zondag 30 juli 2017

Kleermakers en militairen

kleermaker door prentmaker A. Delfos, Leiden tussen 1741-1784

De wetenschap dat onze oudst bekende voorvader, Ignatius Bernard Ott, hoogstwaarschijnlijk tussen 1726 en 1732 (mogelijk langer) meereisde met, dan wel lid was van het cavalerie-regiment "Van der Duyn", biedt mogelijkheden tot nader onderzoek. N.B. of hij werkelijk militair (i.c. vermoedelijk ruiter) was kan ik nog niet bevestigen.

Het proefschrift "Burgers, broeders en bazen" (Aart Vos, 2007) bevat interessante informatie over o.a. het leven van militairen en gildebazen (waaronder kleermakers), o.a. in de 18e eeuw. Een relevant fragment:Het is dus goed mogelijk dat Ignatius, evenals later zijn zoon Pieter, kleermaker was, vóórdat hij zich bij het regiment aansloot. Het is ook mogelijk dat hij (o.a.) als kleermaker voor het regiment werkte. 

Tot voor kort ging ik ervan uit dat het echtpaar Ott-Herrel afkomstig zou zijn uit de omgeving ten oosten van Straatsburg, aangezien de naam Herrel voornamelijk daar voor lijkt te komen. Ik weet nu echter dat Herrel een variant kan zijn van Heerlen (stad) en ook in Nederland voorkwam. Als Ignatius al langer militair was, kan hij zijn bruid in een garnizoensstad hebben ontmoet. Misschien was de bruid Maria Cornelia Herrel zelf ook dochter van een militair. Doop-, trouw- en begraaf-gegevens (zeker die van katholieken) zijn niet altijd (makkelijk) te vinden. Maar met de toenemende hoeveelheid informatie die op internet beschikbaar gesteld wordt, blijft ik hopen op een nieuwe doorbraak in het onderzoek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten