donderdag 8 oktober 2015

Families Herrel in Baden


Voor een zoektocht naar de herkomst van onze oudst bekende voorouders I.B. Ott en M.C. Herrel is tot nu toe de naam Herrel de beste aanwijzing, daar deze zeer zeldzaam is. De naam lijkt te stammen uit Legelshurst, een dorp dat een kleine 10 km. ten oosten van Straßburg ligt. Hier volgen de oudste families die ik op internet heb gevonden. (Zie ook hier; familie Ott in Baden.)

NB in Legelshurst, Bolzhurst, Hoffhurst (16e eeuw) komen voor als varianten op HERREL: HERLES, HERLIN, HÄRLIN (o.a. Pfarramt Offenburg Protokollen)

ᛉ = geboren, ᛉᛦ = overleden, X = huwelijk, LH = Legelshurst

Het is duidelijk dat onderstaande families nauw met elkaar verweven zijn.

Fam. 1 Herrel-Erhardt

I) Hannss HERREL ᛉ1575 LH ᛦ1615 LH Xc.1600 LH;
Bärbel ᛉ1580 LH ᛦ22-11-1635 LH;
{zij hertr. 2) Marx OBRECHT 3) Jörg KÖBEL}
kinderen:
1. Barbara/ Bärbel HERREL ᛉ1610 LH X29-1-1627 LH;
Melchior ARBOGAST ᛉ1610 LH (hun dochter trouwde met de zoon van de halfbroer van haar moeder)
2. Hanss HERREL ==>> zie II

II) Hanss HERREL ᛉ1610 LH X17-5-1647 LH;
Barbara SCHMIDT ᛉ1616 Bolzhurst d.v. Hanns SCHMIDT en Margretha of Barbara ERHARDT; wed. Erhart ERHARD
kind:
1. Jacob HERREL ==>> zie III

III) Jacob HERREL ᛉ25-11-1650 LH; court official; X21-2-1674/5 LH;
Margaretha ERHARDT ᛉ22-1-1649 LH d.v. Hanss ERHARDT en Margaretha N.N.
kind:
1. Barbara HERREL ᛉ1678 ᛦ1747 X1698; Michael ERHARDT ᛉ1672 LH
2. Catharina HERREL ᛉ15-4-1682 LH ᛦ7-3-1741 Kork; 1eX23-5-1699 Kork; Hans GÖPPER
2eX23-4-1724 Kork; Georg SELTZER (1694-1775)

====================

Fam. 2 Herrel-Zipp

I) Michael HERREL ᛉ1580 LH
1eX1600 LH; Susanna N.N. (1580-?)
2eX1640 LH; Maria N.N. (1590-?)
kinderen:
1. Barbara HERREL ᛉ1610 LH ᛦ25-10-1675 LH
1eX17-2-1634 LH; Michael BIRCKEL (1610-1638)
2eX21-6-1640 LH; Johann ZIPP (1610-1674) NB twee kinderen trouwden met een Herrel ==>> zie III
2. Michael HERREL ᛉ13-8-1618 LH ᛦ8-1637 LH

IIIb) Jacob ZIPP (1654-1712) X 1675 Anna HERREL (1654-1712)

IIIa) Barbara ZIPP (1643-?) X Johannes HERREL ᛉ25-7-1641 LH ᛦ2-9-1679 LH z.v. Johann HERREL (1612-?) X23-6-1634 LH Catharina BIRCKEL (1615-?) {Johannes had broer Georg HERREL ᛉ7-9-1647 LH}
kinderen:
1. Johannes HERREL ==>> zie IV
2. Barbara HERREL ᛉ29-9-1667 LH ᛦ27-3-1676 LH
3. Georg HERREL ᛉ11-9-1670 LH ᛦ
4. Jakob HERREL ᛉ18-10-1674 LH ᛦ30-1-1675 LH
5. Barbara HERREL ᛉ10-6-1680 LH ᛦ

IV) Johannes HERREL ᛉ24-5-1666 LH ᛦ14-5-1733 LH
X14-8-1687 LH; Maria ARBOGAST (1666-1739) d.v. Jakob ARBOGAST en Brigitta PFEIFER
kinderen:
1. Johannes HERREL ᛉ23-9-1687 LH
2. Georg HERREL ᛉ17-9-1688 LH
3. Barbara HERREL ᛉ16-12-1694 LH 1eX5-4-1712 Auenheim Johann Martin HEYD (1683-1738) 2eX11-11-1727 LH Jakob ARBOGAST (1703-1777) z.v. Johannes ARBOGAST und Maria HERREL d.v. Johannes HERREL en Catharina BAAS (zie fam.3)
4. Maria HERREL ᛉ5-3-1697 LH
5. Catharina HERREL ᛉ5-10-1704 LH

====================

Fam. 3 Herrel-Obrecht

I) Melchior HERREL ᛉ10-1589 LH ᛦ17-8-1676 LH
1eX18-10-1624 LH; Brigitta OBRECHT ᛉ1598 LH ᛦ19-11-1653 LH d.v. Georg OBRECHT en Anna
2eX3-4-1654 LH; Maria MARTIN ᛉ1630 Sasbach
kinderen:
1. Barbara HERREL ᛉ11-9-1625 LH
2. Johannes HERREL ==>> zie II

II) Johannes HERREL ᛉ16-10-1627 LH ᛦ11-1-1675 LH X15-11-1652 LH;
Catharina BAAS ᛉ11-10-1635 LH ᛦ18-7-1717 LH d.v. Lukas BAAS en Barbara BIRCKEL
kinderen:
1. Catharina HERREL ᛉ8-3-1655 LH ᛦ19-12-1736 LH
2. Barbara Margareth HERREL ᛉ16-1659 LH ᛦ15-9-1691 LH X31-10-1683 LH; Georg BAAS (1659-1721) z.v. Mathias BAAS en Maria SCHANTZ (NB hun dochter Jakobea trouwde met Michael, z.v. Georg Erhard en Barbara Herrel; G.E. was kleinzoon van Barbara Arbogast-Herrel)
3. Maria HERREL ᛉ2-2-1668 LH ᛦ27-3-1743 LH X5-4-1692 LH; Johannes ARBOGAST (1668-1751) z.v. Jakob ARBOGAST en Brigitta PFEIFER {hun zoon Jakob trouwde met Barbara HERREL, zie fam.2}

======= ### losse aantekeningen ###

Margaretha HERREL ᛉ1628 Wilstätt X Theobald Jockers

Barbara HERREL ᛉ19-11-1671 Bolzhurst ᛦ18-4-1707 BH X12-1-1692 LH Johannes ARBOGAST, z.v. Johannes ARBOGAST en Barbara ERHARD

Michael HERREL ᛉ6-8-1683 LH ᛦ19-9-1763 LH X Ottilia ERHARD ᛉ28-8-1682 LH ᛦ21-2-1745/6 LH
kind:
1. Maria HERREL ᛉ17-11-1725 LH ᛦ11-11-1815 1eX1746 LH Joh. Michael GRAF; 2eX1765 LH Claus KLEIN; 3eX1784 LH ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten