donderdag 16 februari 2017

Familie Louw

Renger Elisz Louw Bregje Claas Blok(?) 
1667-?
Lambert Jansz Agnes/ Niesje Thijmons Klaas Jans Dekker
?-1784
Marij Jacobs Claas Pieters Steenhuis Aaf Jans Maarten Cornelis Slot
?-1741
Ted Dirks
?-1705
Maarten Theunisz Alijt Nannes
1662-?
Pieter
?
Cornelis
?
Ele Rengersz Louw
1695-?
Annatje Lamberts
1696-?
Theunis Dekker
1699-1761
Meijnsje Steenhuis
1702-1741
Harmen Slot/ (Preker?)
1692-1728
Anne Maartens
1693-
Jan Wagenaar
?-1725
Aaltje Cornelis
Jan Elisz Louw Aafje Teunisz (Dekker)
1729-1799
Maarten Preker
1728-?
Grietje Wagenaar
1721-1795
Elias Jansz. Louw
?-1803
Aafje Maartens Preker
1764-1829
Aafje Louw
1796-1865

### NOG IN BEWERKING ###

lidmaten Blokker 1682: "8 Novemb. aanwinninge (...) uijt Wester-Blokker Ele Jansz"


lidmatenlijst Westerblokker 1691: "Westeijnde (...) Schip(pe)r Klaas Pietersz, Trijn Jans zijn vrou, Bregje Claas zijn dogter"


[3/26] 20-3-1695 lidmaten rf Oosterblokker: "den 20. Maart is des heren hoogwaardige Avondmaals, gehouden in de Kerke van W.B. en de gemijnte onses heijlands J.Ch. toegevoegt op voorgaande geloofsbelijdenis (...) uijt W.Bl. Renger Elisz Louw"

lidmatenadm. W.Bl. 1695: "Renger Elisse Louw"NB: NA 18-1-1694 comp. Jan Jans Renger Louw(s) won. Grootebroek (zus: Trijnt Jans Renger Louw); geh. (1) N.N.; geh. (2) Anna Jans; uit (1) Pieter Jans Renger Louw en Jan Jansz jr. Renger Louw

* (NA 17-9-1710) Klaas Pietersz (Blok? Mooi?), schipper Westerblokker; geh. Trijn Jans (Mooi?)
Kinderen:

 1. Brecht/ Bregje Klaas, ged. 11-9-1667 Oosterblokker; geh. Renger Eles Louw => A
 2. Tijmen Klaasz Mooi, diaken/schepen/burgemeester/timmerman Westerblokker (comparant/crediteur 22-2-1720), won. Bangert onder Zwaag 1710
 3. Aaf Klaas, bakkerin Oosterblokker; geh. Roelof Gerrits Bakker / Muizelaar, bakker OB
 4. Willem Klaasz Blok, schipper Westerblokker 
 5. Anna Klaas; geh. Adriaan/Arend? Jans Staling, zeeman won De Bangert

A) Renger Elisz Louw/ Eles/ Low, z.v. Ele Jansz (Renger Louw?) (lidm. 8-11-1682) en ... (mogelijk nazaat van Eeli Claessen, schepen te Blokker), lidmaat Westerblokker na geloofsbelijdenis 20-3-1695 (geen lidm. 1715, noch andere vermeldingen); ("Reijer Elias" secretaris ouderling Oosterblokker 1696: "overleden 1696, Trijn Crelis zijn huijsvrouw") overleden voor: boedelscheiding 17-9-1710 (bron akte 91)!
en
Bregje Claas Blok(?), ged. 11-9-1667 Oosterblokker [2/3], d.v. Klaas Pietersz (Blok?)* (Schipper) en Trijn Jans (Mooi?) (lidm. 1691), lidmaat per 7-2-1683 en/of 12-3-1690.
Kinderen rf (gezocht tot 1712) (?ontbrekend: Klaas?):
 1. Ele Rengers Louw, ged. 18-12-1695, get. Trijn Jans => I
 2. Jan Rengers Louw, ged. 1-6-1698;
[3/2] 18-12-1695 doop rf Oosterblokker: "Ele ~ vader was Renger Elisz Low, moeder Bregje Klaas; getuijge Trijn Jans; wonende alle in W.B."

[3/4] 1-6-1698 doop rf Oosterblokker: "Jan ~ vader en getuijge was Renger Elissz Louw, moeder Bregje Claas, wonende in W.B."

NB div. Rengers(z) 1722-'44 in Grootebroek:
Grootebroek impost begraven

Griet Rengers, 17-4-1722 aang. armenvoogden - nihil
Renger Pietersd, delfde datum, idem

Jan Cornelisz, 15-5-1737 aang. Renger Louw - nihil

Trijntje Rengers (Broekerhaven), 26-8-1743, aang. Gerrit Rengersz - nihil
Aafjen Rengers (Broekerhaven), 30-9-1743, aang. Renger Gerritsz - fl.3
Pieter Rengersz (Broekerhaven), 25-12-1744, aang. Renger Gerritsz - fl.3


lidm. lijst 1691 W.Bl., Westeinde - "Anne" mog. schrijffout?
B) Lammert/ Lambert Jans(z)/ Jansen, z.v. ?Jan? en ..., won.Westerblokker, lidmaat Westerblokker 6-4-1682 en later weer 1691, ovl. voor 1723;
en
Agnes/ Niesje (/ Anne?) Tijmons/ Thijmons, d.v. ?Tijmon? en ..., lidmaat Oosterblokker 6-4-1682 (doopgetuige bij 23-10-1695 Reijer, z.v. Aagt Tijmons en Cornelis Klaas Veer), ovl. voor 1723.
Kinderen:
 1. Jan Lammerts, 27-12-1682 Oosterblokker [2/12] (comparant/belendende NA 17-11-1723), landeigenaar/weesmeester, ovl. voor 1764 (NA 5-10-1764); geh. Maartje Jans Gerbrands (NA 10-3-1731)
 2. Tijmen Lammerts (comparant/belendende NA 17-11-1723), herbergier, landeigenaar, vroedschap, ovl. voor 1764 (NA 5-10-1764)
 3. Lijsbeth, 25-4-1694 Oosterblokker
 4. Anne Lammerts, 15-4-1696 Oosterblokker (begunstigde NA 17-11-1723); geh. Ele Rengertsz Louw =>
 5. Trijntje, 16-2-1698 Oosterblokker
 6. Maartje Lammerts, ovl. voor 1764 (NA 5-10-1764)

~ ~ ~ generatie 1

[/] 6-2-1722 ondertrouw impost Blokker: "Ele Rengertsz Louw en Annatje Lammerts, beijde van Westerblokker"


bron, NA 17-11-1723
I) Ele Rengersz Louw (1695-?), z.v. (A) Renger Louw en Bregje Claas, ged. 18-12-1695 Oosterblokker (geen vermeldingen in lidm./ att. boeken Blokker), lid vroedschap/ schepen Westerblokker, div. NA 1720-1737, ovl. tussen 1731 en 1734;
otr. 6-2-1722 Westerblokker (impost 6:-:-, j.m/ j.d. W.bl., niet in kerk geh.)
Annatje Lamberts (1696-?), d.v. (B) Lambert Jansz en Agnes/ Niesje Thijmons, ged. 15-4-1696 Oosterblokker, ovl. na 1757 (comparant NA 22-1-1734), hertr. (2e) (huw. voorw. tevens 22-1-1734) Dirk Jansz Laan; hertr. (3e) Klaas Tamisz Smit, schepen, vroedschap Westerblokker
Kind (?ontbrekend: Renger, Lambert?):
 1. Jan Louw, geh. Aafje Teunis => II.1
 2. Agnes/ Niesje Louw; (begunstigde NA 22-1-1734) geh. Gerrit Olijslager => II.2 
 3. Bregje Louw, ovl. voor 1734


~ ~ ~ generatie 2

[/] 5-1-1753 impost ondertrouw Schellinkhout: "Aafjen Teunis (...) Jan Louw"


bron NA 21-4-1762
II.1) Jan (Elisz/ Eles) Louw/ Louwe (?-?), z.v. (I) Ele Louw en Anna Lamberts, ovl. (niet Schell.) tussen 1764 en 1794; bij tr. j.m. Westerblokker; (burgemeester, schepen, raad, vroedschap Westerblokker; lidm. Schellinkhout 3-8-1755 met att. uit de Blokkers ("Jan Lauwe"), lidm. Schell. 1762, niet meer vermeld in 1772, comparant NA 5-10-1764
otr. 5-1-1753 Schellinkhout en 6-1 Westerblokker (?, niet in kerk geh.)
Aafje Teunisz (Dekker) (1729-1799), ged. 19-6-1729 Schellinkhout, ovl. 1-6-1799 Westerblokker (lidm. Westerblokker 1794 "Aavje Lauws Dekker"; 25-4-1794 aangen. lidm "Jan Reijerse Houten, dienstbaar bij Aavje Louws Dekker" hij was geh. m. Aafje Balk; lidm. boek 14-7-1799 "Aafje Teunis was toen gestorven"), d.v. Teunis Klaasz Dekker en Meijnsje Steenhuis (10-9-1797 als wonende bij zoon Elias)
Kinderen:
 1. Elias Louw, lidm. Blokker 26-3-1776 => zie III.1.1
 2. Teunis Louw, geb. 1755 Schellinkhout (doop niet gevonden) => zie III.1.2
 3. Lambert, ged. 11-12-1757 Schellinkhout, get. Antje Lambertsz
 4. Meijnsje Louw, ged. 3-12-1758 Schellinkhout, get. Aaltje Pietersz Dekker => zie III.1.3

=== broer/ zus


II.2) Agnes/ Niesje Louw (?-?), d.v. (I) Ele Louw en Anna Lamberts, ovl. voor 1764 Blokker;
otr. impost 6-1-1746 Westerblokker (?)
Gerrit Kornelisz Olijslager, ovl. Blokker, comparant NA 5-10-1764
Kinderen:
 1. Elisabeth Olieslager (begunstigde NA 5-10-1764) won. Westerblokker
 2. Elias Olieslager, (begunstigde NA 5-10-1764) won. Westerblokker
 3. Anna/ Antje Olijslager, geb. ca. 1758 (begunst. idem) => zie III.2.1
 4. Geertje Olijslager => zie III.2.2

~ ~ ~ generatie 3

14-4-1803 begraafboek Aardswoud: "op den 14 April is begraven Elias Louwen en is den 8 April (-) gestorven, het lijk is begraven in de Kerk; ? Acte Prod(eo) 2:-:-"


bron NA 4-3-1777
III.1.1) Elias Jansz. Louw (?-1803), z.v. (II.1) Jan Louw en Aafje Dekker, lidm. Oosterblokker 26-3-1776, vroedschap Westerblokker (NA 4-3-1777), attestatie van Westerblokker naar Schellinkhout 27-10-1778, comparant boedelscheiding NA 26-1-1779, lidm. 15-8-1783 Westwoud, lidm. Schellinkhout 13-11-1792 (niet incl. Aafje Teunis), 1793, 1795 ("vertr. na W. Blokker"; niet incl. Aafje Teunis), lidm. Westerblokker 10-9-1797 incl. Aafje Teunis (met att. van Schellinkhout ingekomen 17-12-1797; geen vertrek geregistreerd), ovl. 8-4 en begr. 14-4-1803 Aartswoud (kerk)
geh. (1) 1778 (geen trouwboeken Westerblokker en Westwoud)
Hiltje Aris Bulloper (?-1786), attestatie van Westwoud naar Schellinkhout 28-10-1778, begr. 14-11-1786 Schellinkhout, d.v. Aris Jansz Bulloper en Maria Jansz (Dorst of Hartenberg);
geh. (2) 17-10-1790 Schellinkhout (wedr./ j.d. te Schell.)
Aafje Maartens Preker (1764-1829), ged. 12-2-1764 Westwoud, ovl. 7-6-1829 Aartswoud, d.v. Maarten Preker en Grietje Wagenaar, hertr. ("Aafje Maartens") 8-12-1805 Aartswoud Jan Klaasz Koorn, wedr. geb. en won. Aartswoud (beide klasse 6:- = 12:-)
Kinderen uit (1):
 1. (Jan, ged. 19-11-1780 (get. Aafje Teunis) en ovl. 11-8-1784 Schellinkhout)
uit (2) (waarom geen Maarten?):
 1. Jan Louw, ged. 4-9-1791 Schellinkhout => IV.1.2
 2. (Pieter, geb. 18-3, ged. 31-3-1793 en begr. 7-4-1793 Schellinkhout)
 3. (Pieter, geb. 19-9, ged. 21-9-1794 Schellinkhout, tweeling)
 4. (Aafje, geb. 19-9, ged. 21-9-1794 Schellinkhout, tweeling)
 5. Aafje Louw, ged. 27-11-1796 Westerblokker => IV.1.6
 6. Klaas Louw, ged. 3-11-1799 Westerblokker => IV.1.7
 7. Teunis Louw, 1801 of 1802 (niet Aardswoud) => IV.1.8
NAH 2761, 15-6-1816 (akte 163), handt. Teunis, Jan en Aafje Louw, alsmede Pieter Ott

=== broers


III.1.2) Teunis Louw (1755?-1826), z.v. (II.1) Jan Louw en Aafje Dekker, geb. 1755 Schellinkhout, ovl. 31-12-1826 Westwoud, lidm. Blokker 26-3-1776, (NAH 2711: 21-10, 2-12, 9-12-1793), won. Binnenwijzend (1826);
geh. 29-11-1789 Zwaag
Jannetje Klaas Stoppels (1758-1832), weduwe, bouwvrouw, geb. 8-1-1758 Hoogkarspel, ovl. 23-5-1832 Zwaag
Kinderen:

 1. Aafje Louw, geb. 1791 Zwaag => zie IV.2.1
 2. Meinsje Louw, geb. 1793 Zwaag => zie IV.2.2
 3. Jantje Louw, geb. 1795 Zwaag => zie IV.2.3
 4. Marijtje Louw, geb. 1798 Zwaag => zie IV.2.4

=== broer/ zus


III.1.3) Meinsje Jans Louw (1758-?), d.v. (II.1) Jan Louw en Aafje Dekker, ged. 3-12-1758 Schellinkhout, lidmaat Schellinkhout 22-10-1779 [2/40], ovl. voor 1792 Zwaag;
geh. 14-2-1779 Westwoud (als j.d. Westerblokker)
Pieter Teunisz Slagter (j.m. Westwoud), hertr. (voor 1792) Neeltje Krimpen
Kinderen:
 1. Stijntje Slagter, ged. 2-1-1780 Schellinkhout, get. Aafje Teunis Dekker => zie IV.3.1
 2. Teunis Slagter, geb. 1782 Zwaag => zie IV.3.2

=== nichten


III.2.1) Antje Olijslager (1758?-1814), d.v. (II.2) Niesje Louw en Gerrit Olijslager, geb. ca. 1758, ovl. 12-5-1814 Blokker;
geh. (1) voor 1783
Aris Groot, z.v. ... en ?Sijtje?, ovl. voor 1793
geh. (2) voor 1793
Cornelis Stapel (1765-1832), geb. Sijbekarspel 1765, ovl. Blokker 29-11-1832, landman, heemraad van Drechterland, won. Westerblokker (lidmaten 18-6-1809), z.v. Gerrit Stapel en Ariaantje Buis, hertr. (1815) Marijtje Zweed
Kinderen uit (1):
 1. Sijtje Groot, geb. 1783 Oostwoud, ovl. 28-6-1832 Blokker; geh. voor 1807 Johannes Koster, geb. 1783 Binnenwijzend, ovl. 1-1-1867 Blokker, burgemeester/ landman/ veeman Westerblokker, z.v. Cornelis Koster en Marijtje Balk
 2. Gerrit Groot, geb. 1785 Oostwoud, ovl. 15-2-1858 Blokker, landman/ grondeigenaar Oosterblokker/ Westerblokker; geh (1) voor 1807 Maartje Balk, geb. 1785, ovl. 7-5-1846 Blokker (ouders niet genoemd); geh. (2) 27-4-1851 Blokker Grietje Schrijver, geb. 1802 Zwaag, ovl. 15-11-1885 Blokker, arbeidster, d.v. Cornelis Schrijver en Trijntje Maartens Preker, wed. (geh. 1834) Kornelis Sluis, wed. (geh. 1849) Pieter Hoek (vervolg)
Kinderen uit (2):
 1. Gerrit Stapel, geb. 1793, ovl. tussen 1835 en 1848, landman Schellinkhout/ Sijbekarspel; geh. 6-12-1812 Blokker Lijsbeth Hoorns, geb. 1792 Hoogkarspel, ovl. tussen 1848 en 1887, d.v. Jan Hoorns en Trijntje Dirks Spijker (vervolg o.a. zoon Elias)

=== zusters


III.2.2) Geertje Olijslager (?-1807), d.v. (II.2) Niesje Louw en Gerrit Olijslager, ovl. 19-3-1807 Blokker;
geh. 19-3-1807
Klaas Hoek, geb. 1758 Blokker, ovl. 5-3-1821 Blokker, landman Oosterblokker, z.v. Pieter Willemsz en Guurtje Klaas Hoek
Kinderen (?ontbrekend: Niesje, Guurtje?):
 1. Antje Hoek, geb. 1786 Blokker, ovl. 2-2-1857 Blokker, veehouderes; geh. 20-4-1834 Blokker Dirk Bouwman/ Bouman, geb. 1792 Binnenwijzend, ovl. 27-7-1860 Wognum, landman/ veeman Blokker (Binnenwijzend), z.v. Teunis Dirksz Bouwman en Antje Hendriks
 2. Tet Hoek, geb. 1791, ovl. 11-12-1862 Blokker, boerin; geh. 9-4-1815 Blokker Hendrik van Wijk, geb. 1783 Schellinkhout, ovl. 3-3-1847 Blokker, landman Oosterblokker, z.v. Jan van Wijk en Geertje Pieters (vervolg)
 3. Maartje Hoek, geb. Blokker, ged. 31-7-1796 Blokker, ovl. 28-6-1854 Wognum; geh. 12-9-1819 Blokker Klaas de Boer, ged. 22-8-1790 Purmerend, ovl. 17-1-1858 Wognum, landman Blokker, z.v. Pieter de Boer en Klaasje Geuzinga (vervolg)
 4. Pieter Hoek, geb. 1801 Blokker, ovl. 13-3-1871 Wijdenes, vrachtrijder Oosterblokker; geh. 30-3-1823 Blokker Antje Palenstein, geb. 1802 Blokker, ovl. 4-5-1835 Blokker, d.v. Jan Palenstein en Neeltje Pijper (vervolg)
 5. Gerritje Hoek, geb. 1802 Blokker, ovl. 26-1-1854 Blokker;
  geh. 17-6-1827 Blokker Jacob Tuinman, geb. 13-1-1793 Blokker, ovl. 6-5-1866 Blokker, landman Westerblokker, z.v. Cornelis Tuinman en Tetje Pieters Hoek, wedr. (geh. 1819) Geertje Koster (vervolg)

~ ~ ~ generatie 4


IV.1.2) Jan Louw (1791-1861), z.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, ged. 4-9-1791 Schellinkhout, ovl. 13-12-1861 Schellinkhout, werkman/ visser te Winkel
geh. 20-9-1812 Winkel
Maartje Wittebol (1791-1852), geb. 1791 Winkel, ovl. 20-12-1852 Winkel, d.v. Huibert Wittebol en Trijntje Dekker
(geen kinderen bekend)


=== broer/ zus


IV.1.6) Aafje Louw, d.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, ged. 27-11-1796, ovl. 28-5-1865 Abbekerk
geh. (1) 19-5-1816 Abbekerk  
Pieter Ott, ged. 5-2-1786 Wognum, ovl. 30-9-1837 Abbekerk, schilder en veldwachter te Abbekerk, z.v. Jan Ott en Maartje Clomp, wedr. (geh. 1807) Aaltje Wegman;
geh. (2) 27-6-1844 Abbekerk  
Dirk Bruijn, geb. 1807 Twisk (doopsgezind), ovl. na 1872, arbeider (1844), schippersknecht, veldwachter, vrachtschipper, z.v. Jan Cornelisz Bruijn en Maartje Dirkmaat, wedr. (geh. 1834) Dieuwertje de Groot
Kinderen uit (1): (vervolg zie genealogie Ott)
 1. Elias Ott, geb. 14-1-1817 Abbekerk =>
 2. Dirk Ott, geb. 14-7-1818 Abbekerk =>
 3. Teunis Ott, geb. 23-2-1821 Abbekerk =>
 4. Aaltje Ott, geb. 20-7-1822 Abbekerk =>
 5. Aafje Ott, geb. 2-7-1826 Abbekerk =>
 6. Joris Ott, geb. 5-2-1829 Abbekerk =>
 7. Alewijn Ott, geb. 20-2-1832 Abbekerk =>
 8. (Marijtje, geb. 13-12-1834 en ovl. 3-7-1836 Abbekerk)
 9. Marijtje Ott, naaister, geb. 13-11-1836 Abbekerk =>
 10. (Pietje, geb. 12-2-1838 en ovl. 4-9-1839 Abbekerk)

=== zus/ broer


IV.1.7) Klaas Louw, z.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, ged. 3-11-1799 Westerblokker, ovl. 14-10-1850 Abbekerk, arbeider Aartswoud/ Lambertschaag (Hoogwoud/ Abbekerk)
geh. 29-4-1827 Hoogwoud
Aaltje Wilms, geb. Lambertschaag, ovl. 26-2-1862 Lambertschaag (Abbekerk), d.v. Cornelis Wilms en Lijsbet Barsingerhorn
Kinderen:
 1. Elias Louw, geb. 1831 Hoogwoud, ovl. 14-6-1865 Nibbixwoud, timmerman; geh. 4-5-1862 Venhuizen Aaltje de Vreemd, geb. 1839 Hem, ovl. 4-11-1873 Purmerend, winkelierster (1866), d.v. Volkert de Vreemd en Impje Kool, hertr. 1866 Jacobus Mulder

=== broers


IV.1.8) Teunis Louw, z.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, 1801 of 1802 Hauwert of Nibbixwoud, ovl. 2-1-1858 Zwaag, kleermaker Zwaag;
geh. 4-6-1835 Zwaag  
Aafje Dop, geb. 1808 Zwaag, ovl. 11-10-1858 Zwaag, d.v. Jacob Dop en Maartje Breed
Kinderen:
 1. (Elias, geb. ?-11-1847 en ovl. 29-12-1847 Zwaag)

===neef/ nicht

Jantje Koster

Marijtje Koster

Aafje Koster

Pieter Loots

Pieter Vet

Dirk Wit

 (bron) (achternichten van Alewijn Ott 1832-1902)

IV.2.1) Aafje Louw, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1791 Zwaag, ovl. 3-3-1874 Berkhout;
geh. 11-4-1813 Hoogkarspel
Hendrikus Koster, geb. 1791 Binnenwijzend, ovl. tussen 1839 en 1874, landman Binnenwijzend, z.v. Cornelis Koster en Marijtje Balk.
Kinderen:
 1. Jantje Koster, geb. 18-2-1814 Hoogkarspel, ovl. 19-12-1891 Berkhout; geh. 26-4-1835 Westwoud Pieter Loots, geb. 1812 Enkhuizen, boerenbedrijf/ landbouwer Enkhuizen, z.v. Jan Loots en Elisabeth Bakker (vervolg)
 2. Cornelis Koster, geb. 11-1-1815 Hoogkarspel, landman Binnenwijzend/ Hoogkarspel; geh. 1-12-1839 Westwoud Aafje Groen, geb. 1-5-1819 Hoogkarspel, d.v. Jan Groen en Cornelisje Heuvel
 3. Marijtje Koster, geb. 17-9-1816 Hoogkarspel; geh. 24-4-1836 Ursem Pieter Vet, geb. 1815 Ursem, landman, veehouder, z.v. Jan Vet en Geertje Stammis (vervolg)
 4. Teunis Koster, geb. 17-9-1818 Westwoud, landman Binnenwijzend; geh. (1) 30-5-1847 Westwoud Naatje/ Johanna Pool, geb. 24-5-1821 Westwoud, ovl. 16-12-1855 Westwoud, d.v. IJsbrand Pool en Aagje Bakker; geh. (2) 1857 Aagje Moeijes, geb. 1827 Sijbekarspel, d.v. Jacob Moeijes en Dieuwertje Kooijman
 5. Geertje Koster, geb. 17-11-1819 Westwoud, ovl. 12-11-1869 Wijdenes; geh. 23-4-1843 Westwoud Wouter Molenaar, geb. 1816 Venhuizen, ovl. na 1884, broodbakker, landman Wijdenes/ Grootebroek, z.v. Dirk Molenaar en Trijntje Vis (vervolg)
 6. Klaas Koster, geb. 21 okt 1821 Westwoud
 7. Jacob Koster, geb. 5-2-1823 Westwoud
 8. (Magteltje, geb. 21-4-1824 en ovl. 29-1-1826 Westwoud)
 9. (Magteltje, geb. 28 okt 1827 en ovl. 23 okt 1835 Westwoud)
 10. Aafje Koster, geb. 1-7-1830 Westwoud, ovl. 5-6-1881 Berkhout, landvrouw; geh. (1) 4-4-1852 Westwoud IJsbrand Rolle, geb. 1827 Hoogkarspel, ovl. voor 1858, broodbakker, z.v. Cornelis Rolle en Trijntje Koster; geh. (2) 3-10-1858 Berkhout Dirk Wit, geb. 1828 Berkhout, ovl. , z.v. Pieter Wit en Jannetje Hoogland, landman, wedr. (geh. 1854) Hillegonda Groot
 11. (Grietje, geb. 1-3-1833 en ovl. 24-3-1838 Westwoud)

=== zussen


IV.2.2) Meinsje Louw, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1793 Zwaag, ovl. voor 1861;
geh. 19-9-1813 Hoogkarspel
Teunis Gorter, geb. 1794 Westwoud, ovl. 30-1-1866 Hoorn, landman Westwoud, z.v. Dirk Gorter en Maartje Schekkerman, hertr. (1861) Lijsbeth Breg
Kinderen:
 1. Maartje Gorter, geb. 5-9-1814 Hoogkarspel; geh. 21-4-1839 Venhuizen Jan Schekkerman, geb. 1810 Hem, z.v. Simon Schekkerman en Neeltje Jans Schoenmaker (vervolg)
 2. Teunis Gorter, geb. 23-11-1816 Hoogkarspel, landman Zwaag (Westwoud); geh. 30-4-1843 Westwoud Marijtje de Vries, geb. 7-7-1818 Zwaag, d.v. Louris de Vries en Dirkje Bronkhorst (vervolg)
 3. Dirk Gorter, geb. 10 jun 1818 Westwoud, ovl. 15-3-1846 Westwoud, ongehuwd dienstbare.
 4. Jakob Gorter, geb. 30 jan 1820 Westwoud
 5. (Jantje, geb. 10-2-1822 en ovl. 9-7-1831 Westwoud)
 6. Geertje Gorter, geb. 2-7-1823 Westwoud, ovl. 5-3-1900 Hoorn; geh. 3-2-1848 Westwoud Dirk van der Deure, geb. 15-9-1823 Westwoud, ovl. Bloemendaal 14-8-1881, koopman, boerenstand Hoorn, Opmeer (Zwaagdijk), z.v. Jacob van der Deure en Grietje Wiers (vervolg)
 7. (Aafje, geb. 19-8-1826 en ovl. 27-12-1832 Westwoud)
 8. Reindert Gorter, geb. 2-11-1830 Westwoud, landbouwer; geh. 28-4-1856 Westwoud Antje Ruiter, geb. 1833 Venhuizen, d.v. Pieter Ruiter en Vokeltje Schuitemaker

=== zussen


IV.2.3) Jantje Louw/ Louwen, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1795 Zwaag, ovl. 4-6-1848 Spanbroek;
geh. 28-4-1822 Zwaag
Gerrit/ Gert Stapel, geb. 1796 Sijbekarspel, ovl. 17-5-1864 Spanbroek, landman, veehouder Spanbroek, z.v. Klaas Stapel en Trijntje Zaal
Kinderen:
 1. Trijntje Stapel, geb. 19-2-1823 Spanbroek, ovl. 4-12-1842 Spanbroek
 2. Jantje Stapel, geb. 30-1-1824 Spanbroek, ovl. 23-6-1899 Alkmaar; geh. 4-5-1851 Spanbroek Jacob Slikker, geb. 19-11-1826 Pernis, timmerman Heerhugowaard/ Opmeer, z.v. Jan Slikker en Trijntje de Graaf (vervolg)
 3. Ariaantje Stapel, geb. 5-1-1825 Spanbroek, ovl. na 1880; geh. 4-6-1851 Spanbroek Cornelis Kaij/ Kaai, geb. 1829, ovl. na 1880, landman Spanbroek, z.v. Dirk Kaij en Grietje Waal (broer van Guurtje zie 5) (vervolg)
 4. Antje Stapel, geb. 5-3-1826 Spanbroek, ovl. 15-1-1851 Spanbroek
 5. Klaas Stapel, geb. 1832, ovl. 26-2-1902 Midwoud, landbouwer Spanbroek; geh. 1-5-1853 Spanbroek Guurtje Kaij, geb. 1833 Beets, ovl. 21-7-1900 Zwaag, d.v. Dirk Kaij en Grietje Waal (zus van Cornelis zie 3) (vervolg)
 6. (Teunis, geb. 9-4-1834 en ovl. 28-9-1843 Spanbroek)

=== zussen

 
IV.2.4) Marijtje Louw, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1798 Zwaag, ovl. 25-4-1854 Westwoud;
geh. 28-4-1822 Zwaag
Aris van der Meer, geb. 1794 Westwoud, ovl. 16-9-1868 Westwoud, landman Zwaag, z.v. Klaas van der Meer en Geertruij Aris
Kinderen:
 1. Geertruij/ Geertruida van der Meer, geb. 24-3-1823 Midwoud, ovl. 16-3-1892 Spanbroek; geh. 2-5-1847 Spanbroek Jacob Jonker, geb. 31-5-1824 Spanbroek, ovl. na 1887, landman Spanbroek, z.v. Lieuwe Jonker en Mijnouwtje Singer (vervolg)
 2. Teunis van der Meer, geb. 1-9-1824 Midwoud, ovl. 27-2-1895 Westwoud, won. Berkhout, Westwoud; geh. 29-4-1857 Westwoud Sijtje Blokdijk, geb. 1836 Schellinkhout, d.v. Teunis Blokdijk en Ariaantje de Boer (vervolg)
 3. Jantje van der Meer, geb. 29-9-1828 Midwoud, ovl. 6-1-1894 Westwoud; geh. 26-4-1855 Westwoud Cornelis Oud, geb. 30-11-1823 Westwoud, landman, z.v.Jan Oud en Neeltje Koster (vervolg)
 4. Aafje van der Meer, geb. 27-1-1831 Zwaag, ovl. 23-1-1893 Oostwoud; geh. 26-4-1855 Westwoud Dirk Laan, geb. 19-12-1831 Westwoud, ovl. na 1893, landman, z.v. Pieter Laan en Trijntje Moeijes (vervolg)

===nichten


IV.3.1 Stijntje Slagter (1780-1858), d.v. (III.1.3) Meijnsje Louw en Pieter Slagter, ged. 2-1-1780 Schellinkhout, ovl. 2-12-1858 Middelie ("wed. Pieter Visser"), veevrouw;
geh. (1) voor 1810
Pieter Visser, geb. 1782 Zwaag, ovl. 18-5-1826 Westwoud, boer, veeman Westwoud, z.v. Dirk Visser en Jantje Breed;
geh. (2) 23-9-1827 Westwoud
Klaas de Wit, geb. 1767 Holysloot, ovl. 2-12-1830 Zwaag, onderwijzer Zwaag, z.v. Teunis de Wit en Aaltje Eeksel, wedr. Maartje Elsperman
geh. (3) 28-4-1833 Zijpe
Cornelis Blaauboer, ged. 23-10-1781 Zijpe, ovl. 8-10-1838 Zijpe, landman/ landeigenaar/ armbezorger/ bouwman Oudesluis/ Burgerbrug, z.v. Jochem Gerritsz Blaauwboer en Neeltje Adriaans Mooij, wedr. (geh. 1802) Cornelia Dissel
Kinderen uit (1):

 1. Jantje Visser, geb. 1810 Westwoud, ovl. 11-5-1826 Westwoud
 2. Pieter Visser, geb. 1812 Midwoud, ovl. 25-10-1878 Middelie, brodbakker te Middelie; geh. 10-5-1846 Middelie Jannetje Doets, geb. 1819 Middelie, ovl. 29-3-1867 Middelie, d.v. Cornelis Doets en Niesje Stijns
===zus/broer
Teunis Slagter (collectie Zaans Museum)

voormalige burgemeesterswoning,
begin jaren 60
IV.3.2) Teunis Slagter (1782-1853), z.v. (III.1.3) Meijnsje Louw en Pieter Slagter, geb. 1782 Zwaag, ovl. 29-1-1853 Westzaan, burgemeester-notaris, geschilderd portret in Zaans museum (volle neef van Aafje Ott-Louw);
geh. (1) 20-10-1804 Westzaan
Johanna Zilver/ Silver, geb. 25-1-1783 Grootebroek, ovl. 27-6-1835 Westzaan, d.v. Jan Silver en Meijnoutje Pool;
geh. (2) 11-7-1841 Purmerend
Caatje Fokker, geb. 1786 Zegveld, ovl. 9-5-1864, d.v. Jacob Fokker en Ariaantje van den Hoek, wed. Joris Goesinnen.
Kinderen uit (1):
 1. Pieter Slagter, geb. 1805 Westzaan, ovl. 13-2-1870 Berkhout, boerenknecht (1827), burgemeester Berkhout (1850); geh. (1) 6-5-1827 Berkhout Maartje Kaij, geb. 1808 Berkhout, d.v. Dirk Jorisz. Kaij en Geertje Graaf; geh. (2) 17-3-1850 Venhuizen Marijtje Smit, geb. 1803 Venhuizen, ovl. 16-11-1856 Berkhout, landeigenares, d.v. Wouter Smit en Souwtje Jonker, wed. Reijer Sluis
 2. Meinoutje Slagter, geb. 26-9-1807 Westzaan, ovl. 21-6-1882 Zaandijk; geh. 3-8-1828 Westzaan Sijmen de Jager, geb. 1806 Koog aan de Zaan, ovl. 26-1-1879 Zaandijk, koopman, z.v. Evert Jansz. de Jager en Lijsje de Jong
 3. Geertje Slagter, geb. 1810 Westzaan, ovl. 1-12-1875 Westzaan; geh. 19-9-1830 Westzaan Garbrand de Jong, geb. 1808 Westzaan, ovl. voor 1875, kantoorbediende, z.v. Pieter de Jong en Trijntje Dekker
 4. (Neeltje, geb. en ovl. 9-6-1816 Westzaan, half uur oud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten