maandag 20 februari 2017

familie Peetoom

### nog in bewerking ###

In dit overzicht worden van Dirkje Ott-Peetoom voorouders, ooms, tantes, neven en nichten en tantezeggers vermeld (alles van Peetoom-kant).

NB veel in de eerste generaties is nog onzeker! 

NB geen begraafboeken/gaarder van Schagen/ Valkoog/ Sint Maarten beschikbaar tot:
Schagen: tot 1733 (graflegger 1649-1718 gecontroleerd)
Valkoog en Sint Maarten: tot 1770

geen huwelijken Valkoog tot

################

nog niet geidentificeerd: zie toegevoegd, onderaan

################


Wijbrand en ?Grietje? (op basis van vernoemingen door Jan, Lijsbeth, Grietje)
Kinderen:
 1. Jan Wijbrands => zie I.1
 2. Lijsbeth Wijbrands => zie I.2
 3. Cornelis Wijbrands => zie I.3 
 4. Grietje/ Gerritje Wijbrants => zie I.4
 5. Aaltje Wijbrands; geh. 6-4-1687 Valkoog Jan Maartenszn Kramer

### GENERATIE 1 ###


I.1) Jan Wijbrandsz (Groenvelt: bij doop 1e kind/ Peetoom: bij 2e huwelijk en doop laatste kind), geb. 1650 St. Maarten, ovl. na 1698;
otr. (1) 1-4-1673 Schagen, met attestatie geh. 16-4-1673 Valkoog (J.W. "op Groevelt in de ban Valk-oog"/ j.d. Schagen)
Neel Jacobs, geb. 1640?, ovl. tussen 1682 en 1684
geh. (2) 19-11-1684 Valkoog ("Jan Wijbrandszn Peetoom")
Grietje Jans,
Kinderen uit (1):
 1. Jacob, ged. 10-1-1674 Schagen => zie II
 2. Griet Jans, ged. 21-7-1675 Valkoog ("Jan Wijbrands & Neel Jacobs")
 3. Neel Jans, ged. 22-9-1676 Valkoog ("Jan Wijbrands & Neel Jacobs")
 4. Claes Jansz (bij huwelijken: Peetoom), ged. 30-4-1679 Valkoog ("Jan Weijbrands & Neel Jacobs"); otr. 30-12-1703 Schagen (j.m. Valkoog/ j.d. op de Nes onder Schagen); geh. (1) 13-1-1704 Valkoog Trijntje Gerrits; geh. (2) 2-5-1706 Valkoog Trijn Jans; geh. 11-12-1707 Valkoog Maertje Cornelis, (geen kinderen ged. te Valkoog)
 5. Cornelis Janszn, ged. 22-2-1682 Valkoog ("Jan Weijbrands & Neel Jacobs")
Kinderen uit (2):
 1. Sijbrand Janszn., ged. 11-11-1685 Valkoog ("Jan Wijbrands & Griet Jans")
 2. Weijbrand Janszn., ged. 26-10-1687 Valkoog ("Jan Weijbrands & Griet Jans"); geh. 24?/ 26-10-1717 St. Maarten Antje Michels Ettes, ged. 16-12-1691 Petten (geb. St. Maarten), ovl. 1738 Zijpe, d.v. Michiel Arisz en Neel Jacobs, (knd.: Crelis, Michel, Jan, Neelken, Jacob/ "Michiel Wijbrands & Ariaantje" ... te Sint Maarten 1758)
 3. Gerrit Janszn, ged. 28-10-1691 Valkoog ("Jan Weijbrands & Griet Jans"), boer; geh. (1) Anne Jans; geh. (2) Maartje Pieters (1 zoon Jan en verder alleen dochters)
 4. Antje, ged. 23-2-1698 Valkoog ("Jan Weijbrands Peetoom & Griet Jans")

doop rf Schagen 10-1-1674: "Jacob ~ Jan Wijbrantsz Groenvelt, Neel Jacobs"

I.2) Lijsbeth Wijbrands;
geh. 19-3-1684 Valkoog
Adriaan/ Ariaen Jacobsz (Zeeman)
Kinderen ged. rf Valkoog:
 1. Maertie, 2-9-1685
 2. Grietje, 10-8-1687
 3. Trijntje, 28-5-1690
 4. (Anna, 11-1-1693)
 5. Anna, 27-6-1694

I.3) Cornelis Wijbrands/ Wijbrant Corneliszn (1668, 1670)/ Kees Peetooms (1680)/ Peetooms Keeske (1683), begr. 21-5-1733 Schagen (aang. Jan Gerritsz Borst, kl. p.m.);
geh. (1) voor 1667
Jannetje Floris
geh. (2) 20-2-1678 Schagen (wedr. Cornelisenwerf/ j.d. Schagen-brug)
Neel Huijberts;
geh. (3) 5-7-1682 Schagen (van Corneliswerff/ wed. beijde tot Schagen)
Maartjen Carstens/ Karstens,
geh.(4) ?
Anne Jans, samen lidm. Schagen 15-5-1718
Kinderen uit (1) ged. rf Schagen:
 1. (Trijn, 23-1-1667 "Cornelissewerff" moeder niet genoemd)
 2. Maertjen, 4-11-1668
 3. Neel, 6-4-1670
 4. Aerjen, 25-4-1672
 5. Pieter, 29-4-1674
Kinderen uit (2):
 1. Trijntje, 15-8-1678 
 2. Huijbert, 20-4-1680, "Paes"
 3. Claes, 20-4-1680 (tweeling)
Kind uit (3):
 1. Sijbrand, ged. 10-6-1683 ("Peetooms Keeske Creliswerf en Maartien Karstens een soon Sijbrand")

I.4) Grietje/ Gerritje Wijbrants
otr. 15-5-1683 Schagen, met att. elders geh. ("Gerrit jansen j.m. Schagen won. op 't Noort/ Grietje Wijbrands j.d. won. op de Plaets")
Gerrit Jansz Koster/ Coster:
Kinderen ged. rf Schagen:
 1. Jan, 9-4-1684 
 2. Havick, 30-9-1685 
 3. Grietje, 19-11-1687
 4. Maertjen, 25-12-1689 
 5. Jacob, 10-2-1692 "ged. tot Haringhuijsen"

### GENERATIE 2 ###


II) Jacob Janz Peetoom (1674-1736), z.v. I.1 Jan Wijbrands (Peetoom) en Neel Jacobs, ged. 10-1-1674 Schagen, "tot Haringh." (1707), begr. 12-8-1736 imp. Schagen (aang. Rens Theunisz);
geh. 27-12-1705 Valkoog "Jacob Jansz en Antje Cornelis"
Antje Cornelis, d.v. ?Cornelis en Geertje?
Kinderen ged. rf Schagen:
 1. (Jan, 31-7-1707)
 2. Geertje, 28-7-1709
 3. Cornelis, 11-10-1711, begr. 16-5-1736 imp. Schagen (aang. Rens Theunisz, begr. te Valcoog)
 4. Neeltje, 15-10-1713
 5. (Maartje, 27-11-1715)
 6. (Maartje, 25-10-1716)
 7. (Lijsbet, 25-12-1717)
 8. (Jan, 22-1-1719)
 9. Jan Jacobsz Peetoom, 11-2-1720 => III.1
 10. Maartje, 19-4-1722, begr. 24-10-1751 imp. Schagen (aang. Cornelis Meegen, begr. Valkoogh - Crelis Jans Megen was buurman op 't Tolke volgens lidm. lijst 1751)
 11. Lijsbet Jacobs Peeoom, 2-5-1723; => III.2

doop rf Schagen 11-2-1720### GENERATIE 3 ###


doop rf Schagen 25-7-1756III) Jan Jacobsz Peetoom (1720-?), z.v. II Jacob Peetoom en Antje Cornelis, ged. 11-2-1720 rf Schagen, lidm. Schagen per 2-3-1746, lidm. 1751 "op 't Tolke" (vrouw niet genoemd);
geh. (1) 5-1-1743 Schagen (j.m. op het Tolke/ j.d. Oude Niedorp)
Dieuwer Jacobs (?-1759), {zie bijlage}, begr. 14-6-1759 Schagen (aang. Jan Houwen; begr. in Valkoog);
geh. (2) 10-3-1765 Schagen (otr. 17-2, wedr. Schagen, j.d. Zijpe)
Aafie Cornelis Kes,
Kinderen uit (1) ged.rf. Schagen:
 1. (Annetje, 3-11-1743)
 2. Neeltje, 13-12-1744, ?begr. 16-10-1770 Schagen, aang. Pieter Dirks Capiteijn, geb. 1730 Kolhorn, z.v. Dirk K. en Maartje Tijsen, geh. Antje Jans Boontjes, ?
 3. Antje, 20-11-1746
 4. Crelisje, 26-3-1748
 5. Lijsbeth Peetoom, 26-9-1751; otr. 23-12-1775/ geh. 7-1-1776 Winkel (j.m./ j.d. beide Winkel) Pieter Kos, z.v. (VI.1) Cornelis Cos en Reinuw Langereis, ged. 10-5-1744 Winkel, begr. 22-5-1795 Winkel
 6. Jacob Peetoom, 30-9-1753 => IV.1
 7. Pieter Peetoom, 25-7-1756 => IV.2
 8. (Cornelis, 26-3-1758, begr. 3-10-1758 "kint van Jan Peetom", aang. Cornelis Swart)
 9. Cornelis Jansz Peetoom, 3-6-1759 => IV.3
Kinderen uit (2) ged. rf Schagen:
 1. (Cornelis, 1-12-1765 en begr. 7-12-1765, 3:-)
 2. (Cornelis, 26-7-1767 en begr. 23-10-1767, 3:-)
 3. (Cornelis, 21-1-1770 en begr. 24-12-1770)
 4. (Cornelis, 20-10-1771 en begr. 27-1-1772)

III.2) Lijsbet Jacobs Peeoom (1723-?), d.v. II Jacob Peetoom en Antje Cornelis, ged. 2-5-1723 Schagen;
geh. Aarjen Aarjensz Leijen
Kinderen:
 1. Aarjen, ged. 7-1-1753 Den Helder
 2. Antje, ged. 29-12-1754 Den Helder

### GENERATIE 4 ###


IV.1) Jacob Jansz Peetoom (1753-1810), z.v. III Jan Peetoom en Dieuwer Jacobs, ged. 30-9-1753 Schagen, begr. 22-4-1810 Schagen (aang. door zoon Klaas);
geh. (otr. 4-7) 18-7-1773 Schagen (j.m. Schagen/ j.d. Oudesluis, Zijpe)
Ariaantje Klaas (van) Brederode (1752-1835), geb. 1752 Zijpe, ovl. 11-1-1835 Schagen (ouders niet vermeld), d.v. Klaas Gerrits van Brederode en Aagje Arents Prins.
Kinderen ged. rf Schagen:
 1. (Jan, 19-12-1773 en begr. 15-8-1778 "Jan kindt van Jacob Peetom")
 2. ("kindt Jacob Peetom", begr. 9-8-1777)
 3. (Klaas, 24-10-1779 en begr. 4-4-1782)
 4. (Geertje, 3-3-1782 en begr. 18-12-1782)
 5. Klaas Peetoom, 28-1-1784, ovl.2-12-1818 Schagen; geh. Guurtje Wit, d.v. Arien Wit en Bregtje Kuiper, hertr. 1827 Willem Bakkum
 6. (Cornelis, 12-6-1785 en begr. 13-2-1786)
 7. (Cornelis, 29-10-1786 en begr. 8-4-1790 aang. Jan Zeeman)
 8. (Hendrik, 6-2-1788 en begr. 8-4-1790 aang. Jan Zeeman)
 9. (Geertje, 15-11-1789 en begr. als "Guurtje" 24-4-1790)
 10. Geertje Peetoom, 16-6-1793, ovl. 17-1-1838 Schagen, naaister; geh. 5-5-1822 Schagen Jan (van) Akooij, geb. 1800 Alkmaar, ovl. 13-4-1883 Schagen, dagloner, z.v. Hermanus van Akooij en Dieuwertje Slot, hertr. (1) 1838 Barbara Krabman, hertr. (2) Elizabeth Stuurman
 11. Hendrik Peetoom, 2-11-1794, ovl. 26-4-1860 Schagen, dagloner; geh. 20-2-1820 Schagen Antje Sijbrands, geb. 1797 Alkmaar, ovl. 12-4-1855 Schagen, d.v. Klaas Sijbrands en Antje Zijneveld/ Ligthart (div knd.)

Burg. Stand Hoogwoud, huwelijk 16-2-1815: "Pieter Peetoom de jonge oud twintig jaren van beroep arbeidsman geboren en wonende te Aarswoud miderjarige zoon van Pieter Peetoom de oude (...) in tegenwoordigheid van Pieter Peetoom oud 62 jaren vader van de bruidegom van beroep koopman in vis en fruit... " (vader en zoon konden niet schrijven)
 
Burg. Stand Hoogwoud: "... dat op den (10-7-1817) is overleden Pieter Jansz Peetoom, oud vijfenzestig jaren van beroep geweest zijnde koopman en venter van vis groente etc en gewoond hebbende te Aartswoud voorn(oem)d in no. 9." (aangifte door geburen)
Burg. Stand Hoogwoud: "... Aafje Gorter overleden den (25-12-1831) oud vijfenzestig jaren, wonende en overleden te Aardswoud van beroep zonder, geboren te Aardswoud, weduwe van Pieter Peetoom staande het sterfhuis in de Kolk no 61." (aang. door geburen)

de Kolk (van Dussen), gedeeltelijk behorende tot het dorp Aardswoud

Terugrekenen van geboorte-maand en -jaar van Pieter Jansz Peetoom, ervan uitgaande dat de opgaaf van leeftijd in beide aktes correct was:

aktedatum leeftijd geb. tussen: en:
16-2-1815 62 jaar 17-2-1752 16-2-1753
10-7-1817 65 jaar 11-7-1751 10-7-1752

dus: 17-2-1752 10-7-1752

Bij het huwelijk van zoon Pieter jr., was diens correcte leeftijd ook niet bekend, dus Pieter sr. kan 1756 geboren zijn ipv 1752. M.n. naamgeving van zijn kinderen duidt erop dat hij wrs. zoon is van JP en DJ.


IV.2) Pieter Jansz Peetoom (1756?-1817), z.v. III Jan Peetoom en Dieuwer Jacobs, ged. 25-7-1756 Schagen, ovl. Aartswoud, gem. Hoogwoud 10-7-1817, koopman/ venter van vis, groente enz. te Aartswoud, won. in 't Zuidend (1798-1806), in 1798 op lijst "bejaarde personen die geen belijdenis hebben gedaan";
geh. (1) 23-1-1780 Schagen, otr. 9-1 met att. van Hensbroek (j.m. alhier/ j.d. Hensbroek) 
Neeltje Sijmons Bes/ Pels (?-1781); begr. 12-11-1781 Schagen (aang. Hendrik Zieger, klasse p.d.), verm. d.v. Sijmon Pietersz Bes en Lijsbet Pieters Hovenier, geh. 19-4-1855 Zuid-Scharwoude/ Langedijk (j.m./ wed.);
geh. (2) tussen 1782 en 1788 (niet Schagen)
Aafje Pieters Gorter (1769-1831), geb. Aartswoud 01-1-1769, ovl. 25-12-1831 Aartswoud, gem. Hoogwoud, belijdenis 22-4-1791, lidm. 1792, 1797, 1798, 1806, d.v. Pieter Sijmensz Gorter (begr. 30-6-1804 Aartswoud) en Grietje Sijmons Vis (begr. 19-4-1798 Aartswoud).
Kind uit (1):
 1. (Dieuwertje, ged. rf Schagen 4-2-1781, begr. 29-8-1782 Schagen kerkhof, aang. Willem Cornelisz Geel)
Kinderen uit (2) geb./ ged. Aartswoud (ovl. knd. begr. op kerkhof):
 1. (Jan, ged. 30-3-1788, ovl. 2 en begr. 5-12-1789)
 2. (Grietje, ged. 6-9-1789, ovl. 23 en begr. 27-11-1804)
 3. (Jan, ged. 3-7-1791, ovl. 18 en begr. 22-4-1802)
 4. Pieter Peetoom, ged. 16-12-1792 => zie V.1
 5. (Diewer, geb. 23-8-1794, ged. 24 en ovl. 7-10-1800, begr. 10)
 6. Trijntje Peetoom, geb. 3-1-1797, ged. 15 => zie V.2
 7. Neeltje Peetoom, geb. 13-9-1798, ged. 16 => zie V.3
 8. (Diewert, ged. 8-2-1801, ovl. 1 en begr. 4-5-1802)
 9. (Jan, geb. 18-11-1802, ged. 21 en begr. 6-8-1803)
 10. Dieuwertje Peetoom, ged. 28-10-1804 => zie V.4
 11. Grietje Peetoom, geb. 29-9-1806, ged. 5-10 => zie V.5
 12. (Antie, geb. 16-6-1809, ged. 18)
 13. Antje Peetoom, geb. 11-5-1811, ged. 12 => zie V.6

IV.3) Cornelis Jansz Peetoom, z.v. III Jan Peetoom en Dieuwer Jacobs, ged. 3-6-1759 Schagen, ovl. 1-1-1791 Valkoog;
otr. 17-2-1788 Schagen/ geh. 2-3-1788 Valkoog (j.m. Schagen/ j.d. Valkoog)
Antje Ariens Neefkens, geb. St. Maarten 1760, ovl. 8-3-1824 St. Maarten, d.v. Arien Neefkes en Trijndje Sand, hertr. Pieter Kweldam/ Queldam (dochter: Sijtje, ged. 23-8-1798).
Kinderen:
 1. Jan Cornelisz Peetoom, ged. 12-4-1789 Valkoog, ovl. tussen 1843 en 1857, dagloner, boerenbedrijf, Sint Maarten, Schagen; geh. Sint Maarten 5-1-1812 Aaltje Houwen/ Gouwen, ged. 3-12-1780, ovl. voor 1843, d.v. Jan Houwen en Trijntje Strijker (vervolg)
 2. Arien Peetoom, ged. 26-9-1790 Valkoog, ovl. Sint Maarten 17-6-1858, landman Sint Maarten; geh. Sint Maarten 30-1-1825 Antje Koorn, geb. Harenkarspel 1796, ovl. Sint Maarten 21-11-1858, d.v. Dirk Koorn en Trijntje Keijzer, hertr. voor 1825 Cornelis Boer


### GENERATIE 5 ###V.1) Pieter Peetoom (1792-1847), z.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, ged. Aartswoud 16-12-1792, ovl. Winkel 18-6-1847, landman, venter, koopman Winkel
geh. (1) 16-2-1815 Hoogwoud (brg. 20 jaar, moet zijn 23)
Trijntje Maarschalk (1794-1830), geb. Winkel 1794, ovl. Winkel 4-9-1830, d.v. Kornelis Marschalk en Guurtje Koeten;
geh.(2) Winkel 22-7-1832
Jantje Veen (1809-1856), geb. Wieringerwaard 18-4-1809, ovl. Winkel 13-6-1856, het boerenbedrijf uitoefend Winkel, d.v. Cornelis Veen en Immetje van Eeten, hertr. 1848 Cornelis Jes.
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Peetoom, geb. Hoogwoud 03-3-1816 => zie VI.1
 2. Pieter Peetoom, geb. 1818 Hoogwoud => zie VI.2
 3. (Guurtje, geb. Aardswoud 1820, ovl. Winkel 10-6-1825)
 4. (Jan, geb. 5-3-1822 Winkel, ovl. voor 1827)
 5. (Aaftje, geb. 14-4-1825 en ovl. Winkel 24-11-1825)
 6. (Jan, geb. 8-4-1827 en ovl. Winkel 24-3-1829)
 7. Guurtje Peetoom, geb. Winkel 16-10-1829 => zie VI.3
uit (2):
NB het klopt dat uit dit huwelijk een tweede Cornelis werd geboren. Beide halfbroers (met 24 jaar verschil) hadden dezelfde naam, maar werden mogelijk anders genoemd, b.v. Cor of Nelis en Kees.
 1. (Immetje, geb. 13-10-1832 en ovl. Winkel 17-9-1832)
 2. Jan Peetoom, geb. Winkel 12-2-1834 => zie VI.4
 3. (Immetje, geb. 23-5-1836 en ovl. Winkel 27-8-1838)
 4. Dirkje Peetoom, geb. Winkel 06-1-1838 => zie VI.5
 5. Cornelis Peetoom, geb. Winkel 27-7-1840 => zie VI.6
 6. (Immetje, geb.  5-11-1843 en ovl. Winkel 10-12-1844)
 7. Matthijs Peetoom, geb. Winkel 12-11-1845 => zie VI.7

~~~ broer/ zus


V.2) Trijntje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Hoogwoud 1797, ovl. Winkel 13-8-1877 Hoogwoud;
geh. Hoogwoud 27-3-1825
Johannes Visser, geb. Wieringerwaard 27-1-1800, ovl. 5-12-1851 Hoogwoud, arbeider, z.v. Johannes Visser en Elisabeth Wolters
Kinderen:
 1. Elisabeth Visser, geb. Hoogwoud 1827, ovl. Winkel 12-1-1894; geh.
  Arie Prosper, visser Winkel, Zijpe
 2. Pieter Visser, geb. Hoogwoud 1828, watermolenaar Hoogwoud
 3. Aaltje Visser, geb. Hoogwoud 24-1-1839, dienstbode; geh. Winkel 02-10-1859 Jan Beijers, geb. Winkel 02-12-1826, ovl. Winkel 14-10-1865, arbeider, koopman Winkel, z.v. Jan Jacobus Beijers en Trijntje Ooijevaar

~~~ zussen


V.3) Neeltje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Aartswoud 16-9-1798, ovl. 27-12-1871 Hoogwoud;
geh. (1) Hoogwoud 21-4-1822
Jan Keetman, geb. Winkel 1800, ovl. voor 1846, z.v. Cornelis Keetman en Maartje Prins
geh. (2) Hoogwoud 11-10-1846
Frans Verweij, geb. Nieuwer Amstel 1805
Kind van onbekende vader:
 1. Aafjen Peetoom, geb. Winkel 02-1-1821 (ovl. niet op wieiswie), aangifte gedaan door de vroedvrouw Maartje Koppers. Neeltje was logeren bij haar broeder Pieter Peetoom in Winkel maar woonde Hoogwoud
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis Keetman, geb. Aartswoud 01-5-1823, ovl. Aartswoud 11-12-1857, arbeider; geh. Hoogwoud 06-5-1849; Aaltje Slot Buis, geb. Hoogwoud (Aartswoud) 08-7-1827, ovl. Winkel 23-3-1896 1e huwelijk 2e huwelijk, d.v. Jan Buis en Jantje Smit, hertr. 1861 Jacob Vlam
 2. Fredrik Keetman, geb. Hoogwoud 02-10-1832, arbeider Winkel in de polder Groet; geh. Winkel 15-8-1858 Rensje Schermer, geb. Zijpe 03-7-1819, ovl. Winkel 26-1-1860 1e huwelijk 2e huwelijk, d.v. Volkert Schermer en Trijntje de Haan, wed. Cornelis Doorn
 3. Aafje Keetman, geb. Hoogwoud 1835; geh. Hoogwoud 22-7-1855 (gescheiden Winkel 01-6-1876, moedwillege verlating door Aafje) Jan de Waal, geb. Winkel 06-3-1829, arbeider Winkel, z.v. Willem de Waal en Maartje Boender

~~~ zussen


V.4) Dieuwertje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Aartswoud 28-10-1804, ovl. Aartswoud 16-12-1890;
geh. (1) Hoogwoud 12-12-1822
Klaas Laijen/ Leijen, geb. Winkel 04-7-1784, ovl. 1-5-1830 Hoogwoud, z.v. Gerrit Laijen en Trijntje Jacobs, wedr. (geh. 1816) Aaltje Pover;
geh. (2) Hoogwoud 11-12-1831
Pieter Bossen, geb. Barsingerhorn/ Kolhorn? 18-3-1803, ovl. 26-4-1887 Hoogwoud, visser, arbeider Hoogwoud, z.v. Arien Bossen en Maartje Liefhebber
Kinderen uit (1):
 1. Pieter Laijen, geb. 1829 Hoogwoud, arbeider (1857); geh. 22-2-1857 Hoogwoud Neeltje Bakker, geb. 1832 Hoogwoud, d.v. Jan Bakker en Kaatje Sentes
 2. Jan Leijen, geb. 1830 Hoogwoud, ovl. 25-12-1882 Hoogwoud; geh. Elisabeth Blom, ovl. na 1882
Kinderen uit (2):
 1. Arie Bossen, geb. Hoogwoud 1832, arbeider (1855); geh. 26-4-1855 Hoogwoud Guurtje de Jong, geb. 1831 Wieringerwaard, d.v. Jacob de Jong en Aafje Komen
 2. (Maartje, geb. ?-8-1833 en ovl. 3-9-1833 Hoogwoud; 3 weken)
 3. Maartje Bossen, geb. Hoogwoud 1835, ovl. 30-10-1897 Opmeer; geh. 3-5-1863 Hoogwoud Pieter Meurs, geb. 1835 Schagen, ovl. na 1897, arbeider, z.v. Jan Meurs en Gerritje Klein
 4. Johannes Bossen, geb. Hoogwoud 1837, ovl. 16-2-1913 Hoogwoud; geh. Hoogwoud 01-5-1864 Willemtje Dekker, geb. Midwoud 1841, ovl. voor 1913, d.v. Pieter Dekker en Jannetje Vetman
 5. Aafje Bossen, geb. Hoogwoud 28-8-1839, ovl. Winkel 25-4-1917; geh. (1) Hoogwoud 03-5-1863 Arien Bossen, geb. Barsingerhorn 1833, ovl. Winkel 24-9-1863, arbeider, z.v. Louris Bossen en Geertje Strijder; geh. (2) 27-11-1864 Winkel Jurriaan Leijen, geb. Winkel, arbeider, z.v. Jan Leijen en Aaltje Koeten
 6. Gerrit Bossen, geb. Hoogwoud 1844, ovl. 25-12-1918 Hoogwoud, arbeider; geh. 16-5-1869 Hoogwoud Fijtje Wiedijk, geb. 1846 Hensbroek, ovl. 23-3-1927 Schagen, d.v. Jan Wiedijk en Grietje Boot/ Bood

~~~ zussen


V.5) Grietje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Hoogwoud 29-9-1806, ovl. Winkel 15-5-1868, veehouderes Haringcarspel, Winkel;
geh. (1) Winkel 25-9-1831
Jan Leijen, geb. Winkel 16-2-1799, ovl. Winkel 26-4-1843, werkman Winkel, z.v. Jurriaan Leijen en Grietje Koraal, wedr. (geh. 1820) Aaltje de Graaf, wedr. (geh. voor 1827) Aaltje Koeten;
geh. (2) Winkel 11-5-1854
Juriaan van der Molen, geb. Winkel 26-7-1821, ovl. Winkel 2-11-1861, arbeider, koopman Winkel, z.v. Aldert van der Molen en Antje Leijen
Kinderen uit (1):
 1. Grietje Leijen, geb. Winkel 11-12-1832, ovl. Winkel 02-6-1901
  geh. Winkel 09-1-1857 Jan Wit, geb. Winkel 09-6-1832, ovl. Winkel 19-8-1888, boerenknecht, landbouwer Winkel, z.v. Arien Pietersz Wit en Trijntje van Stipriaan
 2. Neeltje Leijen, geb. Winkel 14-2-1834, ovl. Winkel 05-2-1889, dienstmeid
  geh. Winkel 31-5-1855 Klaas Jonk, geb. Barsingerhorn 04-4-1816, arbeider Nieuwe Niedorp Winkel, z.v. Jan Jonk en Antje Kerkmeer
 3. Aaltje Aafje Leijen, geb. Nieuwe Niedorp 20-2-1836, ovl. Venhuizen 15-11-1909; geh. Nieuwe Niedorp 21-10-1858 Floris Korver, geb. Winkel 28-8-1832, ged. Winkel 30-9-1832, ovl. Winkel 07-10-1898, timmerman Winkel, z.v. Jacob Korver en Jannetje Molenaar
 4. (Jantje, geb. 18-4-1838 en ovl. Winkel 25-7-1847)
 5. (Pietertje, geb. 16-2-1840 en ovl. Winkel 27-2-1847
 6. Cornelis Leijen, geb. Winkel 23-11-1841, koopman Winkel; geh. Winkel 05-5-1864 Maartje Blokker, geb. Broek op Langedijk 31-1-1845 Broek op Langedijk, d.v. Arie/ Aarjen Blokker en Trijntje Boom

~~~ zussen


V.6) Antje Peetoom, d.v. IV.2 Pieter Peetoom en Aafje Gorter, geb. Hoogwoud 11-5-1811, ovl. Winkel 31-3-1886, arbeidster Harenkarspel;
geh. 14-8-1836 Winkel
Dirk Fijnheer, geb. Winkel 07-8-1807, ovl. 15-5-1857 Winkel, ged. Winkel 09-8-1807, ovl. Winkel 15-5-1857, arbeider Schagen, domicilie Winkel, z.v. Willem Fijnheer en Pietertje Vos
Kinderen:
 1. Pietertje Fijnheer, geb. Winkel 24-1-1837, dienstmeid; geh. Winkel 08-5-1859 Juriaan Jonker, geb. Noord-Scharwoude 15-11-1833, ovl. Winkel 30-1-1900, arbeider Winkel, z.v. Cornelis Jonker en Arijaantje Leijen
 2. Aafje Fijnheer, geb. Winkel 19-12-1838, ovl. Winkel 08-12-1902, dienstmeid; geh. Winkel 05-5-1864 Kornelis Mul, geb. Winkel 16-2-1837, ovl. Winkel 16-10-1874, arbeider Winkel, z.v. Tijs Mul en Maartje Kostelijk
 3. Trijntje Fijnheer, geb. Winkel 15-2-1842, dienstmeid; geh. Winkel 17-9-1863 Pieter Blaauwboer, geb. Winkel 18-7-1842, arbeider (1863), doodgraver (1870-) Winkel, z.v. Arien Blaauwboer en Trijntje Groot
 4. Willem Fijnheer, geb. Winkel 10-8-1844, ovl. Winkel 03-8-1887, boerenknecht Nieuwe Niedorp, Winkel; geh. Winkel 06-10-1864 Klaasje Korver, geb. Winkel 01-12-1844, naaister, d.v. Jacob Korver en Jannetje Molenaar
 5. Grietje Fijnheer, geb. Winkel 11-9-1847, ovl. Winkel 06-4-1896; geh. Winkel 11-5-1873 Arien Kooij, geb. Wognum 14-11-1849, arbeider Winkel, z.v. Abraham Kooij en Elisabeth Buis
 6. Pieter Fijnheer, geb. Winkel 06-10-1849, arbeider Winkel; geh. Winkel 11-5-1873 Jantje Kooij, geb. Wognum 28-1-1852, ovl. Winkel 07-2-1888 Wognum, d.v. Abraham Kooij en Elisabeth Buis
 7. Jan Fijnheer, geb. Winkel 15-1-1855, arbeider Winkel; geh. Winkel 04-5-1879 Jenneke Pennekamp, geb. Zijpe 15-3-1853 Winkel, d.v. Hendrik Pennekamp en Janna van Ingen

### GENERATIE 6 ###


VI.1) Cornelis Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Trijntje Maarschalk, geb. Hoogwoud 03-3-1816, ovl. Winkel 23-12-1896, venter, vragtrijder Winkel, in de polder groet;
geh. Winkel 16-5-1841  
Neeltje Molenaar, geb. Oude Niedorp 19-12-1817, ovl. Winkel 27-12-1885, naaister Winkel, d.v. Thijs Molenaar en Neeltje Vis
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 30-11-1841 en ovl. Winkel 19-11-1854)
 2. Trijntje Peetoom, geb. Winkel 18-3-1844, ovl. 11-3-1883 Assendelft; geh. Winkel 02-5-1869 Jurriaan Leijen, geb. Zijpe 26-11-1831, arbeider Lutjewinkel, z.v. Gerrit Leijen en Maartje Nieuwenhuizen
 3. Neeltje Peetoom, geb. Winkel 12-5-1847, ovl. Winkel 14-9-1863
 4. (Jan, geb. 24-2-1850 en ovl. Winkel 27-2-1850)
 5. Tijs Peetoom, geb. Winkel 24-2-1850, ovl. na 1905, arbeider Winkel; geh. Winkel 03-5-1874 Aaltje de Boer, geb. Enkhuizen 16-1-1841, ovl. Winkel 22-4-1917, dienstmeid Winkel, d.v. Jan de Boer en Stijntje Molgers (vervolg)
 6. Jan Peetoom, geb. Winkel 27-1-1853, ovl. Winkel 10-3-1886, arbeider Winkel, won Heemstede (1884)); geh. Winkel 07-5-1876 Trijntje Wit, geb. Winkel 05-1-1852, ovl. 6-7-1930 Hoogwoud, d.v. Klaas Ariens Wit en Cornelia/ Cornelisje Gouwen, hertr. 1900 Maarten Deutekom (vervolg)
 7. Pieter Peetoom, geb. Winkel 30-9-1861, ovl. 7-6-1921 Venhuizen, landman Heerhugowaard (1886), machinist (1913); geh. 6-5-1886 Heerhugowaard Niesje Tauber, geb. 1862 Barsingerhorn, d.v. Hendrik Tauber en Geertje Beers (vervolg)

~ ~ ~ broers


VI.2) Pieter Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Trijntje Maarschalk, geb. 1818 Hoogwoud, ovl. 2-5-1901 Den Helder, arbeider Barsingerhorn (1849-1872);
geh. (1) 10-5-1849 Barsingerhorn
Maartje de Vos, geb. 1813 Barsingerhorn, d.v. Jan Anthonij de Vos en Maartje van Loenen (zus van 2e vrouw), wed. Jakob Doorn
geh. (2) 21-12-1854 Barsingerhorn
Dieuwertje de Vos, geb. 22-3-1816 Barsingerhorn, ovl. 19-9-1900 Den Helder, arbeidster, d.v. Jan de Vos en Maartje van Loenen (zus van 1e vrouw)
Kinderen uit (1):
 1. levenloos geboren kind, 17-10-1850 Barsingerhorn
 2. Maartje Peetoom, geb. 1850 Barsingerhorn; geh. 3-5-1872, te Anna Paulowna Aren Kranenburg, geb. 1848 Sommelsdijk, Landbouwer, z.v. Hendrik Kranenburg en Sietje Kivit

~ ~ ~ broer/ zus


VI.3) Guurtje Peetoom, d.v. Pieter Peetoom en Trijntje Maarschalk, geb. Winkel 16-10-1829, ovl. voor 1861, dienstmaagd;
geh. Winkel 19-11-1848
Pieter Huigen, geb. Zuid-Scharwoude 06-10-1821, ovl. na 1887, arbeider Lutjewinkel; koopman/ kastelein Zuid-Scharwoude, z.v. Jan Huigen en Trijntje Smak, hertr. (1861) Jantje Eriks, hertr. (1874) Geertruida van den Bosch, hertr. (1887) Alida Pels.
Kinderen:
 1. Pieter Huigen, geb. Winkel 21-8-1849, ovl. Zuid-Scharwoude 22-9-1873
 2. Trijntje Huigen, geb. Barsingerhorn 17-8-1850; geh. 18-5-1879 Broek op Langedijk Pieter Noordwest, geb. 1852 Noord-Scharwoude, ovl. na 1912, veldarbeider, z.v. Klaus Noordwest en Geertje Beek (vervolg)
 3. Jan Huigen, geb. Winkel 26-9-1851, ovl. Noord-Scharwoude 03-9-1920, kramer, koopman, groenteboer/ -handelaar; geh. Opmeer 09-5-1875 Johanna Maria Fehres, geb. 1851, ovl. na 1913, d.v. Johan Peter Fehres en Johanna Verbokkem (vervolg)
 4. (Neeltje, geb. 13-1-1853 en ovl. Winkel 21-4-1853)
 5. (Neeltje, geb. 1-5-1854 en ovl. Winkel 12-5-1854)
 6. Neeltje Huigen, geb. Winkel 26-7-1855, ovl. 5-7-1939 Noord-Scharwoude; geh. 23-9-1880 Noord-Scharwoude Hendrik Jes, geb. 1844, ovl. na 1916, schippersknecht, arbeider, brandstoffenhandelaar, Koopman, z.v. Cornelis Jes en Jantje Schuitemaker (vervolg)
 7. Grietje Huigen, geb. Noord-Scharwoude 14-3-1858; geh. 8-4-1886 Zuid-Scharwoude Arie Twisker, geb. 1846 Harenkarspel, ovl. na 1899, schipper/ schippersknecht, z.v. Willem Twisker en Trijntje Vriendjes, wedr. Antje Bakker (vervolg)
 8. Jannetje Huigen, geb. 1859 Zijpe, ovl.; geh. 5-5-1881 Oudkarspel Lolke Poeze, geb. 1851 Hindeloopen, ovl. na 1914, schoenmaker, z.v. Albert Poeze en Lolk Lolkes de Boer (vervolg)

~ ~ ~ halfzus/ -broer


VI.4) Jan Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 12-2-1834, ovl. Winkel 29-12-1885, arbeider schippersknecht Winkel;
geh. Winkel 08-3-1857
Antje Tuinman, geb. Winkel 20-11-1833, ovl. Winkel 27-4-1885, dienstmeid Barsingerhorn, Winkel, d.v. Jan Tuinman en Ariaantje Witsmeer

Kinderen:
 1. Pieter Peetoom, geb. Winkel 05-9-1858, eester, ovl. Winkel 11-3-1896, arbeider, schipper, koopman Winkel; geh. Winkel 15-5-1881 Marijtje Visser, geb. Hoogwoud 26-4-1857 Hoogwoud, ovl. 29-11-1927 Wildervank, d.v. Pieter Visser en Aaltje Ott (vervolg)
 2. (Jantje, geb. 7-11-1859 en ovl. Winkel 08-11-1859)
 3. Jan Peetoom, geb. Winkel 11-1-1861, ovl. Winkel 03-11-1883
 4. (Cornelis, geb. 31-1-1862 en ovl. Winkel 18-9-1874)
 5. Dirk Peetoom, geb. Winkel 21-1-1863, ovl. 10-9-1915 Noord-Scharwoude, arbeider, schippersknecht Noord-Scharwoude/ landbouwer Oude Niedorp; geh. (1) Winkel 02-6-1889 Maartje Grin, geb. Wieringerwaard 16-2-1861 Winkel, d.v. Jacob Grin en Guurtje Erik; geh. (2) 18-9-1898 Oude Niedorp Elizabeth Leek, geb. 1868 Oude Niedorp, d.v. Cornelis Leek en Antje Bas
 6. Adriaan Peetoom, geb. Winkel 09-3-1864, ovl. Zaandam 6-10-1943, schippersknecht, werkman; geh. Zaandam 23-5-1897 Geerdina Margaretha Grietje Johanna (Griet) Nieuwenhuizen, geb. Purmerend 1884, ovl. Zaandam 26-6-1943, d.v. Albert Nieuwenhuizen en Sijtje Vlugt (vervolg)
 7. (Matthijs, geb. 23-8-1865 en ovl. Winkel 24-4-1876)
 8. (Alewijn, geb. 30-12-1866 en ovl. Winkel 22-8-1867)
 9. Jantje Peetoom, geb. Winkel 26-3-1868, dienstmeid; geh. Winkel 29-9-1887 Arie Korff, geb. Winkel 07-6-1864, bakkersknecht, z.v. Anthonie Korff en Jantje Boerman (vervolg)
 10. (Alwijn, geb. 4-3-1870 en ovl. Winkel 22-5-1870)
 11. Jacob Peetoom, geb. Winkel 16-8-1872, ovl. 10-6-1919, arbeider Winkel; geh. Winkel 29-9-1894 Aaltje Kuiper, geb. Winkel 29-10-1869, d.v. Jacob Kuiper en Trijntje Brederode (vervolg)
 12. Ariaantje Peetoom, geb. Winkel 28-1-1874, ovl. Haarlem 22-1-1892
 13. (Cornelis Peetoom, geb. Winkel 08-5-1875, ovl. Winkel 06-7-1875)
 14. (Dirkje, geb. 28-8-1878 en ovl. Winkel 27-6-1894)

~ ~ ~ broer/ zus
 

Dirkje Peetoom
Alewijn Ott & Dirkje Peetoom te Twisk


VI.5) Dirkje Peetoom, d.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 06-1-1838, ovl. Twisk 08-6-1905 Twisk;
geh. Twisk 26-4-1857
Alewijn Ott, geb. Abbekerk 20-2-1832, ovl. Twisk 16-4-1902, slager, veehandelaar, kastelein Twisk, z.v. Pieter Ott en Aafje Louw
Kinderen (parenteel Ott):
 1. Pieter Ott, geb. 21-05-1858 Twisk, ovl. 05-08-1934 Blokker, slager/veeverloskundige te Oosterblokker (eerder te Binnenwijzend, gem. Westwoud in huize "de Maagd"); geh. (1) 28-04-1881 Twisk Maria Elisabeth Berkhout, geb. 13-03-1856 Spanbroek, ovl. 20-07-1920 Blokker, d.v. Pieter Berkhout en Maartje GRANEN; geh. (2) 23-12-1926 Blokker Jantien Slagter, wed. Meint Lunshof, geb. 1868 Assen, d.v. Jan Slagter en Lammerdina Boer.
 2. (Jantje, geb. 25-04-1859 en ovl. 26-07-1859 Twisk)
 3. Jantje Ott, geb. 08-09-1860 Twisk, ovl. 29-04-1932 Midwoud, geh. 21-04-1881 Twisk Cornelis Pool, brood- en banketbakker te Oostwoud, geb. 25-07-1856 Midwoud, ovl. 11-08-1927 Midwoud, z.v. Paulus POOL en Aafje Querner.
 4. (Aafje, geb. 04-10-1861 en ovl. 01-11-1861 Twisk)
 5. Aafje Ott, geb. 05-11-1862 Twisk, ovl. 22-05-1947 Amersfoort, geh. 08-05-1884 Twisk Klaas Roozendaal, smid te Oostwoud, geb. 26-02-1860 Midwoud, ovl. 19-03-1922 Soest, z.v. Klaas Roozendaal en Niesje Bakker.
 6. Dirk Ott, geb. 26-02-1864 Twisk, ovl. 09-05-1931 Hoorn, slager te Zwaag; geh. 28-04-1887 Twisk Trijntje van der Wolf, geb. 23-11-1866 Spanbroek, ovl. 25-06-1944 Den Dolder, d.v. Adam van der Wolf en Trijntje Langedijk.
 7. Jan Ott, vertrok 1883 naar USA; Denver Colorado. Trouwde weduwe met 2 kinderen. Geb. 25-10-1865 Twisk, ovl. 1948 Denver.
 8. (Aaltje, geb. 09-02-1867 en ovl. 03-11-1867 Twisk)
 9. (Elias, geb. 27-04-1868 en ovl. 03-07-1868 Twisk)
 10. Elias Ott, geb. 26-07-1869 Twisk, ovl. 21-11-1933 Westwoud, slager te Opperdoes, later te Langereis (N.Niedorp/ Hoogwoud), koopman Hoogwoud 1933; geh. 19-05-1892 Twisk Dieuwertje Blokker, geb. 03-05-1868 Opperdoes, ovl. 27-09-1941 Egmond Binnen, d.v. Pieter Blokker en Trijntje Rooker.
 11. Alewijn Ott, geb. 11-07-1871 Twisk, ovl. 14-08-1962 Amsterdam, veehandelaar, slager, boer, caféhouder te Venhuizen, Zwaag, Wognum, resp. Enkhuizen; geh. (1) 07-05-1891 Twisk Lijsbeth Kos, geb. 28-02-1872 Benningbroek, ovl. 11-12-1931 Wognum, d.v. Ariën Kos en Ariaantje Blokker; geh. (2) 20-10-1932 Enkhuizen Maartje (Ma) Ham, wed. Pieter Oud, geb. 11-11-1883 Grotebroek, ovl. 13-01-1961 Enkhuizen, d.v. Henricus Ham en Marijtje Haas.
 12. (Aaltje, geb. 03-09-1872 en ovl. 05-02-1873 Twisk)
 13. Cornelis (Kees) Ott, vertrok 1893 naar USA; spoorwegarbeider te Jeroma, Arizona, geb. 15-01-1874 Twisk, ovl. 11-04-1898 Jeroma (verongelukt op werk).
  
~ ~ ~ zus/ broer
 

VI.6) Cornelis Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 27-7-1840, ovl. 21-6-1914 Shattuck Ellis Oklahoma USA, slager;
geh. Abbekerk 30-7-1863
Cornelia Ruig, geb. Lambertschaag ?-11-1838, ovl. 26-1-1922 Shattuck Ellis Oklahoma USA, d.v. Pieter Ruig en Grietje Vader
Kinderen:
 1. Pieter Peetoom, geb. 5-6-1864 Aartswoud, ovl. 1-8-1933 Jefferson Oklahoma USA; geh. Mary Catherine, geb. 15-4-1868, ovl. 5-8-1944 (vervolg)
 2. Cornelis, geb. 4-1-1866 Aartswoud
 3. Alewijn Peetoom, geb. 6-10-1867 Aartswoud; geh. Mary K. Brand, geb. 1871, ovl. 1855, begr. Estella Oklahoma USA (vervolg)
 4. (Jan, geb. 13-2 en ovl. 3-3-1869 Hoogwoud; 13 dagen) 
 5. (Jantje, geb. 5-3 en ovl. 1-8-1870 Midwoud)
 6. Jan (John Rawlin) Peetoom, geb. 8-3-1871 Wijdenes, ovl. 27-10-1961 Craig County Oklahoma USA; geh. Martha F, geb. 28-8-1877 Missouri USA, ovl. 13-9-1929 Craig County Oklahoma USA
 7. (Richard) Dirk Peetoom, geb. 23-4-1872 Wijdenes, ovl. 14-11-1956, begr. Ellis Oklahoma USA; geh. Bernice C. Williams, geb. 30-3-1873, ovl. 23-12-1955 (vervolg)
 8. Matthijs (Matice/ Tice) Peetoom, geb. 31-1-1874 Wijdenes, ovl. 16-8-1932 Bethany Missouri USA; geh. 10-10-1899 Bethany Esther Anna Wilson, geb. 31-1-1877, ovl. 5-12-1959 (vervolg)

~ ~ ~ broers
 

VI.7) Matthijs Peetoom, z.v. Pieter Peetoom en Jantje Veen, geb. Winkel 12-11-1845, ovl. Wognum 09-5-1915, slager, koopman, veeverloskundige Wognum;
geh. Twisk 08-7-1866
Guurtje Bakker, geb. 1847, ovl. Wognum 13-5-1929, d.v. Jan Jacob Bakker en Guurtje Wurkum
Kinderen:
 1. Jantje Peetoom, geb. Hauwert 16-6-1867, ovl. 14-11-1951 Zwaag; geh. Wognum 18-4-1889 Cornelis Albertus van Meurs, geb. 1863 Hoorn, ovl. 22-5-1927 Twisk, Landman, z.v. Cornelis van Meurs en Geertje Vormer
 2. (Jan, geb. Hauwert NH 20-8-1868, ovl. Nibbixwoud 27-6-1885)
 3. Pieter Peetoom, geb. Hauwert 30-12-1869, ovl. 19-11-1948 Medemblik, arbeider (1891-1894 in Oostindieen); geh. Berkhout 22-4-1897 Maria Kommer, geb. Haarlemmermeer 18-7-1875, ovl. Purmerend 15-10-1959, d.v. Jan Kommer en Geertje Oud (vervolg en hier)
 4. Maartje Peetoom, geb. Hauwert 09-2-1871; geh. (1) Wognum 08-2-1894 Pieter Boersma, geb. Haskerland 14-7-1855, ovl. na 1918, schippersknecht, schuitenvoerder, z.v. Oebele Libbes Boersma en Akke Pieters Gorter; geh. (2) 24-1-1924 Amsterdam/ gesch. 12-3-1930 Amsterdam Zweitse Prosé, geb. ca. 1867 Leeuwarden, z.v. Pieter Prosé en Mattje Sibrandi, wedr. IJmkje Godhelp (vervolg)
 5. (Cornelis, geb. Hauwert 29-7-1872, ovl. Nibbixwoud 19-9-1875)
 6. Dirkje Peetoom, geb. Houwert 11-10-1873, ovl. 25-4-1953 Delft; geh. Avenhorn 18-6-1893 Arie Knol, geb. Avenhorn 20-2-1870, ovl. 7-6-1952 Delft arbeider, z.v. Pieter Pieters Knol en Trijntje Kuin (vervolg)
 7. Guurtje Peetoom, geb. Hauwert 23-3-1875, ovl. 25-9-1955 Obdam; geh. Wognum 28-4-1904, Klaas Goet, geb. 1883, z.v. Jan Goet en Trijntje Keppel (foto en vervolg)
 8. Cornelis Peetoom, geb. Hauwert 01-5-1876, ovl. 1912, slager (inschrijvingen Haarlem 11-2-1882 vertrekt naar Amsterdam samen met zijn vader 4-7-1882, Woont 1924 in Winkel); geh. Wognum 31-5-1900 Guurtje Groen, geb. Hoogwoud 05-11-1876, ovl. Venhuizen 23-9-1949, d.v. Gerrit Groen en Dieuwertje Egmond (vervolg)
 9. Trijntje Peetoom, geb. Hauwert 30-9-1877, ovl. 14-5-1940 Oterleek; geh. 21-2-1907 Oudorp Cornelis Vader, geb. 28-1-1883, ovl. 12-11-1953, broodbakker, z.v. Cornelis Vader en Aagje Langedijk
 10. Arien Peetoom, geb. Hauwert 16-10-1879, ovl. 28-9-1957 Solingen Dtsl.; geh. Augusta/ Augje Fischer, geb. Oost Pruissen 19-1-1888 (vervolg en foto's)
 11. Antje Peetoom, geb. Hauwert 07-12-1880, ovl. 27-8-1946 Heiloo; geh. Wognum 30-4-1908 Klaas Dekker, geb. Blokker 01-1-1887, schilder, z.v. Cornelis Dekker en Maartje Schagen
 12. (Jacob, geb. Hauwert 21-1-1882, ovl. Nibbixwoud 10-12-1884)
 13. (Cornelia, geb. Hauwert 21-6-1885, ovl. Nibbixwoud 20-1-1887)
 14. (Jan Pieter, geb. Hauwert 08-7-1886, ovl. Nibbixwoud 17-12-1886)
 15. Jan Peetoom, geb. Wognum 01-3-1889, ovl. 1967, schilder Wognum, Zaandam; geh. Winkel 09-2-1911 Geertje Kaaij, geb. Winkel 22-3-1891 Winkel, ovl. 1941, d.v. Jan Kaaij en Stijntje Kamp (vervolg)
 16. (Alewijn, geb. 28-11-1890 en ovl. Wognum 28-11-1890, 12 uur oud)

Guurtje en Klaas Goet-Peetoom
Arien Peetoom
Jan Peetoom

##### TOEVOEGING #####

evt. relatie nog onduidelijk:

doop 28-9-1659 Schagen: Cornelis, z.v. Wijbrant Korneliszn en Reijnstje Pietersdr


tr. Schagen 28-2-1666 "Wijbrant Cornelis j.g. op Grotewal met Neel Cornelis j.dr. van de Rijp in de banne van St Maerte aldaer getrout" (geen knd. Schagen)


tr. Schagen 16-8-1671: "Trijn Wijbrants j.d. van Winckel" met "Cornelis Cornelisz de Haen" met att. daer getrout; kinderen:
 1. doop 3-6 of 1-7 jaar ? Cornelis, z.v. Cornelis Cornelisz Laan en Trijntje Wijbrants (dopen 1627-1686 folio 229: jaar opzoeken) 
 2. Wijbrant Laen, 3-2-1677

geh. 10-6-1690 Schagen Trijntje Wijbrands j.d. Schagen en Gerrit Jansen Groot, j.m. van Medemblik won te Schagen op de Bierkay


Jan Jacobszn Peetoom,
geh. (1?) (niet tr./ otr. Schagen)
Maartje Claas,
kinderen ged. Valkoog:
 1. Grietje, 6-8-1741

Jan Jacobszn Peetoom, z.v. Jacob en ?Neeltje?;
geh. (2?) 28-4-1749 Valkoog (niet tr./ otr. Schagen)
Jantje Pieters (Zeeman) (1719-1795), ged. 29-10-1719 Valkoog d.v. Pieter Claasz Zeeman en Meinsje Jacobs; "Jantje Zeeman" ovl. 19-3-1795 Valkoog (hertr. 16-8-1772 V. Hendrik Blokker, ovl. 21-4-1773 V.; wedr. sinds 15-5-1771 V.) ...
kan J.J. een zoon zijn van een andere Jacob Peetoom, geb. tot 1710?
kinderen ged. Valkoog:
 1. Neeltje, 1-2-1750
 2. Pieter, 15-7-1753

Pieter Peetoom (ovl. 8-10-1805 Valkoog?);
(niet otr./ geh. Schagen) 
Neeltje (Klaas?) Groenveld, (ovl. 31-12-1789 V. of 19-6-1790 of 2-1-1803 V.?)
kinderen:
 1. Jan Pietersz Peetoom, ged. en ovl. 3-4-1785 Valkoog
 2. "het kind van Pieter Peetoom", ovl. 25-4-1785 V. 
 3. Cornelis, ged. 14-5-1786 V. (sic!)
 4. Zijbrech Pieters Peetoom, ovl. 14-5-1786 V.
 5. "het kind van Pieter Peetoom", ovl. 14-3-1788 V.

###### toegevoegd (2)

Ik dacht even (op basis van vernoemingen) dat Dieuwertje Jans een dochter (ged. 1723) kon zijn van JS en NC hieronder, maar de doop van een tweede Dieuwertje in 1738 suggereert dat de eerste zal zijn overleden.

Jacob Sijmonsz (Ganzeboer vanaf 1734), ;
geh. (1) 7-12-1720 Schagen (j.m. Burghorn/ j.d. Crelissenwerf, beide onder Schagen) 

Neeltje Cornelis, ;
geh. (2) 11-9-1729 Schagen (wedr. Burghorn/ j.d. Schoorl) 
Antje Garments 
Kinderen uit (1) ged. rf Schagen:
 1. (Sijmon, 26-12-1721)
 2. (Sijmon, 10-1-1723)
 3. (Dieuwertje, 16-12-1723)
 4. (Sijmon, 7-12-1724)
 5. Pieter, 27-1-1726
 6. (Cornelis), 16-11-1727
Kinderen uit (2) ged. rf Schagen:
 1. (Sijmon, 13-5-1731)
 2. Sijmon, 10-5-1733
 3. Neeltje, 16-5-1734
 4. (Trijntje, 8-1-1736)
 5. (Trijntje, 26-5-1737)
 6. Dieuwertje, 18-5-1738
 7. Garment, 19-3-1741
 8. (Trijntje, 13-5-1742)
 9. Cornelis, 6-2-1746
 10. Jan, 10-12-1747
 11. Jacob, 1-8-1751
 12. Trijntje, 9-12-1753

donderdag 16 februari 2017

Familie Louw

### NOG IN BEWERKING ###

lidmaten Blokker 1682: "8 Novemb. aanwinninge (...) uijt Wester-Blokker Ele Jansz"


lidmatenlijst Westerblokker 1691: "Westeijnde (...) Schip(pe)r Klaas Pietersz, Trijn Jans zijn vrou, Bregje Claas zijn dogter"


[3/26] 20-3-1695 lidmaten rf Oosterblokker: "den 20. Maart is des heren hoogwaardige Avondmaals, gehouden in de Kerke van W.B. en de gemijnte onses heijlands J.Ch. toegevoegt op voorgaande geloofsbelijdenis (...) uijt W.Bl. Renger Elisz Louw"

lidmatenadm. W.Bl. 1695: "Renger Elisse Louw"


A) Renger Elisz Louw/ Low, z.v. Ele Jansz (lidm. 8-11-1682) en ... (mogelijk nazaat van Eeli Claessen, schepen te Blokker), lidmaat Westerblokker na geloofsbelijdenis 20-3-1695 (geen lidm. 1715, noch andere vermeldingen); ("Reijer Elias" secretaris ouderling Oosterblokker 1696: "overleden 1696, Trijn Crelis zijn huijsvrouw")
en
Bregje Claas, ged. 11-9-1667 Oosterblokker [2/3], d.v. Klaas Pietersz (Schipper) en Trijn Jans (lidm. 1691), lidmaat per 7-2-1683 en/of 12-3-1690.
Kinderen rf (gezocht tot 1712) (?ontbrekend: Klaas?):
 1. Ele, ged. 18-12-1695, get. Trijn Jans =>
 2. Jan, ged. 1-6-1698
[3/2] 18-12-1695 doop rf Oosterblokker: "Ele ~ vader was Renger Elisz Low, moeder Bregje Klaas; getuijge Trijn Jans; wonende alle in W.B."

[3/4] 1-6-1698 doop rf Oosterblokker: "Jan ~ vader en getuijge was Renger Elissz Louw, moeder Bregje Claas, wonende in W.B."

NB div. Rengers(z) 1722-'44 in Grootebroek:
Grootebroek impost begraven

Griet Rengers, 17-4-1722 aang. armenvoogden - nihil
Renger Pietersd, delfde datum, idem

Jan Cornelisz, 15-5-1737 aang. Renger Louw - nihil

Trijntje Rengers (Broekerhaven), 26-8-1743, aang. Gerrit Rengersz - nihil
Aafjen Rengers (Broekerhaven), 30-9-1743, aang. Renger Gerritsz - fl.3
Pieter Rengersz (Broekerhaven), 25-12-1744, aang. Renger Gerritsz - fl.3


lidm. lijst 1691 W.Bl., Westeinde - "Anne" mog. schrijffout?
B) Lammert/ Lambert Jans(z)/ Jansen, z.v. ?Jan? en ..., won.Westerblokker, lidmaat Westerblokker 6-4-1682 en later weer 1691; en
Niesje (/ Anne?) Tijmons/ Thijmons, d.v. ?Tijmon? en ..., lidmaat Oosterblokker 6-4-1682 (doopgetuige bij 23-10-1695 Reijer, z.v. Aagt Tijmons en Cornelis Klaas Veer)
Kinderen:
 1. Jan, 27-12-1682 Oosterblokker [2/12]
 2. Lijsbeth, 25-4-1694 Oosterblokker
 3. Anne, 15-4-1696 Oosterblokker =>
 4. Trijntje, 16-2-1698 Oosterblokker

~ ~ ~ generatie 1

[/] 6-2-1722 ondertrouw impost Blokker: "Ele Rengertsz Louw en Annatje Lammerts, beijde van Westerblokker"


I) Ele Rengersz Louw (1695-?), z.v. (A) Renger Louw en Bregje Claas, ged. 18-12-1695 Oosterblokker (geen vermeldingen in lidm./ att. boeken Blokker);
otr. 6-2-1722 Westerblokker (impost 6:-:-, j.m/ j.d. W.bl., niet in kerk geh.)
Annatje Lammerts (1696-?), d.v. (B) Lambert Jansz en Niesje Thijmons, ged. 15-4-1696 Oosterblokker, ovl. na 1757.
Kind (?ontbrekend: Renger, Lambert?):
 1. Jan Louw => II.1
 2. Niesje Louw => II.2


~ ~ ~ generatie 2

[/] 5-1-1753 impost ondertrouw Schellinkhout: "Aafjen Teunis (...) Jan Louw"


II.1) Jan (Elisz) Louw/ Louwe (?-?), z.v. (I) Ele Louw en Anna Lamberts, ovl. (niet Schell.) tussen 1762 en 1794; bij tr. j.m. Westerblokker; (burgemeester, schepen enz. Blokker - bron?; lidm. Schellinkhout 3-8-1755 met att. uit de Blokkers ("Jan Lauwe"), lidm. Schell. 1762, niet meer vermeld in 1772.
otr. 5-1-1753 Schellinkhout en 6-1 Westerblokker (?, niet in kerk geh.)
Aafje Teunisz (Dekker) (1729-1799), ged. 19-6-1729 Schellinkhout, ovl. 1-6-1799 Westerblokker (lidm. Westerblokker 1794 "Aavje Lauws Dekker"; 25-4-1794 aangen. lidm "Jan Reijerse Houten, dienstbaar bij Aavje Louws Dekker" hij was geh. m. Aafje Balk; lidm. boek 14-7-1799 "Aafje Teunis was toen gestorven"), d.v. Teunis Klaasz Dekker en Meijnsje Steenhuis (10-9-1797 als wonende bij zoon Elias)
Kinderen:
 1. Elias Louw, lidm. Blokker 26-3-1776 => zie III.1.1
 2. Teunis Louw, geb. 1755 Schellinkhout (doop niet gevonden) => zie III.1.2
 3. Lambert, ged. 11-12-1757 Schellinkhout, get. Antje Lambertsz
 4. Meijnsje Louw, ged. 3-12-1758 Schellinkhout, get. Aaltje Pietersz Dekker => zie III.1.3

=== broer/ zus


II.2) Niesje Louw (?-?), d.v. (I) Ele Louw en Anna Lamberts, ovl. Blokker;
otr. impost 6-1-1746 Westerblokker (?)
Gerrit Olijslager, ovl. Blokker
Kinderen:
 1. Antje Olijslager, geb. ca. 1758 => zie III.2.1
 2. Geertje Olijslager => zie III.2.2

~ ~ ~ generatie 3

14-4-1803 begraafboek Aardswoud: "op den 14 April is begraven Elias Louwen en is den 8 April (-) gestorven, het lijk is begraven in de Kerk; ? Acte Prod(eo) 2:-:-"


III.1.1) Elias Jansz. Louw (?-1803), z.v. (II.1) Jan Louw en Aafje Dekker, lidm. Oosterblokker 26-3-1776, attestatie van Westerblokker naar Schellinkhout 27-10-1778, lidm. 15-8-1783 Westwoud, lidm. Schellinkhout 13-11-1792 (niet incl. Aafje Teunis), 1793, 1795 ("vertr. na W. Blokker"; niet incl. Aafje Teunis), lidm. Westerblokker 10-9-1797 incl. Aafje Teunis (met att. van Schellinkhout ingekomen 17-12-1797; geen vertrek geregistreerd), ovl. 8-4 en begr. 14-4-1803 Aartswoud (kerk)
geh. (1) 1778 (geen trouwboeken Westerblokker en Westwoud)
Hiltje Aris (?-1786), attestatie van Westwoud naar Schellinkhout 28-10-1778, begr. 14-11-1786 Schellinkhout, d.v. Aris ... en ...;
geh. (2) 17-10-1790 Schellinkhout (wedr./ j.d. te Schell.)
Aafje Maartens Preker (1764-1829), ged. 12-2-1764 Westwoud, ovl. 7-6-1829 Aartswoud, d.v. Maarten Preker en Grietje Wagenaar, hertr. ("Aafje Maartens") 8-12-1805 Aartswoud Jan Klaasz Koorn, wedr. geb. en won. Aartswoud (beide klasse 6:- = 12:-)
Kinderen uit (1):
 1. (Jan, ged. 19-11-1780 (get. Aafje Teunis) en ovl. 11-8-1784 Schellinkhout)
uit (2) (waarom geen Maarten?):
 1. Jan Louw, ged. 4-9-1791 Schellinkhout => IV.1.2
 2. (Pieter, geb. 18-3, ged. 31-3-1793 en begr. 7-4-1793 Schellinkhout)
 3. (Pieter, geb. 19-9, ged. 21-9-1794 Schellinkhout, tweeling)
 4. (Aafje, geb. 19-9, ged. 21-9-1794 Schellinkhout, tweeling)
 5. Aafje Louw, ged. 27-11-1796 Westerblokker => IV.1.6
 6. Klaas Louw, ged. 3-11-1799 Westerblokker => IV.1.7
 7. Teunis Louw, 1801 of 1802 (niet Aardswoud) => IV.1.8
NAH 2761, 15-6-1816 (akte 163), handt. Teunis, Jan en Aafje Louw, alsmede Pieter Ott

=== broers


III.1.2) Teunis Louw (1755?-1826), z.v. (II.1) Jan Louw en Aafje Dekker, geb. 1755 Schellinkhout, ovl. 31-12-1826 Westwoud, lidm. Blokker 26-3-1776, (NAH 2711: 21-10, 2-12, 9-12-1793), won. Binnenwijzend (1826);
geh. 29-11-1789 Zwaag
Jannetje Klaas Stoppels (1758-1832), weduwe, bouwvrouw, geb. 8-1-1758 Hoogkarspel, ovl. 23-5-1832 Zwaag
Kinderen:

 1. Aafje Louw, geb. 1791 Zwaag => zie IV.2.1
 2. Meinsje Louw, geb. 1793 Zwaag => zie IV.2.2
 3. Jantje Louw, geb. 1795 Zwaag => zie IV.2.3
 4. Marijtje Louw, geb. 1798 Zwaag => zie IV.2.4

=== broer/ zus


III.1.3) Meinsje Jans Louw (1758-?), d.v. (II.1) Jan Louw en Aafje Dekker, ged. 3-12-1758 Schellinkhout, lidmaat Schellinkhout 22-10-1779 [2/40], ovl. voor 1792 Zwaag;
geh. 14-2-1779 Westwoud (als j.d. Westerblokker)
Pieter Teunisz Slagter (j.m. Westwoud), hertr. (voor 1792) Neeltje Krimpen
Kinderen:
 1. Stijntje Slagter, ged. 2-1-1780 Schellinkhout, get. Aafje Teunis Dekker => zie IV.3.1
 2. Teunis Slagter, geb. 1782 Zwaag => zie IV.3.2

=== nichten


III.2.1) Antje Olijslager (1758?-1814), d.v. (II.2) Niesje Louw en Gerrit Olijslager, geb. ca. 1758, ovl. 12-5-1814 Blokker;
geh. (1) voor 1783
Aris Groot, z.v. ... en ?Sijtje?, ovl. voor 1793
geh. (2) voor 1793
Cornelis Stapel (1765-1832), geb. Sijbekarspel 1765, ovl. Blokker 29-11-1832, landman, heemraad van Drechterland, won. Westerblokker (lidmaten 18-6-1809), z.v. Gerrit Stapel en Ariaantje Buis, hertr. (1815) Marijtje Zweed
Kinderen uit (1):
 1. Sijtje Groot, geb. 1783 Oostwoud, ovl. 28-6-1832 Blokker; geh. voor 1807 Johannes Koster, geb. 1783 Binnenwijzend, ovl. 1-1-1867 Blokker, burgemeester/ landman/ veeman Westerblokker, z.v. Cornelis Koster en Marijtje Balk
 2. Gerrit Groot, geb. 1785 Oostwoud, ovl. 15-2-1858 Blokker, landman/ grondeigenaar Oosterblokker/ Westerblokker; geh (1) voor 1807 Maartje Balk, geb. 1785, ovl. 7-5-1846 Blokker (ouders niet genoemd); geh. (2) 27-4-1851 Blokker Grietje Schrijver, geb. 1802 Zwaag, ovl. 15-11-1885 Blokker, arbeidster, d.v. Cornelis Schrijver en Trijntje Maartens Preker, wed. (geh. 1834) Kornelis Sluis, wed. (geh. 1849) Pieter Hoek (vervolg)
Kinderen uit (2):
 1. Gerrit Stapel, geb. 1793, ovl. tussen 1835 en 1848, landman Schellinkhout/ Sijbekarspel; geh. 6-12-1812 Blokker Lijsbeth Hoorns, geb. 1792 Hoogkarspel, ovl. tussen 1848 en 1887, d.v. Jan Hoorns en Trijntje Dirks Spijker (vervolg o.a. zoon Elias)

=== zusters


III.2.2) Geertje Olijslager (?-1807), d.v. (II.2) Niesje Louw en Gerrit Olijslager, ovl. 19-3-1807 Blokker;
geh. 19-3-1807
Klaas Hoek, geb. 1758 Blokker, ovl. 5-3-1821 Blokker, landman Oosterblokker, z.v. Pieter Willemsz en Guurtje Klaas Hoek
Kinderen (?ontbrekend: Niesje, Guurtje?):
 1. Antje Hoek, geb. 1786 Blokker, ovl. 2-2-1857 Blokker, veehouderes; geh. 20-4-1834 Blokker Dirk Bouwman/ Bouman, geb. 1792 Binnenwijzend, ovl. 27-7-1860 Wognum, landman/ veeman Blokker (Binnenwijzend), z.v. Teunis Dirksz Bouwman en Antje Hendriks
 2. Tet Hoek, geb. 1791, ovl. 11-12-1862 Blokker, boerin; geh. 9-4-1815 Blokker Hendrik van Wijk, geb. 1783 Schellinkhout, ovl. 3-3-1847 Blokker, landman Oosterblokker, z.v. Jan van Wijk en Geertje Pieters (vervolg)
 3. Maartje Hoek, geb. Blokker, ged. 31-7-1796 Blokker, ovl. 28-6-1854 Wognum; geh. 12-9-1819 Blokker Klaas de Boer, ged. 22-8-1790 Purmerend, ovl. 17-1-1858 Wognum, landman Blokker, z.v. Pieter de Boer en Klaasje Geuzinga (vervolg)
 4. Pieter Hoek, geb. 1801 Blokker, ovl. 13-3-1871 Wijdenes, vrachtrijder Oosterblokker; geh. 30-3-1823 Blokker Antje Palenstein, geb. 1802 Blokker, ovl. 4-5-1835 Blokker, d.v. Jan Palenstein en Neeltje Pijper (vervolg)
 5. Gerritje Hoek, geb. 1802 Blokker, ovl. 26-1-1854 Blokker;
  geh. 17-6-1827 Blokker Jacob Tuinman, geb. 13-1-1793 Blokker, ovl. 6-5-1866 Blokker, landman Westerblokker, z.v. Cornelis Tuinman en Tetje Pieters Hoek, wedr. (geh. 1819) Geertje Koster (vervolg)

~ ~ ~ generatie 4


IV.1.2) Jan Louw (1791-1861), z.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, ged. 4-9-1791 Schellinkhout, ovl. 13-12-1861 Schellinkhout, werkman/ visser te Winkel
geh. 20-9-1812 Winkel
Maartje Wittebol (1791-1852), geb. 1791 Winkel, ovl. 20-12-1852 Winkel, d.v. Huibert Wittebol en Trijntje Dekker
(geen kinderen bekend)


=== broer/ zus


IV.1.6) Aafje Louw, d.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, ged. 27-11-1796, ovl. 28-5-1865 Abbekerk
geh. (1) 19-5-1816 Abbekerk  
Pieter Ott, ged. 5-2-1786 Wognum, ovl. 30-9-1837 Abbekerk, schilder en veldwachter te Abbekerk, z.v. Jan Ott en Maartje Clomp, wedr. (geh. 1807) Aaltje Wegman;
geh. (2) 27-6-1844 Abbekerk  
Dirk Bruijn, geb. 1807 Twisk (doopsgezind), ovl. na 1872, arbeider (1844), schippersknecht, veldwachter, vrachtschipper, z.v. Jan Cornelisz Bruijn en Maartje Dirkmaat, wedr. (geh. 1834) Dieuwertje de Groot
Kinderen uit (1): (vervolg zie genealogie Ott)
 1. Elias Ott, geb. 14-1-1817 Abbekerk =>
 2. Dirk Ott, geb. 14-7-1818 Abbekerk =>
 3. Teunis Ott, geb. 23-2-1821 Abbekerk =>
 4. Aaltje Ott, geb. 20-7-1822 Abbekerk =>
 5. Aafje Ott, geb. 2-7-1826 Abbekerk =>
 6. Joris Ott, geb. 5-2-1829 Abbekerk =>
 7. Alewijn Ott, geb. 20-2-1832 Abbekerk =>
 8. (Marijtje, geb. 13-12-1834 en ovl. 3-7-1836 Abbekerk)
 9. Marijtje Ott, naaister, geb. 13-11-1836 Abbekerk =>
 10. (Pietje, geb. 12-2-1838 en ovl. 4-9-1839 Abbekerk)

=== zus/ broer


IV.1.7) Klaas Louw, z.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, ged. 3-11-1799 Westerblokker, ovl. 14-10-1850 Abbekerk, arbeider Aartswoud/ Lambertschaag (Hoogwoud/ Abbekerk)
geh. 29-4-1827 Hoogwoud
Aaltje Wilms, geb. Lambertschaag, ovl. 26-2-1862 Lambertschaag (Abbekerk), d.v. Cornelis Wilms en Lijsbet Barsingerhorn
Kinderen:
 1. Elias Louw, geb. 1831 Hoogwoud, ovl. 14-6-1865 Nibbixwoud, timmerman; geh. 4-5-1862 Venhuizen Aaltje de Vreemd, geb. 1839 Hem, ovl. 4-11-1873 Purmerend, winkelierster (1866), d.v. Volkert de Vreemd en Impje Kool, hertr. 1866 Jacobus Mulder

=== broers


IV.1.8) Teunis Louw, z.v. (III.1.1) Elias Louw en Aafje Preker, 1801 of 1802 Hauwert of Nibbixwoud, ovl. 2-1-1858 Zwaag, kleermaker Zwaag;
geh. 4-6-1835 Zwaag  
Aafje Dop, geb. 1808 Zwaag, ovl. 11-10-1858 Zwaag, d.v. Jacob Dop en Maartje Breed
Kinderen:
 1. (Elias, geb. ?-11-1847 en ovl. 29-12-1847 Zwaag)

===neef/ nicht

Jantje Koster

Marijtje Koster

Aafje Koster

Pieter Loots

Pieter Vet

Dirk Wit

 (bron) (achternichten van Alewijn Ott 1832-1902)

IV.2.1) Aafje Louw, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1791 Zwaag, ovl. 3-3-1874 Berkhout;
geh. 11-4-1813 Hoogkarspel
Hendrikus Koster, geb. 1791 Binnenwijzend, ovl. tussen 1839 en 1874, landman Binnenwijzend, z.v. Cornelis Koster en Marijtje Balk.
Kinderen:
 1. Jantje Koster, geb. 18-2-1814 Hoogkarspel, ovl. 19-12-1891 Berkhout; geh. 26-4-1835 Westwoud Pieter Loots, geb. 1812 Enkhuizen, boerenbedrijf/ landbouwer Enkhuizen, z.v. Jan Loots en Elisabeth Bakker (vervolg)
 2. Cornelis Koster, geb. 11-1-1815 Hoogkarspel, landman Binnenwijzend/ Hoogkarspel; geh. 1-12-1839 Westwoud Aafje Groen, geb. 1-5-1819 Hoogkarspel, d.v. Jan Groen en Cornelisje Heuvel
 3. Marijtje Koster, geb. 17-9-1816 Hoogkarspel; geh. 24-4-1836 Ursem Pieter Vet, geb. 1815 Ursem, landman, veehouder, z.v. Jan Vet en Geertje Stammis (vervolg)
 4. Teunis Koster, geb. 17-9-1818 Westwoud, landman Binnenwijzend; geh. (1) 30-5-1847 Westwoud Naatje/ Johanna Pool, geb. 24-5-1821 Westwoud, ovl. 16-12-1855 Westwoud, d.v. IJsbrand Pool en Aagje Bakker; geh. (2) 1857 Aagje Moeijes, geb. 1827 Sijbekarspel, d.v. Jacob Moeijes en Dieuwertje Kooijman
 5. Geertje Koster, geb. 17-11-1819 Westwoud, ovl. 12-11-1869 Wijdenes; geh. 23-4-1843 Westwoud Wouter Molenaar, geb. 1816 Venhuizen, ovl. na 1884, broodbakker, landman Wijdenes/ Grootebroek, z.v. Dirk Molenaar en Trijntje Vis (vervolg)
 6. Klaas Koster, geb. 21 okt 1821 Westwoud
 7. Jacob Koster, geb. 5-2-1823 Westwoud
 8. (Magteltje, geb. 21-4-1824 en ovl. 29-1-1826 Westwoud)
 9. (Magteltje, geb. 28 okt 1827 en ovl. 23 okt 1835 Westwoud)
 10. Aafje Koster, geb. 1-7-1830 Westwoud, ovl. 5-6-1881 Berkhout, landvrouw; geh. (1) 4-4-1852 Westwoud IJsbrand Rolle, geb. 1827 Hoogkarspel, ovl. voor 1858, broodbakker, z.v. Cornelis Rolle en Trijntje Koster; geh. (2) 3-10-1858 Berkhout Dirk Wit, geb. 1828 Berkhout, ovl. , z.v. Pieter Wit en Jannetje Hoogland, landman, wedr. (geh. 1854) Hillegonda Groot
 11. (Grietje, geb. 1-3-1833 en ovl. 24-3-1838 Westwoud)

=== zussen


IV.2.2) Meinsje Louw, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1793 Zwaag, ovl. voor 1861;
geh. 19-9-1813 Hoogkarspel
Teunis Gorter, geb. 1794 Westwoud, ovl. 30-1-1866 Hoorn, landman Westwoud, z.v. Dirk Gorter en Maartje Schekkerman, hertr. (1861) Lijsbeth Breg
Kinderen:
 1. Maartje Gorter, geb. 5-9-1814 Hoogkarspel; geh. 21-4-1839 Venhuizen Jan Schekkerman, geb. 1810 Hem, z.v. Simon Schekkerman en Neeltje Jans Schoenmaker (vervolg)
 2. Teunis Gorter, geb. 23-11-1816 Hoogkarspel, landman Zwaag (Westwoud); geh. 30-4-1843 Westwoud Marijtje de Vries, geb. 7-7-1818 Zwaag, d.v. Louris de Vries en Dirkje Bronkhorst (vervolg)
 3. Dirk Gorter, geb. 10 jun 1818 Westwoud, ovl. 15-3-1846 Westwoud, ongehuwd dienstbare.
 4. Jakob Gorter, geb. 30 jan 1820 Westwoud
 5. (Jantje, geb. 10-2-1822 en ovl. 9-7-1831 Westwoud)
 6. Geertje Gorter, geb. 2-7-1823 Westwoud, ovl. 5-3-1900 Hoorn; geh. 3-2-1848 Westwoud Dirk van der Deure, geb. 15-9-1823 Westwoud, ovl. Bloemendaal 14-8-1881, koopman, boerenstand Hoorn, Opmeer (Zwaagdijk), z.v. Jacob van der Deure en Grietje Wiers (vervolg)
 7. (Aafje, geb. 19-8-1826 en ovl. 27-12-1832 Westwoud)
 8. Reindert Gorter, geb. 2-11-1830 Westwoud, landbouwer; geh. 28-4-1856 Westwoud Antje Ruiter, geb. 1833 Venhuizen, d.v. Pieter Ruiter en Vokeltje Schuitemaker

=== zussen


IV.2.3) Jantje Louw/ Louwen, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1795 Zwaag, ovl. 4-6-1848 Spanbroek;
geh. 28-4-1822 Zwaag
Gerrit/ Gert Stapel, geb. 1796 Sijbekarspel, ovl. 17-5-1864 Spanbroek, landman, veehouder Spanbroek, z.v. Klaas Stapel en Trijntje Zaal
Kinderen:
 1. Trijntje Stapel, geb. 19-2-1823 Spanbroek, ovl. 4-12-1842 Spanbroek
 2. Jantje Stapel, geb. 30-1-1824 Spanbroek, ovl. 23-6-1899 Alkmaar; geh. 4-5-1851 Spanbroek Jacob Slikker, geb. 19-11-1826 Pernis, timmerman Heerhugowaard/ Opmeer, z.v. Jan Slikker en Trijntje de Graaf (vervolg)
 3. Ariaantje Stapel, geb. 5-1-1825 Spanbroek, ovl. na 1880; geh. 4-6-1851 Spanbroek Cornelis Kaij/ Kaai, geb. 1829, ovl. na 1880, landman Spanbroek, z.v. Dirk Kaij en Grietje Waal (broer van Guurtje zie 5) (vervolg)
 4. Antje Stapel, geb. 5-3-1826 Spanbroek, ovl. 15-1-1851 Spanbroek
 5. Klaas Stapel, geb. 1832, ovl. 26-2-1902 Midwoud, landbouwer Spanbroek; geh. 1-5-1853 Spanbroek Guurtje Kaij, geb. 1833 Beets, ovl. 21-7-1900 Zwaag, d.v. Dirk Kaij en Grietje Waal (zus van Cornelis zie 3) (vervolg)
 6. (Teunis, geb. 9-4-1834 en ovl. 28-9-1843 Spanbroek)

=== zussen

 
IV.2.4) Marijtje Louw, d.v. (III.1.2) Teunis Louw en Jantje Stoppels, geb. 1798 Zwaag, ovl. 25-4-1854 Westwoud;
geh. 28-4-1822 Zwaag
Aris van der Meer, geb. 1794 Westwoud, ovl. 16-9-1868 Westwoud, landman Zwaag, z.v. Klaas van der Meer en Geertruij Aris
Kinderen:
 1. Geertruij/ Geertruida van der Meer, geb. 24-3-1823 Midwoud, ovl. 16-3-1892 Spanbroek; geh. 2-5-1847 Spanbroek Jacob Jonker, geb. 31-5-1824 Spanbroek, ovl. na 1887, landman Spanbroek, z.v. Lieuwe Jonker en Mijnouwtje Singer (vervolg)
 2. Teunis van der Meer, geb. 1-9-1824 Midwoud, ovl. 27-2-1895 Westwoud, won. Berkhout, Westwoud; geh. 29-4-1857 Westwoud Sijtje Blokdijk, geb. 1836 Schellinkhout, d.v. Teunis Blokdijk en Ariaantje de Boer (vervolg)
 3. Jantje van der Meer, geb. 29-9-1828 Midwoud, ovl. 6-1-1894 Westwoud; geh. 26-4-1855 Westwoud Cornelis Oud, geb. 30-11-1823 Westwoud, landman, z.v.Jan Oud en Neeltje Koster (vervolg)
 4. Aafje van der Meer, geb. 27-1-1831 Zwaag, ovl. 23-1-1893 Oostwoud; geh. 26-4-1855 Westwoud Dirk Laan, geb. 19-12-1831 Westwoud, ovl. na 1893, landman, z.v. Pieter Laan en Trijntje Moeijes (vervolg)

===nichten


IV.3.1 Stijntje Slagter (1780-1858), d.v. (III.1.3) Meijnsje Louw en Pieter Slagter, ged. 2-1-1780 Schellinkhout, ovl. 2-12-1858 Middelie ("wed. Pieter Visser"), veevrouw;
geh. (1) voor 1810
Pieter Visser, geb. 1782 Zwaag, ovl. 18-5-1826 Westwoud, boer, veeman Westwoud, z.v. Dirk Visser en Jantje Breed;
geh. (2) 23-9-1827 Westwoud
Klaas de Wit, geb. 1767 Holysloot, ovl. 2-12-1830 Zwaag, onderwijzer Zwaag, z.v. Teunis de Wit en Aaltje Eeksel, wedr. Maartje Elsperman
geh. (3) 28-4-1833 Zijpe
Cornelis Blaauboer, ged. 23-10-1781 Zijpe, ovl. 8-10-1838 Zijpe, landman/ landeigenaar/ armbezorger/ bouwman Oudesluis/ Burgerbrug, z.v. Jochem Gerritsz Blaauwboer en Neeltje Adriaans Mooij, wedr. (geh. 1802) Cornelia Dissel
Kinderen uit (1):

 1. Jantje Visser, geb. 1810 Westwoud, ovl. 11-5-1826 Westwoud
 2. Pieter Visser, geb. 1812 Midwoud, ovl. 25-10-1878 Middelie, brodbakker te Middelie; geh. 10-5-1846 Middelie Jannetje Doets, geb. 1819 Middelie, ovl. 29-3-1867 Middelie, d.v. Cornelis Doets en Niesje Stijns

voormalige burgemeesterswoning,
begin jaren 60
IV.3.2) Teunis Slagter (1782-1853), d.v. (III.1.3) Meijnsje Louw en Pieter Slagter, geb. 1782 Zwaag, ovl. 29-1-1853 Westzaan, burgemeester-notaris, geschilderd portret in Zaans museum (volle neef van Aafje Ott-Louw);
geh. (1) 20-10-1804 Westzaan
Johanna Zilver/ Silver, geb. 25-1-1783 Grootebroek, ovl. 27-6-1835 Westzaan, d.v. Jan Silver en Meijnoutje Pool;
geh. (2) 11-7-1841 Purmerend
Caatje Fokker, geb. 1786 Zegveld, ovl. 9-5-1864, d.v. Jacob Fokker en Ariaantje van den Hoek, wed. Joris Goesinnen.
Kinderen uit (1):
 1. Pieter Slagter, geb. 1805 Westzaan, ovl. 13-2-1870 Berkhout, boerenknecht (1827), burgemeester Berkhout (1850); geh. (1) 6-5-1827 Berkhout Maartje Kaij, geb. 1808 Berkhout, d.v. Dirk Jorisz. Kaij en Geertje Graaf; geh. (2) 17-3-1850 Venhuizen Marijtje Smit, geb. 1803 Venhuizen, ovl. 16-11-1856 Berkhout, landeigenares, d.v. Wouter Smit en Souwtje Jonker, wed. Reijer Sluis
 2. Meinoutje Slagter, geb. 26-9-1807 Westzaan, ovl. 21-6-1882 Zaandijk; geh. 3-8-1828 Westzaan Sijmen de Jager, geb. 1806 Koog aan de Zaan, ovl. 26-1-1879 Zaandijk, koopman, z.v. Evert Jansz. de Jager en Lijsje de Jong
 3. Geertje Slagter, geb. 1810 Westzaan, ovl. 1-12-1875 Westzaan; geh. 19-9-1830 Westzaan Garbrand de Jong, geb. 1808 Westzaan, ovl. voor 1875, kantoorbediende, z.v. Pieter de Jong en Trijntje Dekker
 4. (Neeltje, geb. en ovl. 9-6-1816 Westzaan, half uur oud)


maandag 13 februari 2017

familie Clomp

+++ NOG IN BEWERKING +++

Twee familiegraven in het midden van de Grote Kerk te Hoorn: 67 [80/39] en 303 [80/165].

Nombre 67//
Evert Jansszoon ende Gerbrant Janszoon Clomp/
zijn kinderen voor de ene helft, ende Pieter Evertsz Haen met/
sijn suster voor de ander helft, aengegeven op den 25 fubruarijus/
anno 1623.//
Op huijden den 8 september 1663 is dit graf overgedragen bij Annetjen Clomps/
voor een vierde part, als oock bij Aechjen Pieters oock voor een vierde/
part aan ende ten behoeve van Evert Jansz Clomp sulx dat dit boven=
schreven graf nu de voornoemde Evert Jansz geheelyck eijgen is/
Jan Claessen mastemaker tot Amsterdam als erfgenaem van zijn moeder/
Maritjen Everts draecht bij acten ons vertoont, mede een vierde part/
van dit graf over aen de bovengemelde Evert Clomp.//
Op den 26 Maart 1707 compareerde voor d' Heeren Kerckmeesteren/
Hendrick van Hoolwerf als sequester
[
gerechtelijk bewaarder] over de boedel van/
Gerbrand Clomp en deede dit graf van Evert Clomp vader/
van de voorn(oem)de Gerbrand Clomp op zijn comparants naam/
qualitate qua overtekenen actum als vooren/
pre?sesenten alle de kerkm(eeste)ren//
Den 23 april A(nn)o 1770 comp(areerden) Hendrick van Hoolwerf/
welke dit graf volgens acte van coop bij de bode Suurlant/
getekent dit graf dede stellen op hem comparant present/
de h(e)ren vander Graaf, Ment en Verschuer kerkmeesteren//
A(nn)o 1759 den 13 August(us)/
de onkosten der verhooging/
van dit graf betaalt//
Begraven in graf middelkerk 67 (tot 1770):
 • 16-11-1671 Kind Evert Klomp, 1:10
 • 1-7-1674 Kind Evert Klomp, 1:10
 • 16-5-1678 Kind Evert Klomp, 1:10
 • (4-11-1679 Evert Klomp sijn vrou, 3:-:-, middelkerk, grafnr. niet vermeld)
 • (27-12-1691 Evert Clomp, 5:-:-, middelkerk, grafnr. niet vermeld) 

 • 25-4-1720 Henderik van Hoolwerf, 6:-
 • 19-10-1720 Gesina van Hoolwerf, 6:-
 • 29-3-1724 Hillegonda Schagen, 6:-
 • 28-2-1753 Joannes Ennema, 8:- 
 • 2-1-1768 kind Diederik Ennema, 4:-
 • 26-3-1770 Geertruijda van Hoolwerf, 8:-
Henricus van Hoolwerf, procureur voor deses stads vierschaar (1709), j.m. Oude Noort Hoorn otr. 10-7-1683 Hoorn, att. voor tr. Alkmaar; Hillegonda Schagen j.d. Oost Hoorn, afk. uit Amsterdam, dochter o.a. Gesina van Hoolwerf, ged. 9-1-1689 Hoorn, geh. 1709 James Swintoun uit Schotland, Kapitein der diensten deser Lande
Johannes Ennema geh. 14-4-1726 Hoorn Geertruijda van Hoolwerff (j.m. Amsterdam/ j.d. Hoorn, otr. 30-3)

Nombre 303//
Marij Gerrits de wedue van Evert Janszoon Clomp/
gekocht op den 18e November, anno 1623//
Den 18 January 1669 is voor kerckmeesteren gecompareert mr. Pieter Wijncoop/
secretaris deser stede ende heeft voor hem selven ende uit/
de naeme ende van wegen syn mede erfgenamen van de Heer Jan Evertsz Clomp/
? getransporteert dit bovenstaende gracht aende Heer Gerbrant Clomp//
Den 9 Maart A(nn)o 1707 dit graf gestelt op Juffr(ou)w Maria/
Clomp
[Maria Cornelia Clomp] dochter van de bovenstaende//
(een briefje gegeven 20 Nov. 1747 +? 8 Aug. 1752)
A(nn)o 1759 den 6 August(us)/
de onkosten der verhoging/
van dit graf betaalt//
Op den 8 April 1775 Compareerde voor de Heeren/
Kerkmeesteren Jan Waardenburg die dit Graf dede/
Stellen op de naam van Franciscus van Toorn die het/
selve vereert was van den Heer Grootveld als Erfge=
naam van Juffr. Maria Clomp en Caverende voor alle/
namaaninge, Presente alle de Heeren Kerkmeesteren/
Except den Heer Aerensen//
(een briefje gegeven)
Begraven in graf middelkerk 303 (tot 1775):
 • 21-12-1668 Gerbrandt Clomp, fl. 3:-:- 
 • 20-11-1702 Egidius Acosta, fl. 5:-:-
 • 15-8-1731 kind van Jan Bruijn, fl. 3:10:-
 • 22-11-1747 Maria Cornelia Klomp, fl. 8:-:-
 • 9-8-1752 kind [Jacobus, imp. 30:-] van G.V. Grootvelt, fl. 4:-:-
 • 18/19-3-1756 kind [Gerard, imp. 30:-] van Gerret van Grootvelt, fl. 4:-:-
 • 27-12-1759 kind [Wilhelmina, imp. 30:-] van Gerret van Grootvelt, fl. 4:-:-
 • 22-9-1763 kind [Elisabeth Catharina, imp. 30:-] van Gerret van Groetvelt, fl. 4:-:- 
Mr. Gerbrand/ Gerret van Grootveld (van Zwolle) geh. 29-9-1748 Hoorn stadhuis (otr. 14-9) Anna Hoek  (van Hoorn)/ GvG impost begr. 17-11-1781, 30:-, begr. koor 71 Gr. Kerk (8:-)
 

~ ~ ~
 
De overgang van generatie I (Jan Clomp, aanbeveling tot schout Ghiessendam 1416, idem Huysduynen 1417) naar III in mijn bron is me te speculatief en vermeld ik daarom hier niet. NB Veel van onderstaande gegevens is overgenomen uit een voorlopige genealogie (door E.A. Clomp? afgedrukt 16-3-2000) die nog enkele fouten bevat.

III) ... Clomp
Kinderen geb. ca. 1480:
 1. Heyndrick, zoon: Heyndrick, geb. ca. 1505 (zoons: Heyndrick en Frederick)
 2. Gerbrant Clomp => zie IV
 3. Jacob, kinderen: Geert (geh. Cornelis, won. Enkhuizen), Claes (ovl. voor 1566, poorter Hoorn, zoon: Claas), Cornelis (schipper), Jan (zoon: Jan)

IV) Gerbrant Clomp, z.v. (III), geb. ca. (grof) 1480, bezocht "Amerika of althans de Caribische eilanden"
Kinderen:
 1. Jan Gerbrands Clomp => zie V
 2. Dirk Gerbrands


V) Jan Gerbrantsz Clomp, z.v. (IV), geb. ca. 1524, ovl. na 1590, koopman en reder, won. op de Haven te Hoorn;
en 
Mary Jans, geb. ca. 1538, ovl. na 1590.
Kinderen:
 1. Gerbrand => zie VI.1
 2. Cornelis ("middelste zoon") geh. Meyns ... =>
 3. Evert => zie VI.2
 4. Trijn, ovl. voor 1600; geh.Cornelis Jansz Walich

~ ~ ~ GENERATIE 6


VI.1) Gerbrant Jansz Clomp, z.v. (V), ovl. na 25-2-1623, schipper en reder;
geh. Anna Barends
Kinderen (RK?):
 1. Jan Clomp, geh. 4-7-1604 Hoorn Niesgen Eewouts =>
 2. Anna Clomp, geb. ca. 1588, ovl. 29-12-1628 Haarlem
 3. Barend Clomp, schipper, otr. 10-7-1616 Hoorn (geh. 13 jaar later!) Vroutje Jans (2 dochters)

VI.2) Evert Jansz Clomp, z.v. (V), ovl. tussen 25-2 en 18-11-1623, testament 20-7-1636 not. vd Heyde;
geh. 17-1-1589 Hoorn
Marij Gerrits Gaergoet, d.v. Gerrit Cornelis Gaergoet en Liess Thonis, ovl. na 18-11-1623
kinderen uit dit of eerder huwelijk van Evert:
 1. Jan Evertsz Clomp,  => zie VII
 2. Garbrant Eevertsen/ Evertsz Clomp, begr. 27-4-1680 Gr. Kerk, j.m. Gerritsland/ Oosterstraat Hoorn; otr. 6-4-1641 Hoorn, geh. (1) 21-4-1641 in huis juffr. Maria Buick/ Buijck j.d. Haven Hoorn (64/f.144a] en [101/f.39], koopman-reder (1667, 1682) / Marija Buijck (RK?) begr. 16-9-1658 Gr. Kerk middelkerk 3:-:- [82/f.23], d.v. Gerbrant Sijbrantsz Buyck en Reinoutgen Cornelis Hogerbeets/ GC otr. (2) 24-8-1669 (geh. 19-1-1670 wedr. Oost/ j.d. Oost) Geertruyd Cools (dochter uit 2e: Maria Cornelia Clomp (RK), ongehuwd en zeer vermogend)
 3. Annetjen Clomp, ovl. na 1663
 4. Maritjen Everts/ Maritgen Everts Clomps/ Marijtje Eevers, geh. (1) 20-6-1632 thuis Hoorn (j.m/ j.d. Hoorn, otr. 6-6) Jacob Ysbrantsz; geh. (2?) Claes ... (zoon: Jan Claessen, mastemaker Amsterdam, 1663); geh. (3?) 23-2-1648 Hoorn (j.m./wed.: in het huis van de bruid op de Haven) Jan Allartsz Lambertschagen, ged. 7-11-1592 Hoorn, begr. 22-4-1661 Hoorn, regerend burgemeester (otr. 8-2 Hoorn als weduwe op de Haven met Jan Allertsz Lammerschage, admiraal (1643-1644), Burgemeester (1629-1657 met onderbrekingen) ende Raet (1631-1659 idem) deser stede, schepen (1623-1649 idem), vroedschap (1622), weesmeester (1630-'33 en '60), VOC bewindhebber (1649), commissaris kleine zaken (1636-'50) [101/f.88], [65/f.89]

~ ~ ~ GENERATIE 7


VII) Jan Evertsz Clomp, z.v. (VI), begr. 12-5-1657 Hoorn, keurman (1648), boonganger (1645), reder, bij tr. j.m. Hoorn, achter die Ooster Kerck, daarna won. op de Haven bij de Wijde Brock steegh (1635, 36, 40, 43), ovl. voor 1665;
geh. 17-7-1633 Wognum, afk. 3-7-1633 Hoorn
Grietjen Allerts Lammerschage, d.v. Allert Jansz Lammerschage en Tryn Dirks, ged. 31-1-1599 Hoorn, lidm. 29-3-1633, bij tr. j.d. op het Oude Noort bij Jan van Neck steegh, [63-159], begr. 11-11-1672 Hoorn, testament 28-10-1672 not. Dirck Cos
knd. ged. rf Hoorn:

 1. (Marijtje, 16-4-1634, get. Tryn Dirks, ovl. voor 1643)
 2. Evert/ Everhard Jansz Clomp, 24-5-1635, get. Frijn Dircx en Lijsbet Heijndricx => zie VIII.1
 3. (Allert, 24-8-1636, get. Trijn Dirck, ovl. voor 1638)
 4. Allert, 28-1-1638, get. TD, ovl. voor 1672
 5. Suzanna/ Suwtje/ Soutjen/ Sontien/ Sieuwtje/ Sientje Clomp/ Klomps, 11-10-1640 (tweeling, lidm. 1665), geh. 12-2-1675 Hoorn (otr. 26-1) dr. Georgius Goethals, z.v. hofprediker Johannes Goethals, Raedt deser stede, j.m. achter Grote Kerk afk. v. Naaldwijk/ j.d. Haven, won. Oude Turfhaven (1682), burgemeester, raad, schepen, vroetschap, begr. 25-8-1719 Gr. Kerk koor 152, impost (22-8) 30:-:-; hertr. 1682 Margareta van Schoonen, hertr. Meinoutje Abbekerk (enige kind: Emmerantha/ Emmarante ged. 7-1-1676, begr. 22-6-1693 zuidzijde 522)
 6. Brechjen/ Breghien/ Brechje/ Bregje Clomps, 11-10-1640 (tweeling, lidm. 1665), begr. 21-5-1681 Gr. Kerk zuidzijde (4:-:-), geh. 16-8-1665 in huijs, van schepenen: Ten huijse van des bruijts moeder,genaemt Grietje Allarts,wonende aen d'oude Turfhaven (afk. 1-8 Hoorn; j.m. Oost/ j.d. Haven) Pieter Wijnkooop/ Wijncoop, Sekretares deser stede [66/f.54], imp.19-8-1679 Hoorn begr. koor Gr. Kerk [82/f.94a] (geen nazaten)
 7. Marijtje, 20-9-1643, get. (Jan Allartsz?) Lambertschagen, ovl. voor 1672

~ ~ ~ GENERATIE 8


VIII) Evert Jansz Clomp, z.v. (VII.1), ged. 24-5-1635 Hoorn, begr. 27-12-1691 Hoorn Gr. Kerk middelkerk, schepen (1670-'71, '75-'76, '80-'81, '91), directeur vd Handel en navigator vd Levant en de Middellandsche Zee (1672-'73, '76-'77, '80-'81), commissaris (1660, '65, '80), boonganger (1658, '91), koopman-reder Hoorn, tevens koehouder Spanbroek;
geh. 1-1-1662 Hoorn, thuis (j.m. Oude Turfhaven/ j.d. Hoorn Nieuwe Noord), otr. 17-12-1661
Alida Passers/ Aaltje Perssers, d.v. Adriaen Heyndricks Passer(s) en Meyns van Groenvelt, ged. 24-5-1640 Hoorn, begr. 4-11-1679 Hoorn Gr. Kerk middelkerk [82/f.104] (broer: Dirk Passer).
knd. ged. rf Hoorn:
 1. Jan Evertsz Clomp, 8-11-1663, get. Brechje Clomp, begr. 2-10-1699 Hoorn Gr. Kerk koor 7 ("Joan Clomp" kosten 5:-), impost 29-9 fl.60 (aang. Gerbrant Clomp) [103/f.160], ongehuwd
 2. Adriaan Clomp, 9-6-1665, get. Dirk Passer, oud schepen Hoorn, begr. 19-12-1685  Gr. Kerk, koor
 3. (Meijnsje, 26-4-1667, ovl. voor 1679)
 4. Marijtje, 1-8-1669, get. B.C.
 5. Grietje, 5-7-1673
 6. Hendricus, 21-4-1675, get. D.P.
 7. Gerbrant Evertsz Clomp, 10-1-1677 => zie IX
 8. Meijnsje, 22-10-1679, get. D.P.
begr. niet met naam genoemde kinderen: 16-11-1671, 1-7-1674, 16-5-1678


~ ~ ~ GENERATIE 9


IX) Gerbrant Evertsz Clomp, z.v. (VIII), ged. 10-1-1677 Hoorn, begr. 9-12-1729 Spanbroek;
geh. (1) 20-6-1699 Hoorn
Catrina van der Neer, d.v. Jacobus van der Neer en Marijtje Pieters Wijnbergen, ged. 13-3-1678 Hoorn, begr. 11-10-1712 Spanbroek;
otr. (2) 5-11-1713 Spanbroek Grietje Wilms, begr. 10-10-17?? Spanbroek
Kinderen:
 1. Evert/ Everhardus Clomp, ged. 21-3-1700 Hoorn => zie X
 2. (Alida Passers, ged. 9-5-1702, begr. 7-6-1702 koor 7 ("kind Gerbrant Klomp"), impost 6-6 was 30:- ("Aaltje Gerbrands Passers"))
 3. Dirk Passer Clomp, otr. (1) 29-1-1731 Spanbroek Antje Jans, ovl. na 1746, geh. (2) na 1746 Maartje Jans. Knd.: Maartje, ged. 1739; Jan Passer, ged. 1741, geh. Trijntje Kuiper; Evert, ged. 1742; Cornelis, ged. 1745; Cornelis, ged. 1746, geh. Lijsbeth Gerts
 4. Marijtje Clomp, ovl. 28-3-1734 Spanbroek, geh. voor 1730 Adrianus Cos, burgemeester, schepen, kerkmeester, vroetschap Spanbroek, (hertr. 25-2-1736 Sp. Grietje Jans, wed.) knd.: Jan, ovl. 1730; Jan, ovl. 1733; Cornelis, ovl. 1743; Maartje Cos, ged. 1734, geh. 1754 Jan Jacobsz Hoogendijck; Ariaantje Cos, geh. Willem Backer
 5. (Antje, ovl. 27-10-1713 Spanbroek)

~ ~ ~ GENERATIE 10


X) Evert/ Everhardus Clomp, z.v. (IX), ged. 21-3-1700 Hoorn, begr. 4-1-1752 Spanbroek, burgemeester ('41, '43, '50), schepen ('21, '23, '25, '27, '38-'40), president-schepen ('41, '47), sub-schout ('45, '48, '50), vroetschap ('22), armenvoogd ('24), kerkmeester ('25), verpondingsgaarder;
geh. (1) 18-12-1717 Spanbroek
Maartje Joris Bijkerk, d.v. burgemeester Joris Bijkerk en Anna Pieters, ovl. 6-2-1731 Spanbroek;
geh. (2) 10-12-1731 Spanbroek
Maartje Dirks Kuijpers, ovl. 24-11-1739 Spanbroek;
geh. (3) 3-3-1741 Spanbroek
Neeltje Egberts Mouts, d.v. Egbert Hendriks Mout en Trijntje Pieters Coning, ged. 19-4-1711 Winkel, ovl. 11-5-1796 Spanbroek (hertr. 1753 Hendrik Leenderts)
Kinderen uit (1):
 1. Catrina Clomp, geb. tussen 1718 en 1722, otr. 1-7-1740 Spanbroek Vincent van Beekesteijn, baljuw en notaris Spanbroek (dochter: Anna Maria, ged. 1741)
 2. Joris Clomp, geb. tussen 1719 en 1727 => zie XIa
 3. (Antje, geb. voor 1731, ovl. tussen 1731 en 1742)
Kinderen uit (3):
 1. (Antje, ged. 2-9-1742 Spanbroek, ovl. 1-12-1752 Spanbroek)
 2. Cornelis Clomp, ged. 1-9-1744 Spanbroek => zie XIb
 3. Maartje Clomp, ged. 14-7-1745 Spanbroek, ovl. 28-2-1769 Spanbroek
 4. Trijntje Clomp, geb. tussen 1746 en 1749, ovl. 27-2-1769 Spanbroek
 5. Aaltje/ Alijda Clomp, ged. 27-?-1750 Spanbroek, ovl. na 1783; otr. 28-4-1774 Spanbroek Fop Goesinnen (div. kinderen)


~ ~ ~ GENERATIE 11 - vanaf hier korte parenteel Clomp-Heijnen ~ ~ ~


XIa) Joris Clomp, z.v. (X), begr. 17-2-1787 Spanbroek, burgermeester (1755, '57, '59, '61, '63, '69, '71, '73, '75, '77, '79, '81), schepen ('54, '56, '58, '60, '62, '70, '72, '74, '76, '78, '80, '82), vroedschap ('53, '64), president-schepen (?) Spanbroek;
otr. 5-2-1745 Spanbroek en Zuid Scharwou
Maartje Dirks Heijnen, begr. 12-5-1778 Spanbroek, d.v. Dirk Alderts Heijnen en Trijntje Alewijns Bol,
Kinderen ged. rf Spanbroek:
 1. Alewijn Clomp, 12-12-1746 => zie XII.1
 2. Dirk Clomp, 7-5-1751 => zie XII.2
 3. Evert Clomp, 1-5-1757 => zie XII.3
 4. (Maartje, 14-1-1759, begr. 8-4-1761 Sp.)
 5. Maartje Clomp, 28-10-1762 => zie XII.4
 6. Trijntje Clomp, 2-7-1764, => zie XII.5

=== halfbroers

XIb) Cornelis Clomp, ged. 1-9-1744 Spanbroek, begr. 17-4-1801 Spanbroek, schepen, armenvoogd, kerkmeester, vroetschap;
otr. (1) 28-10-1780 Spanbroek  
Dieuwertje Dirks van der Kamp/ vd Cam/ van Champen, begr. 12-9-1797 Spanbroek;
geh. (2) 2-2-1800 Spanbroek  
Geertruij Schut
Kinderen uit (1):
 1. Evert Clomp, geb. 10-2-1782 Spanbroek; ovl. 5-12-1822 Hoorn, tapper, logementhouder, voerman; geh. 4-5-1807 Hoorn Catharina Knap (9 knd.)
 2. Cornelis Clomp, geb. 20-2-1785 Spanbroek
 3. Trijntje Clomp, geb. 30-4-1786 Spanbroek; geh. Pieter Pik
 4. Jan Clomp/ Klomp, geb. 22-7-1787 Spanbroek, ovl. 24-2-1862 Hoorn (lidm. Hoorn vanaf Spanbroek 15-3-1816), winkelier, voerman/ ?landbouwer (1821); tr. 6-10-1816 Hoorn Bartha Jonker (1795-1860), 8 knd.
Kind uit (2):
 1. Cornelia Clomp, geb. ...
NB Evert (1.) en ?Jan (4.) namen (als neven van Maartje Ott-Clomp) deel aan familieraad 1821 tbv huwelijk Marijtje Ott X Cornelis Middelbeek

~ ~ ~ GENERATIE 12


XII.1) Alewijn Clomp, z.v. (XI), ged. 12-12-1745 Spanbroek, ovl. 2-4-1823 Spanbroek (aang. door twee geburen), burgemeester ('88, '90, '92, '94), kerkmeester ('84, '91), schepen ('91);
otr. 16-5-1778 Spanbroek
Grietje Smit, geb. 1743, ovl. 14-1-1819 Spanbroek (75 jr., ouders en geb. pl. niet vermeld)
Kinderen:
 1. (Maartje, ged. 6-2-1780 en ovl. 6-9-1781 Sp.)
 2. ("kint van Alewijn Clomp", ovl. 5-4-1781 Sp.: levenloos geboren?)
 3. (Jacob, ged. 15-5-1785 Sp., impost ovl. 23-5-1785 Sp. fl. 6:-)

=== broers

XII.2) Dirk Klomp, z.v. (XI), ged. 7-5-1752 Spanbroek, ovl. ?17-3-1817 N. Nied?, Veenhuizen (gem. Heerhugowaard)/ Nieuwe Niedorp;
geh. 23-6-1773 Veenhuizen
Maartje Gerrits Blokker/ Bakker, j.d. Broek op Langedijk,
Kinderen:
 1. Aldert Klomp, ged. 10-7-1774 Oude Niedorp => zie XIII.2.1
 2. (Gerrit, ged. 27-5-1777 Oude Niedorp)
 3. Gerrit Klomp, ged. 17-10-1779 Oude Niedorp => zie XIII.2.3
 4. Pieter Klomp, ged. 4-11-1781 Heerhugowaard => zie XIII.2.4
 5. Joris Klomp, ged. 22-6-1783 Heerhugowaard => zie XIII.2.5
 6. Maartje, ged. 30-4-1786 Nieuwe Niedorp
 7. Alewijn/ Alewyn Klomp, geb. 16-9-1792 Nieuwe Niedorp ?ovl. 29-12-1798 Alkmaar, 7 jaar oud? inschr. 131e regiment Infanterie van Linie (stamboeknr. 12887)

=== broers

XII.3) Evert Clomp, z.v. (XI), ged. 1-5-1757 Spanbroek, ovl. 1801;
geh. (1) 19-5-1781 Spanbroek  

Grietje Gerrits Koorn, ged. 15-1-1764 Berkhout, d.v. Gerrit Koorn en Lijsbeth Jans;
geh. (2) 1797 Nieuwe Niedorp? (niet op index)
Jannetje Jans (Hargen),
Kinderen ged. rf Spanbroek uit (1):
 1. (Gerrit, 4-11-1781)
 2. (Lijsbeth, 14-12-1782, impost ovl. 3-7-1790 Spanbroek fl. 6:-)
 3. Gerrit Klomp, 25-12-1785, ovl. 27-11-1846 Hoogwoud => zie XIII.3.3
 4. (Joris, 24-6-1787)
 5. Maartje Clomp, 24-6-1787, ovl. 5-3-1823 Nieuwe Niedorp => zie XIII.3.5
 6. Joris Clomp, 27-7-1788, ovl. 30-6-1861 Nieuwe Nied. => zie XIII.3.6
 7. Alewijn Clomp, 2-5-1790, ?ovl. 29-12-1798 Alkmaar, 7 jaar oud?
 8. Lijsbeth Clomp, 18-9-1791

=== broer/ zus

XII.4) Maartje Clomp, d.v. (XI), ged. 28-10-1762 Spanbroek, ovl. 14-7-1808 Wognum, begr. 18-7;
geh. 23-2-1783 Wognum
Jan Ott, z.v. Pieter Ott en maritje Sloos, ged. 19-2-1758 Hoorn, ovl. 8-5-1810 Wognum, begr. 12-5; schoolmeester, koster etc. aan de Kerkbuurt te Wognum.
Kinderen ged. rf. Wognum: vervolg zie (fam. Ott)
 1. (Pieter, ged. 28-12-1783 en begr. 14-1-1784 Wognum.)
 2. Maartje Ott, ged. 25-12-1784 Wognum =>
 3. Pieter Ott, ged. 05-2-1786 Wognum => XIII.4.3
 4. Aaltje Ott, ged. 06-1-1788 Wognum =>
 5. Joris Ott, ged. 28-3-1790 Wognum  =>
 6. Alewijn Ott, ged. 20-5-1792 Wognum =>
 7. (Trijntje, ged. 22-10-1794, get. Trijntje Clomp huisvrouw van J.C. Fricke van Hoogwoud; en ovl. 31-8-1795 Wognum)
 8. (Gerrit, ged. 30-10-1796 en ovl. 3-1-1797 Wognum)
 9. Trijntje Ott, ged. 7-1-1798 Wognum, get. Trijntje Clomp wed. van J.C. Fricke =>
 10. Marijtje Ott, baker, geb. 26-10-1801 Wognum =>

=== zussen


XII.5) Trijntje/ Catharina Clomp/ Klomp, d.v. (XI), ged. 2-7-1764 Spanbroek, ovl. 8-7-1842 Hoogwoud;
geh. (1) 1784
mr. Johan Christoffel Fricke, z.v. Carl Albertus Fricke (o.a. majoor/ luit.kol. cav.reg De Famars 1769-1778) en Maria Alida Zagelaar, "bailliuw Hoog- en Aardswoude" (1795), ovl. 1796; cornet (per 30-3-1771), resp. luitenant (per 29-10-1773 t/m 1775) in cavalerie regiment De Famars (1775); proces hoge krijgsraad, sententie 2-5-1775 (approbatie 8-5): "Het onrechtvaardig arresteren van zijn inferieur [Bartholom Coquelin]; valse beschuldiging; het passeren van een valse verklaring voor de rechter; en het persisteren bij dezelve onder presentatie van eed";
geh. (2) 1801 (niet N. Nied.)
Jan Koeman, ged. 19-3-1780 Nieuwe Nied., ovl. 26-3-1829 Hoogwoud, z.v. Jasper Koeman en Maartje Kuijper.
Kinderen:
 1. Karel Albertus/ Carel Allebertus Fricke,  ged. 21-1-1787 Hoogwoud, ovl. 6-6-1822 Alkmaar, arbeider
 2. Joris Fricke, ged. 24-2-1788 Hoogwoud, => zie XIII.5.2
 3. Maria Fricke, ged. 21-2-1790 Hoogwoud => zie XIII.5.3

~ ~ ~ GENERATIE 13


XIII.2.1) Aldert Klomp, z.v. (XII.2), ged. 10-7-1774 Oude Niedorp, ovl. 29-3-1831 Nieuwe Niedorp dagloner;
geh. (niet Bars.)
Antje Pieters Keeman, geb. 16-6-1771 Barsingerhorn, ovl. 12-7-1831 Nieuwe Niedorp, d.v. Pieter Keeman en Pietertje Pieters
Kinderen:
 1. (Dirk, ged. 13-12-1795 Nieuwe Niedorp)
 2. (Pietertje, ged. 27-5-1798 Nieuwe Niedorp)
 3. (Pietertje, ged. 15-9-1799 en begr. 4-11-1799 Nieuwe Niedorp, kerkhof)
 4. Dirk Klomp, ged. 27-9-1801 Nieuwe Niedorp, ovl. 5-1-1843 Nieuwe Niedorp, kramer Nieuwe Niedorp, Langereis
 5. (Pieter, ged. 26-4-1807 Nieuwe Niedorp, get. Neeltje Bras)
 6. Pieter Klomp, geb. 6-1-1816 Nieuwe Niedorp, ovl. 9-3-1856 Winkel, werkman; geh. 3-3-1842 Nieuwe Niedorp Trijntje Klare/ Klaren, geb. 1819 Winkel, ovl. na 1856, dienstbare (1842), d.v. Cornelis Klare en Maartje de Groot


=== broers

XIII.2.3) Gerrit Klomp, z.v. (XII.2), ged. 17-10-1779 Oude Niedorp, ovl. 31-1-1829 Koedijk, landbouwer;
geh. (1) 8-11-1806 Koedijk
Antje Cornelis Boon, geb. 1790, ovl. 23-4-1809 Koedijk, d.v. Cornelis Boon en ...
geh. (2) 31-3-1816 Koedijk
Maartje Visser, geb. 31-1-1794 Warmenhuizen, ovl. 15-5-1854 Koedijk, d.v. Jacob Visser en Diewertje Schenk;
Kinderen uit (1):
 1. Jantje Klomp, ged. 11-9-1803 Koedijk
 2. Dirk Klomp, ged. 6-9-1807 Koedijk, ovl. na 1873 Koedijk, arbeider, boerenknecht, dagloner Koedijk; Gehuwd 2-2-1834 Koedijk (de grootouders van bruid en bruidegom zijn allen reeds overleden) met Elbregt Kist (Elbrig), geb. Zuid-Scharwoude 1811, ovl. 30-7-1868 Koedijk, d.v. Dirk Kist en Trijntje Mus
Kinderen uit (2):
 1. Jacob Klomp, geb. 20-3-1817 Koedijk
 2. Dieuwertje Klomp, geb. 18-8-1818 Koedijk, ovl. na 1881, winkelierster; geh. 29-5-1841 Schoorl Louris Snip, geb. 1815 Schoorl, arbeider, z.v. Willem Snip en Trijntje Dalenberg (kinderen)
 3. Maartje Klomp, geb. 7-5-1820 Koedijk
 4. (Trijntje, geb. 18-11-1821 en ovl. 13-3-1833 Koedijk)
 5. (Jan, geb. 26-2-1823 en ovl. 9-11-1834 Koedijk)
 6. Antje Klomp, geb. 21-10-1824 Koedijk, ovl. 22-5-1870 Callantsoog, boerenmeid (1853); geh. 9-7-1853 Callantsoog Floris Kruit, geb. 18-2-1810 Winkel (de Weere), ovl. 7-12-1872 Callantsoog, landman, z.v. Dirk Kruit en Grietje Jong, wedr. Johanna Blom
 7. Grietje Klomp, geb. 12-2-1826 Koedijk, ovl. 18-9-1866 Koedijk
 8. (Pieter, geb. 6-5-1828 en ovl. Koedijk 26-9-1828)

=== broers
 
XIII.2.4) Pieter Klomp, z.v. (XII.2), ged. 4-11-1781 Heerhugowaard, ovl. 13-9-1842 Nieuwe Niedorp, boerenknecht (1824), kramer;
geh. 15-2-1824 Warmenhuizen
Maartje Tol, geb. 1788 Warmenhuizen, ovl. 3-3-1850 Nieuwe Niedorp, d.v. Hilbrand Tol en Antje Frans, doende een boerenbedrijf (1824), wed. Klaas Delver
Kinderen:
 1. (Pieter, geb. 1824 Warmenhuizen en ovl. 5-5-1826 Zijpe)
 2. Pieter Klomp, geb. 1826 Zijpe, ovl. 17-4-1894 Winkel, ongehuwd arbeider

=== broers

XIII.2.5) Joris Klomp, z.v. (XII.2), ged. 22-6-1783 Heerhugowaard (Veenhuizen), ovl. 27-1-1853 Nieuwe Niedorp, dagloner;
geh.
Neeltje de Graaf, geb. 1761 Winkel, ovl. 14-2-1844 Nieuwe Niedorp, d.v. Jan de Graaf en Neeltje Keetman
(geen kinderen bekend)


=== neven

XIII.3.3) Gerrit Klomp, z.v. (XII.3), ged. 25-12-1785 Spanbroek, ovl. 27-11-1846 Hoogwoud, arbeider op het Noordend te Hoogwoud;
geh. (1) 24-4-1814 Hoogwoud
Maartje Kos, geb.1794 Winkel, ovl. 18-10-1826 Hoogwoud, boerin, d.v. (kinderen);
geh. (2) 19-3-1829 Hoogwoud
Lijsbeth Groen, geb. 27-12-1801 Nibbixwoud, ovl. 27-10-1865 Hoogwoud, d.v. Jan Groen en Jannetje Oudendijk
Kinderen uit (1):
 1. Grietje Klomp, geb. 10-11-1814 Hoogwoud, ovl. 12-3-1881 Zuid-Scharwoude; geh. (1) 14-1-1838 Winkel Jan Glas, geb. Winkel, ovl. voor 1854, landman, z.v. Simon Glas en Maartje Blaauwboer; geh. (2) 22-10-1854 Zuid-Scharwoude Abraham Klingeler/ Klingelaar, geb. 1810 Noord-Scharwoude, ovl. 1-11-1858 Zuid-Scharwoude, metselaar, z.v. Hendrik Klingeler en Geertje Josephs Haanraads, wedr. (geh. 1848) Neeltje Kooij, wedr. (geh. 1834) Aaltje Swart; geh. (3) 20-11-1862 Zuid-Scharwoude Jan Pover, geb. 12-9-1812 Noord-Scharwoude, ovl. 30-11-1877 Noord-Scharwoude, z.v. Jan Pover en Hester Blom, wedr. (geh. 1841) Maartje Volkers (kinderen Glas)
 2. Maartje Klomp, geb. 13-5-1816 Hoogwoud; geh. 12-4-1840 Winkel Cornelis Borst, geb. 22-11-1811 Nieuwe Niedorp, arbeider, z.v. Simon Borst en Antje Adel
 3. (Lijsbeth, geb. 13-8-1818 en ovl. 26-4-1831 Hoogwoud)
 4. (Hiltje, geb. 19-7-1820 Hoogwoud)
 5. Pieter Klomp, geb. 16-12-1822 Hoogwoud, ovl. voor 1884, arbeider; geh. 10-3-1855 Schagen Maartje Biesboer, geb. 1832 Schagen, ovl. voor 1908, d.v. Jan Biesboer en Maartje Dekker (kinderen), hertr. 1884 Klaas Koster
 6. Cornelis Klomp, geb. 20-1-1825 Hoogwoud, ovl. na 1879, arbeider; geh. 17-2-1848 Oude Niedorp Antje van Leijen, geb. 1827 Oude Niedorp, d.v. Klaas Leijen en Geertje Scheltus (kinderen)
 7. (Hiltje, geb. 4-8-1826 en ovl. 11-3-1831 Hoogwoud)
Kinderen uit (2):
 1. Jan Klomp, geb. 17-1-1829 Hoogwoud, winkelier, arbeider, geh. 23-2-1854 Sijbekarspel Lijsbet Kistemaker, geb. 4-7-1826 Zwaag, d.v. Cornelis Kistemaker en Antje Dekker (zoon Gerrit Klomp geh. Sijtje Ott)
 2. Evert Klomp, geb. 3-4-1831 Hoogwoud, ovl. 18-10-1858 Hoogwoud, dienstbare (zonder beroep in 1858); geh. 8-5-1856 Sijbekarspel Maartje Mol, geb. 1830 Venhuizen, ovl. 20-10-1900 Wijdenes, d.v. Dirk Mol en Geertje Koster, hertr. 1860 Jan Bloemendaal 
 3. Hillegonda/ Hiltje Klomp, geb. 20-5-1833 Hoogwoud, ovl. 24-3-1878 Hoogwoud, ongehuwd
 4. (Ariaantje, geb. 25-7-1835 en ovl. 1-1-1837 Hoogwoud) 
 5. Jacob Klomp, geb. 18-8-1837 Hoogwoud, ovl. 4-12-1921 Binnenwijzend, arbeider; geh. 28-4-1864 Hoogwoud Maartje Burger, geb. 1839 Opperdoes, ovl. voor 1921, d.v. Jan Burger en Grietje Koffeman (kinderen)
 6. (Trijntje, geb. 18-5-1839 en ovl. 25-11-1849 Hoogwoud)
 7. (Arien, geb. 1841 (akte-datum niet in tafels) en ovl. 22-11-1846 Hoogwoud: 5 jaar oud, geb. Hoogwoud)
 8. Louris Klomp, geb. 1-3-1841 Hoogwoud, landbouwer, geh. 23-11-1865 Hoogwoud Gerritje Mul, geb. 1846 Hoogwoud, d.v. Cornelis Mul en Maartje Klaver (kind)

=== broer/ zus

XIII.3.5) Maartje Clomp, d.v. (XII.3), ged. 24-6-1787 Spanbroek, ovl. 5-3-1823 Nieuwe Niedorp;
geh. 15-9-1810 Spanbroek 
Jacob Bakker, ged. 27-1-1788 Zijdewind (Oude Niedorp), ovl. 27-2-1857 Nieuwe Niedorp, landman/ winkelier, z.v. Jan Bakker en Guurtje Jacobs Klomp
Kinderen:
 1. Guurtje Bakker, ged. 24-3-1811 Nieuwe Niedorp, ovl. voor 1854, boerin; geh. 3-11-1833 Nieuwe Niedorp Cornelis de Graaf, geb. 1807 Winkel, landman (militair 1833), z.v. Dirk de Graaf en Antje Klok, hertr. 1854 Stijntje van Ham
 2. Evert Bakker, geb. 1812 Nieuwe Niedorp, ovl. 6-4-1859 Nieuwe Niedorp, arbeider, kramer; geh. (1) 13-2-1841 Nieuwe Niedorp Maartje Timmerman, geb. 21-12-1810 Broek op Langedijk,ovl. voor 1843, koopvrouw, d.v. Pieter Timmerman en Aaltje Ootjers, wed. Klaas Sijbrands; geh. (2) 15-4-1843 Nieuwe Niedorp Maartje Wit, geb. 1814 Winkel, naaister, d.v. Pieter Wit en Neeltje Leeuw (zus van Pieter Wit zie 5.)
 3. Jan Bakker, geb. 1813 Nieuwe Niedorp, ovl. 30-11-1891 Twisk, boerenknecht (1814), slachter (1866); geh. 29-4-1841 Twisk Jantje Wurkum, geb. 1814 Twisk, ovl. 17-11-1897 Twisk, naaister (1814), d.v. Arien Wurkum en Guurtje Schuit (NB dochter Guurtje trouwde met slager-koopman-veeverlosser Matthijs Peetoom, broer van Dirkje Ott-Peetoom)
 4. (Grietje, geb. 1815 en ovl. 6-4-1817 Nieuwe Niedorp)
 5. Trijntje Bakker, geb. 16-4-1816 Nieuwe Niedorp, ovl. 20-6-1899 Nieuwe Niedorp; geh. 12-5-1844 Winkel Pieter Wit, geb.  Winkel, z.v. Pieter Wit en Neeltje de Leeuw (broer van Maartje Wit zie 2.), wedr. (tr. 1835) Trijntje Smit
 6. Grietje Bakker, geb. 1817 Nieuwe Niedorp, ovl. 1-8-1866 Kolhorn; geh. 10-5-1840 Wieringerwaard Jan Zot, geb. 14-9-1813 Wieringerwaard, ovl. 25-7-1849 Kolhorn, arbeider, inlands kramer Barsingerhorn, z.v. Hendrik Zot en Anna Bet (kinderen). 
 7. Lijsbeth Bakker (Elisabeth), geb. 1819 Nieuwe Niedorp, ovl. 7-1-1889 Nieuwe Niedorp, boerin; geh. 19-3-1842 Nieuwe Niedorp Pieter Hemme, geb. 1820 Nieuwe Niedorp, ovl. 17-6-1891 Nieuwe Niedorp, landman, z.v. Pieter Hemme en Antje Raven
 8. Alewijn Bakker, geb. 1820 Nieuwe Niedorp, ovl. 28-3-1884 Nieuwe Niedorp, boer; geh. 27-4-1844 Nieuwe Niedorp Neeltje Klaver, geb. 1812, dienstbare (1844), d.v. Gerrit Klaver en Neeltje Schuit

=== zus/ broer
 
XIII.3.6) Joris Klomp, z.v. (XII.3), ged. 27-7-1788 Spanbroek, ovl. 30-6-1861 Nieuwe Niedorp, arbeider Akersloot/ Wijdenes; 
geh. (1) 17-12-1815 Akersloot 
Maartje Ton, geb. 1788 Zuid-Schermer, ovl. 17-4-1831 St. Pancras, d.v. Klaas Ton en Maartje Stam; 
geh. (2) 3-2-1833 Wijdenes  
Eijtje Smit, geb. 1787 Blokker, d.v. Jacob Jansz Smit en Sijtje Klaas Meurs, wed. Freek Buisman
Kinderen uit (1):
 1. Grietje Klomp, geb. 13-6-1816 Graft, ovl. 3-3-1858 Nieuwe Niedorp, vroedvrouw; geh. 4-8-1836 Nieuwe Niedorp Jacob de Langen, geb. 1814 Schardam, landman Nieuwe Niedorp, z.v. Frederik de Langen en Liefje Swemmer, hertr. 1860 Jantje Eenigenburg (kinderen)
 2. (Klaas, geb. 16-1-1818 en ovl. 31-3-1820 Schermerhorn)
 3. (Maartje, geb. 19-11-1819 en ovl. 25-7-1822 Schermerhorn)
 4. Lijsbeth Klomp, geb. 4-8-1821 Schermerhorn, ovl. voor 1850; geh. 2-7-1843 Oudendijk Gerrit Schmidt, geb. 1820 Avenhorn, ovl. 24-8-1862 Nieuwe Niedorp, schilder en glazenmaker, z.v. Wilhelm Fredrik Schmidt en Aafje Gerrits Komen, hertr. 1850 Antje de Jong

=== neven/ nichten


XIII.4.3) Pieter Ott, z.v. (XII.4), (1786-1837); geh. Aafje Louw
(en broers en zussen)


=== neven/ nichten

XIII.5.2) Joris Fricke, z.v. XII.5, ged. 24-2-1788 Hoogwoud, ovl. 23-3-1868 Wijhe, militair, ("fuselier bij het tweede battaillon der achtste afdeling infanterie" 1824), sappeur;
geh. 12-10-1814 Amersfoort
Jacomeijn Pau/ Jacomijntje Pauw/ Pou, geb. 1784 Amersfoort, ovl. 11-8-1870 Wijhe, d.v. Jan Pau en Antje Dillia.
Kinderen:
 1. Catharina Fricke, geb. 19-6-1815 Amersfoort; geh. 4-3-1843 Loenen Antonie de Koning, geb. 1817 Amsterdam, z.v. Jan de Koning en Johanna van Hilte 
 2. Lievienis Fricke, geb. 1816 Gendt, ovl. 3-2-1846 Wijhe
 3. Jan Fricke, 27-12-1818 Groningen, ovl. 5-4-1908 Rotterdam, ... te Schiedam; geh. 31-12-1851 Delft Alida/ Aaltje de Vries, geb. 1824 Steenwijkerwold, ovl. voor 1908, d.v. Jacobus de Vries en Susanna Maria Nieuwendorp (div. kinderen)
 4. Maria Fricke, geb. 2-5-1822 Groningen, ovl. 20-6-1877 Wijhe; geh. 11-2-1843 Wijhe Jan Wolter Roelvink, geb. 1814 Wijhe, z.v. Carel Ferdinant Roelvink en Johanna Geertruij Rikkers, tuinman.
 5. (Martha, geb. 9-9-1824 en ovl. 13-3-1827 Coevorden)
 6. (Carel Albertus/ Karel, geb. 27-2-1827 Coevorden, ovl. 13-11-1832 Groningen)

=== broer/ zus

XIII.5.3) Maria Fricke/ Maartje Frikke, ged. 21-2-1790 Hoogwoud, ovl. 4-2-1847 Hoogwoud;
relatie (1) Jan Knoef;
geh. (2) 19-5-1836 Hoogwoud (geen vermelding evt. eerder huwelijk)
Gerbrant Groot, geb. 1799 Barsingerhorn, ovl. 30-11-1850 Hoogwoud, arbeider, z.v. Cornelis Groot en Marijtje Passer
Kind uit (1):
 1. Trijntje Knoef, geb. 27-9-1819 Hoogwoud (vader niet genoemd, moeder wonend bij haar moeder en stiefvader Trijntje Klomp en Jan Koeman), ovl. 28-5-1895 Obdam ("dochter van wijlen de echtelieden Jan Knoef en Maartje Frikke"); geh. 17-8-1837 Veenhuizen Jacob Wijn, geb. 12-2-1809 Obdam, ovl. 12-12-1899 Obdam, arbeider Obdam, z.v. Jan Wijn en Martha Rempt