woensdag 16 september 2015

nieuws over 'oudtante' Maria Ott (1755-?)

Het is nu duidelijk waarom Maria Ott (d.v. Pieter Ott en Maritje Sloos) echtscheiding heeft aangevraagd, namelijk om opnieuw te kunnen trouwen.

Zie ook 18-7-1798 echtscheiding Maria Otte
en: hier (kranteknipsels onderaan)

De scheiding werd afgerond op 3-5-1799, één maand voor de aanmelding van het nieuwe huwelijk (2 juni 1799 Alkmaar; "eerste gebod")

Marijtje OTT (1755 - ?), dochter van Pieter Ott en Maritje Sloos, zus van Jan Ott (1758-1810) is hertrouwd op 16-6-1799 te Alkmaar met Michiel WURCKERT (Michael, Maghiel), zoon van Johann Chriftoff Wurckert en Clara Catharina N.N., gedoopt 4-1-1758 te St. Laurent (volgens ov. akte Neurenberg), overleden 9-6-1826 Brielle (Den Briel).
Hij was:
in 1799 sergeant majoor in het 1e Battaljon van de 3e Halve Brigade (van lieut. coll. Abbema dus!) in guarnisoen Alkmaar,
sedert 1806 in het Garnizoensbataljon v.h. 3e regiment;
(later? of eerder) in het 4e Regiment infanterie;
in 1811-'12 werkzaam in het militair hospitaal te Brielle;
later stadsportier te Brielle.

NB bij zijn overlijden (1826) staat hij vermeld als weduwnaar van Maria Ott, en op 27-11-1818 benoemt hij bij testament (NA 1353) als enige erfgename zijn huishoudster Johanna Petronelle Hasselman (ongehuwd, inwonend). Maria is dus overleden vóór 27 nov. 1818.

DTB Alkmaar, stadstrouw inv.nr. 957, akte 29618
Burg. Stand Brielle - overlijdensakte M. Wurckert, overl. 9-6-1826

 

Maria kwam met attestatie (21-4-1802) van Leiden naar Haarlem (aangenomen als lidmaat bij avondmaal januari 1803) en vertrok (?) 8-4-1804 (waarheen?).


doop 14-2-1804 Haarlem NH Kerk: Maria Wilhelmina, V(ader) Georg Balthasar Engelhardt, M(oeder) Wilhelmina Nap, G(etuien) Michael Wurckert & Maria Ott
Nederlandsche Staatscourant (Bijvoegsel) 23-12-1819


Geen opmerkingen:

Een reactie posten