dinsdag 27 januari 2015

inleiding op de oude website / introduction to the old website

Deze site bevat genealogische informatie over de Nederlandse families OTT en diverse varia m.b.t. de naam OTT.
In 1986 ben ik begonnen de stamboom van de Westfriese familie Ott verder uit zoeken.
Hieraan was door ALEWIJN ROOZENDAAL (1893-1972), zoon van AAFJE OTT en KLAAS ROOZENDAAL, al een goed begin gemaakt.

This site contains genealogical information about the Dutch OTT families and varia related to the name OTT.
In 1986 I started to do research on the Westfrisian Ott family.
A good start of a genealogy was already set up by ALEWIJN ROOZENDAAL (1893-1972), son of AAFJE OTT and KLAAS ROOZENDAAL.
fragment 'de familie Ott' deel 1

In archieven o.a. te Hoorn, Haarlem, Den Haag en Amsterdam heb ik aanvullende gegevens verzameld.
Ook heb ik van (soms verre) familieleden gegevens en foto's ontvangen.
Inmiddels is er genoeg materiaal beschikbaar voor een rijk geïllustreerd boek.
Tot publicatie wil ik echter pas overgaan als ik alle familieleden nog een keer heb benaderd voor de nieuwste gegevens.
Ook wil ik in Duitsland nog onderzoek doen naar herkomst van de oudste generatie.

In the archives of a.o. Hoorn, Haarlem, Den Haag and Amsterdam I collected missing data.
Also I recieved or copied old pictures and documents from (sometimes far) relatives.
At present there would be enough material for a richly illustrated book.
Before publication I would like to contact all family members to update recent data, though.
Also I'd like to do some research in Germany first to find out more about the first generations.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten