woensdag 16 september 2015

nieuws over 'oudtante' Maria Ott (1755-?)

Het is nu duidelijk waarom Maria Ott (d.v. Pieter Ott en Maritje Sloos) echtscheiding heeft aangevraagd, namelijk om opnieuw te kunnen trouwen.

Zie ook 18-7-1798 echtscheiding Maria Otte
en: hier (kranteknipsels onderaan)

De scheiding werd afgerond op 3-5-1799, één maand voor de aanmelding van het nieuwe huwelijk (2 juni 1799 Alkmaar; "eerste gebod")

Marijtje OTT (1755 - ?), dochter van Pieter Ott en Maritje Sloos, zus van Jan Ott (1758-1810) is hertrouwd op 16-6-1799 te Alkmaar met Michiel WURCKERT (Michael, Maghiel), zoon van Johann Chriftoff Wurckert en Clara Catharina N.N., gedoopt 4-1-1758 te St. Laurent (volgens ov. akte Neurenberg), overleden 9-6-1826 Brielle (Den Briel).
Hij was:
in 1799 sergeant majoor in het 1e Battaljon van de 3e Halve Brigade (van lieut. coll. Abbema dus!) in guarnisoen Alkmaar,
sedert 1806 in het Garnizoensbataljon v.h. 3e regiment;
(later? of eerder) in het 4e Regiment infanterie;
in 1811-'12 werkzaam in het militair hospitaal te Brielle;
later stadsportier te Brielle.

NB bij zijn overlijden (1826) staat hij vermeld als weduwnaar van Maria Ott, en op 27-11-1818 benoemt hij bij testament (NA 1353) als enige erfgename zijn huishoudster Johanna Petronelle Hasselman (ongehuwd, inwonend). Maria is dus overleden vóór 27 nov. 1818.

DTB Alkmaar, stadstrouw inv.nr. 957, akte 29618
Burg. Stand Brielle - overlijdensakte M. Wurckert, overl. 9-6-1826

 

Maria kwam met attestatie (21-4-1802) van Leiden naar Haarlem (aangenomen als lidmaat bij avondmaal januari 1803) en vertrok (?) 8-4-1804 (waarheen?).


doop 14-2-1804 Haarlem NH Kerk: Maria Wilhelmina, V(ader) Georg Balthasar Engelhardt, M(oeder) Wilhelmina Nap, G(etuien) Michael Wurckert & Maria Ott
Nederlandsche Staatscourant (Bijvoegsel) 23-12-1819


donderdag 10 september 2015

Westfriese fotocollectie Ott

Albums: 
1. fam. Leeuwrik-Ott te Wijdenes, later Hoorn
2. fam. Marees- Nieuwland te Barsingerhorn
3. fam. Smit-Ott te Oostwoud (meest onbekend)
4. fam. Ott-Otto te Amsterdam
5. fam Kool-Schuitemaker te Hem, Venhuizen (losse foto's hier)
6. fam Kool-Bakker te Wijdenes (losse foto's hier)
7. ter aanvulling op albums Kool: los en kopie: hier


Zie ook hier. Dit zijn scans uitsluitend van originelen plus twee die ik onlangs op internet vond (gezin Ott-Hartland en gezin Ott-Vijn).

Van de tak Teunis Ott (1821-1874) &
Jannetje Vries (1826-1891) te Schagerbrug


Elias Ott (1861-1926), zijn stiefdochter Marijtje Hillegonds, zijn tweede vrouw Neeltje Hartland en zijn zoon Teunis Ott. Foto uit waarschijnlijk 1894/1895 werd ter beschikking gesteld door Pieter Schager, kleinzoon van Marijtje Hillegonds. Elias is gedetineerd geweest te Den Helder in 1880 (NH Archief). Het was helaas geen gelukkig tweede huwelijk, zie hier.
Neeltje Hartland (1857-1919) tweede echtgenote van Elias Ott (1861-1926)
idem op jongere leeftijd
Teunis Ott (1883-1973) slager te Schoorl, z.v. Elias Ott (1861-1926) x Antje Klomp
onduidelijk, wellicht Gerritje Keuris (x Teunis Ott hierboven), of Marijtje Hillegonds (d.v. Neeltje Hartland)?

Teunis Ott (1881-1962) slager te Schagerbrug,  z.v. Pieter Ott x Elisabeth Kuiper
idem als boven
Maarten Schager (1881-1918) visser te Petten (schip door torpedo getroffen), geh. met Grietje Ott, zuster van Teunis hierboven
Jan Ott (1885-1943) slager te Haarlem, broer van Teunis hierboven
van de tak Jan Ott (1808-1881) x Lijsbeth Bonnet

Jan Ott (1877-1958) onderwijzer te Haarlem, en Neeltje Poen (1881-1965) met kinderen
Dirk Frederik Ott (1881-?) en Alida Maria Slavenburg (1887-1947), januari 1913 te Soerabaja, broer van Jan Ott hierboven
Klazina Ott-Vijn (1875-1949), Jeltje Ott (1899-1981) en Joost Ott (1872-1945) schilder te Hauwert
 
familie Ott-Kos


boerderij van Alewijn Ott, Wognum
nogmaals boerderij van Alewijn Ott, Wognum

rechts: Dirkje Ott (1894-1972)
Alewijn Ott (1871-1962)
Jan Ott (1903-1965)

oom Klaas Kos (broer van Lijsbeth)
Alewijn Ott, Alewijn Rol, Lijsbeth Ott-Kos
Alewijn Ott (1910-1980) en nichtje Corrie Rol
?, Corrie Rol, Alewijn Ott, Ariaantje Rol-Ott

Alewijn Ott (1871) en tweede echtgenote Maartje Ham, wed. Oud (1883-1961)
Alewijn Ott (1910-1980), Bregje Jantje Donker (1913-1988) en Alewijn Ott (1934)
Alewijn Ott, Jantje Boon-Bontekoning, Rens Boon, Aaltje Donker-Boon, Pieter Donker - vooraan: Rensje Jantje (? Reyan) Donker, baby Alewijn Ott jr. Bregje Jantje Ott-Donker (te Schellinkhout, kort na 25 aug. 1934)


Cornelis Blokker en Guurtje Blokker, 
kinderen van Pieter Blokker (1787-1832) en Lijsbeth Wit (1785-1745)
Cornelis Blokker (1814-1899) en Lijsbeth Brands (1809-1887) - CB was eerder gehuwd met Guurtje Berkhout (1810-1846) - hun dochter Ariaantje Blokker (1842-1875) was de moeder van Lijsbeth Kos (1872-1931), echtgenote van Alewijn Ott (1871-1962)
Jan Klinker (? - vóór 1904) en Guurtje Blokker (c.1817-1904) - zij was een zuster van Cornelis Blokker hierboven

 klassefoto's

Schellinkhout - rechts vooraan Bregje Jantje Donker (1913-1988)

Schellinkhout - rechts middenrij: Bregje Jantje Donker (1913-1988), voorste rij 5e van links: Rens Pieter Donker (jong overleden)

timmermansvakschool Hoorn (Keern), midden vooraan: Maarten Kool (1914-1989)

uit mijn kwartierstaat

#82-83 Adrianus Bakker (1811-1880) en Aafje Spaander (1812-1879) Landman Lambertschaag
#40-41 Pieter Donker (1830-1897) en Marijtje Bakker (1831-1905) Veehouder Twisk
#20-21 Pieter Donker (1858-1908) en Bregje Ham (1860-1921) Veehouder Schellinkhout
#10 Pieter Donker (1880-1953) rechts met zusje

#22-23 Rens Boon (1864-1940) en Jantje Bontekoning (1864-1945) schilder Nibbixwoud, Midwoud

#12-13 Klaas Kool (1880-1963) en Antje Bakker (1885-1945) postbode, boekhouder, rijwielhersteller Wijdenes
#13 Antje Bakker (1885-1945) met zusjes Jantje (midden) en Dirkje (rechts)

#30 Klaas Kistemaker (1844-1932) schilder, landman te Schagen
Simon Visser, Jo, Trien, Dirkje Visser Kool (zus van Klaas Kool x Antje Bakker) - datum foto 16-7-1910

Reisverslagen Joris Ott i.v.m. miljoenenerfenis (1879-1882)

 En hiermede is dan mijn tweede reis naar Weenen, 
in zake de Erfenis geeindigt, zonder voor ons of de familie, 
eenige vrucht te hebben opgeleverd, daar het bewijs, 
waarop alles aankwam, namelijk de herkomst van onzen 
in 1746 [moet zijn 1749] te Hoorn gehuwden stamvader 
Pieter Ott nergens door ons opgespoord is kunnen worden.

"In het zondagsblad behoorende bij het 'Nieuws van den dag' van den 4de mei 1800 negenenzeventig; kwam eene annonce voor, ..."


"Op 3 juni stond er weer eene annonce in de Haarlemmer Courant, ..."

Dit artikel heb ik niet gevonden maar wel één uit het NvdD van een dag later:


Joris Ott (1829-1892)
De tekst van het artikel d.d. 3-6 is wel bekend, er stond iets meer informatie in, namelijk, dat deze Martin Ott:

"... uit Zimmern, in Beijeren, 
afkomstig was ..."

Hieronder volgen de reisverslagen van Joris Ott (1829-1892) te Koedijk, zoon van Pieter Ott en Aafje Louw. De verslagen zijn uitgetypt door Jacob Kwantes (geb. 1913, achterkleinzoon). Bijgevoegd is ook een fragment in het originele handschrift (scan van kopie).