh. (2) 21-12-1854 Barsingerhorn
Dieuwertje de Vos, geb. 22-3-1816 Barsingerhorn, ovl. 19-9-1900 Den Helder, arbeidster, d.v. Jan de Vos en Maartje van Loenen (zus van 1e vrouw)
Kinderen uit (1):
 1. levenloos geboren kind, 17-10-1850 Barsingerhorn
 2. Maartje Peetoom, geb. 1850 Barsingerhorn; geh. 3-5-1872, te Anna Paulowna Aren Kranenburg, geb. 1848 Sommelsdijk, Landbouwer, z.v. Hendrik Kranenburg en Sietje Kivit

~ ~ ~ broer/ zus


VI.3) Guurtje Peetoom, d.v. Pieter Peetoom en Trijntje Maarschalk, geb. Winkel 16-10-1829, ovl. voor 1861, dienstmaagd;
geh. Winkel 19-11-1848
Pieter Huigen, geb. Zuid-Scharwoude 06-10-1821, ovl. na 1887, arbeider Lutjewinkel; koopman/ kastelein Zuid-Scharwoude, z.v. Jan Huigen en Trijntje Smak, hertr. (1861) Jantje Eriks, hertr. (1874) Geertruida van den Bosch, hertr. (1887) Alida Pels.
Kinderen:
 1. Pieter Huigen, geb. Winkel 21-8-1849, ovl. Zuid-Scharwoude 22-9-1873
 2. Trijntje Huigen, geb. Barsingerhorn 17-8-1850; geh. 18-5-1879 Broek op Langedijk Pieter Noordwest, geb. 1852 Noord-Scharwoude, ovl. na 1912, veldarbeider, z.v. Klaus Noordwest en Geertje Beek (vervolg)
 3. Jan Huigen, geb. Winkel 26-9-1851, ovl. Noord-Scharwoude 03-9-1920, kramer, koopman, groenteboer/ -handelaar; geh. Opmeer 09-5-1875 Johanna Maria Fehres, geb. 1851, ovl. na 1913, d.v. Johan Peter Fehres en Johanna Verbokkem (vervolg)
 4. (Neeltje, geb. 13-1-1853 en ovl. Winkel 21-4-1853)
 5. (Neeltje, geb. 1-5-1854 en ovl. Winkel 12-5-1854)
 6. Neeltje Huigen, geb. Winkel 26-7-1855, ovl. 5-7-1939 Noord-Scharwoude; geh. 23-9-1880 Noord-Scharwoude Hendrik Jes, geb. 1844, ovl. na 1916, schippersknecht, arbeider, brandstoffenhandelaar, Koopman, z.v. Cornelis Jes en Jantje Schuitemaker (vervolg)
 7. Grietje Huigen, geb. Noord-Scharwoude 14-3-1858; geh. 8-4-1886 Zuid-Scharwoude Arie Twisker, geb. 1846 Harenkarspel, ovl. na 1899, schipper/ schippersknecht, z.v. Willem Twisker en Trijntje Vriendjes, wedr. Antje Bakker (vervolg)
 8. Jannetje Huigen, geb. 1859 Zijpe, ovl.; geh. 5-5-1881 Oudkarspel Lolke Poeze, geb. 1851 Hindeloopen, ovl. na 1914, schoenmaker, z.v. Albert Poeze en Lolk Lolkes de Boer (vervolg)

~ ~ ~ halfzus/ -broer


VI.4) Jan Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 12-2-1834, ovl. Winkel 29-12-1885, arbeider schippersknecht Winkel;
geh. Winkel 08-3-1857
Antje Tuinman, geb. Winkel 20-11-1833, ovl. Winkel 27-4-1885, dienstmeid Barsingerhorn, Winkel, d.v. Jan Tuinman en Ariaantje Witsmeer

Kinderen:
 1. Pieter Peetoom, geb. Winkel 05-9-1858, eester, ovl. Winkel 11-3-1896, arbeider, schipper, koopman Winkel; geh. Winkel 15-5-1881 Marijtje Visser, geb. Hoogwoud 26-4-1857 Hoogwoud, ovl. 29-11-1927 Wildervank, d.v. Pieter Visser en Aaltje Ott (vervolg)
 2. (Jantje, geb. 7-11-1859 en ovl. Winkel 08-11-1859)
 3. Jan Peetoom, geb. Winkel 11-1-1861, ovl. Winkel 03-11-1883
 4. (Cornelis, geb. 31-1-1862 en ovl. Winkel 18-9-1874)
 5. Dirk Peetoom, geb. Winkel 21-1-1863, ovl. 10-9-1915 Noord-Scharwoude, arbeider, schippersknecht Noord-Scharwoude/ landbouwer Oude Niedorp; geh. (1) Winkel 02-6-1889 Maartje Grin, geb. Wieringerwaard 16-2-1861 Winkel, d.v. Jacob Grin en Guurtje Erik; geh. (2) 18-9-1898 Oude Niedorp Elizabeth Leek, geb. 1868 Oude Niedorp, d.v. Cornelis Leek en Antje Bas
 6. Adriaan Peetoom, geb. Winkel 09-3-1864, ovl. Zaandam 6-10-1943, schippersknecht, werkman; geh. Zaandam 23-5-1897 Geerdina Margaretha Grietje Johanna (Griet) Nieuwenhuizen, geb. Purmerend 1884, ovl. Zaandam 26-6-1943, d.v. Albert Nieuwenhuizen en Sijtje Vlugt (vervolg)
 7. (Matthijs, geb. 23-8-1865 en ovl. Winkel 24-4-1876)
 8. (Alewijn, geb. 30-12-1866 en ovl. Winkel 22-8-1867)
 9. Jantje Peetoom, geb. Winkel 26-3-1868, dienstmeid; geh. Winkel 29-9-1887 Arie Korff, geb. Winkel 07-6-1864, bakkersknecht, z.v. Anthonie Korff en Jantje Boerman (vervolg)
 10. (Alwijn, geb. 4-3-1870 en ovl. Winkel 22-5-1870)
 11. Jacob Peetoom, geb. Winkel 16-8-1872, ovl. 10-6-1919, arbeider Winkel; geh. Winkel 29-9-1894 Aaltje Kuiper, geb. Winkel 29-10-1869, d.v. Jacob Kuiper en Trijntje Brederode (vervolg)
 12. Ariaantje Peetoom, geb. Winkel 28-1-1874, ovl. Haarlem 22-1-1892
 13. (Cornelis Peetoom, geb. Winkel 08-5-1875, ovl. Winkel 06-7-1875)
 14. (Dirkje, geb. 28-8-1878 en ovl. Winkel 27-6-1894)

~ ~ ~ broer/ zus
 

Dirkje Peetoom
Alewijn Ott & Dirkje Peetoom te Twisk


VI.5) Dirkje Peetoom, d.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 06-1-1838, ovl. Twisk 08-6-1905 Twisk;
geh. Twisk 26-4-1857
Alewijn Ott, geb. Abbekerk 20-2-1832, ovl. Twisk 16-4-1902, slager, veehandelaar, kastelein Twisk, z.v. Pieter Ott en Aafje Louw
Kinderen (parenteel Ott):
 1. Pieter Ott, geb. 21-05-1858 Twisk, ovl. 05-08-1934 Blokker, slager/veeverloskundige te Oosterblokker (eerder te Binnenwijzend, gem. Westwoud in huize "de Maagd"); geh. (1) 28-04-1881 Twisk Maria Elisabeth Berkhout, geb. 13-03-1856 Spanbroek, ovl. 20-07-1920 Blokker, d.v. Pieter Berkhout en Maartje GRANEN; geh. (2) 23-12-1926 Blokker Jantien Slagter, wed. Meint Lunshof, geb. 1868 Assen, d.v. Jan Slagter en Lammerdina Boer.
 2. (Jantje, geb. 25-04-1859 en ovl. 26-07-1859 Twisk)
 3. Jantje Ott, geb. 08-09-1860 Twisk, ovl. 29-04-1932 Midwoud, geh. 21-04-1881 Twisk Cornelis Pool, brood- en banketbakker te Oostwoud, geb. 25-07-1856 Midwoud, ovl. 11-08-1927 Midwoud, z.v. Paulus POOL en Aafje Querner.
 4. (Aafje, geb. 04-10-1861 en ovl. 01-11-1861 Twisk)
 5. Aafje Ott, geb. 05-11-1862 Twisk, ovl. 22-05-1947 Amersfoort, geh. 08-05-1884 Twisk Klaas Roozendaal, smid te Oostwoud, geb. 26-02-1860 Midwoud, ovl. 19-03-1922 Soest, z.v. Klaas Roozendaal en Niesje Bakker.
 6. Dirk Ott, geb. 26-02-1864 Twisk, ovl. 09-05-1931 Hoorn, slager te Zwaag; geh. 28-04-1887 Twisk Trijntje van der Wolf, geb. 23-11-1866 Spanbroek, ovl. 25-06-1944 Den Dolder, d.v. Adam van der Wolf en Trijntje Langedijk.
 7. Jan Ott, vertrok 1883 naar USA; Denver Colorado. Trouwde weduwe met 2 kinderen. Geb. 25-10-1865 Twisk, ovl. 1948 Denver.
 8. (Aaltje, geb. 09-02-1867 en ovl. 03-11-1867 Twisk)
 9. (Elias, geb. 27-04-1868 en ovl. 03-07-1868 Twisk)
 10. Elias Ott, geb. 26-07-1869 Twisk, ovl. 21-11-1933 Westwoud, slager te Opperdoes, later te Langereis (N.Niedorp/ Hoogwoud), koopman Hoogwoud 1933; geh. 19-05-1892 Twisk Dieuwertje Blokker, geb. 03-05-1868 Opperdoes, ovl. 27-09-1941 Egmond Binnen, d.v. Pieter Blokker en Trijntje Rooker.
 11. Alewijn Ott, geb. 11-07-1871 Twisk, ovl. 14-08-1962 Amsterdam, veehandelaar, slager, boer, caféhouder te Venhuizen, Zwaag, Wognum, resp. Enkhuizen; geh. (1) 07-05-1891 Twisk Lijsbeth Kos, geb. 28-02-1872 Benningbroek, ovl. 11-12-1931 Wognum, d.v. Ariën Kos en Ariaantje Blokker; geh. (2) 20-10-1932 Enkhuizen Maartje (Ma) Ham, wed. Pieter Oud, geb. 11-11-1883 Grotebroek, ovl. 13-01-1961 Enkhuizen, d.v. Henricus Ham en Marijtje Haas.
 12. (Aaltje, geb. 03-09-1872 en ovl. 05-02-1873 Twisk)
 13. Cornelis (Kees) Ott, vertrok 1893 naar USA; spoorwegarbeider te Jeroma, Arizona, geb. 15-01-1874 Twisk, ovl. 11-04-1898 Jeroma (verongelukt op werk).
  
~ ~ ~ zus/ broer
 

VI.6) Cornelis Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 27-7-1840, ovl. 21-6-1914 Shattuck Ellis Oklahoma USA, slager;
geh. Abbekerk 30-7-1863
Cornelia Ruig, geb. Lambertschaag ?-11-1838, ovl. 26-1-1922 Shattuck Ellis Oklahoma USA, d.v. Pieter Ruig en Grietje Vader
Kinderen:
 1. Pieter Peetoom, geb. 5-6-1864 Aartswoud, ovl. 1-8-1933 Jefferson Oklahoma USA; geh. Mary Catherine, geb. 15-4-1868, ovl. 5-8-1944 (vervolg)
 2. Cornelis, geb. 4-1-1866 Aartswoud
 3. Alewijn Peetoom, geb. 6-10-1867 Aartswoud; geh. Mary K. Brand, geb. 1871, ovl. 1855, begr. Estella Oklahoma USA (vervolg)
 4. (Jan, geb. 13-2 en ovl. 3-3-1869 Hoogwoud; 13 dagen) 
 5. (Jantje, geb. 5-3 en ovl. 1-8-1870 Midwoud)
 6. Jan (John Rawlin) Peetoom, geb. 8-3-1871 Wijdenes, ovl. 27-10-1961 Craig County Oklahoma USA; geh. Martha F, geb. 28-8-1877 Missouri USA, ovl. 13-9-1929 Craig County Oklahoma USA
 7. (Richard) Dirk Peetoom, geb. 23-4-1872 Wijdenes, ovl. 14-11-1956, begr. Ellis Oklahoma USA; geh. Bernice C. Williams, geb. 30-3-1873, ovl. 23-12-1955 (vervolg)
 8. Matthijs (Matice/ Tice) Peetoom, geb. 31-1-1874 Wijdenes, ovl. 16-8-1932 Bethany Missouri USA; geh. 10-10-1899 Bethany Esther Anna Wilson, geb. 31-1-1877, ovl. 5-12-1959 (vervolg)

~ ~ ~ broers
 

VI.7) Matthijs Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 12-11-1845, ovl. Wognum 09-5-1915, slager, koopman, veeverloskundige Wognum;
geh. Twisk 08-7-1866
Guurtje Bakker, geb. 1847, ovl. Wognum 13-5-1929, d.v. Jan Jacob Bakker en Guurtje Wurkum
Kinderen:
 1. Jantje Peetoom, geb. Hauwert 16-6-1867, ovl. 14-11-1951 Zwaag; geh. Wognum 18-4-1889 Cornelis Albertus van Meurs, geb. 1863 Hoorn, ovl. 22-5-1927 Twisk, Landman, z.v. Cornelis van Meurs en Geertje Vormer
 2. (Jan, geb. Hauwert NH 20-8-1868, ovl. Nibbixwoud 27-6-1885)
 3. Pieter Peetoom, geb. Hauwert 30-12-1869, ovl. 19-11-1948 Medemblik, arbeider (1891-1894 in Oostindieen); geh. Berkhout 22-4-1897 Maria Kommer, geb. Haarlemmermeer 18-7-1875, ovl. Purmerend 15-10-1959, d.v. Jan Kommer en Geertje Oud (vervolg en hier)
 4. Maartje Peetoom, geb. Hauwert 09-2-1871; geh. (1) Wognum 08-2-1894 Pieter Boersma, geb. Haskerland 14-7-1855, ovl. na 1918, schippersknecht, schuitenvoerder, z.v. Oebele Libbes Boersma en Akke Pieters Gorter; geh. (2) 24-1-1924 Amsterdam/ gesch. 12-3-1930 Amsterdam Zweitse Prosé, geb. ca. 1867 Leeuwarden, z.v. Pieter Prosé en Mattje Sibrandi, wedr. IJmkje Godhelp (vervolg)
 5. (Cornelis, geb. Hauwert 29-7-1872, ovl. Nibbixwoud 19-9-1875)
 6. Dirkje Peetoom, geb. Houwert 11-10-1873, ovl. 25-4-1953 Delft; geh. Avenhorn 18-6-1893 Arie Knol, geb. Avenhorn 20-2-1870, ovl. 7-6-1952 Delft arbeider, z.v. Pieter Pieters Knol en Trijntje Kuin (vervolg)
 7. Guurtje Peetoom, geb. Hauwert 23-3-1875, ovl. 25-9-1955 Obdam; geh. Wognum 28-4-1904, Klaas Goet, geb. 1883, z.v. Jan Goet en Trijntje Keppel (foto en vervolg)
 8. Cornelis Peetoom, geb. Hauwert 01-5-1876, ovl. 1912, slager (inschrijvingen Haarlem 11-2-1882 vertrekt naar Amsterdam samen met zijn vader 4-7-1882, Woont 1924 in Winkel); geh. Wognum 31-5-1900 Guurtje Groen, geb. Hoogwoud 05-11-1876, ovl. Venhuizen 23-9-1949, d.v. Gerrit Groen en Dieuwertje Egmond (vervolg)
 9. Trijntje Peetoom, geb. Hauwert 30-9-1877, ovl. 14-5-1940 Oterleek; geh. 21-2-1907 Oudorp Cornelis Vader, geb. 28-1-1883, ovl. 12-11-1953, broodbakker, z.v. Cornelis Vader en Aagje Langedijk
 10. Arien Peetoom, geb. Hauwert 16-10-1879, ovl. 28-9-1957 Solingen Dtsl.; geh. Augusta/ Augje Fischer, geb. Oost Pruissen 19-1-1888 (vervolg en foto's)
 11. Antje Peetoom, geb. Hauwert 07-12-1880, ovl. 27-8-1946 Heiloo; geh. Wognum 30-4-1908 Klaas Dekker, geb. Blokker 01-1-1887, schilder, z.v. Cornelis Dekker en Maartje Schagen
 12. (Jacob, geb. Hauwert 21-1-1882, ovl. Nibbixwoud 10-12-1884)
 13. (Cornelia, geb. Hauwert 21-6-1885, ovl. Nibbixwoud 20-1-1887)
 14. (Jan Pieter, geb. Hauwert 08-7-1886, ovl. Nibbixwoud 17-12-1886)
 15. Jan Peetoom, geb. Wognum 01-3-1889, ovl. 1967, schilder Wognum, Zaandam; geh. Winkel 09-2-1911 Geertje Kaaij, geb. Winkel 22-3-1891 Winkel, ovl. 1941, d.v. Jan Kaaij en Stijntje Kamp (vervolg)
 16. (Alewijn, geb. 28-11-1890 en ovl. Wognum 28-11-1890, 12 uur oud)

Guurtje en Klaas Goet-Peetoom
Arien Peetoom
Jan Peetoom

##### TOEVOEGING #####

evt. relatie nog onduidelijk:

doop 28-9-1659 Schagen: Cornelis, z.v. Wijbrant Korneliszn en Reijnstje Pietersdr


tr. Schagen 28-2-1666 "Wijbrant Cornelis j.g. op Grotewal met Neel Cornelis j.dr. van de Rijp in de banne van St Maerte aldaer getrout" (geen knd. Schagen)


tr. Schagen 16-8-1671: "Trijn Wijbrants j.d. van Winckel" met "Cornelis Cornelisz de Haen" met att. daer getrout; kinderen:
 1. doop 3-6 of 1-7 jaar ? Cornelis, z.v. Cornelis Cornelisz Laan en Trijntje Wijbrants (dopen 1627-1686 folio 229: jaar opzoeken) 
 2. Wijbrant Laen, 3-2-1677

geh. 10-6-1690 Schagen Trijntje Wijbrands j.d. Schagen en Gerrit Jansen Groot, j.m. van Medemblik won te Schagen op de Bierkay


Jan Jacobszn Peetoom,
geh. (1?) (niet tr./ otr. Schagen)
Maartje Claas,
kinderen ged. Valkoog:
 1. Grietje, 6-8-1741

Jan Jacobszn Peetoom, z.v. Jacob en ?Neeltje?;
geh. (2?) 28-4-1749 Valkoog (niet tr./ otr. Schagen)
Jantje Pieters (Zeeman) (1719-1795), ged. 29-10-1719 Valkoog d.v. Pieter Claasz Zeeman en Meinsje Jacobs; "Jantje Zeeman" ovl. 19-3-1795 Valkoog (hertr. 16-8-1772 V. Hendrik Blokker, ovl. 21-4-1773 V.; wedr. sinds 15-5-1771 V.) ...
kan J.J. een zoon zijn van een andere Jacob Peetoom, geb. tot 1710?
kinderen ged. Valkoog:
 1. Neeltje, 1-2-1750
 2. Pieter, 15-7-1753

Pieter Peetoom (ovl. 8-10-1805 Valkoog?);
(niet otr./ geh. Schagen) 
Neeltje (Klaas?) Groenveld, (ovl. 31-12-1789 V. of 19-6-1790 of 2-1-1803 V.?)
kinderen:
 1. Jan Pietersz Peetoom, ged. en ovl. 3-4-1785 Valkoog
 2. "het kind van Pieter Peetoom", ovl. 25-4-1785 V. 
 3. Cornelis, ged. 14-5-1786 V. (sic!)
 4. Zijbrech Pieters Peetoom, ovl. 14-5-1786 V.
 5. "het kind van Pieter Peetoom", ovl. 14-3-1788 V.

###### toegevoegd (2)

Ik dacht even (op basis van vernoemingen) dat Dieuwertje Jans een dochter (ged. 1723) kon zijn van JS en NC hieronder, maar de doop van een tweede Dieuwertje in 1738 suggereert dat de eerste zal zijn overleden.

Jacob Sijmonsz (Ganzeboer vanaf 1734), ;
geh. (1) 7-12-1720 Schagen (j.m. Burghorn/ j.d. Crelissenwerf, beide onder Schagen) 

Neeltje Cornelis, ;
geh. (2) 11-9-1729 Schagen (wedr. Burghorn/ j.d. Schoorl) 
Antje Garments 
Kinderen uit (1) ged. rf Schagen:
 1. (Sijmon, 26-12-1721)
 2. (Sijmon, 10-1-1723)
 3. (Dieuwertje, 16-12-1723)
 4. (Sijmon, 7-12-1724)
 5. Pieter, 27-1-1726
 6. (Cornelis), 16-11-1727
Kinderen uit (2) ged. rf Schagen:
 1. (Sijmon, 13-5-1731)
 2. Sijmon, 10-5-1733
 3. Neeltje, 16-5-1734
 4. (Trijntje, 8-1-1736)
 5. (Trijntje, 26-5-1737)
 6. Dieuwertje, 18-5-1738
 7. Garment, 19-3-1741
 8. (Trijntje, 13-5-1742)
 9. Cornelis, 6-2-1746
 10. Jan, 10-12-1747
 11. Jacob, 1-8-1751
 12. Trijntje, 9-12-1753

Geen opmerkingen:

Een reactie posten