woensdag 21 oktober 2015

Verzetsgroep P.J. Ott, Schagerbrug


Bevrijding 1945. V.l.n.r. de gedeserteerde Russische soldaat Mucharsir,
Piet en Nel Ott met hun kinderen Martine en Teun en
het joodse onderduikers-echtpaar Elion

Onder leiding van Schagerbrugger P.J. (Piet) Ott was een verzetsgroep van 63 personen actief. De activiteiten waren vooral gericht op het onderbrengen en verzorgen van onderduikers en het vervalsen van allerlei officiële papieren, zoals persoonsbewijzen. Voorts werden bevolkingsregisters uit gemeentehuizen gehaald, een transport van bonkaarten onderschept en de Duitse versterkingen in kaart gebracht (en doorgespeeld naar Engeland).

Bron: hier en hier

Pieter Johannes Ott (1916-1981) en Nelly Ott-Gootjes (1914-1994)

donderdag 8 oktober 2015

Families Herrel in Baden


Voor een zoektocht naar de herkomst van onze oudst bekende voorouders I.B. Ott en M.C. Herrel is tot nu toe de naam Herrel de beste aanwijzing, daar deze zeer zeldzaam is. De naam lijkt te stammen uit Legelshurst, een dorp dat een kleine 10 km. ten oosten van Straßburg ligt. Hier volgen de oudste families die ik op internet heb gevonden. (Zie ook hier; familie Ott in Baden.)

NB in Legelshurst, Bolzhurst, Hoffhurst (16e eeuw) komen voor als varianten op HERREL: HERLES, HERLIN, HÄRLIN (o.a. Pfarramt Offenburg Protokollen)

ᛉ = geboren, ᛉᛦ = overleden, X = huwelijk, LH = Legelshurst

Het is duidelijk dat onderstaande families nauw met elkaar verweven zijn.

Fam. 1 Herrel-Erhardt

I) Hannss HERREL ᛉ1575 LH ᛦ1615 LH Xc.1600 LH;
Bärbel ᛉ1580 LH ᛦ22-11-1635 LH;
{zij hertr. 2) Marx OBRECHT 3) Jörg KÖBEL}
kinderen:
1. Barbara/ Bärbel HERREL ᛉ1610 LH X29-1-1627 LH;
Melchior ARBOGAST ᛉ1610 LH (hun dochter trouwde met de zoon van de halfbroer van haar moeder)
2. Hanss HERREL ==>> zie II

II) Hanss HERREL ᛉ1610 LH X17-5-1647 LH;
Barbara SCHMIDT ᛉ1616 Bolzhurst d.v. Hanns SCHMIDT en Margretha of Barbara ERHARDT; wed. Erhart ERHARD
kind:
1. Jacob HERREL ==>> zie III

III) Jacob HERREL ᛉ25-11-1650 LH; court official; X21-2-1674/5 LH;
Margaretha ERHARDT ᛉ22-1-1649 LH d.v. Hanss ERHARDT en Margaretha N.N.
kind:
1. Barbara HERREL ᛉ1678 ᛦ1747 X1698; Michael ERHARDT ᛉ1672 LH
2. Catharina HERREL ᛉ15-4-1682 LH ᛦ7-3-1741 Kork; 1eX23-5-1699 Kork; Hans GÖPPER
2eX23-4-1724 Kork; Georg SELTZER (1694-1775)

====================

Fam. 2 Herrel-Zipp

I) Michael HERREL ᛉ1580 LH
1eX1600 LH; Susanna N.N. (1580-?)
2eX1640 LH; Maria N.N. (1590-?)
kinderen:
1. Barbara HERREL ᛉ1610 LH ᛦ25-10-1675 LH
1eX17-2-1634 LH; Michael BIRCKEL (1610-1638)
2eX21-6-1640 LH; Johann ZIPP (1610-1674) NB twee kinderen trouwden met een Herrel ==>> zie III
2. Michael HERREL ᛉ13-8-1618 LH ᛦ8-1637 LH

IIIb) Jacob ZIPP (1654-1712) X 1675 Anna HERREL (1654-1712)

IIIa) Barbara ZIPP (1643-?) X Johannes HERREL ᛉ25-7-1641 LH ᛦ2-9-1679 LH z.v. Johann HERREL (1612-?) X23-6-1634 LH Catharina BIRCKEL (1615-?) {Johannes had broer Georg HERREL ᛉ7-9-1647 LH}
kinderen:
1. Johannes HERREL ==>> zie IV
2. Barbara HERREL ᛉ29-9-1667 LH ᛦ27-3-1676 LH
3. Georg HERREL ᛉ11-9-1670 LH ᛦ
4. Jakob HERREL ᛉ18-10-1674 LH ᛦ30-1-1675 LH
5. Barbara HERREL ᛉ10-6-1680 LH ᛦ

IV) Johannes HERREL ᛉ24-5-1666 LH ᛦ14-5-1733 LH
X14-8-1687 LH; Maria ARBOGAST (1666-1739) d.v. Jakob ARBOGAST en Brigitta PFEIFER
kinderen:
1. Johannes HERREL ᛉ23-9-1687 LH
2. Georg HERREL ᛉ17-9-1688 LH
3. Barbara HERREL ᛉ16-12-1694 LH 1eX5-4-1712 Auenheim Johann Martin HEYD (1683-1738) 2eX11-11-1727 LH Jakob ARBOGAST (1703-1777) z.v. Johannes ARBOGAST und Maria HERREL d.v. Johannes HERREL en Catharina BAAS (zie fam.3)
4. Maria HERREL ᛉ5-3-1697 LH
5. Catharina HERREL ᛉ5-10-1704 LH

====================

Fam. 3 Herrel-Obrecht

I) Melchior HERREL ᛉ10-1589 LH ᛦ17-8-1676 LH
1eX18-10-1624 LH; Brigitta OBRECHT ᛉ1598 LH ᛦ19-11-1653 LH d.v. Georg OBRECHT en Anna
2eX3-4-1654 LH; Maria MARTIN ᛉ1630 Sasbach
kinderen:
1. Barbara HERREL ᛉ11-9-1625 LH
2. Johannes HERREL ==>> zie II

II) Johannes HERREL ᛉ16-10-1627 LH ᛦ11-1-1675 LH X15-11-1652 LH;
Catharina BAAS ᛉ11-10-1635 LH ᛦ18-7-1717 LH d.v. Lukas BAAS en Barbara BIRCKEL
kinderen:
1. Catharina HERREL ᛉ8-3-1655 LH ᛦ19-12-1736 LH
2. Barbara Margareth HERREL ᛉ16-1659 LH ᛦ15-9-1691 LH X31-10-1683 LH; Georg BAAS (1659-1721) z.v. Mathias BAAS en Maria SCHANTZ (NB hun dochter Jakobea trouwde met Michael, z.v. Georg Erhard en Barbara Herrel; G.E. was kleinzoon van Barbara Arbogast-Herrel)
3. Maria HERREL ᛉ2-2-1668 LH ᛦ27-3-1743 LH X5-4-1692 LH; Johannes ARBOGAST (1668-1751) z.v. Jakob ARBOGAST en Brigitta PFEIFER {hun zoon Jakob trouwde met Barbara HERREL, zie fam.2}

======= ### losse aantekeningen ###

Margaretha HERREL ᛉ1628 Wilstätt X Theobald Jockers

Barbara HERREL ᛉ19-11-1671 Bolzhurst ᛦ18-4-1707 BH X12-1-1692 LH Johannes ARBOGAST, z.v. Johannes ARBOGAST en Barbara ERHARD

Michael HERREL ᛉ6-8-1683 LH ᛦ19-9-1763 LH X Ottilia ERHARD ᛉ28-8-1682 LH ᛦ21-2-1745/6 LH
kind:
1. Maria HERREL ᛉ17-11-1725 LH ᛦ11-11-1815 1eX1746 LH Joh. Michael GRAF; 2eX1765 LH Claus KLEIN; 3eX1784 LH ?

woensdag 16 september 2015

nieuws over 'oudtante' Maria Ott (1755-?)

Het is nu duidelijk waarom Maria Ott (d.v. Pieter Ott en Maritje Sloos) echtscheiding heeft aangevraagd, namelijk om opnieuw te kunnen trouwen.

Zie ook 18-7-1798 echtscheiding Maria Otte
en: hier (kranteknipsels onderaan)

De scheiding werd afgerond op 3-5-1799, één maand voor de aanmelding van het nieuwe huwelijk (2 juni 1799 Alkmaar; "eerste gebod")

Marijtje OTT (1755 - ?), dochter van Pieter Ott en Maritje Sloos, zus van Jan Ott (1758-1810) is hertrouwd op 16-6-1799 te Alkmaar met Michiel WURCKERT (Michael, Maghiel), zoon van Johann Chriftoff Wurckert en Clara Catharina N.N., gedoopt 4-1-1758 te St. Laurent (volgens ov. akte Neurenberg), overleden 9-6-1826 Brielle (Den Briel).
Hij was:
in 1799 sergeant majoor in het 1e Battaljon van de 3e Halve Brigade (van lieut. coll. Abbema dus!) in guarnisoen Alkmaar,
sedert 1806 in het Garnizoensbataljon v.h. 3e regiment;
(later? of eerder) in het 4e Regiment infanterie;
in 1811-'12 werkzaam in het militair hospitaal te Brielle;
later stadsportier te Brielle.

NB bij zijn overlijden (1826) staat hij vermeld als weduwnaar van Maria Ott, en op 27-11-1818 benoemt hij bij testament (NA 1353) als enige erfgename zijn huishoudster Johanna Petronelle Hasselman (ongehuwd, inwonend). Maria is dus overleden vóór 27 nov. 1818.

DTB Alkmaar, stadstrouw inv.nr. 957, akte 29618
Burg. Stand Brielle - overlijdensakte M. Wurckert, overl. 9-6-1826

 

Maria kwam met attestatie (21-4-1802) van Leiden naar Haarlem (aangenomen als lidmaat bij avondmaal januari 1803) en vertrok (?) 8-4-1804 (waarheen?).


doop 14-2-1804 Haarlem NH Kerk: Maria Wilhelmina, V(ader) Georg Balthasar Engelhardt, M(oeder) Wilhelmina Nap, G(etuien) Michael Wurckert & Maria Ott
Nederlandsche Staatscourant (Bijvoegsel) 23-12-1819


donderdag 10 september 2015

Westfriese fotocollectie Ott

Albums: 
1. fam. Leeuwrik-Ott te Wijdenes, later Hoorn
2. fam. Marees- Nieuwland te Barsingerhorn
3. fam. Smit-Ott te Oostwoud (meest onbekend)
4. fam. Ott-Otto te Amsterdam
5. fam Kool-Schuitemaker te Hem, Venhuizen (losse foto's hier)
6. fam Kool-Bakker te Wijdenes (losse foto's hier)
7. ter aanvulling op albums Kool: los en kopie: hier


Zie ook hier. Dit zijn scans uitsluitend van originelen plus twee die ik onlangs op internet vond (gezin Ott-Hartland en gezin Ott-Vijn).

Van de tak Teunis Ott (1821-1874) &
Jannetje Vries (1826-1891) te Schagerbrug


Elias Ott (1861-1926), zijn stiefdochter Marijtje Hillegonds, zijn tweede vrouw Neeltje Hartland en zijn zoon Teunis Ott. Foto uit waarschijnlijk 1894/1895 werd ter beschikking gesteld door Pieter Schager, kleinzoon van Marijtje Hillegonds. Elias is gedetineerd geweest te Den Helder in 1880 (NH Archief). Het was helaas geen gelukkig tweede huwelijk, zie hier.
Neeltje Hartland (1857-1919) tweede echtgenote van Elias Ott (1861-1926)
idem op jongere leeftijd
Teunis Ott (1883-1973) slager te Schoorl, z.v. Elias Ott (1861-1926) x Antje Klomp
onduidelijk, wellicht Gerritje Keuris (x Teunis Ott hierboven), of Marijtje Hillegonds (d.v. Neeltje Hartland)?

Teunis Ott (1881-1962) slager te Schagerbrug,  z.v. Pieter Ott x Elisabeth Kuiper
idem als boven
Maarten Schager (1881-1918) visser te Petten (schip door torpedo getroffen), geh. met Grietje Ott, zuster van Teunis hierboven
Jan Ott (1885-1943) slager te Haarlem, broer van Teunis hierboven
van de tak Jan Ott (1808-1881) x Lijsbeth Bonnet

Jan Ott (1877-1958) onderwijzer te Haarlem, en Neeltje Poen (1881-1965) met kinderen
Dirk Frederik Ott (1881-?) en Alida Maria Slavenburg (1887-1947), januari 1913 te Soerabaja, broer van Jan Ott hierboven
Klazina Ott-Vijn (1875-1949), Jeltje Ott (1899-1981) en Joost Ott (1872-1945) schilder te Hauwert
 
familie Ott-Kos


boerderij van Alewijn Ott, Wognum
nogmaals boerderij van Alewijn Ott, Wognum

rechts: Dirkje Ott (1894-1972)
Alewijn Ott (1871-1962)
Jan Ott (1903-1965)

oom Klaas Kos (broer van Lijsbeth)
Alewijn Ott, Alewijn Rol, Lijsbeth Ott-Kos
Alewijn Ott (1910-1980) en nichtje Corrie Rol
?, Corrie Rol, Alewijn Ott, Ariaantje Rol-Ott

Alewijn Ott (1871) en tweede echtgenote Maartje Ham, wed. Oud (1883-1961)
Alewijn Ott (1910-1980), Bregje Jantje Donker (1913-1988) en Alewijn Ott (1934)
Alewijn Ott, Jantje Boon-Bontekoning, Rens Boon, Aaltje Donker-Boon, Pieter Donker - vooraan: Rensje Jantje (? Reyan) Donker, baby Alewijn Ott jr. Bregje Jantje Ott-Donker (te Schellinkhout, kort na 25 aug. 1934)


Cornelis Blokker en Guurtje Blokker, 
kinderen van Pieter Blokker (1787-1832) en Lijsbeth Wit (1785-1745)
Cornelis Blokker (1814-1899) en Lijsbeth Brands (1809-1887) - CB was eerder gehuwd met Guurtje Berkhout (1810-1846) - hun dochter Ariaantje Blokker (1842-1875) was de moeder van Lijsbeth Kos (1872-1931), echtgenote van Alewijn Ott (1871-1962)
Jan Klinker (? - vóór 1904) en Guurtje Blokker (c.1817-1904) - zij was een zuster van Cornelis Blokker hierboven

 klassefoto's

Schellinkhout - rechts vooraan Bregje Jantje Donker (1913-1988)

Schellinkhout - rechts middenrij: Bregje Jantje Donker (1913-1988), voorste rij 5e van links: Rens Pieter Donker (jong overleden)

timmermansvakschool Hoorn (Keern), midden vooraan: Maarten Kool (1914-1989)

uit mijn kwartierstaat

#82-83 Adrianus Bakker (1811-1880) en Aafje Spaander (1812-1879) Landman Lambertschaag
#40-41 Pieter Donker (1830-1897) en Marijtje Bakker (1831-1905) Veehouder Twisk
#20-21 Pieter Donker (1858-1908) en Bregje Ham (1860-1921) Veehouder Schellinkhout
#10 Pieter Donker (1880-1953) rechts met zusje

#22-23 Rens Boon (1864-1940) en Jantje Bontekoning (1864-1945) schilder Nibbixwoud, Midwoud

#12-13 Klaas Kool (1880-1963) en Antje Bakker (1885-1945) postbode, boekhouder, rijwielhersteller Wijdenes
#13 Antje Bakker (1885-1945) met zusjes Jantje (midden) en Dirkje (rechts)

#30 Klaas Kistemaker (1844-1932) schilder, landman te Schagen
Simon Visser, Jo, Trien, Dirkje Visser Kool (zus van Klaas Kool x Antje Bakker) - datum foto 16-7-1910

Reisverslagen Joris Ott i.v.m. miljoenenerfenis (1879-1882)

 En hiermede is dan mijn tweede reis naar Weenen, 
in zake de Erfenis geeindigt, zonder voor ons of de familie, 
eenige vrucht te hebben opgeleverd, daar het bewijs, 
waarop alles aankwam, namelijk de herkomst van onzen 
in 1746 [moet zijn 1749] te Hoorn gehuwden stamvader 
Pieter Ott nergens door ons opgespoord is kunnen worden.

"In het zondagsblad behoorende bij het 'Nieuws van den dag' van den 4de mei 1800 negenenzeventig; kwam eene annonce voor, ..."


"Op 3 juni stond er weer eene annonce in de Haarlemmer Courant, ..."

Dit artikel heb ik niet gevonden maar wel één uit het NvdD van een dag later:


Joris Ott (1829-1892)
De tekst van het artikel d.d. 3-6 is wel bekend, er stond iets meer informatie in, namelijk, dat deze Martin Ott:

"... uit Zimmern, in Beijeren, 
afkomstig was ..."

Hieronder volgen de reisverslagen van Joris Ott (1829-1892) te Koedijk, zoon van Pieter Ott en Aafje Louw. De verslagen zijn uitgetypt door Jacob Kwantes (geb. 1913, achterkleinzoon). Bijgevoegd is ook een fragment in het originele handschrift (scan van kopie).