donderdag 15 augustus 2013

1744 02 18 oudste vermelding Pieter Ott

NAH 2528/ 18-2-1744 (scan 302) Transcriptie

Desen 18e februarij Anno 1744 compareerde voor mij [...] en de nabesz. getuijgen

den E. Hendrik Brummer, burger binnen deze stadt, zoo hem selve, mitsgaders instaende, ende de rato caverende voor zijn broeder Jan Brummer te Amsterdam woonachtig te samen broeders en erfgenamen ab intestato van wijlen Ritgard Brummer alhier overleden, verklarende alzoo te renuntiƫren cederen en af te staen van die erffenisse welke haer van genoemde haer broeder Ritgard Brummen is op en aengesturven, dezelve over latende aen desselvs weduwe Leuntje Adriaens Verduijn, al zodanig regt, en actie als dezelve hebben op de nalatenschap van meergemelte haer broeder, en sulx in der ruijmste forma, onwederoepelijk, en sonder de minste reserve, renuntiƫrende van relieff, en alle andere middelen des regts om deze eenigsints te ontsenuwen.

[p.2] Compareerde mede voornoemde Leuntje Adriaan Verduijn weduwe van [...] Ritgard Brummen dewelke verklaerde voorschreven renuntiatie en cessie in alle poincten en deelen te accepteren 't welk sij doet bij dezen.

Gedaan in't bijzijn van den E Bente Bentesz. en Pieter Otsz. als getuijgen.
[w.g.]
Hendrik Brummer
dit is 't merk van Leuntje Adriaens Verduijn
Bente Bentisz
Pieter Ott
[...]

========================================
aantekeningen Brummer-Verduijn : hieruit blijkt niet een mogelijke relatie tot PO

Riggert/ Richard Brummer, lidm. Luthers Hrn 30-9-1723 (Richard Brummer van Bremen), imp.ovl. 16-1-1744 aang. Leuntje Adriaans fl.3, begr. 17-1 Oosterkerk (huurgraf), smederij aan de noordzijde van 't Cleijn Oost belent ten oosten en ten westen des heeren straeten;
geh. (1) 17-2-1726 Hoorn rf ds. Wallendal, otr. 2-2 (jm Achterom uit Bremen/ jd Gelderse steeg uit Hoorn)
Aaltje Jans
geh. (2) 3-6-1736 Hoorn rf ds. vd Bergh, otr. 19-5 (wedr. bij de Oosterpoort uit Hanover/ wed. Achterom uit Hoorn)
Pleuntje/ Leuntje Adriaans (Verduyn), imp.ovl. 3-3-1750 aang. Hendrik Brummer fl.3, eerder wed. Claes Cornelis Noordijk, waaruit enig kind: Trijntje Claes Noordijk

- - -

Hendrik Brummen, ;
geh. voor 1735
Aagje Aris Dekker, ovl. na 1745 (enige in 1745 levende zuster: Grietje AD, reeds ovl.: Claasje AD geh. Fredrik Psz Hen)


NAH (index ver. OudHoorn):
  • 2410 [423-425] 14-7-1735 HB erft deel  via A.Dekker.
  • 2411 [406] 18-4-1736 HB getuige 
  • 2412 [460] 14-10-1738 Beek/ test. Hendrik Brummer & Aagje Dekker
  • 2528 [158-159] 12-7-1742 Warius/ inventaris inbreng Leuntje Adriaans van Duyn, handtek: "Riggert Brummer"
  • 2528 [292-299] 8-2-1744 Warius/ inventaris Ritgard Brummer/ Leentje Adriaans wed. Claes Cornelis Noordijk: o.a. huis en grond smederij
  • 2460 [225] 28-12-1745 Roodt/ Hendrik Brummer, vrouw erfenis
  • (2524 [147] 24-9-1756 Hogen 233/ Jan Dirk Brummer uit Nieuwenburg, 25 jaar - attest over volkhouder die jongemannen ronselde voor VOC /// geen relatie)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten