donderdag 10 september 2015

Reisverslagen Joris Ott i.v.m. miljoenenerfenis (1879-1882)

 En hiermede is dan mijn tweede reis naar Weenen, 
in zake de Erfenis geeindigt, zonder voor ons of de familie, 
eenige vrucht te hebben opgeleverd, daar het bewijs, 
waarop alles aankwam, namelijk de herkomst van onzen 
in 1746 [moet zijn 1749] te Hoorn gehuwden stamvader 
Pieter Ott nergens door ons opgespoord is kunnen worden.

"In het zondagsblad behoorende bij het 'Nieuws van den dag' van den 4de mei 1800 negenenzeventig; kwam eene annonce voor, ..."


"Op 3 juni stond er weer eene annonce in de Haarlemmer Courant, ..."

Dit artikel heb ik niet gevonden maar wel één uit het NvdD van een dag later:


Joris Ott (1829-1892)
De tekst van het artikel d.d. 3-6 is wel bekend, er stond iets meer informatie in, namelijk, dat deze Martin Ott:

"... uit Zimmern, in Beijeren, 
afkomstig was ..."

Hieronder volgen de reisverslagen van Joris Ott (1829-1892) te Koedijk, zoon van Pieter Ott en Aafje Louw. De verslagen zijn uitgetypt door Jacob Kwantes (geb. 1913, achterkleinzoon). Bijgevoegd is ook een fragment in het originele handschrift (scan van kopie).
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten