zaterdag 25 maart 2017

familie Aaltje Wegman geh. Pieter Ott

### nog in bewerking ###
Een deel van onderstaande families was (soms) doopsgezind, daarom zijn dopen niet altijd te vinden.


IIa) Jan Jansz Wegman/ Weghman (?-1738), (NA 12-2-1708: won. Abbekerk; NA 14-7-1709: landeigenaar onder Abbekerk/ Twisk; NA 7-4-1710: Twisk), imp. begr. 31-10-1738 Abb.;
geh. gerecht Abbekerk 3-1-1694 (j.m./ j.d. beide Twisk)
Aaltje Pieters Heijns (?-1721), (broer: Jan Pieters Heins, won. Twisk, in NA 7-4-1710), imp. begr. 30-6-1721 Abbekerk (huisvr. v. aangever, 6:-)
kinderen:
 1. Jan Jansz Wegman (als broers in NA 30-5-1744) => IIIa
 2. Pieter Jansz Swart (1738)/ Wegman, won. Abbekerk, ongeh. ovl. 2-12-1775 Abbekerk, impost dubbel 2 x 6:-
 3. verm.: Trijn Jans Wegman, Abbekerk => IIIb
 4. verm.: Jakob Jans Wegman, Abbekerk
 5. verm.: Maartje Jans Wegman, Abbekerk

- - - verm. broer/zus


(IIb) Maartje Jans Wegmans (?-1752), boerin, imp. begr. 6-10-1752 Abbekerk (wed. Hendrik Coertsz, aang. Coert Hendriksz 6:-);
(1) otr. imp. Abbekerk 26-12-1711 (j.d./ j.m. beide Twisk, samen 60:-); geh. gerecht 10-1-1712
Heijn Jansz Grootewal (?-1730), imp. ovl. 7-2-1730 Abbekerk (aang. MJW 6:-);
(2) geh. gerecht Abbekerk 23-9-1736 (wed. Twisk/ wedr. Hoogezand Groningen)
Hendrik Koerts (Verveld/ Vervelt) (?-1752), boer Twisk, imp. begr. 17-6-1752 Abbekerk, ovl. Twisk (aang. Jan Wegman te Twisk, 6:-), wedr. (1) N.N., wedr. (2) geh. 1723 Neeltje Jans Heijns (j.d. Abbekerk).
in 1740 oom en tante van:
Trijn Jans Wegman, Abbekerk
Pieter Jans Wegman, Abbekerk
Jakob Jans Wegman, Abbekerk
Maartje Jans Wegman, Abbekerk


= = =


III) Jan Jansz Wegman (de jonge) (?-1776), won. Twisk, imp. begr. 13-2-1776 Abberkerk ovl. Twisk (aang. Henderik Wegman 15:-);
(1) otr. 28-11/ geh. 14-12-1727 Abbekerk (j.m. Abbekerk/ j.d. Twisk, beide 3:-)
Dieuwertje Nicolaas/ Klaas Koene/ Koenis (?-1737), imp. begr. Abbekerk, ovl. Twisk 24-10-1737 (3:-)
(2) otr. 25-3/ geh. 10-4-1746 Abbekerk (wedr. Twisk/ j.d. Amsterdam)
Agata Rinkenis (1698-?), ged. 19-10-1698 Amsterdam, d.v. Abram Rinkenis en Cornelia van der Heijde
kinderen uit (1):
 1. (Aaltje, imp. begr. 20-5-1730)
 2. (Jan, imp. begr. 20-11-1738 Abb. ovl. Twisk)
 3. Hendrik Wegman, geb. 1731, won. Twisk in NA 1746 => IVa
 4. Klaas Wegman, (won. Twisk in NA 1746) => IVb

- - - verm. broer/zus


IIIb) Trijntje Jans Wegmans (?-1742), imp. begr. 3-4-1742 Twisk;
otr. imp. Abbekerk 15-10-1740 (j.d. Abbekerk/ j.m. Twisk, samen 12:-), geh. gerecht 30-10
Court Hendriks Vervelt, z.v. Hendrik Koerts Vervelt en ?

kind:
(Trijntje Coerts "kraamkind van Trijntje Jns Wegmans", imp. begr. 4-4-1742)


= = =


IVa) Henderik Jans Wegman (1731-1812), z.v. (III) Jan Wegman en Dieuwertje Koenis, geb. 1731, ovl. 5-12-1812 Twisk;
(1) geh. 28-1-1753 Abbekerk (j.m. Twisk/ j.d. Abbekerk)
Grietje Taams/ Tamis/ Tames Paalman (?-1771), imp. begr. 25-1-1771 Abbekerk (3:-), d.v. Tames Paalman en ...
(2) otr. 13-12-1772 Berkhout/ 17-12 Abbekerk (wedr. Twisk/ wed. Berkhout, beide 3 gld.)
Adriaantje Jacobs Bleeker (1744-1817) (bij otr.: "Maartje", soms: "Pieters"), geb. 1744, ovl. 14-2-1817 Twisk, d.v. Jacob Bleeker en N.N.
kinderen uit (1):
 1. Aaltje Wegman, ongeh. ovl. imp. begr. 28-10-1782 Abbekerk (6:-)/ Twisk
 2. Jan Hendriksz Wegman, geb. 1753 => V.2
 3. (Tames, ged. 9-2-1755 rf Abbekerk, begr. imp. 17-6-1755 Abbekerk: ongenaamd "kind" Heijn Wegman, 3:-)
 4. Trijntje Hendriks Wegman, ged. rf 19-9-1756 Abbekerk => V.4
 5. (Dieuwert, imp. begr. 19-5-1758 Abbekerk: kind aangever, 3:-)
 6. (Claas, imp. begr. 17-9-1759 Abbekerk: kind aangever, 3:-)
 7. verm.: Dieuwertje Wegman => V.7
uit (2):
 1. Maertje, geb. 20-1-1774 Twisk (moeder: Arijaentje Pieters, "H. Wegmans tweede wijf"/ Aarjaantje Jawiks)
 2. (levenloos geb. dochter 2-4-1776 Twisk: moeder: "Arijaentje Pieters")
 3. (dochter 14-12-1777 Twisk, ? "Aafje" imp. begr. 22-12-1777 Abbekerk 3:- ovl. te Twisk)
 4. (levenloos geb. kind 21-4-1779 Twisk: moeder: "Arijaentje Pieters")
 5. (zoon "Kort daarna gerust" 15-11-1780, imp. begr. 17-11 "Klaas" 3:-)

- - - broers
 

IVb) Klaas Jans Wegman (? lidm. Hoorn Verenigde Fries en Waterlands doopsgezind 19-12-1773 tot 24-12-1795);
(1) otr. 3-4/ geh. 19-4-1761 Abbekerk (j.m./ j.d. beide van Abb., beide 6:-)
Burber Floris, imp. begr. 13-8-1765 Abbekerk (3:-)
(2) geh. 27-4-1766 Abbekerk (wedr./ j.d. beide Twisk, beide 6:-)
Geertje Jans,
(3) otr. 1-10-1791 Medemblik (wedr. Oosterblokker/ ? te Medemblik)
Tetje de Haan, lidm. rf Medemblik 2-11-1787, uitschr. 14-4-1792, d.v. Trijntje Broers (get. Cs. de Haan)
kinderen:
 1. Dieuwertje, geb. 19-8-1767 Twisk
 2. verm.: Barber Wegman, geb. 1768 Twisk, ovl. 24-1-1821 Barsingerhorn; geh. Jacob Koning, geb. 1767, ovl. 11-12-1819 Barsingerhorn


 = = =


V.2) Jan Hendriksz Wegman (1753-1807), z.v. (IVa) Hendrik Jans Wegman en Grietje Tamis Paalman, geb. 1753, ovl. 15-12-1807 Abbekerk (aang. Hendrik Wegman), lidm. doopsgez. Twisk 23-3-1777 tot 9-12-1807;
otr. 12-2/ geh. 27-2-1774 Abbekerk (j.m. Twisk/ j.d. Zijpe, brg. 3:-)
Maartje Jans Hillegom (1747-1829), geb. 1747 Zuid Zijpe, ovl. 8-1-1829 Abbekerk, d.v. Jan Hillegom en Wulmptje Jans
kinderen:
 1. (Heijn/ Henderik, 1-12-1774 Twisk, verm. ovl. 23-5-1775 Twisk, imp. 23-6, 3:-)
 2. Grietje Jans Wegman, geb. 1777 => IV.2
 3. (Wulmpje, imp. begr. 29-11-1778 Abbekerk, 3:-)
 4. Aaltje Jans Wegman, geb. 1783 => IV.4
 5. (Trijntje, imp. begr. 10-3-1788 Abbekerk, 3:-)
 6. (Wilmpje, imp. begr. 23-1-1789 Abbekerk, 3:-)
 7. Henderik Wegman, geb. 1789, lidm. dg Twisk 30-3-1806 tot 16-2-1810, imp. begr. 19-2-1810 Abbekerk (22 jaar oud, aang. door zwager Pieter Ott); ? otr. 1-1/ geh. 15-1-1809 Abbekerk (j.m. Abbekerk/ j.d. Aartswoud, 6 stuivers) Neeltje Koeten, ged. 12-2-1786 Hoogwoud, d.v. Cornelis jansz Koeten en Geertje Sijmons Klaver

- - - broer/zus


V.4) Trijntje Hendriks Wegman/Wegmans (1756-1816), ged. rf 19-9-1756 Abbekerk, ovl. 13-3-1816 Twisk, lidm. rf Twisk 26-3-1779;
(1) otr. 24-5 Abbekerk/ geh. 9-6-1776 Twisk (j.m./ j.d. beide Twisk, beide 15:-)  
Reinder Hendriksz Rooker (?-1795), imp. begr. 28-4-1795 Abbekerk (6:- aang. Hendr Wegman);
(2) geh. 5-2-1796 Abbekerk (wed./ j.m. beide Twisk)
Zijmon van Exter (1765-1826), geb. 1765 Schermer, ovl. 27-12-1826 Twisk, boer (1817), z.v. Abraham van Exter en Neeltje Pieters Berkhout, hertr. 1817 Twisk Wijntje Wagenmaker
kinderen:
 1. levenloos geb. 28-8-1777 Twisk
 2. Grietje Reijnders Rooker, geb. 1779 Twisk, ovl. 20-3-1834 Abbekerk, boerin; geh. (1) 30-11-1799 Abbekerk (j.m. Abbekerk/ j.d. Twisk) Klaas Schouten (menn.); geh. (2) 6-11-1825 Abbekerk Jan de Graaf, geb. 1800 Abbekerk, boerenknecht, z.v. Thimoteus de Graaf (molenaar) en Lijsbet Schaap => (uit 1) Aaltje ged. 17-6-1802 Abbekerk, get. Trijntje Wegman; Ariaantje, ged. 25-1-1810 Abbekerk, get. TW 
 3. Aaltje, geb. 13-6-1784 Twisk 
 4. Aerjen, geb. 10-9-1788 Twisk


- - - zussen


V.7) Dieuwertje Wegman (?-1810), verm. d.v. (IVa) Hendrik Jans Wegman en Grietje Tamis Paalman, ovl. 6-2-1810 Winkel;
geh. voor 1785
Jacob Dirks Klomp (1758-1829), geb. ca. 1758 Twisk, ovl. 19-3-1829 Winkel, arbeider Winkel, z.v. Dirk Klomp en Antje N.N..
kinderen:
 1. Antje Klomp, geb. 2-10-1785 Winkel, dienstmaagd; geh. 1-11-1818 Hoogwoud Simon Groot, geb. 10-5-1790 Aartswoud, arbeider, z.v. Cornelis Groot en Grietje Hoogland
 2. Hendrik Klomp, geb. ca. 1788 Winkel, ovl. 9-11-1843 Zijpe; geh. 17-12-1812 Zijpe Antje Waag, geb. ca. 1790 Sint Maarten, ovl. 21-11-1866 Zijpe, d.v. Jan Waag en Antje Adelborst/ Borst
 3. Aaltje Klomp, ged. 20-11-1791 Winkel, ovl. 14-11-1835 Winkel
 4. Neeltje Klomp, boerenmeid, geb. 1793 Winkel, ovl. voor 1848 Harenkarspel; geh. 13-5-1821 Harenkarspel Jacob Kuiper, boerenknecht, geb. 1795 Barsingerhorn, z.v. Jan Kuiper en Trijntje Hartog
 5. Grietje Klomp, geb. 1795 Winkel, ovl. 8-1-1842 Winkel
 6. Dirk Klomp, geb. 28-5-1798 Winkel, ovl. 24-8-1832 Winkel; geh. 2-6-1825 Winkel Aaltje Boerdijk,

= = =


VI.2) Grietje Jans Wegman (1777-1811), d.v. (V.2) Jan Hendriksz Wegman en Maartje Jans Hillegom, geb. 1777, lidm. dg. Twisk 24-9-1797 tot 7-3-1802 (met att. naar Nieuwe Niedorp), ovl. 10-6-1811 Nieuwe Niedorp;
otr. (1) 12-2-1797 Heerhugowaard/ geh. 19-2 Abbekerk (j.m. geb. en won. HHW/ j.d. geb. en won. Abbekerk)
Gerrit Dirksz Hartman (?-1800), lidm. dg. Twisk 24-9-1797, ovl. 6-8-1800
geh. (2) (testament 6-11-1801)
Klaas Simonsz Slikker (1769-1843), geb. 1769 Nieuwe Niedorp, ovl. 24-5-1843 Nieuwe Niedorp, z.v. Simon Slikker en Trijntje Willems Rood
Kinderen:
 1. Trijntje Slikker, geb. 25-12-1806 Winkel, ovl. 2-9-1824 Nieuwe Niedorp, 17 jr. 
 2. Maartje Slikker, geb. 1809 Nieuwe Niedorp, ovl. 2-1-1878 Nieuwe Niedorp; geh. 13-5-1830 Nieuwe Niedorp Cornelis Groot, geb. 1804 Wognum, broodbakkersknecht, z.v. Dirk Groot (landman) en Meinoutje Groot
 3. Jan Slikker, geb. 11-2-1811 Nieuwe Niedorp, ovl. 9-4-1828 Nieuwe Niedorp, 17 jr.

- - - zussen


VI.4) Aaltje Jans Wegman (1783-1815), d.v. (V.2) Jan Hendriksz Wegman en Maartje Jans Hillegom, geb. 1783, lidm. dg. Twisk 3-4-1803, ovl. 23-9-1815 Abbekerk;
otr. 18-4-1807 Wognum/ 19-4 Abbekerk/ geh. 3-5 Abbekerk (AW won. Abbekerk/ PO won. Wognum, zegel 6 stuivers)

Pieter Ott (1786-1837), ged. 5-2-1786 Wognum, ovl. 30-9-1837 Abbekerk, schilder en veldwachter te Abbekerk, z.v. Jan Ott en Maartje Clomp, hertr. 1816 Aafje Louw.
Kinderen (vervolgt in parenteel Ott): 
 1. Jan Ott, geb. 9-3, ged. rf 13-3-1808 Abbekerk, get. Maartje Klomp => (V.2.a)
 2. Maartje Ott, geb. 8-9-1809 Abbekerk (niet ged. Abb.) => (V.2.b)
 3. Pieter Ott, geb. 17-10, ged. rf 20-10-1811 Abbekerk, get. Aaltje Ott => (V.2.c)
 4. Hendrik Ott, geb. 30-11-1813 Abbekerk => (V.2.d)
 5. (Marijtje, geb. 19-5-1815 en ovl. 28-5-1815 Abbekerk)


# # # # # nog onbekend # # # # #


Marij Jans Wegmans (?-1727), imp. begr. 26-9-1727 Abbekerk (aang. JDH 30:-);
otr. imp. Abbekerk 13-2-1712 (j.d./ j.m. beide Twisk, samen 60:-); geh. gerecht 28-2
Jakob Dirksz Heijns, hertr. 15-9/ 30-9-1731 Abbekerk gerecht (wedr. Twisk/ wed. Twisk, samen 12:-) Trijntje Jacobs Breggers


Dieuwertje Jans Wegmans/ Wigmans (?-1720), imp. begr. 14-10-1720 Abbekerk (aang. ZJV 3:-);
otr. imp. 6-1-1720 Abbekerk (j.d./ j.m. beide Abbekerk, samen 12:-), geh. gerecht 20-1
Zijbrant Jakobsz de Vries, imp. begr. 28-6-1734 Abbekerk (aang. door broer Jan Jacobs Jongejans/ de Vries, 6:-), hertr. 4-1/ 19-1-1727 gerecht Abbekerk (wedr. Abbekerk/ j.d. Twisk, samen 6:-) Grietje Kornelis Mosk


Grietje Jans Wegmans,
otr. imp. Abbekerk 22-9-1731 (j.d. Abbekerk/ j.m. Wormerveer, 6:-)
Maerten Jansz Grootschoen,Geen opmerkingen:

Een reactie posten