maandag 19 augustus 2013

1775 maart 13 instructie schoolmeester Hobrede

Heerlijkheid Oosthuizen 125, 15-3-1775
Provinciaal Archief Haarlem

INSTRUCTIE
Gegevene door den Wel Ed hoogh. Geb. heer den heere en Mr. Joan van Bredehoff vrijheere van Oosthuysen, Etersem, Hobrede, Schardam &&
Waar na de schoolmr tot hobrede Jegenwoordig Jan 0tt sal hebben te gedragen in het bedienen en waarnemen sijner school en kerkendienst &

Artikel
1. Als er kerkendienst is zal de coster drie maal voor ieder predicatie de klok moeten luyden
2. Alle saterdagen de kerk aan te veegen en de banken en stoelen op haar behoorlijke plaats stellen
3. Als kerkmr iets in off aan de kerk te doen hebben sal de coster gehouden sijn haar te helpen daar in sij hem van nooden sijn
4. De meester sal uyt het dorp niet vermoogen te gaan voor dat de veerschuyt van Oosthuysen koomende van Amsterdam voorbij is, te weten maandags, woensdags en saterdags
5. Van mey af tot november toe sal de mr sijn school beginne van smorgens ten half negen tot elf uure toe en weder van twaalf tot drie uuren na de middag toe
6. Van november tot mey toe sijnde winter seisoen van morgens 9 tot 11 uure toe en weder van een tot drie uure toe (p.2)
Ten
7. De mr sal t school smorgens ten 8 open doen opdat de kinderen voor de deur niet moeten moeten staan wagten
8. de mr sal geduurende de uuren van de school tijd sig in t school laten vinden
9. De mr moet selfs op t uurwerk passen en op t sluyten van de kerk
10. De coster sal als er een lijk begraven wert wel moeten toesien dat het legersteede geld of kerke graff zijnde de huur meede betaald is eer het selve geopend werd en na de begraving t graff toe maken en de steen off steene weder op leggen en genieten voor ieder lijk en t luyden der klok van oude burger 12 stuyvers en van een jongh 6 dito. Idem van buyten doot oud 24 en jongh 12 stuivers.
11. De mr sal in den Pinxter week vrij sijn om school te houden als meede in de winter een maand vrij sijn
12. Saterdags namiddags sal de mr school kunne houden als hem belieft anders niet
13. De mr sal gehouden sijn de kinderen voor niet te onderwijsen en leeren die hare ouders off selfs gealimenteerd werden
14. De mr sel gehouden zijn als de cathechismus gepredikt werd de artikelen des geloofs te lessen en wanneer een vrije stoff verhandelt werd den tien gebooden
15. Voorts sal de mr de burgerlijke discipline onderworpen sijn

Dese boeven en omstaande artikelen (p.3) sijn door kerkenraadt en kerkmeesteren & ter neder gesteld op den 3e November 1704 en is vervolgens hier op een gunstige approbatie van den Wel Ed hoog geb. heer van Oosthuysen Etersem Hobrede; && verleend en nu op nieuws gerenoveerd en geamplieert op den 13e maart 1775.

Ter Ord.tie van sijn Wel Ed hoogh geboorne Dirk Hop, secretaris


Geen opmerkingen:

Een reactie posten