woensdag 1 maart 2017

Familie Cos / Kos ~ deel 1

=== NOG IN BEWERKING === uitsluitend bedoeld voor nader onderzoek, dus niet simpelweg kopieren en plakken ===

Dit deel 1 beschrijft de eerste vermoedelijke generaties van de familie Cos/ Kos, voorouders en verwanten van Pieter Cornelis Cos gehuwd 1711 te Oude Niedorp met Lijsbeth Sijverts. Voor hun nageslacht zie deel 2.

Eerste 4 generaties zijn reconstructie en gedeeltelijk (zeer!) onzeker.
Aantekeningen van nog onbekenden Kos/ Cos, zie onderaan. Onderzoek in andere archieven (notarieel, oud recht?) gewenst.


### generatie 1 ###
(NB Obdam en Hensbroek waren een samengevoegde gemeente tot 1644)

lidmaten Hensbroek/ Obdam 1627 [7/26] te Hensbroek: Anna Boijes, Jacob Cornelissoon Cos haer soon, Geert Cornelis Cos haer dogter
idem 1629 [22/26]: Anna Boies, Jacob Cornelisz Cos haer soon, Geert Cornelis Cos haer dogter

(I) Cornelis Cos, geb. voor 1590, ovl. voor 1627
geh. voor 1609
Anna Boijes/ Boies, lidm. Hensbroek 1627, 1629
Kinderen:
 1. Claas Cornelisz (Cos), geb. voor 1609 => II.1
 2. Jan Cornelisz Cos, geb. voor 1609 => verm. II.2a
 3. Jacob Cornelisz Kos, geb. voor 1609 => II.3
 4. Geert Cornelis Cos, geb. ca. 1607, lidm. Hensbroek  1627, 1629, bel. 12-8-1627

Cavel-Register vande Gronden inde Schermeer, met de Namen vande Eyghenaers der selver, sijnde de Cavelinge gedaen, den 25. October 1635.(F 21 en 22) Abraham Cornelisz. Cos*, Vrederick Cornelisz. Cos (beide 15 is samen 30 Morghen)
in "Kronyck van Alckmaar met zyn dorpen", Cornelis van der Woude, 1742

* andere bron: wonende te Amsterdam in 1639

 

### generatie 2 ### gedeeltelijk onduidelijk

lidmaten Hensbroek/ Obdam 1627 [2/26] te Obdam: Claes Cornelissoon schoolmeester, Maertgen Maertens sijn huysvrouwe
idem 1629 [17/26]: Claes Cornelisz schoolmr., Martje Maertens huijsvr.
doop Hensbroek/ Obdam [4/9] 14-1-1629 te Obdam: Geert ~ Claes Cornelis Flos,  Maritgen Martens
idem [5/9] zelfde informatie, nogmaals: "Flos"
(kopie) lidm. Obdam 23-10-1644: Claes Corn. Cos, Maertgen Maertens
lidm. Obdam 1649 [1/10] kopie [4/8]: Claes Cornelisse Cos, secretaris, Hillegont Claes, sijn dochter, Neeltie Claes (verm. ook dochter)
lijst ouderlingen Obdam [1-2/7]: 1646, 1648, 1652, 1656, 1660, 1666 Claas Cornelisz Cos
lidm. Obdam [4/10] 1668: Op de Kerkenbuurt Claas Cornelis Cos secretaris (25-9-1669 in den Here ontslapen) Geertje Claasz Cos
(kopie) lidm. Obdam [2/8] verm. 1645: Claes Corn. Cos met sijn huijsvr. Maertgen Maertens, en Hillegond Claesd.

(II.1) Claes Cornelisz (1629: Flos?, vanaf 1644: Cos), z.v. (I) Cornelis Cos en ?, geb. voor 1605, schoolmeester (1627), ouderling 1646-1666, secretaris Obdam (lidm. lijst 1649), ovl. 25-9-1669;
geh. voor 1627
Maertgen Maertens/ Maritje Martens, ovl. voor 1649 (samen lidm. Obdam 1627, 1629, 23-10-1644, 1645)
Kinderen:
 1. ? Cornelis?
 2. ? Maarten?
 3. Hillegont Claas, geb. voor 1627, bel. 2-3-1645 (Hillegond Claesd.), lidm. 1645, 1649; geh. 27-12-1654 Obdam (beide won. Obdam) Cornelis Franssen => ged. Obdam: (Maertje, 7-11-1655); Maertje, 26-11-1656
 4. ? Neeltie Claas, geb. voor 1627, lidm. 1649
 5. Geertje Claasz Cos, ged. 14-1-1629 Hensbroek/ Obdam, lidm. 1668, => III.1.3
 6. Adriaan Claasz Cos, geb. voor 1640 => III.1.1
 7. Jacob Claasz Cos, geb. voor 1648 => III.1.2 


- - - broers?

lidmaten Heinsbroek 1627 [7/26]: Jan Cornelissoon Cos, Neel Heijdrix sijn huijsvrouw, Maertgen Jans haer dogter, Trijn Jans haer dogter, Frederijck Jansoon haer soon (NB "haer" lijkt ook te worden gebruikt wanneer het de kinderen van beide ouders betreft, dus dit hoeft niet te betekenen dat de kinderen uit een eerder huwelijk van NH waren)
idem 1629 [22/26]: Jan Cornelisz Cos, Neel Hendrix sijn huijsvr., dogters: Maertje Jans, Trijn Jans, Frerick Jans haer soon

(II.2a) Jan Cornelisz Cos, NB op de lidm. lijsten volgt dit gezin direct op dat van (I), hetgeen suggereert dat ze buren waren en eerder op een relatie duidt, dan tussen II.2b met (I).
geh. voor 1627
Neel Heijndrix, samen lidm. Hensbroek 1627, 1629
Kinderen:
 1. Maertgen Jans, geb. voor 1609, lidm. Hensbroek 1627, 1629,
 2. Trijn Jans, geb. voor 1609, lidm. Hensbroek  1627, 1629, (? bel. Hensbroek 12-8-1627); {"Loet" suggereert relatie met Pieter Jans III.2.1, maar doopgetuige suggereert relatie met Cornelis Jans III.2.3} =?= Trijn Jans Cos, doopgetuige 1668 Medemblik, lidm. Schagen 1671 met att. van Medemblik "op de Loet", lidm. Schagen 1672, Zuidzijde v.d. Plaats
 3. Frederijck Jans, geb. voor 1609, bel. Hensbroek 17-11-1627 "Frederijck Jansoon" [7/26], lidm. Hensbroek 1627, 1629,  
 4. ? Pieter Jansz Kos (op basis van patroniem en vernoeming Neel resp. Trijn vóór Dieuwer), geb. voor 1632 => III.2.1

?=?=?=? II.2a en II.2b lijken verschillende personen te zijn door echtgenotes. Notulen meer en beter lezen.

Kerkenraed Hensbroek/ Obdam 13-4-1628 tot ouderling Hensbroek Jan Cornelissoon Cos [10/26]

1633 Jan Cornelissen Cos diaken heeft ontfangen ... [5-6/26]

Kerkeraad 7-3-1641 [23/26] Jan Cornelisze Kossen (Hensbroek ouderling af of aan), idem Jacob Cornelisz Kossen als diaken

NB in kerkeraadsnotulen genoemd 23-12-1633 [8/26] Jan Pietersen Cos te Hensbroek (uitgesloten van 'des Heere Taefel'; avondmaal). Zie ook 13-4-1634: weer toegelaten tot avondmaal.
Op lidm. lijst 1627 komt voor Jan Pietersoon Schipper x Boaterix? Jans. Lijst 1629: Jan Pieters Schipp. x Beatrix Jans

NB lidm. Hensbroek 1627 vermeld nog een andere Jan Cornelissoon, geh. met Griet Pelgrims, alsmede een naamgenoot geh. met Dieuwer Jans (zie onder) en nog één geh. met Neel Claes. Patroniem Cornelis komt zeer veel voor.
Idem 1629: wederom JC x Griet Pilgroms; JC Schermer x Dieuwer Jans (nu met dochter Maertje Jans, zie onder); een nieuwe, losse JC zonder echtgenote, en wederom JC x Neel Claes.

KR notulen 13-4-1634 [10/26] Jan Cornelissen Schermer treedt af als ouderling en Jan Cornelissen Cos als diaken, beide Hensbroek. Beide wederom genoemd 14-6-1635 [13/26]

hoort deze informatie bij II.2a of II.2b: (c.1598-?), z.v. (I) Cornelis Cos, geb. 1598/1599, ovl. na 1657, lidm. Hensbroek 1627, won. Edam (1649-1657), collecteur impost zeep (1652-1654), pachter van t gemael over de Stede v. Edam (1655), burgemeester (1657); ouderling Hensbroek 1627, 13-4-1628 (beter lezen: kerkeraadsnotulen), ?getuige te Edam 2-4-1649 met zoon (?) Pieter Jansz Kos
 • "Claas Jans Kos", geb. ca. 1623, lidm Hensbroek per 19-11-1643 [1/26]
 • ? Teunis Jansz Cos, geb. voor 1645 => III.2.5
?=?=?=? 
Kerkeraad Hensbroek/ Obdam belijdenis 12-8-1627 [6/26]: Dieuwer Jans huisvrouwe van Jan Cornelissoon Cos [...] Geert Cornelis Cos, Trijn Jans (?) Cossen?

lidmaten Hensbroek/ Obdam 1627 te Hensbroek [8-9/26]: eerst Jan Cornelissoon met huijsvrouwe Dieuwer Jans en ververop los (zo te zien later ingevoegd met andere pen) Dieuwer Jans huijsvrouwe van Jan Cornelissoon Cos (?!)
idem 1629 [23/26]:  Jan Cornelisz Schermer, Dieuwer Jans, sijn huijsvr., Maertje Jans d'dogter
doop Obdam/Hensbroek [1,6,8/9]: 21-3-1627 Aeltgen Jans ~ Jan Cornelissoon Cos, Dieuwer Jans, (get.) Trijn Jans/ 9-12-1629 in Hensb. Neel ~ Jan Cornelisz Cos, Dieuwer Jans/ 7-3-1631 Jan ~ Jan Cornelissen, Dieuwer Jans


(II.2b) Jan Cornelisz (1627,'29,'31: Cos/ in 1629: Schermer?), lidm. Hensbroek 1629 (met DJ en dochter Maartje);
geh. (verm. kort) voor 1627
Dieuwer Jans, geb. ca. 1607, bel. Hensbroek 12-8-1627 [6/26], lidm. 1627 (alleen), ovl. na 1631
Kinderen:
 1. Maertje Jans (verm. van eerder huwelijk), geb. voor 1611, lidm. 1629
 2. Aeltgen, ged. 21-3-1627 Hensbroek (get. Trijn Jans)
 3. Neel, ged. 9-12-1629 Hensbroek
 4. Jan Jansz Cos, ged. 1-3-1631 Hensbroek => III.2.2
 5. ? Cornelis Jansz Kos (op basis van patroniemen mog. vernoeming Dieuwer en geen Neel), geb. voor 1637 => III.2.3 
 6. ? Dirk Jansz Kos (op basis patroniem en mog. vernoeming Dieuwer en geen Neel), geb. 1636 => III.2.4

- - - broers?

(II.3) Jacob Cornelisz Kos/ Cossen, geb. voor 1609, lidm. Hensbroek,  1627, 1629, diaken 16/28-3-1633 [2-3/26], afrekening 11-6-1634 [10/26], ouderling 6-4-1644 
geh. voor 1653
N.N.
Kind:
 1. Aaltje Jacobs Cos, geb. voor 1653 => III.3.1### generatie 3 ###

lijst ouderlingen Obdam [2/7]: 1674 Adriaan Claasz Cos

(III.1.1) Adriaan Claasz Cos, z.v. (II.1) Claas Cos en ?, geb. voor 1640, ?won. Graftdijk 1707 (erfgenaam Maretje Jans te Edam)?, ?notaris [o.a. 1641] West-Graftdijk (A.Th. van Deursen 1994), lidm. Obdam 16-5-1673 "Adriaan Claasz Cos en sijn huijsvrouw Anne Jans van Veenhuijsen met attestatie" [5-6/10] en terug 6-5-1676 "gegeven aan Adriaan Claasz Cos en sijn huijsvrouw Anne jans attestatie na Oude Niedorp en Veenhuijsen", ouderling Obdam 1674.
geh. voor 1673
Anne Jans;
Kinderen:
 1. Claas?
 2. Jan?
 3. Neel Adriaensz Cos, geb. voor 1675; geh. 25-3-1696 Obdam (wedr. Opmeer/ wed. Obdam 5/8) Dirk Jansz,
 4. Bregtje Adriaans Cos, geb. voor 1658, als j.d. met att. van Obdam naar Broek op Langedijk 6-1-1676
 5. Aeltje Adriaans Cos, geb. voor 1664, bel. Obdam 6-2-1682, met att. naar Niedorp 27-5-1683; otr. 19-11-1690 Obdam (j.m. Obdam/ wed. Veenhuizen, att. voor trouwen te Veenhuizen 3/8) Cornelis Willemsz Beunder/ Bunder (samen bel. Obdam 30-9-1691 en att. naar Wognum 7-8-1693) => Willem, ged. 7-10-1691 Obdam
 6. Cornelis Adriaans Cos, geb. voor 1665 => IV.1.1.1
 7. Willem Adriaans Cos, geb. voor 1670 => IV.1.1.2

- - - broers

lidm. Obdam [4/10] 1668: Jacob Claesz Cos, diaken in Opdam

(III.1.2) Jacob Claasz Cos (?-1693), z.v. (II.1) Claas Cos en ?, geb. voor 1646, bel. 24-2-1664 [8/8], diaken Obdam (1668,1672) [2/8], ouderling Obdam 1677, 1681, 1683, 1687, 1691 [3-4/7], secretaris Obdam (1671), verongelukt 20-6-1693;
geh. 18-1-1671 Obdam (j.m/ j.d. beide Obdam)
Maartje Jans Maars (?-1694), ovl. 12-10-1694, d.v. Jan Jacobsz Maars en Anna Pieters Schraap


- - - broer/zus


(III.1.3) Geertje Claas Cos (?-1681), ? d.v. (II.1) Claas Cos en Maritje Martens, ovl. 25-11-1681 Obdam;
geh. 18-1-1671 Obdam (j.m/ j.d. beide Obdam)
Pieter Jansz Maars (?-1689), ovl. 6-10-1689 Obdam, secretaris Obdam, won. a.h. Noordeinde, z.v. Jan Jacobsz Maars en Anna Pieters Schraap, hertr. 1683 Teunisje Jans Pittes
(geen knd. bekend, zie http://www.abrahamvandermeer.nl/maars.htm)


- - - nicht/neef


(III.2.1) Pieter Jansz Cos (?-?), z.v. ?(II.2) Jan Cornelisz Cos en ?Neel Heijndrix?, geb. voor 1632, ovl. tussen nov. 1680 en 1681; getuige Edam 1649 en 1678?, notaris Schagen 1658-1680, won. Hoorn Ramen (1652, '53), Monnickeveldt ('58), vertr. met att. 25-4-1658 naar Schagen, aangen. aldaar 2-6-1658, samen lidm. 1672 won. op "De Loet" PJC en "Merritje Dirks";
geh. voor 1650, Maritie Dircks Kos wed. lidm. 1681 won. op "de Loet".
Maertje Dierckx (?-?), ovl. na 1681
Kinderen:
 1. ? Jan
 2. ? Dirk 
 3. Aarjan/ Adriaen Pietersz Cos, geb. voor 1648, belijdenis Schagen "in de Nieuwestraat" 3-9-1666, schoolmeester Graftdijk (in 1707 erfgenaam Maretje Jans te Edam)
 4. Cornelis Cos => IV.2.1.1
 5. Aaltje Cos, geb. voor 1659 => IV.2.1.2
 6. Neel Pieters Cos, geb. voor 1653 => IV.2.1.3
 7. Trijntje/ Trijn Pieters Cos, ged. 18-9-1650 Hoorn, get. Hillijgont Joris, bel. Schagen 2-3-1670 "op 't Patje"
 8. Aefije/ Aafje Cos, ged. 5-1-1652 Hoorn, get. Aechije Heijnes, bel. Schagen "op de Loet" 7-9-1670
 9. Aechije/ Aecht Pieters Cos, ged. 16-9-1653 Hoorn, get. Aecht Heijnis => IV.2.1.4
 10. Lijsbet, ged. 25-7-1660 Schagen 
 11. Grietje Pieters Kos, geb. voor 1665 => IV.2.1.5
 12. Dieuwertje Pieters Kos, geb. voor 1664 => IV.2.1.6

doop rf Hoorn 18-9-1650: Trijntje ~ Pieter Jansz de moeder Maertje Dierckx beijde van Hensbroeck wonende inde Rame getuige Hillijgont Joris
doop rf Hoorn 5-1-1652: Aefije ~ Pieter Jansz Cos van Hensbroeck de moeder Maertje Dierckx van Hoorn wonende inde Rame getuijge Aechije Heijnes
doop rf Hoorn 16-9-1653: Aefije ~ Pieter Jansz Cos de moeder Maertje Dierckx beijde van buijten wonende inde Rame getuijge Aecht Heijnis
lidm. Hoorn (att. gegeven 25-4-1658) Pieter Jansz Cos, en sijn huijsvrouw Maritje Dirx, wonende op het Monnickeveldt, begeren te vertrecken na Schagen, versoeckende dat toe etc.
lidm. Schagen (kopie) 2-6-1658: Pieter Janse Kos en Marritje Dirks s(ijn) h(uisvrouw) met attestatie van Hoorn
doop rf Schagen 25-7-1660: Lijsbet, d.v. Pieter Jansz Kos en Maertjen Dirckx
grafregister Schagen 1649-1718 [29/33]: "Adriaen Cos schoolmr tot Graftdijck, de kinderen van Grietje Cos en de weduwnaer en kind(ere)n van Dieuwertje Cos tot Hoorn een graf"
- - - broers

(III.2.2) Jan Jansz Cos/ Kos (?-?), z.v. (II.2) Jan Cornelisz Kos en Dieuwer Jans, geb. voor 1635, notaris Medemblik (1652-1675)
geh. voor 1664
Maartje Kornelis (in 1664 en 1669)
Kinderen:
 1. (Pieter, ged. 1-9-1652 Medemblik (Jan Janses Cos))
 2. Pieter, ged. 8-3-1654 Medemblik (Jan Jansz Cos)
 3. Jan, ged. 29-3-1656 Medemblik (Jan Jansz Cos)
 4. Cornelis, ged. 3-1-1657 Medemblik (Jan Kos, notaris)
 5. Dieuwer Cos, ged. 10-11-1658 Medemblik (Jan Jansz Kos, notaris) => IV.2.2.1
 6. Klaes Cos, ged. 10-3-1660 Medemblik (Jan Kos, notaris) => IV.2.2.2
 7. Josias Cos, ged. 17-8-1664 Medemblik (Jan Kos, notaris en Maertjen Kornelis, get. Tjaltjen Klaes) => IV.2.2.3
 8. Sijtjen Cos, ged. 24-7-1669 Medemblik (Jan Jansz Cos en Maertjen Kornelis, get. Tjaltjen Claas), get. in 1686 => IV.2.2.4

- - - broers


(III.2.3) Cornelis Jansz Cos (?-1704), z.v. (II.2) Jan Cornelisz Kos en ?Dieuwer Jans?, geb. voor 1637, impost begr. 29-2-1704 Hoorn (aang. Cornelis Buijs [echtgen. Stijntje Cos] fl.15:-), notaris Edam (1654-?), Nieuwe Niedorp, Medemblik (1666-1684), Hoorn (1684-1703), auteur "Instructie in 't notaris-ampt" 1686, derde druk 1729 met voorwoord van zoon J. Kos;
geh. (1) huw. voorw. 24-9-1654 Edam
Tietje Douwes/ Sijttie Douwis, (tekent: "Sietie den Wes") j.d.
(2) hertr. otr. 27-10-1685 Hoorn (wedr. Ramen afk. Medemblik/ j.d. Nieuwe Noord afk. Hoorn)
Grietje Claes,
Kinderen uit (1):
 1. Geertje Cos, ? (geb. voor 1658) => IV.2.3.1
 2. Pieter Cos, ? (geb. voor 1665) => IV.2.3.2
 3. Douwe/ Dominicus Cos, ged. 28-3-1668 Medemblik, get. Trijn Jans Kos => IV.2.3.3
 4. Dieuwertje Cos, ged. 20-4-1670 Medemblik, get. Maertjen Cos => IV.2.3.4
 5. Jan Cos, ged. 17-7-1672 Medemblik, get. Maartjen Waakers => IV.2.3.5
 6. Stijntje Cos, ged. 25-10-1674 Medemblik, get. Etjen Pieters => IV.2.3.6
 7. Dirck, ged. 6-11-1678 Medemblik, get. Geertje Cos
Uit (2) Hoorn:
 1. (kind begr. 12-3-1689 impost 2:10)

Kos stamt uit een typische notarisfamilie. Hartongs protocollenregister maakt melding van niet minder dan veertien notarissen van dezen naam (daar geschreven: Cos), bijna allen resideerende in het noorden van Noord-Holland, Hoorn, Medemblik, Edam, Alkmaar. De rij opent in 1590, de laatste defungeert in 1750. Cornelis Kos is 49 jaar notaris geweest, eerst te Edam, daarna te Nieuwe-Niedorp, te Medemblik en tenslotte te Hoorn. In het jaar, waarin de eerste druk verschijnt, 1686, is de schrijver sinds twee jaar notaris te Hoorn, waar hij het ambt zal bekleeden tot 1703. Ruim dertig jaar notaris is hij, en twintig jaar opleider voor het examen als hij zijn werk uitgeeft. Geen wonder, dat wij in het gansche werk voelen, dat een man uit de notarieele wereld aan het woord is. In geen der andere door notarissen geschreven notarisboeken proeft men dit zoo duidelijk als hier. (Pitlo)


- - - broers


(III.2.4) Mr. Dirck Jansz Cos, z.v. (II.2) Jan Cornelisz Cos en ?Dieuwer Jans?, geb. 1636 (get. Edam 29-1-1656: "19 jr. oud"), barbier Schagen, lidm. Schagen op de Loet na 1681 (onder de dienst van Ds Hermannen?);
geh.
Aeltje Dirckx
Kinderen:
 1. Dieuwertje Dirks Cos, ged. 25-1-1682 Schagen => IV.2.4.1
 2. Maertje Dirks Cos, ged. 1-1-1684 Schagen => IV.2.4.2
 3. Aeltje, ged. 30-6-1686 Schagen
 4. (Jan, ged. 16-10-1689 en ovl. 8-9-1690 Schagen)


- - - neven/nicht


(III.3.1) Aaltje Jacobs Cos, d.v. (II.3) Jacob Cornelisz Cos en ..., geb. voor 1653;
geh. 10-1-1672 Obdam (j.d. Hensbroek/ j.m Obdam 5/8)  
Cornelis Struijsvelt, officier van Obdam, bel. 24-2-1664 [8/8], z.v. Arent Corn. Struijsvelt (rentemeester, lidm. 1649) en ...
Kinderen:
 1. Maria, ged. 7-11-1672 Hensbroek; 
 2. Neeltje, ged. 22-4-1674 Hensbroek; 
 3. Arent, ged. 30-6-1675 Hensbroek; 
 4. Jan, ged. 8-7-1677 Hensbroek; 
 5. Teetje, ged. 5-4-1682 Hensbroek

### generatie 4 ###


(IV.1.1.1) Cornelis Adriaansz Cos (?-1700), z.v. (III.1.1) Adriaan Claasz Cos en ?Anne Jans?, geb. voor 1663, van Obdam naar Wognum 9-5-1683, terug 24-10-1688, diaken Obdam 1689, '93 [3/8], ovl. 19-8-1700;
geh. (1) voor 1681 (niet otr. Obdam)
Neeltje Frerixs/ Frederiks(?-1681), ovl. 16-11-1681 (beide lidm. Obdam 27-5-1681)
geh. (2) 10-1-1683 Obdam (wedr./ wed. v. Pieter Gerritsz. beide Obdam 8/8)
Maartje/ Maritje Cornelis(?-1728), lidm. Obdam 1712, won. Spanbroek 1720, ovl. 1728.
Kind uit (1):
 1. (Claas, ged. 16-11-1681 en ovl. 30-11-1681 Obdam)
Kind moeder onbekend:
 1. ? Claas Cornelisz Cos, geb. voor 1687 => V.1.1.1.1
Uit (2):
 1. (Anna, ged. 11-10-1683 Wognum, ovl. voor 1695)
 2. Jan Cornelisz Cos, ged. 7-9-1686 Wognum => V.1.1.1.2
 3. (Aaltje, ged. 22-9-1687 Wognum, ovl. voor 1691)
 4. Aaltje Cornelis Cos, ged. 14-1-1691 Obdam, bel. Obdam 1714, ovl. voor 1726; geh. 27-8-1724 Obdam (beide v. Obdam) Adriaan Warmenhuijsen, schoolmeester Obdam, van Hauwert naar Obdam 7-5-1722 en naar Oost-Zaandam 2-5-1726 => (tweeling Crelis en Trijntje, ged. 20-1-1726 en beide ovl. Obdam)
 5. (Cornelis, ged. 27-11-1689 en ovl. 25-8-1690 Obdam)
 6. Pieter, ged. 17-2-1692 Obdam
 7. Arien/ Adrianus/ Arij Cornelisz Kos, ged. 18-10-1693 Obdam => V.1.1.1.3
 8. Anne, ged. 29-5-1695 Obdam
 9. Trijn Cornelis Cos, ged. 22-7-1696 Obdam => V.1.1.1.4
 10. (Jacob, ged. 23-2-1698 en ovl. 4-9-1698 Obdam)
 11. Jacob/ Japik Cornelisz Cos, ged. 7-3-1700 Obdam => V.1.1.1.5

- - - broers


(IV.1.1.2) Willem Aeriansz Cos, z.v. (III.1.1) Adriaan Claasz Cos en ?Anne Jans?, geb. voor 1670, aangekomen in Wognum met att. van Oude Niedorp 12-12-1688, diaken Wognum 1689, ouderling 1698-1700, 1703, 1709-1711 en 1713-1715 (nominatie 1708);
geh. 4-12-1689 Wognum (j.m. Veenhuizen/ j.d. Sijbecarspel)
Neel Gerrits.
Kinderen:
 1. Anna/ Antje Cos, ged. 23-4-1690 Wognum, bel. 24-12-1713 Wognum; geh. 20-2-1718 Veenhuizen Arien/ Adriaan Pieters Droog (j.d. Wognum/ j.m. Oude Niedorp); samen lidm. Wadway 1724 => ged. Wadway: Pieter 1-1-1722; Cornelis 5-1-1723
 2. Gerrit Cos, ged. 28-10-1691 Wognum, bel. 24-12-1713 Wognum, diaken Wognum 1722 en 1727
 3. Arian, ged. 21-6-1693 Wognum
 4. Maartje Cos, ged. 24-7-1695 Wognum; => dochter Neel Cos, bel. Obdam 4-4-1732, vertr. Aartswoud 12-1-1738, terug en naar ...dijk 26-3-1739

= = = achterneven

doop rf Veenhuizen/ Oude Niedorp: 9-1-1695 en 19-2-1696: Sibrand en Claas, zoons van Mr. Cornelis Cos, moeder niet genoemd
Lidmaten Oude Niedorp en Veenhuizen 1695 [76/93]: won. Veenhuijsen, dit waren buren: Jan van der Were, officier en secretaris, Aaltje Cos, (obiit Trijn van der Were) vertrocken na Op(dam?); obiit Mr. Cornelis Cos, Anna Pietersd. sijn huijsvrouw, nu getrouwt aen Cornelis Magiels, (dochter?:) obiit Dieuwer Cornelisd.; Mr. Hendrick de Wolf, Neel Pietersz Cos
Lidmatenlijst Oude Niedorp/ Veenhuizen [83/93] 1704 met aantekeningen over aankomst en vertrek: (Op Veenhuisen:) obiit Jan van der Were den 13 Nov. 1706; obiit Aaltje Cos den 25 Novemb. 1704; vertrocken na W... Neeltje v. Were filia op beleyd. den 8 Nov. 1699; Reyer v.d. Weere op beleyd.bij mij den 17 Mey 1705; [...] Abiit? Cornelis Michielsz op belyd. den 16 May 1700; obiit Anna Pieters, Cornelis Warnaerts Raven Grietje Henricks beyde op beleyd. by my aangekomen den 16 Aug. 1705 [...] Mr. Henrick de Wolf; Neel Pieters Cos (onduidelijk of datum sterfdatum is en op wie vertrek van toepassing is)
(IV.2.1.1) Mr. Cornelis Cos (?-?), z.v. (III.2.1) Pieter Cos en ?Maertje Dierckx?, (geb. voor 1675, ovl. tussen 1696 en 1699);
geh. voor 1695
Anna Pieters (?-?), ovl. voor 1714, hertr. tussen 1696 en 1700 Cornelis Michiels Evers (knd: Michiel, ged. 9-5-1700, Michiel, ged. 11-12-1701), hertr. 21-4-1714 Veenhuizen (wedr. Veenhuizen/ wed. Alkmaar) Aaltje Grootschaar
Kinderen:
 1. Pieter Cos (geb. voor 1693) => V.2.1.1.1 of V in deel 2
 2. Sibrand, ged. 9-1-1695 Veenhuizen, Oude Niedorp (moeder niet vermeld)
 3. Claas, ged. 19-2-1696 Oude Niedorp (moeder niet vermeld)

- - - broer/zus


(IV.2.1.2) Aaltje Cos (?-1704), d.v. (III.2.1) Pieter Cos en ?; ovl. 25-11-1704
geh. voor 1677
Jan van der Weere/ Were (?-1706), ovl. 13-11-1706, officier en secretaris Oude Niedorp, won. Veenhuizen
Kinderen:
 1. Trijn van der Weere, geb. voor 1677, ovl. tussen 1695 en 1704
 2. Neeltje van der Were, geb. voor 1681, bel. 8-11-1699 Oude Niedorp
 3. Reijer van der Weere, geb. voor 1687, bel. 17-5-1705 Oude Niedorp => ged. Veenhuizen: Cornelis Cos, 19-1-1710; Aaltje, 8-11-1711; Neeltje, 25-12-1714; Trijntje, 24-1-1717; Jacob, 18-4-1723
 4. Pieter Jans van der Weere; geb. voor 1695; geh. 24-4-1713 Oude Niedorp (j.m. Veenhuizen/ j.d. O.N.) Trijntje Rens, => ged. Oude Niedorp: Jan, 16-5-1717; Grietje, 8-10-1719

- - - zussen(IV.2.1.3) Neel Pieters Cos (?-1728), d.v. (III.2.1) Pieter Cos en ?Maertje Dierckx?; geb. voor 1653, imp. begr. 17-1-1728 Hoorn (aang. Jannetje Jans fl.3:-), lidm. rf Hoorn met att. van Schagen Neeltje Pieters Cos 17-6-1671;
otr. (1) 10-12/ geh. 26-12-1672 Hoorn (wedr. Hoorn won. Den Dal/ j.d. "Serdam"? won. Oude Noord), doopget. 1707 Hoorn (Langewagen)
Nanningh Cornelisz Bleeker/ Bleecker, wedr. (geh. 1669) Antje Jaspers Wassenberges (zoon Corneles, ged. 1669);
geh. (2) voor 1695
Mr. Hendrick de Wolf, won. Veenhuizen
Kinderen uit (1):
 1. Maritje, ged. 16-5-1683 Hoorn, get. Dieuwertje Cos
 2. Pieter, ged. 5-1-1685 Hoorn, get. Dieuwer Jans
 3. Aefje, ged. 31-10-1688 Hoorn, get. Dieuwertje Pieters Cos

- - - zussen


(IV.2.1.4) Aecht/ Aaghje Pieters Cos/ Kos (1653-?), d.v. (III.2.1) Pieter Cos en ?Maertje Dierckx?, ged. 16-9-1653 Hoorn, ovl. na 1681, bel. Schagen "op de Loet" 7-6-1671, lidm. Schagen op de Loet als wed. met moeder en twee gezusters in 1681;
geh. 21-6-1676 Schagen "getrouwt in onse kerk" (wedr./ j.d. beide Schagen)

Mr. Gijsbert Koot, ovl. voor 1681 (wedr. Aeltje Jans; zoon Jan ged. 5-5-1675)
Kinderen:
 1. Trijntje, ged. 6-6-1677 Schagen; 
 2. (Dirck, ged. 29-5-1678 Schagen)
 3. Dirck, ged. 8-10-1679 Schagen

- - - zussen


(IV.2.1.5) Grietje Pieters Kos/ Cos (?-?), d.v. (III.2.1) Pieter Cos en ?; lidm. Schagen 1681 op de Loet met moeder en twee gezusters;
otr. 17-5-1682 pincxter (j.m/ j.d. beide Schagen) met att. getrout tot Hensbroek 17-5
Aerjen/ Adriaan Cornelisz Gorter, z.v. Cornelis Gorter en ... (? hertr. 23-10-1707 Alkmaar Neel Jans?) (? begr. 27-8-1720 Alkmaar "Oud recht: 583. Klasse: pro deo. buijten de schermeerpoort in 't blauwhuijs"?)
Kinderen:
 1. (Cornelis, ged. 23-5-1683 Schagen)
 2. Cornelis, ged. 5-8-1685 Schagen 
 3. (Maertjen, ged. 29-9-1686 Schagen)
 4. (Pieter, ged. 9-5-1688 Schagen: tweeling)
 5. Dirck, ged. 9-5-1688 Schagen
 6. Jacob, ged. 27-11-1689 Schagen
 7. (Sijmen, ged. 21-10-1691 Schagen, "obijt")
 8. Maartje, ged. 21-6-1693 Schagen
 9. Pieter, ged. 13-1-1695 Schagen

- - - zussen


(IV.2.1.6) Dieuwertje Pieters Kos (?-1704), d.v. (III.2.1) Pieter Cos en ?Maertje Dierckx?, geb. voor 1664, imp. begr. 10-12-1704 Hoorn (aang. Dirck Stam fl.3:- "Overledene was de vrouw van wieldraaier Claes Jansz Roos"), lidm. Schagen op de Loet met moeder en twee gezusters in 1681, doopget. 1702 Langewagen;
otr. 25-4 Hoorn/ 17-5-1682 Schagen (j.m. Hoorn won. Oude Noort/ j.d. Schagen) getrout tot Hensbroek 17-5 (tegelijk met zus Grietje)
Claas Jansz (Roos) (?-1699), imp. ovl. 17-7-1699 Hoorn (aang. Claes Gielsz fl.3:-), wieldraaier
Kinderen:
 1. Maritje, ged. 1-11-1685 Hoorn, get. Neeltje Pieters Cos
 2. Dieuwertje, ged. 20-7-1688 Hoorn, get. Aafje Jans Roos
NB "de dogter van Dieuwertje Cos mede woonende tot Hoorn" is erfgenaam Maretje Jans 15-6-1707 met Neeltje [Pieters] Cos weduwe [geh. 1672] van Nanning [Cornelisz] Bleecker en Adriaen Cos woonende op Grafdijk.


- - - nichten(IV.2.2.1) Dieuwertje Jans Cos (1658-), d.v. (III.2.2) Jan Jansz Cos en ?Maartje Kornelis?, ged. 10-11-1658 Medemblik;
otr. 17-11/ geh. 2-12-1685 Medemblik (j.d./ j.m. schepen beide Medemblik)
Outger Caswijck,
Kind:
 1. Grietje Caswijk, ged. 18-8-1686 Medemblik, get. Sijtjen Cos; otr. 26-8-1713 Medemblik/ geh. 10-9-1713 Sijbekarspel (als Griet Outschers) Jan Sluijs (j.m./ j.d. beide Medemblik)

- - - zus/broer


(IV.2.2.2) Claas/ Nicolaas Jansz Cos/ Kos (1660-1702), z.v. (III.2.2) Jan Jansz Kos en ?Maartje Kornelis?, ged. 10-3-1660 Medemblik, impost begr. 11-5-1702 Hoorn (aang. Cornelis Buijs [echtgen. Stijntje Cos] fl.6:-), secretaris van de stede Sijbekarspel en Benningbroek;
otr. 13-6-1682 Medemblik (j.m. Sijb./ j.d. Med.)
geh. 28-6-1682 Sijbekarspel
Aaltje Albert Crocks/ Krocks/ Croks/ Crox, att. Medemblik naar Sijb. 10-8-1710, ovl. na 1716.
Kinderen:
 1. Marijtje/ Maartje Cos, ged. 13-6-1683 Sijbekarspel => V.2.2.2.1
 2. Jan Claasen Cos, ged. 24-12-1684 Sijbekarspel => V.2.2.2.2
 3. Cornelis, ged. 14-6-1699 Medemblik, get. Dieuertjen Jans Kos

- - - broers


(IV.2.2.3) Josias Cos (1664-1710), z.v. (III.2.2) Jan Jansz Kos en Maartje Kornelis, ged. 17-8-1664 Medemblik (Jan Kos, notaris en Maertjen Kornelis, get. Tjaltjen Klaes) ovl. 1710 (voor 19-3), notaris Medemblik (1682-1708), lid vroedschap Medemblik (1697-1710), gecommitteerde Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1703-1704), lid Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1706-1708), gecommitteerde Generaliteitsrekenkamer (1709-1710);
otr. 15-10/ geh. 30-10-1689 Medemblik (j.m./ j.d. beide Medemblik)  
Trijntje Olij, hertr. als "Trijntje Jacobs Olij" wed. Spanbroek 25-9-1712 (afk.11 en 18-9) Cornelis Heijnsz, j.m. Wognum
Kinderen:
 1. Maartjen, ged. 16-4-1690 Medemblik, get. Trijntje de Boer; 
 2. Jan, ged. 29-1-1692 Medemblik; 
 3. Jacob, ged. 10-6-1696 Medemblik, get. Trijntje Roostermans; 
 4. Aaltjen, ged. 20-5-1703 Medemblik 

- - - broer/zus


(IV.2.2.4) Sijtjen Cos, d.v. (III.2.2) Jan Jansz Cos en ?Maartje Kornelis?, ged. 24-7-1669 Medemblik;
otr. 27-1 Hoorn en Medemblik/ geh. 11-2-1691 Medemblik (j.m. Nieuwstraat Hoorn/ j.d. Medemblik) huwelijk gesloten door N(icolaas) Cos en schepenen;
Jan Pietersz Benningbroek/ Benninghbroek,
Kinderen:
 1. Pieter, ged. 19-7-1693 Medemblik, get. Marijtje Benningbroek
 2. Johannes Benningbroek, ged. 20-10-1694 Medemblik, get. Diwertje Cos => V.2.2.3.1
 3. Marijtje Benningbroek, ged. 5-2-1696 Medemblik, get. Trijntje Olijs => V.2.2.3.2


- - - nichten


(IV.2.3.1) Geertje Cornelis Cos (?-1696), d.v. (III.2.3) Cornelis Cos en Tietje Douwes; impost begr. 15-2-1696 Medemblik fl.3:-;
otr. 1-3-1676 Medemblik (j.m. en j.d. beide Medemblik)
Claas Teunisz Klick, ged. 2-5-1649 Medemblik, z.v. Thonis Claesz Klickx (? en Annetje?)
Kinderen:
 1. (Annetjen, ged. 26-11-1676 Medemblik, get. Geertje Theunis)
 2. (Theunis, ged. 29-6-1678 Medemblik, get. Neeltjen Goosens)
 3. Theunis, ged. 1-6-1681 Medemblik, get. Neeltjen Goosens
 4. Tietje, ged. 7-4-1686 Medemblik, get. Dieuwertjen Cos
 5. Annetjen, ged. 7-11-1688 Medemblik, get. Dieuwertjen Cos
 6. Aeltjen, ged. 1-7-1691 Medemblik, get. Stijntje Cos

- - - zus/broer


(IV.2.3.2) mr. Pieter/ Petrus Cos (?-?), z.v. (III.2.3) Cornelis Cos en Tietje Douwes, lidm. Hoorn (van Medemblik) 16-6-1683, ovl. voor 1698;
otr. 3-5/ 25-5-1687 Medemblik (j.m. Medemblik/ j.d. Medemblik afk. Uelsen) 
Hilletje ten Bos, hertr. otr. 26-7/ geh. 3-8-1698 Hoorn als wed. Appelsteeg afk. Bentem met Juriaen Cana, j.m. Appelsteeg afk. Hannover.
Kinderen:
 1. Tietje, ged. 6-10-1688 Medemblik, get. Stijntje Cos
 2. Johanna, ged. 18-6-1692 Medemblik, get. Stijntje Cos
 3. Jan, ged. 14-2-1694 Medemblik, get. Geertje Cos

- - - broers(IV.2.3.3) Dominicus Cos (1668-1702), z.v. (III.2.3) Cornelis Cos en Tietje Douwes, ged. 28-3-1668 Medemblik, lidm. Hoorn ("Dominieus Cos j.g. van Medemblik") 17-3-1688, notaris Hoorn (1685-1702), impost begr. 17-7-1702 (aang. Cornelis Buijs [echtgen. Stijntje Cos] fl.15:-)
otr. 3-12/ geh.20-12-1689 Hoorn (j.m. Nieuwe Noord afk. Medemblik/ j.d. Nieuwe Noord afk. Hoorn)
Marijtje Schalkenius (?-1728), imp. begr. ("Maria Schalkenius") 12-5-1728 aang. Petrus van der Heuvel fl.3:-


- - - broer/zus


(IV.2.3.4) Dieuwertje Cos (1670-1723), d.v. (III.2.3) Cornelis Cos en Tietje Douwes; ged. 20-4-1670 Hoorn, lidm. Hoorn 19-6-1697 att. van Medemblik, impost begr. 10-6-1723 Hoorn (aang. Johannes Velthuijsen fl.15:-), begr. 11-6 Grote Kerk middelkerk 121;
(1) otr. 22-5/ geh. 6-6-1688 Medemblik (j.d. Hoorn/ j.m. Medemblik)
Jan Cornelisz de Zee (?-?),
(2) otr. 15-5/ geh. 30-5-1694 Medemblik (wed. Med.)
Johannes Velthuijsen (?-1731), j.m. Hoorn, notaris en procureur Hoorn (1723), begr. 24-1-1731 Grote Kerk middelkerk 121.
Kinderen uit (1):
 1. Lijsbeth, ged. 5-10-1689 Medemblik, get. Dieuwertjen d'Zee (geh. Maarten Willems)
 2. Tietje, ged. 8-1-1693 Medemblik, get. Stijntje Cos


- - - zus/broer


(IV.2.3.5) Jan/ Joan Cos (1672-?), d.v. (III.2.3) Cornelis Cos en Tietje Douwes; ged. 17-7-1672 Hoorn, j.m. Nieuwe Noord Hoorn, afk. Medemblik, lidm. Hoorn 9-12-1693 met att. van Medemblik, notaris Hoorn (1689-1701), ?Medemblik (1703-1750, niet: '06, '14, '28-'29, '32, '40);
(1) otr. 6-12-1692 Hoorn/ geh. 28-12-1692 Hoorn
Trijntje Wilre/ Wilree (?-1697), j.d. Nieuwstraat Hoorn, afk. Amsterdam, begr. 5-3-1697 Grote Kerk middelkerk 260;
(2) otr. 3-8/ geh. 18-8-1697 Hoorn (wedr. Oude Noord afk. Medemblik)
Aefje Blauw (?-1715), wed. Bierkade afk. Hoorn, begr. 18-9-1715 Grote Kerk noordzij 341, fl.6:- 
Kinderen uit (1):
 1. Jacob, ged. 27-9-1693 Hoorn, get. Lijsbet Moses
 2. Tietje Cos, ged. 13-3-1695 Hoorn, get. Stijntje Cos => V.2.3.5.1
 3. Cornelis, ged. 12-2-1697 Hoorn, get. Stijntje Cos
? kind begr. 23-10-1697 Hoorn, aang. Jan Cos, impost 2:10 middelkerk 260

- - - broer/zus


(???) Stijntje Kos, d.v. (cII) "Cornelis Kos Procureur en Notaris tot Hoorn";
voorgenomen huwelijk 1692 (j.d.)
Jan Pietersz Boesses (j.m.), z.v. "Pieter Jansz Boesses te Edam" NAE 12-6-1692

? ? ? en/of:

(IV.2.3.6) Stijntje Cos (1674-1702), d.v. (III.2.3) Cornelis Cos en Tietje Douwes; ged. 25-10-1674 Hoorn, lidm. Hoorn 9-12-1693 met att. van Medemblik, impost begr. 1-12-1702 Hoorn fl.15:-;
otr. 27-10-1696/ geh. 11-11-1696 Hoorn (j.d. Nieuwe Noord afk. Medemblik/ j.m. Nieuwe Noord afk. Benningbroek)
Cornelis Buijs (?-1721), z.v. Adriaan Pieters Buijs (secretaris van Sijbekarspel en Benningbroek, hertr. als wdr. 4-4-1666 Oosterblokker Machteld Cornelis, j.d. Oosterblokker; notaris in 1680), won. Zwaagdijk 1702, imp. ovl. 24-10-1721 Hoorn; aang. tevens executeur-testamentair: (Johannes) Velthuijsen fl.15:-
Kinderen:
 1. (Adriaen, ged. 28-4-1697 Hoorn, get. Dieuwertje Cos)
 2. Adriaen, ged. 13-1-1699 Hoorn, get. Dieuwertje Cos
 3. ? Lijsebeth, imp. begr. 22-11-1702 Hoorn (won. Zwaagdijk) fl.3:-

- - - nichten


(IV.2.4.1) Dieuwertje Dirks Cos, d.v. (III.2.4) Dirck Cos en Aeltje Dirckx, ged. 25-1-1682 Schagen, begr. 4-4-1742 Schagen (aang. Juriaan Andriesz, kl. p.m.);
geh. (1)
Pieter Cornelisz Prins;
geh. (2)
Klaas Jacobsz Compaen
Kinderen uit (1):
 1. (Aaltje, ged. 12-7-1705 Schagen)
 2. Dirk, ged. 10-5-1711 Schagen
Uit (2):
 1. Aaltje, ged. 18-3-1714 Schagen
 2. Jacob, ged. 29-1-1716 Schagen
 3. (Jannetje, ged. 29-11-1719 Schagen)
 4. Jannetje, ged. 19-10-1721 Schagen
 5. Cornelis, ged. 4-7-1726 Schagen


- - - zussen
(IV.2.4.2) Maertje Dirks Cos (1684-1747), d.v. (III.2.4) Dirck Cos en Aeltje Dirckx, ged. 1-1-1684 Schagen, begr. 3-8-1747 Schagen (aang. Jacob 't Hooft [geh. Neeltje Gorter], kl. 3:-);
geh.
Klaas Gerritsz Houtkoper (?-1751), begr. 2-11-1751 Schagen (aang. Gerrit van Dijk, kl. 6:-)
Kind:
 1. Gerrit, ged. 11-7-1723 Schagen


### generatie 5 ###


(V.1.1.1.1) Claas Cornelisz Cos (?-1752), z.v. (IV.1.1.1) Cornelis Cos en ..., geb. voor 1687, bel. Obdam 14-6-1705, lidm. 1712, diaken 1708, '13 [4/8], ouderling (1725), burgermeester (1723) Obdam, won. Berkmeerwijk, ovl. 28-3-1752;
geh. (1) 27-2-1718 Obdam (v. Obdam/ v.d. Berkmeerdijk)
Maartje Lieves/ Lievens (?-1730), bel. Obdam 5-1-1715, ovl. 24-6-1730;
geh. (2) 6-12-1733 Obdam (wedr. Obdam/ wed. Hensbroek)
Maerje Claes
Kinderen:
 1. Cornelis Cos, ged. 10-8-1721 Obdam, bel. Obdam 17-4-1744, gerechtsdienaar, lidm. Obdam 1760 won. Noordeinde.
 2. Trijn Klaas Cos, ged. 17-1-1723 Obdam; otr. 22-12-1747 Obdam/ geh. Berkhout (j.d. Obdam/ j.m. Berkhout) Pieter Klaasse,
 3. Anna, ged. 18-3-1725 Obdam 
 4. Jan, ged. 2-6-1727 Obdam

- - - broers


(V.1.1.1.2) Jan Cornelisz Cos (1686-1724), z.v. (IV.1.1.1) Cornelis Cos en Maritje Cornelis, ged. 7-9-1686 Wognum, bel. Obdam 11-3-1708, lidm. 1712, ovl. 13-11-1724;
geh. 14/26-11-1706 Obdam (j.m. Obdam/ j.d. -wegens inwoning- Obdam 6/7)
Maartjen/ Marretje Jans (?-1738), lidm. Obdam 1720, ovl. 26-7-1738.
Kinderen:
 1. Anne/ Anna Jans Cos, ged. 19-12-1706 Obdam; geh. 16-2-1727 Obdam Japik Dirksz Manus (beide bel. Obdam 18-3-1728) vertr. Aartswoud 28-12-1751=> (Bregje, ged. 17-8-1727 en ovl. 26-8-1727 Obdam); (Dirk, ged. 29-10-1728 en ovl. 15-4-1729 Obdam); Dirk, ged. 14-1-1731 Obdam; Jan, ged. 14-12-1732 Obdam
 2. Maartje, ged. 17-5-1708 Obdam; 
 3. Crelis/ Cornelis Jansz Cos, ged. 6-10-1709 Obdam; geh. 22-1-1736 Obdam (j.m. Obdam/ wed. Heerhugowaard) Duifje Cornelis, wed. Aris Jansz
 4. (Guurtje, ged. 7-12-1710 Obdam: tweeling)
 5. Neeltje Jans Cos, ged. 7-12-1710 Obdam; otr. 16-12-1738 Obdam/ geh. 4-1-1739 Oudendijk (j.d. Obdam/ j.m. Oudendijk) Jacob Pieters Lingeberg (fam. naam onzeker)
 6. (Guurtje, ged. 10-4-1712 en ovl. 12-3-1713 Obdam)

- - - broers


(V.1.1.1.7) Arien/ Adrianus/ Arij Cornelisz Kos (1693-?), z.v. (IV.1.1.1) Cornelis Cos en Maritje Cornelis, ged. 18-10-1693 Obdam, bel. Obdam 1714, diaken 1716, '22 [4/8], met huisvr. vertr. naar Spanbroek in 1724; burgemeester (o.a. 1753), schepen, kerkmeester, vroetschap Spanbroek;
geh. (1) 27-2-1718 Obdam (v. Obdam/ v.d. Berkmeerdijk)
Maria Veldthuijs (?-?), ovl. voor 1729;
geh. (2) voor 1729
Marijtje Clomp (?-1734), d.v. Gerbrant Evertsz Clomp en Catrina van der Neer, ovl. 28-3-1734 Spanbroek;
geh (3) 25-2-1736 Spanbroek
Grietje Jans (?-?), wed.
Kinderen uit (1):
 1. Ariaantje Cos, ged. 14-12-1721 Obdam, ovl. na 1755; geh. Willem Backer (ORA Sp. 5579, 26-1-1755);
Uit (2):
 1. (Jan, ged. 27-11-1729 Obdam "won. Spanbroek" en ovl. 13-11-1730 Spanbroek); 
 2. (Jan, geb. tussen 1730 en 1733, ovl. 19-1-1733 Spanbroek); 
 3. Maartje Cos, ged. 21-3-1734 Spanbroek, otr. 5-4-1754 Spanbroek Jan Jacobsz Hoogendijck uit Heerhugowaard 
Uit onbekend:
 1. Cornelis, ovl. 5-6-1743 Spanbroek;

- - - broer/zus


(V.1.1.1.9) Trijn Cornelis Cos, d.v. (IV.1.1.1) Cornelis Cos en Maritje Cornelis, ged. 22-7-1696 Obdam, ovl. ;
geh. 24-1-1724 Obdam (v. Obdam/ in de Berkmeer)
Arien Pietersz Met, diaken 1727, beide bel. Obdam 18-11-1723, beide lidm. Obdam 1760 won. Noordeinde, z.v. Pieter Ariensz Met (ovl. voor 1720) en Aafje Jacobs.
Kinderen:
 1. Pieter Met, ged. 25-12-1723 Obdam (get. Aafje Jacobs, wed. Pieter Ariens Met); otr. 1-2-1749 Obdam/ geh. 16-2 (j.m./ wed. beide Obdam) Neeltje Dirks Ploeger,
 2. Krelis/ Cornelis Met, ged. 30-9-1731 Obdam; geh. 18-1-1756 Obdam (j.d. Hensbroek) Jannetje Jans Gleijnis, d.v. Jan (? ged. 19-12-1688 Hensbroek, sone van Jan Gleijnis uijt de Waart aan Jan Geleijniswegh)

- - - zus/broer


(V.1.1.1.11) Jacob/ Japik Cornelisz Cos, z.v. (IV.1.1.1) Cornelis Cos en Maritje Cornelis, ged. 7-3-1700 Obdam, diaken Obdam 1728, '32 [5/8];
geh. (1) 16-9-1725 Obdam (j.m./ j.d. beide Obdam)
Griet Claas Blankert;
geh. (2) 21-11-1728 Obdam (wedr./ j.d. beide Obdam)
Bregt Tewes, ovl. 1-8-1734 Obdam in kraambed;
geh. (3) na 1734
Neeltje Pieters Maars/ Schraap, ged. 19-7-1699 Obdam, d.v. Pieter Jacobsz Maars en trijntje Gerrits de Groot, hertr. Egbert IJzenbeek
? "Jacob Cos" geh. (4) 8-4-1746 Winkel (wedr. Veenhuizen/ j.d. Winkel)
Guurtje Cornelis Mans
Kinderen uit (2):
 1. (Tewes, ged. 8-8-1729 Obdam); 
 2. Crelis, ged. 24-12-1730 Obdam (won. a.d. Berkmeerdijk); 
 3. Tewes, ged. 16-11-1732 Obdam; 
 4. Bregje, ged. 1-8-1734 Obdam

= = = achter-achterneven


[8/93] trouwboek Veenhuizen: 27-12-1711


(V.2.1.1.1) Pieter Cornelisz Cos (?-?), z.v. (IV.2.1.1) Mr. Cornelis Cos en ?Anna Pieters? ;
geh. (1) 27-12-1711 Oude Niedorp (j.m. Veenhuizen/ j.d. Oude Niedorp)
Lijsbeth Sijverts (?-?), d.v. Sijvert en ..., ovl. tussen 1728 en 1734;
otr. (2) 19-2 geh. 7-3-1734 Winkel (wedr. Veenhuizen/ wed. Winkel)
Maartjen Gerrits
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Cos, ged. 15-1-1713 Oude Niedorp => VI.1 in deel 2
 2. (Zijvert, ged. 2-12-1714 Oude Niedorp)
 3. Jan Cos, ged. 26-9-1717 Oude Niedorp (? geh. Trijntje Winkel => Jannetje, ovl 1822 geh. Cornelis Timmerman?)
 4. Claas Cos, ged. 14-1-1720 Oude Niedorp (? dochter Maartje Claasz Cos, geb. 1746, ovl 1-2-1813 Hoogwoud?) (? Dieuwertje Claas Cos, geb. 1767 Hoogwoud, ovl. 26-7-1798 N.Nied., j.d. Hoogwoud impost tr. RK 25-4-1790 Medemblik (otr. 3-4) Pieter Jansz Slijkerman j.m. won. Brake) (zie ook onder)
 5. (Zijvert, ged. 6-4-1721 Oude Niedorp)
 6. Sijvert, ged. 5-7-1722 Oude Niedorp
 7. Sijbrand Cos, ged. 2-4-1725 Oude Niedorp => VI.7 in deel 2
 8. Anne, ged. 18-1-1728 Oude Niedorp

- - - achterneef/-nicht


(V.2.2.2.1) Maartje Cos (1683-?), d.v. (IV.2.2.2) Claas Cos en Aaltje Crocks, ged. 13-6-1683 Sijbekarspel;
otr. 21-6-1710 Medemblik (j.d./ j.m. Medemblik)
Pieter Wiggers van der Wolf (?-1756), procureur/ notaris, burgemeester (1756) Medemblik, imp. begr. 28-12-1756 Medemblik fl.30:-
Kinderen:
 1. Wigger, ged.8-7-1711 Medemblik, get. Barbertje van der Wolf
 2. Marijtjen, ged.9-3-1713 Medemblik, get. Sijtjen Cos
 3. Klaas, ged.8-4-1716 Medemblik, get. Marijtjen Benningbroek
 4. Jan, ged.17-11-1718 Medemblik, get. Barbertjen van der Wolff


- - - zus/broer


(V.2.2.2.2) Jan Claasen Cos (1684-?), z.v. (IV.2.2.2) Claas Cos en Aaltje Crocks, ged. 24-12-1684 Sijbekarspel, bode Medemblik (1710);
otr. 24-4-1710 Medemblik (j.m. Med./ j.d. Schagen); otr. 27-4 Schagen; geh. 11-5
Maartje Bergman/ Bregmans (?-?)
Kinderen: 
 1. Lijsbet, ged. 10-2-1711 Medemblik, get. Aaltje Crox (grootmoeder); 
 2. Claas, ged. 26-7-1716 Medemblik, get. Aaltjen Crock

- - - neven


(V.2.2.3.1) Johannes Benningbroek (1694-1752), z.v. (IV.2.2.3) Sijtje Cos en Jan Benningbroek, ged. 20-10-1694 Medemblik, begr. 6-5-1752 Medemblik, notaris, procureur, burgemeester van Medemblik, Gecommitteerde van de Raad van Holland;
otr. 24-4-1716 te Medemblik (j.m. Medemblik/ j.d. Petten), geh. buiten de stad
Johanna Bluze/ Bluzee (1695-1736), ged. 1-5-1695 Petten, begr. 3-3-1736 Medemblik, d.v. Abram Bleuze/ Blouse/ Bluze (kastelein en secretaris van de Hondsbossche, schout, landmeter) en Margrietje/ Margaretha Hendriks du Rieu
Kinderen:
 1. Margrietje, ged. 28-9-1721 Medemblik, get. Margaretha du Rien


- - - broer/zus


(V.2.2.3.2) Marijtje Benningbroek (1696-1755), d.v. (IV.2.2.3) Sijtje Cos en Jan Benningbroek, ged. 5-2-1696 Medemblik, imp. begr. 24-1-1755 Medemblik fl.30:-;
geh. (1) 2-7-1719 Petten/ otr. 2-7-1719 Medemblik (j.d. Med./ j.m. Petten)  Meester Abraham Bluzé (1689-1737), ged. 13-11-1689 Petten, ovl. 11-1737 Alkmaar, Doctor in de Rechtswetenschappen, Kastelein, Secretaris en Rentmeester van 'De Hontsbossche', Baljuw en Schout van Petten en de Nollemerban, z.v. Abraham Bluzé en Margrietje Hendriks de Rieu;
geh. (2) 6-10-1742 Petten (wed./ wedr. fl.30:-)
Jacob Mooijman Hendriksz Hoet, ged. 2-5-1694 Petten, ovl. 12-2-1750 Petten, baljuw, schout, z.v. Hendrik Jansz Hoet en Vrouwtje Jacobs Cornelisz Mooijman, wedr. Grietje Jans Windig;
geh. (3) 1752 (wed./ wedr.)  
Jan de Zee, schepen Medemblik
Kind uit (1):
 1. (Johanna, ged. 28-1-1725 Petten en begr. 3-7-1726 Zijpe)

- - - achternichten


(V.2.3.5.1) juffr. Tietia Cos (1695-1769), d.v. (IV.2.3.5) Jan Cos en Trijntje Wilree, ged. 13-3-1695 Hoorn, bel. Hoorn 13-3-1715, begr. 11-1-1769 Monnickendam, lidmamtenlijst Hoorn 13-3-1720: Lambertus Kraaij - beroep predikant - en zijn vrouw Titia Cos vertrokken naar Aalst; samen lidm. Wadway 13-6-1728 met att. van Aalst [Gelderland]
otr. 10-2 en geh. 25-2-1720 Hoorn (beide afk. Hoorn)
Lambertus Craij/ Craaij (?-1754), ged. 10-4-1691 Hoorn, ovl. 30-12-1754 en begr. 7-1-1755 Wadway, dominee Wadway (1728-1754), predikant te Aalst en Poederoijen, prov. Gelderland (1719-1728), z.v. Jan Kraaij en Trijntje Albers
Kinderen:
 1. Catharina Elsina Kraaij, lidm Wadway 22-3-1739 tot 15-11-1745
 2. Dirk, geb. ca. 1720
 3. Abraham Craaij, lidm. Wadway 7-4-1753, 1755
 4. Maria Elisabeth Craaij, ged. 27-3-1729 Wadway, peet juffrouw Theodora van der Vorm, lidm. Wadway 5-4-1748


### generatie 6 ###
============== nog niet geidentificeerd:==============


? (III.2.5) Theunis Jansz (vanaf 1663: Cos/ Kos), z.v. (II.2) Jan Cornelisz Cos en ?, geb. voor 1645 (geen info gevonden over lidmaatschap, aankomst, vertrek, huwelijk, overlijden - opvallend is dat onder de doopgetuigen geen andere leden vd fam. Kos zijn)
geh.

Lasij/ Lazij/ Lasijtjen Pieters
Kinderen:
 1. verm.: (Pieter, ged. 13-11-1658 Medemblik, "Thuenis Jansz", moeder niet vermeld)
 2. verm.: (Pieter, ged. 11-7-1660 Medemblik, "Thuenis Jansz", moeder niet vermeld)
 3. (Jan, ged. 3-6-1663 Medemblik, get. Trijn Alberts)
 4. Aefjen, ged. 3-9-1664 Medemblik, get. Marija Reijers 
 5. Jan, ged. 6-3-1667 Medemblik, get. Alid Jans
 6. Immetjen, ged. 19-11-1669 Medemblik, get. Aeltjen Ariens
 7. (Aeltjen, ged. 24-11-1671 Medemblik, get. Alet Jans)
 8. Aeltjen, ged. 7-11-1673 Medemblik, get. Alet Jans
 9. (Lijsebet, ged. 27-2-1676 Medemblik, get. Maartjen Dircks Smits)
 10. Lijsebet, ged. 3-7-1678 Medemblik, get. Trijn Jans
doopgetuigen:
1x Trijn Alberts: 1663
1x Maria Reijers: 1664
3x Alid/ Alet Jans: 1667, 1671,1673 (zus van Teunis?)
1x Aaltje Ariens: 1669
1x Maartje Dirks Smit: 1676
1x Trijn Jans: 1678 (zus van Teunis?)

Lasij Pieters doopgetuige 16-2-1670 Med. bij Grietje, d.v. Pieter Claasen en Aef Jans (zus Teunis?)

= = =


(?) Fredrick Cornelisz Cos, geb. voor 1603, begr. 26-4-1644 Alkmaar
Kind:
 1. Aefie Fredriks Cos, geb. voor 1621; geh. Cornelis Aryaensz Hensbroek, ovl. 6-1688, begr. Alkmaar => Neeltje 1639, Pieter 1642, Neeltje 1644, Frederik 1646, Jacobus 1648, Jacobus 1651, Johannes 1654, Trijntje 1656, Cornelis 1661(?) Maritgen Cornelis Cos, ovl. na 1654, koopt (30-5-1654) 1/3 deel timmer/plantagie op de kavels 15 en 16 B van schoondochter en kleinzoon;
geh. Jan Cornelisz Hensbroek, ovl. voor 1654
Schoondochter: Aechgen Heijndricxs;
Kleinzoon: Cornelis Cornelisz Hensbroek
Jan Albertsz Kos,
Ged. Medemblik:
 1. Brecht, 26-3-1645 (Jan Albertsz Cos) tweeling
 2. Alidt, 26-3-1645 (Jan Albertsz Cos)
 3. Alijdt, 5-8-1646 (Jan Albert Kos)
 4. Alidt, 13-4-1648 (Jan Albert Cos)
 5. Albert, 17-3-1652 (Jan Albertsz Kos)
 6. ? Sijtjen, 13-10-1655 (Jan Kos)Jan Jansz Cos, won. Zuidende vd Breedstraat Enkh.
otr. 30-11-1652 Enkh./ geh. 15-12-1652 Enkh.
Marijtjen Jans, won. Sint Janstraat Enkh.
Pieter Jacobsz Cos (z.v. Jacob, z.v. I?)

otr. 15-8-1648 Hoorn (j.m. Turfhaven/ j.d. Noort)
geh. 30-8-1648 Hoorn
Annetje Abrams/ Abrahams


Dirck Jacobs Cos  (z.v. Jacob, z.v. I?)
geh. 2-10-1650 Schagen
Merritien Claes,
Dirck Willems Kos
en Trijn Stevens
 1. Willem, ged. 20-11-1678 Oudesluis =>

Willem Dirksz Kos, z.v. Dirck Willems Kos en Trijn Stevens, ged. 20-11-1678 Oudesluis, ovl. voor 1717;
geh. Geert Pieters Doorns
Kinderen:
 1. Dirk, ged. 22-12-1709 Oudesluis
 2. Pieter, ged. 17-1-1712 Oudesluis
 3. Cornelis, ged. 20-5-1714 Oudesluis
 4. Willemtje, ged. 3-1-1717 Oudesluis

Jan Cornelisz Kos, bel. Veenhuizen 17-8-1755


doop Hensbroek 30-10-1678: Corn[elis] zoon van Jan Cossen procureur [10/10]


Arien Willemsz Kos, landman;
geh. 27-6-1795 Wieringerwaard (j.m/ j.d. beide Wieringerwaard) 
Trijntje Cornelis Visser
Kinderen:
 1. Jantie, ged. 27-11-1796 Wieringerwaard
 2. Cornelis Kos, ged. 24-11-1799 Wieringerwaard, landman; geh. 17-2-1822 Schagen Jannetje Gorter, geb. 1798 Schagen, d.v. Gerrit Gorter en Maartje Kruit
 3. Dieuwer, ged. 26-7-1801 Wieringerwaard
 4. Willem Kos, ged. 23-10-1803 Wieringerwaard, ovl. 28-5-1835 Schagen; geh. 28-4-1833 Schagen Trijntje Blaauboer, geb. 1810 Zijpe, d.v. Gerrit Blaauboer en Maartje Kuiper


Trijntje Kos, geb. 1799 Zijpe, ovl. 9-1-1824 Zijpe, d.v. Jacob Kos en Dieuwertje Kooij;
geh. Arie Blaauboer
Kinderen:
 1. Dieuwertje Blaauboer, geb. 1818 Zijpe, ovl. 22-1-1871 Winkel; geh. Pieter Slikker
 2. Pieter Blaauboer, geb. 1820 Zijpe, ovl. 23-2-1886 Zijpe, landman; geh. (1) 27-4-1845 Schagen Dieuwertje Koorn; geh. (2) 23-3-1861 Zijpe Dieuwertje Bas  


Aafje Kos
en
Hendrik Tuijnsaadt
Kinderen ged. Schagen:
 1. (Willem, 12-1-1721)
 2. Cornelia, 16-5-1723
 3. Willem, 17-2-1726Jan Pietersz Cos, j.m. Botersteeg Hoorn afk. Veenhuizen (!)
otr. 25-11-1690/ geh. 10-12-1690 Hoorn
Jannetje Jans, j.d. Dijksteeg afk. HoornTietje Cos, d.v. (IV.2.3.5) Jan Cos en Trijntje Wilree, ged. 13-3-1695 Hoorn, bel. Hoorn 13-3-1715, ?ovl. na 1742 (aang. imp. Cornelia van Dijk);
en
Zelis Zelisz, (? wedr. Maritje Joostes, resp. Geertruij Hendriks?)
Kind:
 1. Joannes, ged. 12-11-1723 Hoorn


Pieter Cos
otr. (1) 29-1-1684 Hoorn (j.m./ wed. beide Turfhaven)
geh. 13-2-1684 Hoorn, in het huis van de bruid
Trijntje Pieters
otr. (2) 12-12-1699 Hoorn (wedr./ wed. beide Turfhaven);
geh. (1) 27-12-1699 Hoorn, in het huis van de bruid
Aeltje Jacobs
Wigger Jansz Kos,
geh. (1) 12-5-1674 Hoorn ("Cros"? Westerblokker/ Wognum)
Reijnou Louris
otr. (2) 21-11-1682 Hoorn (wedr. Westerblokker/ wed. Oosterpoort Hoorn), geh. op stadhuis
Reijnouw Claes,
Zoon uit (1):
 1. Claas Wiggerts Cos, uitschr. lidm. (ovl.) 8-5-1702, impost begr. 11-5-1702 Hoorn, won. Benningbroek (aang. Cornelis Buijs [echtgen. Stijntje Cos], fl.6:-); otr. 13-8-1689 Hoorn (Claes Wiggersz Coster, wedr. Nieuwland Hoorn, afk. Westwoud/ MPB wed. Wognum afk. Wognum); geh. 28-8-1689 Wognum als "schipper Klaas Wiggersz Cos w[edr]. wonende tot Hoorn" Marij Pieters Buis, w[ed]. van Wognum; Wognum 30-7-1690 bel. "schipper Klaas Cos"; Wognum 11-8-1697 "zijn vertrokken met attestatie Klaas Cos & Mary Pieters zijn huisvrou na Benningbroek"; Benningbroek 15-9-1697 met att. aangenomen Klaas Cos en Marij Pieters Buis
14-5-1679 bel. Wognum Mary Pieters Buis, huisvr. van Pieter Jansz Hogerbrug?
MPB debiteur 10-11-1708, won. Benningbroek
MPB geh. 19-11-1713 Benningbroek (wed. Benn./ wedr. Grootebr.) Cornelis RiewertszWognum graflegger 1633-1760 #76 Gert Cos


Pieter Sijbrants Cos (?-1751), geb. ca. 1690, bel. Wognum 27-3-1712, genomineerd tot diaken 5-5-1712, verkozen 8-5 en bevestigd 22-5 (vervangen 14-5-1714), lidm. 1724 Wadway "kerkmr. alhier met attestatie v Wognum", imp. begr. Hoorn 16-12-1751 (won. Wognum, aang. door Pieter [Jansz] de Boer, won. Wognum, f6:-);
geh. 6-4-1727 Wadway (j.m. kerkmr./ j.d. beide alhier)
Grietje Claas (?-1751), imp. ovl. 16-10-1751 Hoorn (won. Wognum, aang. Pieter Cos, f.6:-)
Kind:
 1. Sijbrant Pietersz Cos (1729-1751), ged. 5-6-1729 Wadway, impost begr. 3-12-1751 Hoorn, ongehuwd (won. Wognum, aang. Pieter [Jansz] de Boer, won. Wognum, 2x f.6:-)

kerkeraad rf Wognum 27-3-1712: "ook sijn der op belijdenis van haer geloof aengenomen tot lidmaten Pieter Sijbrantse Cos"

[8/191] impost begr. Hoorn 16-10-1751: Pieter Cos tot Wognum heeft betaalt wegens 't lijk van Grietje Claas aldaar overleden verkl. geen f6000 gegoed f6:-

[8/193] impost begr. Hoorn 3-12-1751: Pieter de Boer tot Wognum wegens Sijbrand Pietersz Cos aldaar overleden verkl. tot geen f6000 gegoed en als ongetrout overleden (2x f6:-)

[8/194] impost begr. Hoorn 16-12-1751: Pieter de Boer tot Wognum heeft bet. wegens 't lijk van Pieter Cos aldaar overleden verkl. geen f6000 gegoed te zijn, f6:-


NB Pieter de Boer gaf ook imp. ovl. aan van Maritje Cornelis te Wognum, 2-12-1750, f3:-
NB Pieter Sijbrantsz en Maritje Cornelis => Cornelis, ged. rf 8-6-1699 Hoorn
NB Pieter Jansz de Boer, won. Wognum, imp. ovl. Hoorn 5-1-1760, f3:-(ene Pieter Cos, lidm. te Hoorn Remonstrants 1722, uitschr. 6-1726: aang. ovl. Clement Schagen 31-12-1725 Hoorn)


Neeltje Jans Kos, begr. 22-5-1776 Schagen (aang. door echtgenoot, kl. 3:-);
geh.
Barend Barendsz Kroone, ged. 16-12-1745 Schagen "op de Dorpe", z.v. Barend Kroone (begr. 13-3-1778 Schagen, kl. p.d.) en Geertje Wilms
Kinderen (mogelijk deels van latere echtgenote):
 1. Geertje, begr. 10-10-1777 Schagen, kl. p.d.
 2. Willem, begr. 3-12-1779 Schagen, kl. p.d.
 3. Aarjaantje, begr. 7-5-1783 Schagen, kl. p.d.
 4. Jan, begr. 7-6-1784 ,,


Simon Reijer Kos,
geh.
Dieuwertje Smit,
Kinderen:
 1. Jan Kos, geb. 1770 Sint Maarten, ovl. 1-4-1837 Sint Maarten; geh. Guurtje Smit
 2. Reijer Kos, geb. 1775 Sint Maarten, ovl. 27-9-1857 Zijpe; geh. Geertje Petten, geb. 1784 Zijpe, ovl. 19-3-1842 Zijpe (ouders niet vermeld) (div. knd.)
 3. Trijntje Kos, geb. 1790 Sint Maarten, ovl. 19-1-1847 Sint Maarten; geh. 22-12-1830 Sint Maarten Aldert Stuurman, geb. 1787 Westgraftdijk, ovl. 22-11-1847 Harenkarspel, watermolenaar, z.v. Louris Stuurman en Antje Biersteker
-(-h-a-l-f-?-)-b-r-o-e-r-s-

Klaas Reijers Kos
geh. 25-1-1771 Sint Maarten
Aafje Jans Boodt

-(-h-a-l-f-?-)-b-r-o-e-r-s-

Willem Reijertsz Kos, begr. 27-3-1779 Valkoog, imp. Schagen p.d. aang. Jan Gerritsz Oomgert
Jannetje Jacobs van Twuijver/ van 't Wuijver
Kinderen:
 1. Jacob, ged. 14-3-1762 Schagen
 2. Reijer Willemsz Kos, ged. 18-3-1764 Schagen; geh. Maartje Lammerts Kruijf => ged. Schagen: Lammert, 31-3-1799; Cornelis, 1-6-1800 (geb. 26-5); Jannetje, 18-7-1802; Jantje, 27-10-1805 (geb. 23-10); Albert, 15-2-1807 (geb. 27-1)
 3. Aarian, ged. 9-2-1766 Schagen (meer op openarch)
 4. Pieter Willemsz Kos; geh. Lijsbet Jans Keizer => ged. Schagen: Jannetje, 30-4-1809 (geb. 24-4); Dieuwertje, 7-7-1811 (geb. 1-7) en begr. 30-7-1811; (meer op openarch)


Claas Claasz Cos, j.m. Heerhugowaard
otr. 24-12/ 31-12-1769, geh. 7-1-1770 Spanbroek/ 14-1-1770 Obdam (RK, get. Grietje Krol, Alijda Rasing, Maarten Pietersz Schouten)
Neeltje Pieters Schouten, j.d. Spanbroek
Doop RK Obdam:
 1. Maartje, 21-10-1770 (de Waard Jan Glijnisweg, get. Maartje Hendriks van Straalen)
 2. ? Gerrit, impost begr. 19-10-1786 prodeo(?) Claas Jansz Kos, geb. 1668/1669, get. Edam 1697, won. a/d Zuidzijde v/d Lingerzijde, ?get. 18-9-1713 Edam (zijnde mr. zilversmid), genoemd in testament 5-8-1729 "binnen weinige dagen met den dood geconfirmeerd"?;
geh. Rinsje Jans (mutueel testament 8-5-1700)


doop Hensbroek 25-12-1687: Klaes sone van Klaes Jansz Cos [4/10]


Klaas Gerritse Kos, impost begr. 6-8-1787 Obdam (aang. Jan Binkel prodeo)(?) Cornelis Jansz Kos, ovl. voor 1658
geh. Lijsbeth Dircks (testament als wed. 15-5-1658), won. Edam a/d Lingerzijde; "laat slechts zusterskinderen na"lidmaten Hoogwoud [4/42] Klaas Kos met att. van Oude Niedorp 1808, met att. vertrokken (wanneer niet vermeld)Pieter Cos, z.v. Claas en Maartje?;
otr. 4-10-1721 Medemblik (j.m./ wed. beide Medemblik)
Aaltje Schellinger(s), ged. 13-6-1694 Medemblik, d.v. Jan Jacobsz Schellinger en Hillegont Jans Kalfs, wed. Gerrit bakker
Kinderen:
 1. Claas, ged. 2-8-1722 Medemblik, get. Aagje Jacobs Jordaan (tante)
 2. Jan, ged. 14-11-1723 Medemblik, 14-11-1723, get. Hillegondt Kalff (oma)
 3. Hillegont, ged. 19-2-1726 Medemblik, get. Eelke [Jans] Rootjes (geh. Jacob Laaglandt, ovl. 1760, ook get. bij Neeltje Schellingers)
 4. Maartje, ged. 23-11-1727 Medemblik, get. Aagje Jordaan (tante)
 5. Willemtje, ged. 30-12-1731 Medemblik, get. Eelke Rootjes (zie 1726)
-(-h-a-l-f-?-)-b-r-o-e-r-s-

Cornelis Cos (? hertr. otr. 2-3-1737 Medemblik als wedr. Medemblik met Aagje Dirks j.d. Med.), z.v. Claas en Sijtje?;
otr. 2-5-1722 Medemblik (j.m./ j.d. beide Medemblik)
Aagje Jacobs Jordaan(s) (1703-?) (zie hierboven), ged. 15-2-1703 Medemblik (get. Aegjen Dircks), d.v. Jacob Klaasen Jordaen en Annetjen Pieters
Kinderen:
 1. Klaas, ged. 14-12-1723 Medemblik, get. Aaltje Schellinger (tante)
 2. Klaas, ged. 20-2-1725 Medemblik, get. Aaltje Schellinger (tante)
 3. Jacob, ged. 5-3-1727 Medemblik, get. Annetje Pieters 
 4. Jacob, ged. 5-6-1729 Medemblik, get. Geertje Jordaan (tante)
 5. Zijtjen, ged. 15-2-1735 Medemblik, get. Aaltje Schellinger (tante)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten