donderdag 5 januari 2017

Foto verzameling Kool

### Nog in bewerking! ###

Genealogie Kool zie hier.

Inventarisatie van twee oude albums, losse originelen en kopieën van originelen, betreffende de familie Kool/ Bakker-Schuitemaker-Pater; voorouders en familie van mijn grootvader Maarten Kool (1914-1989).

Album "Kool-Schuitemaker"; losse foto's hier
Album "Kool-Bakker"; losse foto's hier


Werkwijze
1. De twee albums werden gefotografeerd, zodat na te gaan is waar welke foto zich bevond.
2. De originelen werden gescand, ook de achterzijden (dubbelen slechts één maal).
3. Lijsten werden gemaakt op basis van bladzijde en positie (b.v. A03b: album A, bladzijde 3, rechtsboven) met aantekeningen over gefotografeerde en achterzijde (zie helemaal onderaan).
4. Foto's werden georganiseerd zodat betere samenhang ontstaat en dubbelen werden weggelaten. Hierbij werden ook losse originelen en kopieën toegevoegd.


PDF's met foto's van bladindeling 

Album "Kool-Bakker":

Album "Kool-Schuitemaker":

tabel individuele foto's met beschrijving

tabel achterzijden


De volgorde is aangepast om de samenhang te bevorderen. Het # nummer in de rechter kolom geeft aan wat de oorspronkelijke plaats was in het album. Enkele foto's zijn toegevoegd die oorspronkelijk in het album zaten, maar niet langer toen het in mijn bezit kwam, alsook enkele die er goed in hadden gepast.


#19a Dirkje Kool (1877-1948), d.v. Jan Kool en Johanna Maria Schuitemaker; geh. met Simon Visser
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

Inhoud album A "Kool-Bakker":

01b zie betere versie 11a
01c ? = B22a
01c2 ? = B22b
(02ab ontbrekend, was Klaas Kool en Antje Bakker)
03a Vokeltje Kool, d.v. Kool-Schuitemaker
03b Antje Kool, ,, - zie 8b (= B13b)
04a ?
04b ?
04c Vokeltje Kool met twee nichtjes
05a Pieter Kool, zie 9a (betere versie B20a)
05b Aaltje Boot (betere versie B20b)
06a ?
06b ? = B23a
06c Jo Kool, d.v. Kool-Wijdenes
07a zie 12c
07b ?
08a Jantje Bakker, zie 8c
08b Antje Kool
08c Jantje Bakker
09a Piet Kool, zie 5a (betere versie B20d)
(09b ontbr. was Klaas Kool)
10a ?
11a Bets Kool, d.v. Kool-Wijdenes
12a ?
12b zie 15a
12c zie 7a
13b ?
14a ?
14b ?
15a zie 12b
15b Jansje Kool = B13c
19a (Dirkje Kool) betere versie B12d

Achterzijde foto's in album "Kool-Bakker" (scans volgen):

01c Laddé, M.H.; Amsterdam (2)
01c2 - (niet bedrukt)
03a Huijsen, Joh.; Hoorn (2)
03b ,,
04a Laddé, M.H.; Amsterdam (1)
04b ,,
04c -
05a Huijsen, Joh.; Hoorn (2)
05b ,,
06a Huijsen, Joh.; Hoorn (1)
06b Zijl, Sander van der; Amsterdam (2)
06c Bos, Corn. jr.; Hoorn
07a Smit, A.; Den Haag
07b -
08a Huijsen, Joh.; Hoorn (2)
08b Huijsen, Joh.; Hoorn (1)
08c -
09a Vermeulen, C.J.L.; Amsterdam, Den Haag, Utrecht
10a Dekema, A.; Enkhuizen
11a ,,
12a Kuijer, W.G. & zonen; Amsterdam
12b ,,
12c -
13b Laddé, M.H.; Amsterdam (3)
14a Huijsen, Joh.; Hoorn (3)
14b Zimmerman, Willy; Amsterdam
15a IJpma, Gebrs.; Edam, Wormerveer
15b Swaab, J.; Amsterdam
19a Zijl, S. van der; Amsterdam (1)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten